Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 026
  • Nr inw. 0026
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1920
 • Opis fizyczny:
  • 23 k. 22,5x18 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 14 listów
 • Zawartość:
  • KLUCZYCKI FRANCISZEK KSAWERY, historyk, bibliotekarz bibl. wilanowskiej i krzeszowickiej, 1871-1873, (5), k. 1-9. - wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. "Acta Tomiciana" z biblioteki wilanowskiej; kwerenda F.K. Kluczyckiego dotycząca korespondencji Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego W.K.Litewskiego, i rkps "Ksiąg hetmańskich" Stanisława Sarnickiego.
  • KOT STANISŁAW, historyk kultury i wychowania, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1920, (2), k. 22-23. - zapowiedź wyd. kwartalnika "Reformacja w Polsce" i prośba o współpracę Z. Celichowskiego; postulat opracowania inwentarza materiałów rękopiśmiennych BK do dziejów szkolnictwa i wychowania w Polsce.
  • KRZYŻANOWSKI STANISŁAW FILIP, archeolog i historyk, 1870, k. 10. - prośba o informację dotyczącą zasobów BK i jej nabytków w r. 1869.
  • KRZYŻANOWSKI STANISŁAW, historyk i archiwista, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyr. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, 1891-1908, k. 11-12. - sprawa współpracy S. Krzyżanowskiego przy wyd. t. 5 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; poparcie dla badań Zenona Przesmyckiego nad J.M. Hoene-Wrońskim; informacja o wyd. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.
  • [Zob. też list F.K. Kluczyckiego do T. Działyńskiego, 1861, rkps BK 7349].
  • [Zob. też list S.F. Krzyżanowskiego do J. Działyńskiego 1875, rkps BK 7444].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 13-14.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1870-1920
 • 300 $a 23 k. $c 22,5x18 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 14 listów
 • 520 $a KLUCZYCKI FRANCISZEK KSAWERY, historyk, bibliotekarz bibl. wilanowskiej i krzeszowickiej, 1871-1873, (5), k. 1-9. - wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. "Acta Tomiciana" z biblioteki wilanowskiej; kwerenda F.K. Kluczyckiego dotycząca korespondencji Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego W.K.Litewskiego, i rkps "Ksiąg hetmańskich" Stanisława Sarnickiego.
 • 520 $a KOT STANISŁAW, historyk kultury i wychowania, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1920, (2), k. 22-23. - zapowiedź wyd. kwartalnika "Reformacja w Polsce" i prośba o współpracę Z. Celichowskiego; postulat opracowania inwentarza materiałów rękopiśmiennych BK do dziejów szkolnictwa i wychowania w Polsce.
 • 520 $a KRZYŻANOWSKI STANISŁAW FILIP, archeolog i historyk, 1870, k. 10. - prośba o informację dotyczącą zasobów BK i jej nabytków w r. 1869.
 • 520 $a KRZYŻANOWSKI STANISŁAW, historyk i archiwista, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyr. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, 1891-1908, k. 11-12. - sprawa współpracy S. Krzyżanowskiego przy wyd. t. 5 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; poparcie dla badań Zenona Przesmyckiego nad J.M. Hoene-Wrońskim; informacja o wyd. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.
 • 520 $a [Zob. też list F.K. Kluczyckiego do T. Działyńskiego, 1861, rkps BK 7349].
 • 520 $a [Zob. też list S.F. Krzyżanowskiego do J. Działyńskiego 1875, rkps BK 7444].
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 13-14.
 • 600 $a Działyński Jan Kanty $d (1829-1880)
 • 600 $a Hoene-Wroński, Józef Maria $d (1776-1853)
 • 600 $a Przesmycki Zenon
 • 600 $a Sarnicki Stanisław
 • 600 $a Szczuka Stanisław Antoni
 • 610 $a Archiwum Akt Dawnych (Kraków)
 • 651 $a Kraków $x Archiwum Akt Dawnych
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 $a Wielkopolska
 • 651 $a Wilanów $x biblioteka wilanowska
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Kluczycki Franciszek Ksawery
 • 700 $a Kot Stanisław
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław $d (1865-1917)
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław Filip $d (1841-1881)
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 852 $j AB 026
 • 960 $n Nr inw. 0026
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 026