Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 034
  • Nr inw. 0034
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1878-1907
 • Opis fizyczny:
  • 83 k. 35x23 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 59 listów
 • Zawartość:
  • ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, red. "Dziennika Poznańskiego", właściciel drukarni w Poznaniu, 1878-1907, (59), k. 1-83. - sprawy druku i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" t. 1-4; druk nakł. BK: dzieł Cycerona w przekładzie Erazma Rykaczewskiego (t. 8:1879), tragedii Eurypidesa w przekładzie Zygmunta Węclewskiego (1881-1883), "Przęsło ze Zwierzyńca" Mikołaja Reja (1884), "Insignia seu clenodia" Jana Długosza (1885), "Lites ac res gestae" wyd. 2 przez Ignacego Zakrzewskiego (t. 1-2: 1885); rach. Drukarni i kwity odbioru pieniędzy; spis osób i instytucji, które otrzymały t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; o ustawie pruskiej z 1885 przeciw Polakom - obywatelom innych państw; wypożyczenie książek z BK; sprawa bibl. po Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu (druk. B.W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" R. 6:1960 nr 4); uwagi o wielkopolskiej publicystyce prasowej; starania W. Łebińskiego o założenie i rozwój Towarzystwa Ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w W. Ks. Poznańskim i Prusach Zachodnich; konsultacje dotyczące pracy W. Łebińskiego: "Wielkopolskie nazwy polne" (Poznań 1901); sprawy zatrudnienia korespondentów i redaktorów "Dziennika Poznańskiego"; notatka Z. Celichowskiego o śmierci W. Łebińskiego 1907.
  • Zob. też list W. Łebińskiego do J. Działyńskiego z 1880, rkps BK 7485.
 • Opracowania:
  • Januszewski Bernard Woodrow: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16-17.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245
  0
  0
  a Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1878-1907
 • 300 a 83 k. c 35x23 cm
 • 340 d rkps, dr. e opr. półpł.
 • 500 a 59 listów
 • 520 a ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, red. "Dziennika Poznańskiego", właściciel drukarni w Poznaniu, 1878-1907, (59), k. 1-83. - sprawy druku i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" t. 1-4; druk nakł. BK: dzieł Cycerona w przekładzie Erazma Rykaczewskiego (t. 8:1879), tragedii Eurypidesa w przekładzie Zygmunta Węclewskiego (1881-1883), "Przęsło ze Zwierzyńca" Mikołaja Reja (1884), "Insignia seu clenodia" Jana Długosza (1885), "Lites ac res gestae" wyd. 2 przez Ignacego Zakrzewskiego (t. 1-2: 1885); rach. Drukarni i kwity odbioru pieniędzy; spis osób i instytucji, które otrzymały t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; o ustawie pruskiej z 1885 przeciw Polakom - obywatelom innych państw; wypożyczenie książek z BK; sprawa bibl. po Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu (druk. B.W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" R. 6:1960 nr 4); uwagi o wielkopolskiej publicystyce prasowej; starania W. Łebińskiego o założenie i rozwój Towarzystwa Ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w W. Ks. Poznańskim i Prusach Zachodnich; konsultacje dotyczące pracy W. Łebińskiego: "Wielkopolskie nazwy polne" (Poznań 1901); sprawy zatrudnienia korespondentów i redaktorów "Dziennika Poznańskiego"; notatka Z. Celichowskiego o śmierci W. Łebińskiego 1907.
 • 520 a Zob. też list W. Łebińskiego do J. Działyńskiego z 1880, rkps BK 7485.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Januszewski Bernard Woodrow: |Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] |Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16-17.
 • 600
  1
  9
  a Cicero Marcus Tullius
 • 600
  0
  9
  a Eurypides
 • 600
  1
  9
  a Januszewski Bernard Woodrow
 • 600
  1
  9
  a Rykaczewski Erazm
 • 600
  1
  9
  a Węclewski Zygmunt
 • 600
  1
  9
  a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 610
  2
  9
  a Drukarnia Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich Poznań
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Literacko-Słowiańskie Wrocław
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich
 • 651
   
  9
  a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651
   
  9
  a Wielkopolska
 • 651
   
  9
  a Wrocław x Towarzystwo Literacko-Słowiańskie
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Kwerendy
 • 653 a Nakłady BK
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Łebiński Władysław
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a Lites ac res gestae
 • 777 a Długosz Jan t Insignia seu clenodia
 • 777 a Rej, Mikołaj (1505-1569) t Przęsło ze Zwierzyńca
 • 852 j AB 034
 • 960 n Nr inw. 0034
 • 999 a KW d 23.01.13