Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa. Listy od H - do Heintze. Vol. 1

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 471 M
 • Kopie: Mf 7326
 • Współautor:
  • Hansen Amalie Christine geb. Jensen
  • Heydebrand und der Lasa Heinrich von
  • Heydebrand und der Lasa, Tassilo von (1818-1899).
  • Hansen Johanna geb. Seiffert
  • Hansen Theodor
  • Hardenberg
  • Hartmann und Frau radca sądu ziemskiego
  • Hanka A.
  • Hamp rzeczywisty tajny radca
  • Hasche A. geb. Nöltsig
  • Hassing ? Max von kolega Heinricha z Falsen w Kurlandii
  • Haugwitz
  • Haugwitz Gabriele geb. Schneider żona Grafa Haugwitza
  • Hausemann von ?
  • Hausleiter u. Eisenbeis Kunstöpferei u. Ofenfabrick
  • Hauten Friedrich van królewski dostawca dworu
  • Hegenisch ? Lotta
  • Heinefetter Babette
  • Heintze Adolf von kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
  • Heintze Wolf von kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
  • Heintze Hans von kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
  • Heintze Caroline von, geb. von Thielmann matka kolegow Heinricha żona Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze
  • Heintze Ernst Konrad Franz von kolega Heinricha ze studiów syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
 • Tytuł: Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa. Listy od H - do Heintze. Vol. 1
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1876-1906
 • Opis fizyczny: 135 k. telegram, koperty, fot., rys. 28,5x22,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Grafika:
  • motywy florystyczne na tle widoku na jezioro
  • rysunek chłopca
  • herby związane z firmą Friedricha van Hauten
  • ozdobne kufle reprodukcje fotografii
  • rysunek kościoła
  • rysunek jeźdźca na koniu
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Heydebrand und der Lasa, Tassilo von (1818-1899)
  • Osieczna
  • Oldenburg
  • Kiel
  • Jena
  • Nürnberg
  • Berlin
  • München
  • Leipzig
  • Frankfurt a. M.
  • Jeziorki
  • Pempowo
  • Halberstadt
  • Bonn
  • Baden-Baden
  • Falsen
  • Hebron-Damnitz
  • Baden
  • kartki pocztowe
  • telegramy
  • zaproszenia
  • zawiadomienia
  • fotografie
  • listy
 • Uwagi:
  • z bloku korespondencji na H wyodrębniono listy od Helldorffów, Anny von Heydebrand und der Lasa, matki Heinricha oraz Tassila von Heydebrand - ojca, ze względu na wielką ich liczbę.
  • R. Hagge - student medycyny z Kilonii, kolega Heinricha
  • Hamp - rzeczywisty tajny radca
  • Amalie Christine geb. Jensen Hansen - pastorowa, opiekunka Heinricha podczas jego pobytu w Kilonii (2 listy, zawierające m.in. kondolencje po śmierci matki Heinricha oraz bruliony), na k. 12 zawiadomienie o jej śmierci w wieku 81 lat, podpisane przez syna, Theodora Hansena z dn. 10. 04. 1888 r.
  • Johanna Hansen geb. Seiffert - żona Theodora Hansena, syna Amalie Hansen, na k. 13-14 życzenia noworoczne
  • Theodor Hansen - doktor, syn pastorowej, na k. 82 dopisek żony Theodora, na k. 87-88 kondolencje po śmierci matki Heinricha
  • Hardenberg - pisze w sprawie zaproszenia na polowanie
  • Hartmann - radca sądu ziemskiego, z żoną zapraszają Heinricha na kolację 16. 01. b.r.
  • Max von Hassing ? - kolega Heinricha z Falsen w Kurlandii
  • Haugwitz - hrabia, wraz z jego żoną Gabriele geb. Schneider zawiadamiają o narodzinach syna, dopisek Heinricha: "von Gella beantwortet"
  • Friedrich van Hauten - królewski dostawca dworu, pisze w sprawie zamówionych kufli ozdobnych, załączone 3 fotografie oraz bilet adresowy
  • Przy liście na k. 109-111 notatki Tassila von Heydebranda
  • Adolf von Heintze, Wolf von Heintze, Hans von Heintze - koledzy Heinricha
  • Caroline von Heintze geb. von Thielmann - matka kolegow Heinricha, żona Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze, przesyła wyrazy współczucia po śmierci matki
  • Ernst Konrad Franz von Heintze - baron, kolega Heinricha ze studiów, przesyła m.in. wyrazy współczucia po śmierci matki Heinricha
  • k. 2 nadruk: "Hebron-Damnitz (Post-u. Telegraphenstation)" oraz monogram G. C. ?
  • k. 3 wytłoczony monogram A. H.
  • k. 13 ozdobna kartka z motywami florystycznymi na tle widoku na jezioro
  • k. 14 ozdobna kartka z rysunkiem chłopca
  • k. 17 wytłoczony monogram J. H.
  • K. 39 uszkodzona - wycięty fragment
  • k. 86 naklejka z napisem: "Kaiserlich Deutsche Telegrapchie"
  • k. 83 v. dopisany list od Johanny Hansen geb. Seiffert
  • k. 98, 100, 101 nadruk: "Künsttöpferei und Ofenfabrik von Hausleiter und Eisenbeis, Nürnberg, Berlin, München, Frankfurt a. M., Leipzig"
  • k. 102 nadruk: "Friedr. van Hauten, Bonn am Rhein Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Sr. K. Hoheit des Prizen Friedrich Leopold von Preussen, Kunstgewerbliche Erzeugnisse in Glas, Thon, Holz, Metall u. Leder mit Malereien..." oraz herby
  • k. 107 ozdobna papeteria z rysunkiem kościoła
  • k. 112 rysunek jeźdźca na koniu
  • k. 113 wytłoczony monogram C. H.
  • k. 115,132 wytłoczony monogram E. H.
  • k. 120, 127 wytłoczony herb von Heintze'ów ?
  • k. 122 nadrukowany monogram C. H. ?
  • k. 119 v. dopisek Tassila z 30. 02. 1880: "Ich habe eine Kiste mit drei Flaschen Sherry..."
  • Listy pisane z Kilonii, Hebron-Damnitz, Jeziorek, Oldenburga, Jeny, Falsen w Kurlandii, Pępowa, Berlina, Bonn, Baden-Baden, Halberstadt

MARC

 • 130 a Listy
 • 240 a Spuścizna von Heydebrandów
 • 243 a Korespondencja prywatna
 • 245 a Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa. Listy od H - do Heintze. n Vol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1876-1906
 • 300 a 135 k. b telegram, koperty, fot., rys. c 28,5x22,5 cm i mn.
 • 340 e luźne
 • 500 a z bloku korespondencji na H wyodrębniono listy od Helldorffów, Anny von Heydebrand und der Lasa, matki Heinricha oraz Tassila von Heydebrand - ojca, ze względu na wielką ich liczbę.
 • 500 a R. Hagge - student medycyny z Kilonii, kolega Heinricha
 • 500 a Hamp - rzeczywisty tajny radca
 • 500 a Amalie Christine geb. Jensen Hansen - pastorowa, opiekunka Heinricha podczas jego pobytu w Kilonii (2 listy, zawierające m.in. kondolencje po śmierci matki Heinricha oraz bruliony), na k. 12 zawiadomienie o jej śmierci w wieku 81 lat, podpisane przez syna, Theodora Hansena z dn. 10. 04. 1888 r.
 • 500 a Johanna Hansen geb. Seiffert - żona Theodora Hansena, syna Amalie Hansen, na k. 13-14 życzenia noworoczne
 • 500 a Theodor Hansen - doktor, syn pastorowej, na k. 82 dopisek żony Theodora, na k. 87-88 kondolencje po śmierci matki Heinricha
 • 500 a Hardenberg - pisze w sprawie zaproszenia na polowanie
 • 500 a Hartmann - radca sądu ziemskiego, z żoną zapraszają Heinricha na kolację 16. 01. b.r.
 • 500 a Max von Hassing ? - kolega Heinricha z Falsen w Kurlandii
 • 500 a Haugwitz - hrabia, wraz z jego żoną Gabriele geb. Schneider zawiadamiają o narodzinach syna, dopisek Heinricha: "von Gella beantwortet"
 • 500 a Friedrich van Hauten - królewski dostawca dworu, pisze w sprawie zamówionych kufli ozdobnych, załączone 3 fotografie oraz bilet adresowy
 • 500 a Przy liście na k. 109-111 notatki Tassila von Heydebranda
 • 500 a Adolf von Heintze, Wolf von Heintze, Hans von Heintze - koledzy Heinricha
 • 500 a Caroline von Heintze geb. von Thielmann - matka kolegow Heinricha, żona Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze, przesyła wyrazy współczucia po śmierci matki
 • 500 a Ernst Konrad Franz von Heintze - baron, kolega Heinricha ze studiów, przesyła m.in. wyrazy współczucia po śmierci matki Heinricha
 • 500 a k. 2 nadruk: "Hebron-Damnitz (Post-u. Telegraphenstation)" oraz monogram G. C. ?
 • 500 a k. 3 wytłoczony monogram A. H.
 • 500 a k. 13 ozdobna kartka z motywami florystycznymi na tle widoku na jezioro
 • 500 a k. 14 ozdobna kartka z rysunkiem chłopca
 • 500 a k. 17 wytłoczony monogram J. H.
 • 500 a K. 39 uszkodzona - wycięty fragment
 • 500 a k. 86 naklejka z napisem: "Kaiserlich Deutsche Telegrapchie"
 • 500 a k. 83 v. dopisany list od Johanny Hansen geb. Seiffert
 • 500 a k. 98, 100, 101 nadruk: "Künsttöpferei und Ofenfabrik von Hausleiter und Eisenbeis, Nürnberg, Berlin, München, Frankfurt a. M., Leipzig"
 • 500 a k. 102 nadruk: "Friedr. van Hauten, Bonn am Rhein Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Sr. K. Hoheit des Prizen Friedrich Leopold von Preussen, Kunstgewerbliche Erzeugnisse in Glas, Thon, Holz, Metall u. Leder mit Malereien..." oraz herby
 • 500 a k. 107 ozdobna papeteria z rysunkiem kościoła
 • 500 a k. 112 rysunek jeźdźca na koniu
 • 500 a k. 113 wytłoczony monogram C. H.
 • 500 a k. 115,132 wytłoczony monogram E. H.
 • 500 a k. 120, 127 wytłoczony herb von Heintze'ów ?
 • 500 a k. 122 nadrukowany monogram C. H. ?
 • 500 a k. 119 v. dopisek Tassila z 30. 02. 1880: "Ich habe eine Kiste mit drei Flaschen Sherry..."
 • 500 a Listy pisane z Kilonii, Hebron-Damnitz, Jeziorek, Oldenburga, Jeny, Falsen w Kurlandii, Pępowa, Berlina, Bonn, Baden-Baden, Halberstadt
 • 520 a Zawiera listy od następujących osób: Hagge R. 1880 k. 1
 • 520 a Hamp 1906 k. 2
 • 520 a Hanka A. 1889 k. 3
 • 520 a Hansen Amalie Christine geb. Jensen 1880 (3) k. 4-11
 • 520 a Hansen Amalie Christine geb. Jensen (zawiadomienie o śmierci) 1888 k. 12
 • 520 a Hansen Johanna geb. Seiffert 1878-1917 (39) k. 13-79
 • 520 a Hansen Theodor 1876-1880 (5) k. 80-88
 • 520 a Hardenberg 1885 k. 89
 • 520 a Hartmann b.d. k. 90
 • 520 a Hasche A. geb. Nöltsig 1886 k. 91
 • 520 a Hassing ? Max von 1888 k. 92-93
 • 520 a Haugwitz 1891 k. 94
 • 520 a Hausemann von ?, Pempowo 1889 k. 95
 • 520 a Hausleiter u. Eisenbeis Kunstöpferei u. Ofenfabrick 1885 (4) k. 97-101
 • 520 a Hauten Friedrich van 1889 k. 102-106
 • 520 a Hegenisch ? Lotta 1880 k. 107-108
 • 520 a Heinefetter Babette 1884 (2) k. 109-111
 • 520 a Heintze Adolf von, Heintze Wolf von, Heintze Hans von 1880 k. 112
 • 520 a Heintze Caroline von, geb. von Thielmann 1880 k. 113-114
 • 520 a Heintze Ernst Konrad Franz von baron, kolega Heinricha ze studiów, 1880-1885 i b.d. (12) k. 115-135
 • 520 a Heydebrand und der Lasa Tassilo von k. 109-111
 • 530 d Mf 7326
 • 541 c c d 1956
 • 546 a Niem.
 • 561 a Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa t jest
 • 561 m Osieczna
 • 600 a Heydebrand und der Lasa, Tassilo von d (1818-1899)
 • 651 a Osieczna
 • 651 a Oldenburg
 • 651 a Kiel
 • 651 a Jena
 • 651 a Nürnberg
 • 651 a Berlin
 • 651 a München
 • 651 a Leipzig
 • 651 a Frankfurt a. M.
 • 651 a Jeziorki
 • 651 a Pempowo
 • 651 a Halberstadt
 • 651 a Bonn
 • 651 a Baden-Baden
 • 651 a Falsen
 • 651 a Hebron-Damnitz
 • 651 a Baden
 • 655 a kartki pocztowe
 • 655 a telegramy
 • 655 a zaproszenia
 • 655 a zawiadomienia
 • 655 a fotografie
 • 655 a listy
 • 700 a Hansen Amalie Christine geb. Jensen
 • 700 a Heydebrand und der Lasa Heinrich von
 • 700 a Heydebrand und der Lasa, Tassilo von d (1818-1899).
 • 700 a Hansen Johanna geb. Seiffert
 • 700 a Hansen Theodor
 • 700 a Hardenberg
 • 700 a Hartmann und Frau c radca sądu ziemskiego
 • 700 a Hanka A.
 • 700 a Hamp c rzeczywisty tajny radca
 • 700 a Hasche A. geb. Nöltsig
 • 700 a Hassing ? Max von c kolega Heinricha z Falsen w Kurlandii
 • 700 a Haugwitz
 • 700 a Haugwitz Gabriele geb. Schneider c żona Grafa Haugwitza
 • 700 a Hausemann von ?
 • 700 a Hausleiter u. Eisenbeis Kunstöpferei u. Ofenfabrick
 • 700 a Hauten Friedrich van c królewski dostawca dworu
 • 700 a Hegenisch ? Lotta
 • 700 a Heinefetter Babette
 • 700 a Heintze Adolf von c kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa c syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
 • 700 a Heintze Wolf von c kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa c syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
 • 700 a Heintze Hans von c kolega Heinricha von Heydebrand und der Lasa c syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
 • 700 a Heintze Caroline von, geb. von Thielmann c matka kolegow Heinricha c żona Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze
 • 700 a Heintze Ernst Konrad Franz von c kolega Heinricha ze studiów c syn Friedricha Heinricha Ernsta von Heintze i Caroline geb. von Thielmann
 • 710 a Künsttöpferei und Ofenfabrik von Hausleiter und Eisenbeis, Nürnberg, Berlin, München, Frankfurt a. M., Leipzig
 • 852 j Sz. 471 M
 • 900 c motywy florystyczne na tle widoku na jezioro t jest
 • 900 c rysunek chłopca t jest
 • 900 c herby związane z firmą Friedricha van Hauten t jest
 • 900 c ozdobne kufle m reprodukcje fotografii t jest
 • 900 c rysunek kościoła t jest
 • 900 c rysunek jeźdźca na koniu t jest
 • 919 a Piecz. poczt. i in. na k. 91, 97, 109 v., 126, 129
 • 990 a germanicum
 • 990 a polonicum
 • 999 a AO

Indeksy