Korespondencja, umowy wydawnicze.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953- )
 • Sygnatura:
  • AB 621
  • Nr inw. 1162
 • Tytuł:
  • Materiały Jerzego Łojko
  • Korespondencja, umowy wydawnicze.
 • Miejsce i czas powstania: 1976-1986
 • Opis fizyczny:
  • 36 k. 30x21 cm i mn.
  • druk., masz. luźne
 • Język: pol
 • Zawartość:
  • Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo [podpisał Emanuel Rostworowski prof. dr redkator naczelny PSB], Kraków 1984, k. 24 - propozycja napisania artykułu o Rafale (zm. po 1348).
  • Krajowa Agencja Wydawnicza. Oddział w Poznaniu, Poznań 1986, k. 28 - prośba o przyjęcie książki "Zamki Wielkopolski, Kujaw i ziemi lubuskiej".
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisała Krystyna Szmeja redaktor naczelny], Poznań 1985, k. 32-33 - dotyczy wydania albumu "Średniowieczne herby polskie".
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisał Bogdan Nowicki mgr z-ca redaktora naczelnego], Poznań 1982, k. 30 - informacja o przesunięciu na 1985 r. wydania albumu "Średniowieczne herby poslkie".
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisał Bogdan Nowicki mgr z-ca redaktora naczelnego], Poznań 1985, k. 29 - dotyczy wydania albumu "Średniowieczne herby polskie".
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak główna księgowa, Bogdan Nowicki mgr, z-ca red. naczelnego], Poznań 1985, k. 9-10 - dotyczy dzieła "Średniowieczne herby polskie"
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak z-ca gł. księgowego, Jerzy Sosnowski mgr red. naczelny, Poznań 1979, k. 12-13 - dotyczy dzieła "Herby polskie".
  • Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak z-ca gł. księgowego, Krystyna Szmeja, z-ca red. naczelnego], Poznań 1979, k. 14-15 - dotyczy dzieła "Herby polskie".
  • Listy do Jerzego Łojko:
  • Listy Jerzego Łojko:
  • "Mówią Wieki" Magazyn historyczny [podpisał Stefan K. Kuczyński dr redaktor działu], Warszawa 1983, k. 27 - pismo dołączone do maszynopisu "Wojna domowa w Wielkopolsce w latach 1382-1385" (brak maszynopisu).
  • Polska Akademia Nauk Instytut Historii. Zakład Polskiego Słownika Biograficznego [podpisał Emanuel Rostworowski prof. dr kierownik Zakładu], Kraków 1986, k. 21, 36- list informujący o błędzie w haśle Przecław z Prusinowa i Margonina umieszczony w PSB (z. 119, s. 648).
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [podpisał Jerzy Wisłocki doc. dr główny redaktor Wydawnictw PTPN], Poznań 1974, k. 26 - prośba o dostarczenie maszynopisu (brak informacji o jaki maszynopis chodzi).
  • Redakcja "Biblioteki Kroniki Wielkopolski", Poznań 1985, k. 2-5 - dotyczy dzieła pt. "Monografia Pniew", rozdz. I-III.
  • Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1985, k. 17 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. Rec."Katalog...", Rec. "Lucna secunda...".
  • Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1986, k. 1 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. "Miasto czasów nowożytnych".
  • Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1986, k. 8 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. "Dzieje Rogoźna XVI-XVIII w.".
  • Redakcja "Kwartalnik Historyczny" [podpisał Edward Potkowski dr sekretarz redakcji], Warszawa 1976, k. 35 - list dołączony do zwracanego artykułu "O turniejach rycerskich w Polsce wieków średnich".
  • Redakcja "Mówią Wieki", Warszawa 1981, k. 20 - prośba o pilne przesłanie ilustracji do artykułu o Janku z Czarnkowa i jego kronice.
  • Redakcja "Przegląd Historyczny" Instytut Historyczny UW [podpisał Andrzej Szwarc mgr sekretarz redakcji], Warszawa 1977, k. 34 - przeprosiny za komplikacje w wypłacie honorarium.
  • Redakcja Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza [podpisał Andrzej Wędzki doc. dr hab. sekretarz redakcji], Poznań 1984, k. 19 - list dołączony do maszynopisu artykułu pt. Uwagi o początkach starostw wielkopolskich i utworzeniu starostwa generalnego oraz recenzji prof. dr hab. A. Gąsiorowskiego (brak maszynopisu oraz recenzji).
  • Studencka Spółdzielnia Pracy "Universitas" w Warszawie [podpisał Jerzy Mazurek kierownik Zakładu Wydawnictw], 1980, k. 16 - dotyczy dzieła "Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP...".
  • Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna [podpisał Jan Hinczewski mgr], 1986, k. 6 - konsultacje materiałów do monografii m. Rogoźna.
  • Umowy wydawnicze:
  • Wydawnictwo "Arkady" [podpisali Eugeniusz Piliszek mgr inż, dyrektor redaktor naczelny, Andrzej Karpowicz sekretarz wydawnictwa, Elżbieta Siepkowska mgr kierownik sam. Seksji Księgowości], Warszawa 1985, k. 11 - dotyczy szczegółowej weryfikacji faktograficznej do książki "Zamki w Polsce" B. Guerquina.
  • Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985, k. 31 - prośba o podpisanie umowy.
  • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jan Stryjski mgr, Poznań 1986, k. 23 - prośba o zmianę tabeli wynagrodzeń za wykonanie monografii Pniew.
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo [podpisał Stanisław Langner kierownik Działu Finansowego], Wrocław 1985, k. 18 - zawiadomienie o dokonaniu wypłaty za opracowanie poz. Urzędnicy Wielkopolscy.
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo [podpisał Stanisław Langner kierownik Działu Finansowego], Wrocław 1985, k. 7 - zawiadomienie o dokonaniu wypłaty za opracowanie hasła Przecław... w PSB t. XXVIII z. 119.
  • Zrzeszenie Studentów Polskich, Poznań 1985, k. 25 - prośba o wypłacenie honorarium za "Spojrzenie Kolekcjonerskie".

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953- )
 • 240 a Materiały Jerzego Łojko
 • 245 a Korespondencja, umowy wydawnicze.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1976-1986
 • 300 a 36 k. c 30x21 cm i mn.
 • 340 a druk., masz. e luźne
 • 520 a Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo [podpisał Emanuel Rostworowski prof. dr redkator naczelny PSB], Kraków 1984, k. 24 - propozycja napisania artykułu o Rafale (zm. po 1348).
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza. Oddział w Poznaniu, Poznań 1986, k. 28 - prośba o przyjęcie książki "Zamki Wielkopolski, Kujaw i ziemi lubuskiej".
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisała Krystyna Szmeja redaktor naczelny], Poznań 1985, k. 32-33 - dotyczy wydania albumu "Średniowieczne herby polskie".
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisał Bogdan Nowicki mgr z-ca redaktora naczelnego], Poznań 1982, k. 30 - informacja o przesunięciu na 1985 r. wydania albumu "Średniowieczne herby poslkie".
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisał Bogdan Nowicki mgr z-ca redaktora naczelnego], Poznań 1985, k. 29 - dotyczy wydania albumu "Średniowieczne herby polskie".
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak główna księgowa, Bogdan Nowicki mgr, z-ca red. naczelnego], Poznań 1985, k. 9-10 - dotyczy dzieła "Średniowieczne herby polskie"
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak z-ca gł. księgowego, Jerzy Sosnowski mgr red. naczelny, Poznań 1979, k. 12-13 - dotyczy dzieła "Herby polskie".
 • 520 a Krajowa Agencja Wydawnicza [podpisali Waleria Nowak z-ca gł. księgowego, Krystyna Szmeja, z-ca red. naczelnego], Poznań 1979, k. 14-15 - dotyczy dzieła "Herby polskie".
 • 520 a Listy do Jerzego Łojko:
 • 520 a Listy Jerzego Łojko:
 • 520 a "Mówią Wieki" Magazyn historyczny [podpisał Stefan K. Kuczyński dr redaktor działu], Warszawa 1983, k. 27 - pismo dołączone do maszynopisu "Wojna domowa w Wielkopolsce w latach 1382-1385" (brak maszynopisu).
 • 520 a Polska Akademia Nauk Instytut Historii. Zakład Polskiego Słownika Biograficznego [podpisał Emanuel Rostworowski prof. dr kierownik Zakładu], Kraków 1986, k. 21, 36- list informujący o błędzie w haśle Przecław z Prusinowa i Margonina umieszczony w PSB (z. 119, s. 648).
 • 520 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [podpisał Jerzy Wisłocki doc. dr główny redaktor Wydawnictw PTPN], Poznań 1974, k. 26 - prośba o dostarczenie maszynopisu (brak informacji o jaki maszynopis chodzi).
 • 520 a Redakcja "Biblioteki Kroniki Wielkopolski", Poznań 1985, k. 2-5 - dotyczy dzieła pt. "Monografia Pniew", rozdz. I-III.
 • 520 a Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1985, k. 17 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. Rec."Katalog...", Rec. "Lucna secunda...".
 • 520 a Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1986, k. 1 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. "Miasto czasów nowożytnych".
 • 520 a Redakcja "Kroniki Wielkopolski" [podpisała Krystyna Marcinkowska mgr sekretarz], Poznań 1986, k. 8 - zawiadomienie o przyjęciu do druku maszynopisu pracy pt. "Dzieje Rogoźna XVI-XVIII w.".
 • 520 a Redakcja "Kwartalnik Historyczny" [podpisał Edward Potkowski dr sekretarz redakcji], Warszawa 1976, k. 35 - list dołączony do zwracanego artykułu "O turniejach rycerskich w Polsce wieków średnich".
 • 520 a Redakcja "Mówią Wieki", Warszawa 1981, k. 20 - prośba o pilne przesłanie ilustracji do artykułu o Janku z Czarnkowa i jego kronice.
 • 520 a Redakcja "Przegląd Historyczny" Instytut Historyczny UW [podpisał Andrzej Szwarc mgr sekretarz redakcji], Warszawa 1977, k. 34 - przeprosiny za komplikacje w wypłacie honorarium.
 • 520 a Redakcja Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza [podpisał Andrzej Wędzki doc. dr hab. sekretarz redakcji], Poznań 1984, k. 19 - list dołączony do maszynopisu artykułu pt. Uwagi o początkach starostw wielkopolskich i utworzeniu starostwa generalnego oraz recenzji prof. dr hab. A. Gąsiorowskiego (brak maszynopisu oraz recenzji).
 • 520 a Studencka Spółdzielnia Pracy "Universitas" w Warszawie [podpisał Jerzy Mazurek kierownik Zakładu Wydawnictw], 1980, k. 16 - dotyczy dzieła "Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP...".
 • 520 a Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna [podpisał Jan Hinczewski mgr], 1986, k. 6 - konsultacje materiałów do monografii m. Rogoźna.
 • 520 a Umowy wydawnicze:
 • 520 a Wydawnictwo "Arkady" [podpisali Eugeniusz Piliszek mgr inż, dyrektor redaktor naczelny, Andrzej Karpowicz sekretarz wydawnictwa, Elżbieta Siepkowska mgr kierownik sam. Seksji Księgowości], Warszawa 1985, k. 11 - dotyczy szczegółowej weryfikacji faktograficznej do książki "Zamki w Polsce" B. Guerquina.
 • 520 a Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985, k. 31 - prośba o podpisanie umowy.
 • 520 a Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jan Stryjski mgr, Poznań 1986, k. 23 - prośba o zmianę tabeli wynagrodzeń za wykonanie monografii Pniew.
 • 520 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo [podpisał Stanisław Langner kierownik Działu Finansowego], Wrocław 1985, k. 18 - zawiadomienie o dokonaniu wypłaty za opracowanie poz. Urzędnicy Wielkopolscy.
 • 520 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo [podpisał Stanisław Langner kierownik Działu Finansowego], Wrocław 1985, k. 7 - zawiadomienie o dokonaniu wypłaty za opracowanie hasła Przecław... w PSB t. XXVIII z. 119.
 • 520 a Zrzeszenie Studentów Polskich, Poznań 1985, k. 25 - prośba o wypłacenie honorarium za "Spojrzenie Kolekcjonerskie".
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 600 a Stryjski Jan
 • 610 a Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
 • 610 a Zrzeszenie Studentów Polskich
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Hinczewski Jan
 • 700 a Karpowicz Andrzej
 • 700 a Kuczyński Stefan K.
 • 700 a Langner Stanisław
 • 700 a Marcinkowska Krystyna
 • 700 a Mazurek Jerzy
 • 700 a Nowak Waleria
 • 700 a Nowicki Bogdan
 • 700 a Piliszek Eugeniusz
 • 700 a Potkowski Edward
 • 700 a Rostworowski Emanuel
 • 700 a Siepkowska Elżbieta
 • 700 a Sosnowski Jerzy
 • 700 a Szmeja Krystyna
 • 700 a Szwarc Andrzej
 • 700 a Wędzki Andrzej
 • 700 a Wisłocki Jerzy
 • 710 a Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego
 • 710 a Krajowa Agencja Wydawnicza
 • 710 a Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Polskiego Słownika Biograficznego
 • 710 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Redakcja "Biblioteki Kroniki Wielkopolski"
 • 710 a Redakcja "Kroniki Wielkopolski"
 • 710 a Redakcja Kwartalnik Historyczny
 • 710 a Redakcja "Mówią Wieki"
 • 710 a Redakcja "Przegląd Historyczny"
 • 710 a Redakcja Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolskich i Pomorza
 • 710 a Studencka Spółdzielnia Pracy "Universitas" w Warszawie
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
 • 710 a Wydawnictwo "Arkady" Warszawa
 • 710 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
 • 852 j AB 621
 • 960 n Nr inw. 1162
 • 999 a MK