Dokumenty różne, dotyczące spraw majątkowych i gospodarczych rodziny von Heydebrand und der Lasa.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 462 M
 • Kopie: Mf 7201
 • Współautor:
  • Licht
  • Plesse
  • Kassner radca
  • Klein
  • Shiebel
  • Heydebrand und der Lasa Heinrich von
  • Herszlowska
  • Friederici W.
  • Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
 • Tytuł: Dokumenty różne, dotyczące spraw majątkowych i gospodarczych rodziny von Heydebrand und der Lasa.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1844-1944
 • Opis fizyczny: 29 k. 35,7x22,2 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fredrich Henriette Karoline geb. Lehmann z Kösen
  • Nepold? Alma geb. Blosfeld z Merseburgu
  • Schmidt
  • Osieczna
  • Witaszyce
  • Poznań
  • Merseburg
  • Kösen
  • Nowimbruk (Naumburk)
  • Kleszczewo-Świerczyn
  • Leszno
  • Dobromyśl
  • Ptaszkowo
  • Wolsztyn
  • Łoniewo
  • pisma urzędowe
  • dokumenty urzędowe
  • listy
 • Uwagi:
  • k. 1-2 odpis dokumentu z r. 1844 dotyczącego obowiązku utrzymywania dróg w majątku Osieczna i gminie Łoniewo (Laune) w j. niem i pol.
  • k. 3 kosztorys majątku Witaszyce (Anschlag der Herrschaft Witaschitz), podp. Licht, Güteragent-Posen, gegründet 1847
  • k. 4 wiadomość o zapisie własności pani Fredrich Henriette Karoline geb. Lehmann z Kösen na rzecz żony stolarza Nepolda ? - Almy geb. Blosfeld z Merseburga wraz z oznaczeniem gruntu z dn. 28. 10. 1889 r., z nagłówkiem: "Eigenthums-Eintragungs-Nachricht", podp. Plesse
  • k. 5-6 wiadomość o zapisie własności majątku dla Heinricha von Heydebrand und der Lasa, podp. Kassner radca, Naumburg, Królewski Sąd
  • k. 6 v. fragmenty naklejki pocztowej
  • k. 7 odpis dokumentu ? dotyczącego majątku Kleszczewo-Świerczyn, częściowo uszkodzony
  • k. 8 odpis pisma urzędowego w sprawach gospodarstwa do Heiniego von Heydebranda, podp. Klein, Shiebel ?, na tym pieczątka z datą 8 Mai 1913
  • k. 9 kwit bankowy w j. pol. od Majątku Dobromyśl z informacją o wpłynięciu gotówki na konto w "Glebie" - Banku Rolniczym, Nowakowski i Ska, podp. Herszlowska
  • k. 10 pismo związku pracodawców gospodarstw wiejskich z wielkopolski w związku ze zbiorową umową taryfową (Arbeitgeberverband für die deutsche Landwirtschaft in Grosspolen, Poznań, den 4. Dezember 1926, Rundschrieben Nr 25, Betrifft: Abschluss der Tarifverträge für 1927/28) podp. W. Friederici
  • k. 12 formularz kontraktu między pracodawcą a robotnikiem (dla wojewody poznańskiego, nie wypełniony)
  • k. 13-28 spisy sreber, porcelany i innych przedmiotów, wykonane ręką Giseli von Heydebrand und der Lasa oraz napisane na maszynie z Ptaszkowa i Wolsztyna
  • k. 29 wykaz zastawy stołowej z czasów II wojny światowej, sporządzony ręką Gisseli von Heydebrand und der Lasa z nagłówkiem: "Rosengeschirr"

MARC

 • 130 $a Listy
 • 240 $a Spuścizna von Heydebrandów
 • 243 $a Korespondencja prywatna
 • 245 $a Dokumenty różne, dotyczące spraw majątkowych i gospodarczych rodziny von Heydebrand und der Lasa.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1844-1944
 • 300 $a 29 k. $c 35,7x22,2 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a k. 1-2 odpis dokumentu z r. 1844 dotyczącego obowiązku utrzymywania dróg w majątku Osieczna i gminie Łoniewo (Laune) w j. niem i pol.
 • 500 $a k. 3 kosztorys majątku Witaszyce (Anschlag der Herrschaft Witaschitz), podp. Licht, Güteragent-Posen, gegründet 1847
 • 500 $a k. 4 wiadomość o zapisie własności pani Fredrich Henriette Karoline geb. Lehmann z Kösen na rzecz żony stolarza Nepolda ? - Almy geb. Blosfeld z Merseburga wraz z oznaczeniem gruntu z dn. 28. 10. 1889 r., z nagłówkiem: "Eigenthums-Eintragungs-Nachricht", podp. Plesse
 • 500 $a k. 5-6 wiadomość o zapisie własności majątku dla Heinricha von Heydebrand und der Lasa, podp. Kassner radca, Naumburg, Królewski Sąd
 • 500 $a k. 6 v. fragmenty naklejki pocztowej
 • 500 $a k. 7 odpis dokumentu ? dotyczącego majątku Kleszczewo-Świerczyn, częściowo uszkodzony
 • 500 $a k. 8 odpis pisma urzędowego w sprawach gospodarstwa do Heiniego von Heydebranda, podp. Klein, Shiebel ?, na tym pieczątka z datą 8 Mai 1913
 • 500 $a k. 9 kwit bankowy w j. pol. od Majątku Dobromyśl z informacją o wpłynięciu gotówki na konto w "Glebie" - Banku Rolniczym, Nowakowski i Ska, podp. Herszlowska
 • 500 $a k. 10 pismo związku pracodawców gospodarstw wiejskich z wielkopolski w związku ze zbiorową umową taryfową (Arbeitgeberverband für die deutsche Landwirtschaft in Grosspolen, Poznań, den 4. Dezember 1926, Rundschrieben Nr 25, Betrifft: Abschluss der Tarifverträge für 1927/28) podp. W. Friederici
 • 500 $a k. 12 formularz kontraktu między pracodawcą a robotnikiem (dla wojewody poznańskiego, nie wypełniony)
 • 500 $a k. 13-28 spisy sreber, porcelany i innych przedmiotów, wykonane ręką Giseli von Heydebrand und der Lasa oraz napisane na maszynie z Ptaszkowa i Wolsztyna
 • 500 $a k. 29 wykaz zastawy stołowej z czasów II wojny światowej, sporządzony ręką Gisseli von Heydebrand und der Lasa z nagłówkiem: "Rosengeschirr"
 • 520 $a Zawiera: Odpis dokumentu 1844 ? k. 1-2
 • 520 $a Kosztorys 1847 k. 3
 • 520 $a Druk sądowy 1889 k. 4
 • 520 $a Zawiadomienie 1890 k. 5-6
 • 520 $a Odpis 1894 k. 7
 • 520 $a Odpis 1913 k. 8
 • 520 $a Kwit bankowy 1924 k. 9
 • 520 $a Okólnik 1926 k. 10-11
 • 520 $a Formularz 1927 k. 12
 • 520 $a Spisy przedmiotów 1939 k. 13-28
 • 520 $a Wykaz zastawy stołowej b.d. [między 1939-1945] k. 29
 • 520 $a Fredrich Henriette Karoline geb. Lehmann z Kösen k. 4
 • 520 $a Nepold? Alma geb. Blosfeld z Merseburgu k. 4 $a żona stolarza Nepolda ?
 • 520 $a Schmidt k. 8
 • 530 $d Mf 7201
 • 541 $c c $d 1956
 • 546 $a Pol., niem.
 • 561 $a Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa $t jest
 • 561 $m Osieczna
 • 600 $a Fredrich Henriette Karoline geb. Lehmann z Kösen
 • 600 $a Nepold? Alma geb. Blosfeld z Merseburgu
 • 600 $a Schmidt
 • 651 $a Osieczna
 • 651 $a Witaszyce
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Merseburg
 • 651 $a Kösen
 • 651 $a Nowimbruk (Naumburk)
 • 651 $a Kleszczewo-|Świerczyn
 • 651 $a Leszno
 • 651 $a Dobromyśl
 • 651 $a Ptaszkowo
 • 651 $a Wolsztyn
 • 651 $a Łoniewo
 • 655 $a pisma urzędowe
 • 655 $a dokumenty urzędowe
 • 655 $a listy
 • 700 $a Licht
 • 700 $a Plesse
 • 700 $a Kassner $c radca
 • 700 $a Klein
 • 700 $a Shiebel
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Heinrich von
 • 700 $a Herszlowska
 • 700 $a Friederici W.
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
 • 710 $a Königliches Amtsgericht Lissa i P.
 • 710 $a "Gleba" |Bank Rolniczy, Nowakowski i Ska
 • 710 $a Arbeitgeberverband für die deutsche Landwirtschaft in Grosspolen, Poznań
 • 852 $j Sz. 462 M
 • 919 $a Piecz. poczt. i in. na k. 6 v., 8
 • 990 $a polonicum
 • 990 $a germanicum
 • 999 $a AO

Egzemplarze

  • Sygnatura: Sz. 462 M