[Listy do Zygmunta Celichowskiego].

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 035
  • Nr inw. 0035
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • [Listy do Zygmunta Celichowskiego].
 • Miejsce i czas powstania: 1872-1895
 • Opis fizyczny:
  • 80 k. 33x22 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 40 listów
 • Zawartość:
  • 1) LELEWEL PROT, były oficer napoleoński, ziemianin, do Z. Celichowskiego, 1879-1883, (23), k. 1-33. - w tym list do J. Działyńskiego, 1879, k. 1-2.
  • 2) Listy do Z. Celichowskiego dotyczące ofert sprzedaży spuścizny po Joachimie i Procie Lelewelach oraz żądań spadkobierców P. Lelewela dotyczących zwrotu rodzinie spuścizny tychże zdeponowanej w Kórniku i Poznaniu:
  • CIECISZOWKI ADAM, 1884, k. 56-57, przy tym "Spis przedmiotów po śp. Procie lelewelu do sprzedaży z wolnej ręki przeznaczonych, k. 58-59. - Gieysztor Jakub Kazimierz, księgarz w Warszawie, 1884-1885, (5), k. 62-65, 67-68, 71-72, 75, przy tym spis dzieł Joachima lelewela znajdujących się w depozycie w Kórniku wykonany przez Michała Wróblewskiego w 1881, z notatką Z. Celichowskiego o przesłaniu ich w 1885 r. do Księgarni S. Gieysztora w Warszawie, k. 60-61.
  • JAŻDZEWSKI WŁADYSŁAW, adwokat w Poznaniu, 1889-1890, (3), k. 34, 78, 80, przy tym pokwitowanie odbiory skrzyni z książkami po Joachimie Lelewelu, 1889, k. 79.
  • LANGIE KAZIMIERZ, ekonomista, współpracownik W. Zamoyskiego, 1890, (2), k. 35-36, 39-40, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego, 1890, k. 41-42 i list J. K. Żupańskiego do Eustachego Januszkiewicza, 1872, k. 37-38 z notatką E. Januszkiewicza i Karola Ruprechta, 1873.
  • o pośrednictwo w przyspieszeniu wyd. przez J. K. Żupańskiego dzieła J. Lelewela "Bibliograficznych ksiąg dwoje z uzupełnieniem", jego korespondencji z Leonardem Chodźką, Michałem Podczaszyńskim, Mikołajem Malinowskim, wspomnień Jana i Prota Lelewelów, m.in. przedruku wspomnień z wojny 1813 r. P. Lelewela i wyd. oprac. przez niego biografii Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego, bpa łucko-żytomierskiego; oferta sprzedaży biblioteki P. Lelewela w Cygowskiej Woli i zbioru numizmatycznego.
  • Przy tym: "Inwentarz pozostałości po śp. Joachimie Lelewelu" zdeponowanych w Kórniku, spisany przez Ksawerego Przyjemskiego, z notatką Z. Celichowskiego o przekazaniu spuścizny W. Jażdzewskiemu, 1889, k. 43-48. - notatka Z. Celichowskiego o ofercie Jadwigi Wiesławy Russockiej sprzedaży płyt miedziorytowych po J. Lelewelu, 1885, k. 49.
  • RUSSOCKI JULIAN, 1885, (3), k. 66, 69-70, 73-74, przy tym odpis notatki J. Lelewela b.d., k. 75.
  • SOŁTYKOWSKI, pełnomocnik spadkobierców P. Lelewela, 1889, k. 77.
  • wiadomości o współpracy T. Działyńskiego z J. Lelewelem przy wyd. "Statutu litewskiego" (Poznań 1841) [zob. R. Marciniak: "Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego". "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 11:1973];
  • zapytanie dotyczące przeznaczenia Biblioteki Batignolskiej zdeponowanej w Kórniku; propozycja sprzedaży spuścizny po Joachimie Lelewelu przekazanej Bibl. Batignolskiej i zdeponowanej u J. K. Żupańskiego w Poznaniu; los spuścizny po Joachimie Lelewelu; udostępnienie korespondencji Tytusa Działyńskiego z J. Lelewelem do wyd. przez Z. Celichowskiego (Poznań 1884); los egz. st. dr. psałterza ruskiego Skaryny;
  • [Zob. też listy P. Lelewela do T. Działyńskiego, 1844-1857, (2), rkps BK 7439]
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 17-18
  • Marciniak Ryszard: "Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego". "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 11:1973

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a [Listy do Zygmunta Celichowskiego].
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1872-1895
 • 300 $a 80 k. $c 33x22 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 400 $a Skoryna Franciszek Heorhij zob. Skaryna Franciszek Heorhij
 • 500 $a 40 listów
 • 520 $a 1) LELEWEL PROT, były oficer napoleoński, ziemianin, do Z. Celichowskiego, 1879-1883, (23), k. 1-33. - w tym list do J. Działyńskiego, 1879, k. 1-2.
 • 520 $a 2) Listy do Z. Celichowskiego dotyczące ofert sprzedaży spuścizny po Joachimie i Procie Lelewelach oraz żądań spadkobierców P. Lelewela dotyczących zwrotu rodzinie spuścizny tychże zdeponowanej w Kórniku i Poznaniu:
 • 520 $a CIECISZOWKI ADAM, 1884, k. 56-57, przy tym "Spis przedmiotów po śp. Procie lelewelu do sprzedaży z wolnej ręki przeznaczonych, k. 58-59. - Gieysztor Jakub Kazimierz, księgarz w Warszawie, 1884-1885, (5), k. 62-65, 67-68, 71-72, 75, przy tym spis dzieł Joachima lelewela znajdujących się w depozycie w Kórniku wykonany przez Michała Wróblewskiego w 1881, z notatką Z. Celichowskiego o przesłaniu ich w 1885 r. do Księgarni S. Gieysztora w Warszawie, k. 60-61.
 • 520 $a JAŻDZEWSKI WŁADYSŁAW, adwokat w Poznaniu, 1889-1890, (3), k. 34, 78, 80, przy tym pokwitowanie odbiory skrzyni z książkami po Joachimie Lelewelu, 1889, k. 79.
 • 520 $a LANGIE KAZIMIERZ, ekonomista, współpracownik W. Zamoyskiego, 1890, (2), k. 35-36, 39-40, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego, 1890, k. 41-42 i list J. K. Żupańskiego do Eustachego Januszkiewicza, 1872, k. 37-38 z notatką E. Januszkiewicza i Karola Ruprechta, 1873.
 • 520 $a o pośrednictwo w przyspieszeniu wyd. przez J. K. Żupańskiego dzieła J. Lelewela "Bibliograficznych ksiąg dwoje z uzupełnieniem", jego korespondencji z Leonardem Chodźką, Michałem Podczaszyńskim, Mikołajem Malinowskim, wspomnień Jana i Prota Lelewelów, m.in. przedruku wspomnień z wojny 1813 r. P. Lelewela i wyd. oprac. przez niego biografii Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego, bpa łucko-żytomierskiego; oferta sprzedaży biblioteki P. Lelewela w Cygowskiej Woli i zbioru numizmatycznego.
 • 520 $a Przy tym: "Inwentarz pozostałości po śp. Joachimie Lelewelu" zdeponowanych w Kórniku, spisany przez Ksawerego Przyjemskiego, z notatką Z. Celichowskiego o przekazaniu spuścizny W. Jażdzewskiemu, 1889, k. 43-48. - notatka Z. Celichowskiego o ofercie Jadwigi Wiesławy Russockiej sprzedaży płyt miedziorytowych po J. Lelewelu, 1885, k. 49.
 • 520 $a RUSSOCKI JULIAN, 1885, (3), k. 66, 69-70, 73-74, przy tym odpis notatki J. Lelewela b.d., k. 75.
 • 520 $a SOŁTYKOWSKI, pełnomocnik spadkobierców P. Lelewela, 1889, k. 77.
 • 520 $a wiadomości o współpracy T. Działyńskiego z J. Lelewelem przy wyd. "Statutu litewskiego" (Poznań 1841) [zob. R. Marciniak: "Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego". "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 11:1973];
 • 520 $a zapytanie dotyczące przeznaczenia Biblioteki Batignolskiej zdeponowanej w Kórniku; propozycja sprzedaży spuścizny po Joachimie Lelewelu przekazanej Bibl. Batignolskiej i zdeponowanej u J. K. Żupańskiego w Poznaniu; los spuścizny po Joachimie Lelewelu; udostępnienie korespondencji Tytusa Działyńskiego z J. Lelewelem do wyd. przez Z. Celichowskiego (Poznań 1884); los egz. st. dr. psałterza ruskiego Skaryny;
 • 520 $a [Zob. też listy P. Lelewela do T. Działyńskiego, 1844-1857, (2), rkps BK 7439]
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 17-18
 • 581 $a Marciniak Ryszard: |"Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego". |"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 11:1973
 • 600 $a Chodźko Leonard
 • 600 $a Cieciszowski Kasper Kazimierz, bp
 • 600 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Gieysztor Stanisław
 • 600 $a Lelewel Jan
 • 600 $a Lelewel Joachim
 • 600 $a Malinowski Mikołaj
 • 600 $a Marciniak Ryszard
 • 600 $a Podczaszyński Michał
 • 600 $a Ruprecht Karol
 • 600 $a Russocka Jadwiga Wiesława z Lelewelów
 • 600 $a Skaryna Franciszek Heorhij
 • 600 $a Wróblewski Michał
 • 600 $a Żupański Jan Konstanty
 • 610 $a Biblioteka Szkoły Batignolskiej (Paryż)
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik $x księgozbiór Biblioteki Batignolskiej
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Szkoły Batignolskiej
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gieysztor Stanisław
 • 651 $a Wola Cygowska $x biblioteka Prota Lelewela
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Cieciszowski Adam
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Gieysztor Jakub Kazimierz
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Jażdzewski Władysław
 • 700 $a Langie Kazimierz
 • 700 $a Lelewel Prot
 • 700 $a Russocki Julian
 • 700 $a Sołtykowski
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Gieysztor Stanisław, |Antykwariat Warszawa
 • 777 $a Przyjemski Ksawery $t Inwentarz pozostałości po śp. Joachimie Lelewelu
 • 852 $j AB 035
 • 960 $n Nr inw. 0035
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 035