Listy Stanisława Kutrzeby do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 032
  • Nr inw. 0032
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy Stanisława Kutrzeby do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1908-1922
 • Opis fizyczny:
  • 21 k. 19x14,5 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi:
  • 10 listów
  • Na k. 3 dopisek Bolesława Ulanowskiego.
 • Zawartość:
  • KUTRZEBA STANISŁAW, historyk prawa, prof. UJ, przewodniczący PAU, 1908-1922, (10), k. 1-21. - materiały do t. 3 "Lites ac res gestae" i t. 6 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" w papierach po Franciszku Piekosińskim w Akademii Umiejętności; pertraktacje z Kazimierzem Kaczmarczykiem o kontynuację "Kodeksu"; w sprawie wyd. t. 3 "Lites" - pertraktacje z Marianem Łodyńskim i Antonim Prochaską; kwerenda i wypożyczenie rkps. do wyd. przez S. Kutrzebę i Władysława Semkowicza "Akta unii Polski z Litwą 1385-1791" (Kraków 1932); zawiadomienie o ślubie S. Kutrzeby z Jadwigą Domaszewską i podziękowanie za życzenia (dr.); o udostępnienie zbiorów BK Abdonowi Kłodzińskiemu.
  • Zob. też list S. Kutrzeby do Marii Zamoyskiej 1927, rkps BK 7694.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245
  0
  0
  a Listy Stanisława Kutrzeby do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1908-1922
 • 300 a 21 k. c 19x14,5 cm
 • 340 d rkps, dr. e opr. półpł.
 • 500 a 10 listów
 • 500 a Na k. 3 dopisek Bolesława Ulanowskiego.
 • 520 a KUTRZEBA STANISŁAW, historyk prawa, prof. UJ, przewodniczący PAU, 1908-1922, (10), k. 1-21. - materiały do t. 3 "Lites ac res gestae" i t. 6 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" w papierach po Franciszku Piekosińskim w Akademii Umiejętności; pertraktacje z Kazimierzem Kaczmarczykiem o kontynuację "Kodeksu"; w sprawie wyd. t. 3 "Lites" - pertraktacje z Marianem Łodyńskim i Antonim Prochaską; kwerenda i wypożyczenie rkps. do wyd. przez S. Kutrzebę i Władysława Semkowicza "Akta unii Polski z Litwą 1385-1791" (Kraków 1932); zawiadomienie o ślubie S. Kutrzeby z Jadwigą Domaszewską i podziękowanie za życzenia (dr.); o udostępnienie zbiorów BK Abdonowi Kłodzińskiemu.
 • 520 a Zob. też list S. Kutrzeby do Marii Zamoyskiej 1927, rkps BK 7694.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16.
 • 600
  1
  9
  a Domaszewska, Jadwiga zob. Kutrzeba Jadwiga z Domaszewskich
 • 600
  1
  9
  a Kaczmarczyk, Kazimierz
 • 600
  1
  9
  a Kłodziński, Abdon
 • 600
  1
  9
  a Kutrzeba, Jadwiga z Domaszewskich
 • 600
  1
  9
  a Łodyński, Marian
 • 600
  1
  9
  a Piekosiński, Franciszek
 • 600
  1
  9
  a Prochaska, Antoni
 • 600
  1
  9
  a Semkowicz, Władysław
 • 600
  1
  9
  a Zamoyska, Maria d (1860-1937)
 • 610
  2
  9
  a Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 651
   
  9
  a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651
   
  9
  a Litwa
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Kwerendy
 • 700
  1
  2
  a Celichowski, Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Kutrzeba, Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Ulanowski, Bolesław
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a Lites ac res gestae
 • 852 j AB 032
 • 960 n Nr inw. 0032
 • 999 a KW d 23.01.13