Wycinki prasowe nie dotyczące tematyki szachowej.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 484 M
 • Współautor:
  • Krüger U.
  • Camesasca C.
  • Neubürger Ferd.
  • Drösemeier M.
  • Hohorst U.
  • Blikmer T.
  • Castner
  • Dillenius J.
  • Evertsbusch E.
  • Hamburger U.
  • Hilger D.
  • Jäger Carl
  • Jonas K.
  • J. Marc J.
  • Moser L.
  • Philipp E.
  • Prollius Th.
  • Schubert J.
  • Speidel M.
  • Wertheim R.
  • Bodecker Waldtraut von, geb. Fischer von Mollard
  • Mollard-Kora Fischer von
  • Mollard-Kora Marie, geb. Mollard
  • Bodecker von pułkownik w stanie spoczynku
  • Bodecker von Marianne geb. Pauly
  • Wedemecher Elly von, geb. von Hopffgarten
  • Dobbeler Fedor von Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade
  • Waldow-Dannenwalde von Oberpräsid. von Pommern
  • Knebel-Doeberitz Elisabeth von, geb. von Waldow
  • Waldow Eva von
  • Waldow Franz von porucznik Regimentu Kirasjerów w Felde
  • Knebel-Doeberitz Karl Magnus von porucznik Regimentu Kirasjerów i adjutant 3 Brygady Kawalerów w Felde
 • Tytuł: Wycinki prasowe nie dotyczące tematyki szachowej.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1884-1925 i b.d.
 • Opis fizyczny: 17 k. 31,7x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Schlieffen von Landrath von Schlieffenberg
  • Wilhelm I cesarz Niemiec
  • Müller August profesor-orientalista
  • Bodecker Hans von Oberleutnant im Dragonen-Regt. von Arnim
  • Bredow Margarethe von
  • Dobbeler Fedor von Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade
  • Schlieffenberg
  • Osieczna
  • Dannenwalde
  • München
  • Wrocław
  • Freiburg
  • Felde
  • Trzciel
  • Berlin
  • wycinki prasowe
  • listy
 • Uwagi:
  • k. 1 wycinek uszkodz.
  • k. 3 wycinek prasowy reklamujący nowy środek przeciwko astmie
  • k. 4 wycinek prasowy z informacją dotyczącą majątku Storchnest - zakaz wstępu do lasów i ogrodów z powodu niszczenia drzew i krzewów
  • na k. 5 wycinek z przedrukiem wiadomości z "Blitzabletter", dotyczących zagadnień egiptologicznych
  • k. 7 artykuł z prasy dotyczący dokumentu pergaminowego, który został umieszczony pod cokołem pomnika Cesarza Wilhelma I w Moskwie
  • k. 8 wycinek prasowy dotyczący uroczystego odsłonięcia pomnika Wilhelna I w Moskwie z 25. 06. (07. 07.) 1889, podp. U. Krüger, C. Camesasca, Ferd. Neubürger, M. Drösemeier, U. Hohorst, T. Blikmer, Castner, J. Dillenius, E. Evertsbusch, U. Hamburger, D. Hilger, C. Jäger, K. Jonas, J. Marc, L. Moser, E. Philipp, Th. Prollius, J. Schubert, M. Speidel, R. Wertheim
  • k. 9 wycinek prasowy dotyczący profesora Augusta Müllera - orientalisty, autora poetyckiego tłumaczenia Koranu, na tym notatki sporządzone ręką Tassila
  • k. 12 nekrolog Hansa von Bodeckera - Oberleutnant im Dragonen-Regt. von Arnim, zmarłego w wyniku odniesionych ran 30. 09. 1914 w Trzcielu, podp. Waldtraut von Bodecker geb. Fischer von Mollard, Fischer von Mollard-Kora und Frau Marie von Mollard-Kora geb. Mollard, pułkownik w stanie spoczynku von Bodecker und Frau Marianne geb. Pauly
  • k. 13 zawiadomienie o zaręczynach Margarethe-Gräfin von Bredow z Fedorem von Dobbeler - Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade, zawiadamia Elly von Wedemecher geb. von Hopffgarten
  • k. 14 nekrolog Hansa Joachima von Waldow - Leutnant im Kürassier-Regiment König (Pomm.) Nr 2. Zginął w wieku 19 lat 28. 07. 1917 r. Podp. przez: von Waldow-Dannenwalde - Oberpräsid. von Pommern, Elisabeth von Knebel-Doeberitz geb. von Waldow, Eva von Waldow z Roten Kreuz, Franz von Waldow - porucznik Regimentu Kirasjerów w Felde, Karl Magnus von Knebel-Doeberitz - porucznik Regimentu Kirasjerów i adjutant 3 Brygady Kawalerów w Felde. Pogrzeb odbył się w Dannenwalde
  • k. 15 fragment wspomnień jeńca ? z I wojny światowej z pobytu w niewoli rosyjskiej - w obozach dla jeńców
  • k. 16 wycinek z "Tägliche Rundschau f~:r Stadt und Land" z informacją o strajku generalnym w Berlinie
  • k. 17 opis bitwy stoczonej podczas I wojny światowej, w której uczestniczył Heinz von Heydebrand oraz relacja z odznaczenia żołnierzy Krzyżem żelaznym

MARC

 • 240 $a Spuścizna von Heydebrandów
 • 243 $a Korespondencja prywatna
 • 245 $a Wycinki prasowe nie dotyczące tematyki szachowej.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1884-1925 i b.d.
 • 300 $a 17 k. $c 31,7x23 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a k. 1 wycinek uszkodz.
 • 500 $a k. 3 wycinek prasowy reklamujący nowy środek przeciwko astmie
 • 500 $a k. 4 wycinek prasowy z informacją dotyczącą majątku Storchnest - zakaz wstępu do lasów i ogrodów z powodu niszczenia drzew i krzewów
 • 500 $a na k. 5 wycinek z przedrukiem wiadomości z "Blitzabletter", dotyczących zagadnień egiptologicznych
 • 500 $a k. 7 artykuł z prasy dotyczący dokumentu pergaminowego, który został umieszczony pod cokołem pomnika Cesarza Wilhelma I w Moskwie
 • 500 $a k. 8 wycinek prasowy dotyczący uroczystego odsłonięcia pomnika Wilhelna I w Moskwie z 25. 06. (07. 07.) 1889, podp. U. Krüger, C. Camesasca, Ferd. Neubürger, M. Drösemeier, U. Hohorst, T. Blikmer, Castner, J. Dillenius, E. Evertsbusch, U. Hamburger, D. Hilger, C. Jäger, K. Jonas, J. Marc, L. Moser, E. Philipp, Th. Prollius, J. Schubert, M. Speidel, R. Wertheim
 • 500 $a k. 9 wycinek prasowy dotyczący profesora Augusta Müllera - orientalisty, autora poetyckiego tłumaczenia Koranu, na tym notatki sporządzone ręką Tassila
 • 500 $a k. 12 nekrolog Hansa von Bodeckera - Oberleutnant im Dragonen-Regt. von Arnim, zmarłego w wyniku odniesionych ran 30. 09. 1914 w Trzcielu, podp. Waldtraut von Bodecker geb. Fischer von Mollard, Fischer von Mollard-Kora und Frau Marie von Mollard-Kora geb. Mollard, pułkownik w stanie spoczynku von Bodecker und Frau Marianne geb. Pauly
 • 500 $a k. 13 zawiadomienie o zaręczynach Margarethe-Gräfin von Bredow z Fedorem von Dobbeler - Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade, zawiadamia Elly von Wedemecher geb. von Hopffgarten
 • 500 $a k. 14 nekrolog Hansa Joachima von Waldow - Leutnant im Kürassier-Regiment König (Pomm.) Nr 2. Zginął w wieku 19 lat 28. 07. 1917 r. Podp. przez: von Waldow-Dannenwalde - Oberpräsid. von Pommern, Elisabeth von Knebel-Doeberitz geb. von Waldow, Eva von Waldow z Roten Kreuz, Franz von Waldow - porucznik Regimentu Kirasjerów w Felde, Karl Magnus von Knebel-Doeberitz - porucznik Regimentu Kirasjerów i adjutant 3 Brygady Kawalerów w Felde. Pogrzeb odbył się w Dannenwalde
 • 500 $a k. 15 fragment wspomnień jeńca ? z I wojny światowej z pobytu w niewoli rosyjskiej - w obozach dla jeńców
 • 500 $a k. 16 wycinek z "Tägliche Rundschau f~:r Stadt und Land" z informacją o strajku generalnym w Berlinie
 • 500 $a k. 17 opis bitwy stoczonej podczas I wojny światowej, w której uczestniczył Heinz von Heydebrand oraz relacja z odznaczenia żołnierzy Krzyżem żelaznym
 • 520 $a Zawiera: "[...] Allgemeinen Zeitung" ? München, Freitag 12. 03. b.r. k. 1
 • 520 $a "Wiesbaden" Nr 52 Morgen Ausgabe ok. 20. 02. ? [po 1852] k. 2
 • 520 $a Reklama b.d. [przed 1899] k. 3
 • 520 $a Fragment artykułu ? b.d. [ok. 1884] k. 4
 • 520 $a Wycinek z ? Breslau, Montag 13. 08. b.d. przy tym 1 kartka z notatką z 06. 10. 1887 k. 5-6
 • 520 $a Artykuł 1889 k. 7
 • 520 $a "Werein der Deutschen Reichsangehörigen zu Moskau" 1889 k. 8
 • 520 $a Fragment ? 1892 k. 9
 • 520 $a "Tägliche Rundschau f~:r Stadt und Land" 12. 12. 1895 (pt. "Zahlenkuriosum") k. 10
 • 520 $a "Freiburg. 25. Jan. ..." 20.01. b.r. k. 11
 • 520 $a Nekrolog 1914 k. 12
 • 520 $a "Verlobungen" 26. 09. 19[15?] k. 13
 • 520 $a Nekrolog 1917 k. 14
 • 520 $a Fragment b.d. [po 1917 ?] k.15
 • 520 $a "Tägliche Rundschau f~:r Stadt und Land" 05. 03. 1919 k. 16
 • 520 $a Wycinek prasowy z ? 1925 k. 17
 • 520 $a Schlieffen von k. 3 $a hrabia $a Landrath von Schlieffenberg
 • 520 $a Wilhelm I k. 7, 8 $a cesarz Niemiec
 • 520 $a Müller August k. 9 $a profesor-orientalista
 • 520 $a Bodecker Hans von k. 12 $a Oberleutnant im Dragonen-Regt. von Arnim
 • 520 $a Bredow Margarethe von k. 13
 • 520 $a Dobbeler Fedor von k. 13 $a Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade
 • 541 $c c $d 1956
 • 546 $a Niem.
 • 561 $a Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa $t jest
 • 561 $m Osieczna
 • 600 $a Schlieffen von $c Landrath von Schlieffenberg
 • 600 $a Wilhelm I $c cesarz Niemiec
 • 600 $a Müller August $c profesor-orientalista
 • 600 $a Bodecker Hans von $c Oberleutnant im Dragonen-Regt. von Arnim
 • 600 $a Bredow Margarethe von
 • 600 $a Dobbeler Fedor von $c Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade
 • 611 $a Strajk generalny w Berlinie 1919
 • 651 $a Schlieffenberg
 • 651 $a Osieczna
 • 651 $a Dannenwalde
 • 651 $a München
 • 651 $a Wrocław
 • 651 $a Freiburg
 • 651 $a Felde
 • 651 $a Trzciel
 • 651 $a Berlin
 • 655 $a wycinki prasowe
 • 655 $a listy
 • 700 $a Krüger U.
 • 700 $a Camesasca C.
 • 700 $a Neubürger Ferd.
 • 700 $a Drösemeier M.
 • 700 $a Hohorst U.
 • 700 $a Blikmer T.
 • 700 $a Castner
 • 700 $a Dillenius J.
 • 700 $a Evertsbusch E.
 • 700 $a Hamburger U.
 • 700 $a Hilger D.
 • 700 $a Jäger Carl
 • 700 $a Jonas K.
 • 700 $a J. Marc J.
 • 700 $a Moser L.
 • 700 $a Philipp E.
 • 700 $a Prollius Th.
 • 700 $a Schubert J.
 • 700 $a Speidel M.
 • 700 $a Wertheim R.
 • 700 $a Bodecker Waldtraut von, geb. Fischer von Mollard
 • 700 $a Mollard-Kora Fischer von
 • 700 $a Mollard-Kora Marie, geb. Mollard
 • 700 $a Bodecker von $c pułkownik w stanie spoczynku
 • 700 $a Bodecker von Marianne geb. Pauly
 • 700 $a Wedemecher Elly von, geb. von Hopffgarten
 • 700 $a Dobbeler Fedor von $c Hauptmann und Adjunkt der 43 Infanterie-Brigade
 • 700 $a Waldow-Dannenwalde von $c Oberpräsid. von Pommern
 • 700 $a Knebel-Doeberitz Elisabeth von, geb. von Waldow
 • 700 $a Waldow Eva von
 • 700 $a Waldow Franz von $c porucznik Regimentu Kirasjerów w Felde
 • 700 $a Knebel-Doeberitz Karl Magnus von $c porucznik Regimentu Kirasjerów i adjutant 3 Brygady Kawalerów w Felde
 • 740 $a Blitzabletter
 • 740 $a Wiesbaden
 • 740 $a [...] Allgemeinen Zeitung
 • 740 $a Tägliche Rundschau f~:r Stadt und Land
 • 852 $j Sz. 484 M
 • 960 $a Sz. 484 M-485 M adl.
 • 990 $a germanicum
 • 999 $a AO

Egzemplarze

 • Sygnatura: Sz. 484 M