Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 020
  • Nr inw. 0020
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1874-1904
 • Opis fizyczny:
  • 23 k. 22,5x15 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol cze
 • Uwagi: 14 listów
 • Zawartość:
  • CYBICHOWSKI BRONISŁAW, filolog, nauczyciel Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1875, k. 2. - w sprawie Antoniego Jerzykowskiego.
  • JELÍNEK EDVARD, pisarz i publicysta czeski, 1894-1897 (5), k. 10-12. - przy tym lity Ogniska Polskiego w Pradze (podpisani: Bořivoj Prusik przewodniczący i Włodzimierz Jewasiński sekretarz) do Z. C., 1904, (2), k. 20-23. - odpowiedź na propozycję współpracy z "Przeglądem Poznańskim"; korespondencja Vaclava Hanki z Polakami, m.in. z Tytusem Działyńskim (zob. E. Jelínek: "Dwa listy Tytusa Działyńskiego do Wacława Hanki". [w:] "Świat" 1894, s. 136-139) i Wojciechem Cybulskim w Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze; pośrednictwo Z. Celichowskiego w publikowaniu wiersza Kazimierza Brodzińskiego i listów Wojciecha Cybulskiego do V. Hanki na łamach "Przeglądu Poznańskiego" (1894, nr 25-28); wymiana wyd. BK na wyd. naukowe czeskie; nekrolog E. Jelínka (dr.); zaproszenie na uroczystość 25-lecia istnienia Ogniska Polskiego w Pradze poświęconą pamięci E. Jelínka (dr.).
  • JERZYKOWSKI ANTONI, filolog klasyczny, nauczyciel Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1874-1878, (7), k. 1-9. - przekład i korekta drukarska t. 8 dzieł Cycerona (Poznań 1879) po śmierci Erazma Rykaczewskiego; wypożyczenie książek z BK do prac z zakresu ortografii pol. (zob. A. Jerzykowski: "Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń. Poznań 1887).
  • Zob. też list E. Jelinka do W. Zamoyskiego, 1892, rkps BK 7669.
 • Opracowania:
  • Jaroszewicz-Kleindienst Barbara: Korespondencja Zygmunta Celichowskiego z Edwardem Jelínkiem. [w:] "Slavia časopis pro slovanskou filologii". R. 38 : 1969, s. 407-412.
  • Jaroszewicz-Kleindienst Barbara: W kręgu polonofilskiej działalności Edwarda Jelinka. Wrocław i in. 1968, s. 128-129.
  • Jelinek E.: Dwa listy Tytusa Działyńskiego do Wacława Hanki. [w:] "Świat", 1894, s. 136-139.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 9-10.
  • Wykaz listów autorów zachodnio- i południowosłowiańskich w bibliotekach polskich. Wrocław i in. 1962, poz. IA 525-529.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a cze
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 0 0 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1874-1904
 • 300 $a 23 k. $c 22,5x15 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e opr. półpł.
 • 400 $a Cyceron zob. Cicero Marcus Tullius
 • 400 $a Kleindienst Barbara zob. Jaroszewicz-Kleindienst Barbara
 • 500 $a 14 listów
 • 520 $a CYBICHOWSKI BRONISŁAW, filolog, nauczyciel Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1875, k. 2. - w sprawie Antoniego Jerzykowskiego.
 • 520 $a JELÍNEK EDVARD, pisarz i publicysta czeski, 1894-1897 (5), k. 10-12. - przy tym lity Ogniska Polskiego w Pradze (podpisani: Bořivoj Prusik przewodniczący i Włodzimierz Jewasiński sekretarz) do Z. C., 1904, (2), k. 20-23. - odpowiedź na propozycję współpracy z "Przeglądem Poznańskim"; korespondencja Vaclava Hanki z Polakami, m.in. z Tytusem Działyńskim (zob. E. Jelínek: "Dwa listy Tytusa Działyńskiego do Wacława Hanki". [w:] "Świat" 1894, s. 136-139) i Wojciechem Cybulskim w Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze; pośrednictwo Z. Celichowskiego w publikowaniu wiersza Kazimierza Brodzińskiego i listów Wojciecha Cybulskiego do V. Hanki na łamach "Przeglądu Poznańskiego" (1894, nr 25-28); wymiana wyd. BK na wyd. naukowe czeskie; nekrolog E. Jelínka (dr.); zaproszenie na uroczystość 25-lecia istnienia Ogniska Polskiego w Pradze poświęconą pamięci E. Jelínka (dr.).
 • 520 $a JERZYKOWSKI ANTONI, filolog klasyczny, nauczyciel Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1874-1878, (7), k. 1-9. - przekład i korekta drukarska t. 8 dzieł Cycerona (Poznań 1879) po śmierci Erazma Rykaczewskiego; wypożyczenie książek z BK do prac z zakresu ortografii pol. (zob. A. Jerzykowski: "Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń. Poznań 1887).
 • 520 $a Zob. też list E. Jelinka do W. Zamoyskiego, 1892, rkps BK 7669.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a cze
 • 581 $a Jaroszewicz-Kleindienst Barbara: |Korespondencja Zygmunta Celichowskiego z Edwardem Jelínkiem. [w:] |"Slavia časopis pro slovanskou filologii". R. 38 : 1969, s. 407-412.
 • 581 $a Jaroszewicz-Kleindienst Barbara: |W kręgu polonofilskiej działalności Edwarda Jelinka. Wrocław i in. 1968, s. 128-129.
 • 581 $a Jelinek E.: |Dwa listy Tytusa Działyńskiego do Wacława Hanki. [w:] |"Świat", 1894, s. 136-139.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 9-10.
 • 581 $a Wykaz listów autorów zachodnio- i południowosłowiańskich w bibliotekach polskich. Wrocław i in. 1962, poz. IA 525-529.
 • 600 1 9 $a Brodziński Kazimierz
 • 600 1 9 $a Cicero Marcus Tullius
 • 600 1 9 $a Cybulski Wojciech
 • 600 1 9 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 1 9 $a Hanka Vaclav
 • 600 1 9 $a Jaroszewicz-Kleindienst Barbara
 • 600 1 9 $a Jewasiński Włodzimierz $c sekretarz Ogniska Polskiego w Pradze
 • 600 1 9 $a Prusik Bořivoj $c przewodniczący Ogniska Polskiego w Pradze
 • 600 1 9 $a Rykaczewski Erazm
 • 600 1 9 $a Zamoyski Władysław (1853-1924)
 • 610 2 9 $a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 610 2 9 $a Muzeum Królestwa Czeskiego zob. Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 610 2 9 $a Ognisko Polskie Praga
 • 651 9 $a Poznań $x czasopismo - "Przegląd Poznański"
 • 651 9 $a Praga $x Ognisko Polskie
 • 651 9 $a Praga $x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 653 $a Czasopisma
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 700 1 2 $a Cybichowski Bronisław
 • 700 1 2 $a Jelinek Edvard
 • 700 1 2 $a Jerzykowski Antoni
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a "Przegląd Poznański", Poznań
 • 852 $j AB 020
 • 960 $n Nr inw. 0020
 • 999 $a KW $d 23.01.09

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 020