Listy Wojciecha Kętrzyńskiego do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 025
  • Nr inw. 0025
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Wojciecha Kętrzyńskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1918
 • Opis fizyczny:
  • 125 k. 22,5x14,5 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 90 listów
 • Zawartość:
  • KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, historyk, bibliotekarz, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, 1870-1917, (89, w tym 2 depesze), k. 1-124. - w tym list do J. Działyńskiego, 1876, k. 45. - sprawy wyd. rozprawy W. Kętrzyńskiego "O Stanisławie Górskim" ("Rocznik PTPN" t. 6: 1871; zob. też. W. Kętrzyński: "Przyczynki do mojej rozprawy: O Stanisławie Górskim". [w:] "Tygodnik Wielkopolski" R. I: 1871 nr 29);
  • LUBOMIRSKI ANDRZEJ, kurator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1918, k. 125. - do Z. Celichowskiego.
  • nekrolog żony, Wincentyny z Klińskich Kętrzyńskiej, i podziękowanie za kondolencje (dr.); sytuacja w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w czasie I wojny światowej; nekrolog W. Kętrzyńskiego (dr.) i notatka Z. Celichowskiego o przesłanych kondolencjach.
  • oferta sprzedaży rkps. pracy "Rodowody stu familii zachodniopruskich"; o udostępnienie zbiorów BK Aleksandrowi Hirschbergowi; o śmierci Augusta Bielowskiego i następstwie po nim; informacja o Ksawerym Liske; wymiana wyd. między Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a BK oraz wypożyczenie rkps. i dr.; nekrolog syna - Władysława Kętrzyńskiego (dr.); projekt przejęcia wyd. "Acta Tomiciana" przez Akademię Umiejętności;
  • uwagi edytorskie o tym wydaniu w związku z przygotowaniem przez Z. Celichowskiego t. 10 (Poznań 1899) i sprawa indeksu do poprzednich tomów; prace nad dziejami polsko-krzyżackimi (m.in. "O powołaniu krzyżaków przez ks. Konrada". [w:] "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału historyczno-filozoficznego", 45:1903) i kwerendy do nich; sprawy rodzinne i osobiste;
  • uwagi i wskazówki dotyczące wyd. t. IX "Acta Tomiciana" (Poznań 1876); praca przy porządkowaniu biblioteki Zygmunta Działowskiego w Wałczu pod Wąbrzeźnem i Michała Sczanieckiego w Nawrze i o ich zasobach; o rkps. "Acta Tomiciana" w różnych bibliotekach; starania o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim; prace przy wyd. "Kodeksu dyplomatycznego klasztoru tynieckiego" (Kraków 1875) i "Monumenta Poloniae historica" t. 3-4 (Lwów 1878-1884);
  • [Zob. też korespondencja W. Kętrzyńskiego, rkps. BK 7451, oraz jego listy do J. Rustejki 1872, rkps BK 7448; do J. Zamoyskiej 1903, rkps BK 7645].
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 13.
  • Keferstein H, Żurawska W.: Bibliotekarska działalność Wojciecha Kętrzyńskiego. [w:] Rocznik Olsztyński, Z. 7 : 1968

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a Listy Wojciecha Kętrzyńskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1870-1918
 • 300 %a 125 k. %c 22,5x14,5 cm
 • 340 %d rkps, masz., dr. %e opr. półpł.
 • 400 %a Klińska Wincentyna zob. Kętrzyńska Wincentyna z Klińskich
 • 500 %a 90 listów
 • 520 %a KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, historyk, bibliotekarz, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, 1870-1917, (89, w tym 2 depesze), k. 1-124. - w tym list do J. Działyńskiego, 1876, k. 45. - sprawy wyd. rozprawy W. Kętrzyńskiego "O Stanisławie Górskim" ("Rocznik PTPN" t. 6: 1871; zob. też. W. Kętrzyński: "Przyczynki do mojej rozprawy: O Stanisławie Górskim". [w:] "Tygodnik Wielkopolski" R. I: 1871 nr 29);
 • 520 %a LUBOMIRSKI ANDRZEJ, kurator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1918, k. 125. - do Z. Celichowskiego.
 • 520 %a nekrolog żony, Wincentyny z Klińskich Kętrzyńskiej, i podziękowanie za kondolencje (dr.); sytuacja w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w czasie I wojny światowej; nekrolog W. Kętrzyńskiego (dr.) i notatka Z. Celichowskiego o przesłanych kondolencjach.
 • 520 %a oferta sprzedaży rkps. pracy "Rodowody stu familii zachodniopruskich"; o udostępnienie zbiorów BK Aleksandrowi Hirschbergowi; o śmierci Augusta Bielowskiego i następstwie po nim; informacja o Ksawerym Liske; wymiana wyd. między Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a BK oraz wypożyczenie rkps. i dr.; nekrolog syna - Władysława Kętrzyńskiego (dr.); projekt przejęcia wyd. "Acta Tomiciana" przez Akademię Umiejętności;
 • 520 %a uwagi edytorskie o tym wydaniu w związku z przygotowaniem przez Z. Celichowskiego t. 10 (Poznań 1899) i sprawa indeksu do poprzednich tomów; prace nad dziejami polsko-krzyżackimi (m.in. "O powołaniu krzyżaków przez ks. Konrada". [w:] "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału historyczno-filozoficznego", 45:1903) i kwerendy do nich; sprawy rodzinne i osobiste;
 • 520 %a uwagi i wskazówki dotyczące wyd. t. IX "Acta Tomiciana" (Poznań 1876); praca przy porządkowaniu biblioteki Zygmunta Działowskiego w Wałczu pod Wąbrzeźnem i Michała Sczanieckiego w Nawrze i o ich zasobach; o rkps. "Acta Tomiciana" w różnych bibliotekach; starania o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim; prace przy wyd. "Kodeksu dyplomatycznego klasztoru tynieckiego" (Kraków 1875) i "Monumenta Poloniae historica" t. 3-4 (Lwów 1878-1884);
 • 520 %a [Zob. też korespondencja W. Kętrzyńskiego, rkps. BK 7451, oraz jego listy do J. Rustejki 1872, rkps BK 7448; do J. Zamoyskiej 1903, rkps BK 7645].
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a ger
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 13.
 • 581 %a Keferstein H, Żurawska W.: Bibliotekarska działalność Wojciecha Kętrzyńskiego. [w:] |Rocznik Olsztyński, Z. 7 : 1968
 • 600 %a Bielowski August
 • 600 %a Działowski Zygmunt
 • 600 %a Górski Stanisław
 • 600 %a Hirschberg Aleksander
 • 600 %a Kętrzyńska Wincentyna z Klińskich
 • 600 %a Kętrzyński Władysław
 • 600 %a Konrad %b I %c książę mazowiecki
 • 600 %a Liske Ksawery
 • 600 %a Rustejko Józef
 • 600 %a Sczaniecki Michał Leon
 • 600 %a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 610 %a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 %a Benedyktyni
 • 610 %a Klasztor benedyktynów (Tyniec)
 • 610 %a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 610 %a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 651 %a Kraków %x Akademia Umiejętności
 • 651 %a Kraków %x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 %a Lwów %x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 %a Nawra k. Torunia %x biblioteka Michała Sczanieckiego
 • 651 %a Tyniec %x klasztor benedyktynów
 • 651 %a Wąbrzeźno
 • 651 %a Wałcz k. Wąbrzeźna %x biblioteka Zygmunta Działowskiego
 • 653 %a Korespondencja
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Działyński Jan Kanty %d (1829-1880)
 • 700 %a Kętrzyński Wojciech
 • 700 %a Lubomirski Andrzej %d (1862-1953)
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 852 %j AB 025
 • 960 %n Nr inw. 0025
 • 999 %a KW

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 025