Listy do Zygmunta Celichowskiego

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 006
  • Nr inw. 0006
 • Kopie: Mf 3494
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego
 • Miejsce i czas powstania: 1901-1923
 • Opis fizyczny:
  • 81 k. 23x16,5 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 53 listy
 • Zawartość:
  • 1) CHŁAPOWSKI FRANCISZEK, lekarz, przewodniczący wydziału przyrodniczego PTPN, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 1901-1918, (36), k. 1-56, 64-68. - w tym list F.Chłapowskiego do Józefa Rivolego i list J. Rivolego do Z.C. z 1910 r., k. 44-46. - kwerendy materiałów do monografii "Życie i prace ks. Józefa Rogalińskiego" ("Rocznik PTPN" t. 27:1900, t. 29:1902) i do wykładu o początkach czasopiśmiennictwa lekarskiego w Polsce;
  • 2) CHRZANOWSKI IGNACY, historyk literatury pol., prof. UJ, 1901-1916, (4), k. 57-63. - o wypoż. pierwodruku poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do wyd. krytycznego (Kraków 1903); sprawy wyd. "Żywota Ezopa" z egz. BK; dary wyd. BK.
  • 3) CZUBEK JAN, polonista, prof. gimn., bibliotekarz Bibl. Akademii Umiejętności w Krakowie, 1905-1923, (11), k. 69-81. - przy tym brulion odpowiedzi Z.Celichowskiego z 1916 r., k. 77. - kwer. do wyd. J.Czubka: "Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia" (Kraków 1906); "Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego (Kraków 1916-1918); wyd. pamiętników Władysława Daniłowskiego (zob. W. Daniłowicz: "Notatki do pamiętników". Kraków 1908); kwer. rkps. pamiętników Jana Chryzostoma Paska do nowego wyd. (Kraków 1929).
  • o materiały z zakresu nauk ścisłych z BK; o dane bibliograficzne Władysława Folkierskiego i Józefa Rychtera - kandydatów na członków PTPN; kwer. dla Feliksa Kucharzewskiego do jego pracy o czasopiśmiennictwie technicznym pol. do r. 1875; kwer. utworów Cypriana Kamila Norwida; projekt przytułku (lecznicy) dla alkoholików; bibl. po Tow. Literackim Przyjaciół Polski w Londynie; sprawa biografii Filipa Skoraczewskiego i wyd. jego pracy "Materiały do historii Miłosławia" (Poznań 1910);
  • o źródle mineralnym w Dzięczyni pod Poniecem i badaniach genealogicznych w Wielkopolsce; losy spuścizny po Ferdynandzie Chotomskim; kwer. do wyd. korespondencji między Janem Koźmianem a Hieronimem Kajsiewiczem (Poznań 1915); o Stanisławie Serkowskim i jego pracy "Bakteriologia".
  • projekt utworzenia w Poznaniu przytułku dla kalek z funduszu Heleny Gąsiorowskiej; projekt F. Chłapowskiego i Bolesława Ulanowskiego powołania przy PTPN komitetu Akademii Umiejętności "ku ożywieniu ruchu naukowego" w Wielkopolsce (więcej wiadomości na ten temat zob. w liście Z.Celichowskiego do Bolesława Erzepkiego - "O wielkopolskie czasopismo historyczne" [w:] "Kurier Poznański" 1937 nr 132);
  • [Zob. też listy F.Chłapowskiego: do Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej 1881, rkps BK 7508; do W. Zamoyskiego 1888-1903, (7), rkps BK 7669]
  • [Zob. też listy J.Cz.: do W. Zamoyskiego, 1898, rkps BK 7669; do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, 1911-1912, (2), rkps BK 1679]
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 3.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 %a Listy do Zygmunta Celichowskiego
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1901-1923
 • 300 %a 81 k. %c 23x16,5 cm
 • 340 %d rkps, dr. %e opr. półpł.
 • 400 %a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 500 %a 53 listy
 • 520 %a 1) CHŁAPOWSKI FRANCISZEK, lekarz, przewodniczący wydziału przyrodniczego PTPN, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 1901-1918, (36), k. 1-56, 64-68. - w tym list F.Chłapowskiego do Józefa Rivolego i list J. Rivolego do Z.C. z 1910 r., k. 44-46. - kwerendy materiałów do monografii "Życie i prace ks. Józefa Rogalińskiego" ("Rocznik PTPN" t. 27:1900, t. 29:1902) i do wykładu o początkach czasopiśmiennictwa lekarskiego w Polsce;
 • 520 %a 2) CHRZANOWSKI IGNACY, historyk literatury pol., prof. UJ, 1901-1916, (4), k. 57-63. - o wypoż. pierwodruku poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do wyd. krytycznego (Kraków 1903); sprawy wyd. "Żywota Ezopa" z egz. BK; dary wyd. BK.
 • 520 %a 3) CZUBEK JAN, polonista, prof. gimn., bibliotekarz Bibl. Akademii Umiejętności w Krakowie, 1905-1923, (11), k. 69-81. - przy tym brulion odpowiedzi Z.Celichowskiego z 1916 r., k. 77. - kwer. do wyd. J.Czubka: "Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia" (Kraków 1906); "Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego (Kraków 1916-1918); wyd. pamiętników Władysława Daniłowskiego (zob. W. Daniłowicz: "Notatki do pamiętników". Kraków 1908); kwer. rkps. pamiętników Jana Chryzostoma Paska do nowego wyd. (Kraków 1929).
 • 520 %a o materiały z zakresu nauk ścisłych z BK; o dane bibliograficzne Władysława Folkierskiego i Józefa Rychtera - kandydatów na członków PTPN; kwer. dla Feliksa Kucharzewskiego do jego pracy o czasopiśmiennictwie technicznym pol. do r. 1875; kwer. utworów Cypriana Kamila Norwida; projekt przytułku (lecznicy) dla alkoholików; bibl. po Tow. Literackim Przyjaciół Polski w Londynie; sprawa biografii Filipa Skoraczewskiego i wyd. jego pracy "Materiały do historii Miłosławia" (Poznań 1910);
 • 520 %a o źródle mineralnym w Dzięczyni pod Poniecem i badaniach genealogicznych w Wielkopolsce; losy spuścizny po Ferdynandzie Chotomskim; kwer. do wyd. korespondencji między Janem Koźmianem a Hieronimem Kajsiewiczem (Poznań 1915); o Stanisławie Serkowskim i jego pracy "Bakteriologia".
 • 520 %a projekt utworzenia w Poznaniu przytułku dla kalek z funduszu Heleny Gąsiorowskiej; projekt F. Chłapowskiego i Bolesława Ulanowskiego powołania przy PTPN komitetu Akademii Umiejętności "ku ożywieniu ruchu naukowego" w Wielkopolsce (więcej wiadomości na ten temat zob. w liście Z.Celichowskiego do Bolesława Erzepkiego - "O wielkopolskie czasopismo historyczne" [w:] "Kurier Poznański" 1937 nr 132);
 • 520 %a [Zob. też listy F.Chłapowskiego: do Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej 1881, rkps BK 7508; do W. Zamoyskiego 1888-1903, (7), rkps BK 7669]
 • 520 %a [Zob. też listy J.Cz.: do W. Zamoyskiego, 1898, rkps BK 7669; do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, 1911-1912, (2), rkps BK 1679]
 • 530 %d Mf 3494
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a ger
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 3.
 • 600 %a Chotomski Ferdynand
 • 600 %a Daniłowski Władysław
 • 600 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich %d (1804-1883)
 • 600 %a Erzepki Bolesław
 • 600 %a Ezop
 • 600 %a Folkierski Władysław
 • 600 %a Gąsiorowska Helena
 • 600 %a Kajsiewicz Hieronim
 • 600 %a Koźmian Jan, ks.
 • 600 %a Kucharzewski Feliks
 • 600 %a Norwid Cyprian Kamil
 • 600 %a Pasek Jan Chryzostom
 • 600 %a Rivoli Józef
 • 600 %a Rogaliński Józef, ks.
 • 600 %a Rychter Józef
 • 600 %a Serkowski Stanisław
 • 600 %a Skoraczewski Filip
 • 600 %a Szarzyński Sęp, Mikołaj %d (ca 1550-1581)
 • 600 %a Ulanowski Bolesław
 • 600 %a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 600 %a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 600 %a Zebrzydowski Mikołaj
 • 610 %a Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 610 %a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 %a Przytułek dla kalek [projekt] (Poznań)
 • 610 %a Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski (Londyn)
 • 610 %a Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 610 %a Uniwersytet Poznański
 • 651 %a Dzięczyna pod Poniecem %x źródła mineralne
 • 651 %a Kraków %x Akademia Umiejętności
 • 651 %a Kraków %x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 %a Londyn %x Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski
 • 651 %a Londyn
 • 651 %a Miłosław
 • 651 %a Poniec
 • 651 %a Poznań %x Przytułek dla kalek [projekt]
 • 651 %a Poznań %x uniwersytet
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 %a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 %a Wielkopolska
 • 653 %a Korespondencja
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Chłapowski Franciszek
 • 700 %a Chrzanowski Ignacy
 • 700 %a Czubek Jan
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 852 %j AB 006
 • 960 %n Nr inw. 0006
 • 999 %a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 006