Listy do Zygmunta Celichowskiego z archiwów i bibliotek Królewca.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 079
  • Nr inw. 0080
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego z archiwów i bibliotek Królewca.
 • Miejsce i czas powstania: 1876-1907
 • Opis fizyczny:
  • 171 k. 33x21 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol ger lat
 • Uwagi: 83 listy
 • Zawartość:
  • Ehrenberg Hermann, archiwista Archiwum Państwowego, 1902, k. 144-145. - Joachim Erich, archiwista tamże, 1889-1907, (39), k. 41-42, 49-56, 60-62, 64-68, 72-75, 77-83, 85-86, 96-99, 102-109, 121-122, 124-132, 134-135, 138-139, 142-143, 146-149, 157-160, 165-168, przy tym: rachunek Atelier für Photographie von Julius Mey, 1891, k. 84. -
  • materiały do wyd. BK: "Lites" w Archiwum Państwowym i Bibliotece Miejskiej, "Acta Tomiciana" w Archiwum Państwowym oraz Bibliotece Miejskiej i Uniwersyteckiej oraz sprawy odpisów tychże; materiały dotyczące Marcina Kwiatkowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wallenrodowskiej oraz Archiwum Państwowym (zob. Z. Celichowski: "Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc". [w:] "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 6:1890);
  • odpis listu Mikołaja Reja do księcia Albrechta z 1564 r. (wyd. Z. Celichowski, "Rocznik PTPN" t. 13:1891, s. 451-457) i faksymile podpisu M. Reja, k. 93-95. - spis dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" z 1530 r., k. 133. - rachunek za odpisy, 1907, k. 171. - Karge Paul, archiwista Archiwum Państwowego, 1907, k. 169-170. - Lohmeyer Karl Heinrich, historyk, prof. Uniwersytetu w Królewcu, 1885, (3), k. 13-16. -
  • Panzer, archiwista, 1889-1890, (5), k. 31-40, 59, przy tym list do Ignacego Zakrzewskiego, 1889, k. 43-44. - rachunek kopistów Pohla, 1889, k. 30 i Emila Materna, 1889, k. 45. - rachunek za odpisy wyd. "Lites", 1889, k. 47-48. - Philippi Rudolf, archiwista Archiwum Państwowego, 1876-1892, (12), k. 1-12, 17-18, 24-29, 87-92, 100-101. - Reicke Rudolf, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej, 1889, (3), k. 19-23, 57-58, 63. -
  • Schwenke Paul, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 1896-1899, (8), k. 110-120, 123. - Sembrzycki Jan Karol, wydawca, drukarz, bibliofil i bibliograf, 1890, (3), k. 69-71, 76. - Seraphim August, bibliotekarz Biblioteki Miejskiej, 1905, (4), k. 150-156. - Terstappen, archiwista, 1902, (2), k. 136-137, 140-141, przy tym wykaz dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" z 1530 r., k. 161-164.
  • Wśród korespondencji m.in.:
  • wypożyczenie dzieł Johanna Mathesiusa z Biblioteki Wallenrodowskiej przez Z. Celichowskiego; kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca materiałów do Jana Seklucjana w Archiwum Państwowym i Bibliotece Uniwersyteckiej w związku z wydaniem jego dziełka "Oekonomia albo gospodarstwo" (Kraków 1890); udostępnienie zbiorów BK R. Philippiemu i P. Schwenkemu; wypożyczenie st. dr. z BK; autorstwo dzieła "Das betrübte Thorn" (Berlin 1725) Daniela Ernesta Jabłońskiego; dary wyd. BK.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 39.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego z archiwów i bibliotek Królewca.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1876-1907
 • 300 $a 171 k. $c 33x21 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 83 listy
 • 520 $a Ehrenberg Hermann, archiwista Archiwum Państwowego, 1902, k. 144-145. - Joachim Erich, archiwista tamże, 1889-1907, (39), k. 41-42, 49-56, 60-62, 64-68, 72-75, 77-83, 85-86, 96-99, 102-109, 121-122, 124-132, 134-135, 138-139, 142-143, 146-149, 157-160, 165-168, przy tym: rachunek Atelier für Photographie von Julius Mey, 1891, k. 84. -
 • 520 $a materiały do wyd. BK: "Lites" w Archiwum Państwowym i Bibliotece Miejskiej, "Acta Tomiciana" w Archiwum Państwowym oraz Bibliotece Miejskiej i Uniwersyteckiej oraz sprawy odpisów tychże; materiały dotyczące Marcina Kwiatkowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wallenrodowskiej oraz Archiwum Państwowym (zob. Z. Celichowski: "Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc". [w:] "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 6:1890);
 • 520 $a odpis listu Mikołaja Reja do księcia Albrechta z 1564 r. (wyd. Z. Celichowski, "Rocznik PTPN" t. 13:1891, s. 451-457) i faksymile podpisu M. Reja, k. 93-95. - spis dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" z 1530 r., k. 133. - rachunek za odpisy, 1907, k. 171. - Karge Paul, archiwista Archiwum Państwowego, 1907, k. 169-170. - Lohmeyer Karl Heinrich, historyk, prof. Uniwersytetu w Królewcu, 1885, (3), k. 13-16. -
 • 520 $a Panzer, archiwista, 1889-1890, (5), k. 31-40, 59, przy tym list do Ignacego Zakrzewskiego, 1889, k. 43-44. - rachunek kopistów Pohla, 1889, k. 30 i Emila Materna, 1889, k. 45. - rachunek za odpisy wyd. "Lites", 1889, k. 47-48. - Philippi Rudolf, archiwista Archiwum Państwowego, 1876-1892, (12), k. 1-12, 17-18, 24-29, 87-92, 100-101. - Reicke Rudolf, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej, 1889, (3), k. 19-23, 57-58, 63. -
 • 520 $a Schwenke Paul, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 1896-1899, (8), k. 110-120, 123. - Sembrzycki Jan Karol, wydawca, drukarz, bibliofil i bibliograf, 1890, (3), k. 69-71, 76. - Seraphim August, bibliotekarz Biblioteki Miejskiej, 1905, (4), k. 150-156. - Terstappen, archiwista, 1902, (2), k. 136-137, 140-141, przy tym wykaz dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" z 1530 r., k. 161-164.
 • 520 $a Wśród korespondencji m.in.:
 • 520 $a wypożyczenie dzieł Johanna Mathesiusa z Biblioteki Wallenrodowskiej przez Z. Celichowskiego; kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca materiałów do Jana Seklucjana w Archiwum Państwowym i Bibliotece Uniwersyteckiej w związku z wydaniem jego dziełka "Oekonomia albo gospodarstwo" (Kraków 1890); udostępnienie zbiorów BK R. Philippiemu i P. Schwenkemu; wypożyczenie st. dr. z BK; autorstwo dzieła "Das betrübte Thorn" (Berlin 1725) Daniela Ernesta Jabłońskiego; dary wyd. BK.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a lat
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 39.
 • 600 $a Albrecht Hohenzollern $c książę Prus $d (1490-1568)
 • 600 $a Jabłoński Daniel Ernest
 • 600 $a Kwiatkowski Marcin
 • 600 $a Mathesius Johannes
 • 600 $a Rej, Mikołaj $d (1505-1569)
 • 600 $a Seklucjan Jan
 • 600 $a Zakrzewski Ignacy Wyssogota
 • 651 $a Królewiec $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Królewiec $x Biblioteka Miejska
 • 651 $a Królewiec $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Królewiec $x Wallenrodt'sche Bibliothek
 • 651 $a Królewiec
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Ehrenberg Hermann
 • 700 $a Joachim Erich
 • 700 $a Karge Paul
 • 700 $a Lohmeyer Karl Heinrich
 • 700 $a Matern Emil
 • 700 $a Mey Julius
 • 700 $a Panzer [?]
 • 700 $a Philippi Rudolf
 • 700 $a Pohl [?]
 • 700 $a Reicke Rudolf
 • 700 $a Schwenke Paul
 • 700 $a Sembrzycki Jan Karol
 • 700 $a Seraphim August
 • 700 $a Terstappen [?]
 • 710 $a Archiwum Państwowe Królewiec
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Miejska Królewiec
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Królewiec
 • 710 $a Königliche Stadtbibliothek (Królewiec) zob. Biblioteka Miejska (Królewiec)
 • 710 $a Königliche und Universitäts-Bibliothek (Królewiec) zob. Biblioteka Uniwersytecka Królewiec
 • 710 $a Wallenrodt'sche Bibliothek Królewiec
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Lites ac res gestae
 • 852 $j AB 079
 • 960 $n Nr inw. 0080
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 079