Listy Józefa Przyborowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 049
  • Nr inw. 0050
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Józefa Przyborowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1899
 • Opis fizyczny:
  • 97 k. 21,5x14 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 51 listów
 • Zawartość:
  • listy Działyńskich w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej; nekrolog J. Przyborowskiego (dr.).
  • projekt wyd. "Słownika języka polskiego" pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i J. Przyborowskiego (wyszedł pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwieckiego, Warszawa 1900-1927); informacje: o Salomonie Rysińskim, seniorze zboru ewangelickiego w Wilnie i jego pracach, o autografach Mikołaja Reja z załączoną podobizną jego podpisu i pracy księcia Edmunda Radziwiłła o Matuszu z Krakowa;
  • PRZYBOROWSKI JÓZEF, językoznawca, historyk literatury, archeolog i numizmatyk, prof. Szkoły Głównej, bibliotekarz Biblioteki Głównej i Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1870-1899, (51), k. 1-97.
  • Przy tym: kopia listu Z. Celichowskiego do J. Przyborowskiego, 1870, k. 3-4. - listy do Z. Celichowskiego od: Kazimiery Przyborowskiej, 1897, k. 96. - i od Stefana Przyborowskiego, 1899, k. 97.
  • sprawa "Psałterza" Mikołaja Reja i odpis egzemplarza Biblioteki Ordynacji Zamojskiej; wskazówki do porządkowania zbiorów bibliotecznych i opracowanie katalogu kartkowego (druk. H. Kozerska: "Warszawska Biblioteka Uniwersytecka 1832-1871". [w:] "Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" VII:1967, Aneks 3, s. 101-103); wzór karty katalogowej; konsultacje bibliograficzne dotyczące głównie druków XVI w.;
  • sprawy rodzinne J. Przyborowskiego oraz rodziny ordynata Tomasza Zamoyskiego i ciekawostki z życia towarzyskiego Warszawy; uwagi o wykrytych tajnych związkach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 1883 r.; sprawa stypendium dla Przybylskiego; o kradzieży st. druku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; wyd. podobizn map sprzed 1600 r. przez Adolfa Erika Nordenskiölda;
  • uwagi o przedruku "Zwierzyńca" Mikołaja Reja nakł. BK (Paryż 1861); o zawartości Tek Górskiego w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej; kolacjonowanie odpisów materiałów do wyd. "Acta Tomiciana"; o znaleziskach archeologicznych (fragm. listu druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku" [w:] "Fontes Archeologici Posnanienses" T. XXVI: 1975, s. 177); zawartość archiwum rodzinnego Zamoyskich;
  • uzupełnienie zdefektowanych st. druków; o pracy przy wyd. "Wiadomości Archeologicznych" i projekcie podręcznika archeologii polskiej; o pracy córki Urszuli nad podobiznami dr. unikatowych Biblioteki Ordynacji Zamojskiej; sprawa kandydatury J. Przyborowskiego do objęcia katedry literatury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; o pracy przy wyd. "Dzieł" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884-1897);
  • [Zob. też listy J. Przyborowskiego: do T. Działyńskiego 1859, rkps 7389; do W. Kętrzyńskiego 1869, (2), rkps BK 7451].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 24.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a Listy Józefa Przyborowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1870-1899
 • 300 %a 97 k. %c 21,5x14 cm
 • 340 %d rkps, dr. %e opr. półpł.
 • 500 %a 51 listów
 • 520 %a listy Działyńskich w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej; nekrolog J. Przyborowskiego (dr.).
 • 520 %a projekt wyd. "Słownika języka polskiego" pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i J. Przyborowskiego (wyszedł pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwieckiego, Warszawa 1900-1927); informacje: o Salomonie Rysińskim, seniorze zboru ewangelickiego w Wilnie i jego pracach, o autografach Mikołaja Reja z załączoną podobizną jego podpisu i pracy księcia Edmunda Radziwiłła o Matuszu z Krakowa;
 • 520 %a PRZYBOROWSKI JÓZEF, językoznawca, historyk literatury, archeolog i numizmatyk, prof. Szkoły Głównej, bibliotekarz Biblioteki Głównej i Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1870-1899, (51), k. 1-97.
 • 520 %a Przy tym: kopia listu Z. Celichowskiego do J. Przyborowskiego, 1870, k. 3-4. - listy do Z. Celichowskiego od: Kazimiery Przyborowskiej, 1897, k. 96. - i od Stefana Przyborowskiego, 1899, k. 97.
 • 520 %a sprawa "Psałterza" Mikołaja Reja i odpis egzemplarza Biblioteki Ordynacji Zamojskiej; wskazówki do porządkowania zbiorów bibliotecznych i opracowanie katalogu kartkowego (druk. H. Kozerska: "Warszawska Biblioteka Uniwersytecka 1832-1871". [w:] "Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" VII:1967, Aneks 3, s. 101-103); wzór karty katalogowej; konsultacje bibliograficzne dotyczące głównie druków XVI w.;
 • 520 %a sprawy rodzinne J. Przyborowskiego oraz rodziny ordynata Tomasza Zamoyskiego i ciekawostki z życia towarzyskiego Warszawy; uwagi o wykrytych tajnych związkach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 1883 r.; sprawa stypendium dla Przybylskiego; o kradzieży st. druku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; wyd. podobizn map sprzed 1600 r. przez Adolfa Erika Nordenskiölda;
 • 520 %a uwagi o przedruku "Zwierzyńca" Mikołaja Reja nakł. BK (Paryż 1861); o zawartości Tek Górskiego w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej; kolacjonowanie odpisów materiałów do wyd. "Acta Tomiciana"; o znaleziskach archeologicznych (fragm. listu druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku" [w:] "Fontes Archeologici Posnanienses" T. XXVI: 1975, s. 177); zawartość archiwum rodzinnego Zamoyskich;
 • 520 %a uzupełnienie zdefektowanych st. druków; o pracy przy wyd. "Wiadomości Archeologicznych" i projekcie podręcznika archeologii polskiej; o pracy córki Urszuli nad podobiznami dr. unikatowych Biblioteki Ordynacji Zamojskiej; sprawa kandydatury J. Przyborowskiego do objęcia katedry literatury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; o pracy przy wyd. "Dzieł" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884-1897);
 • 520 %a [Zob. też listy J. Przyborowskiego: do T. Działyńskiego 1859, rkps 7389; do W. Kętrzyńskiego 1869, (2), rkps BK 7451].
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 24.
 • 600 %a Działyńscy
 • 600 %a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 %a Fogel Jerzy
 • 600 %a Karłowicz Jan
 • 600 %a Kętrzyński Wojciech
 • 600 %a Kochanowski, Jan %d (1530-1584)
 • 600 %a Kozerska Helena
 • 600 %a Kryński Adam Antoni
 • 600 %a Mateusz z Krakowa
 • 600 %a Niedźwiecki Władysław
 • 600 %a Nordenskiöld Adolf Erik
 • 600 %a Przyborowska Urszula
 • 600 %a Przybylski [?]
 • 600 %a Radziwiłł Edmund (Benedykt) %d (1842-1895)
 • 600 %a Rysiński Salomon
 • 600 %a Zamoyscy
 • 600 %a Zamoyski, Tomasz %d (1832-1889)
 • 610 %a Archiwum Zamoyskich (Warszawa)
 • 610 %a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (Warszawa)
 • 610 %a Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • 610 %a Uniwersytet Warszawski
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 %a Warszawa %x Uniwersytet
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Uniwersytecka zob. Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 651 %a Warszawa %x archiwum Zamoyskich
 • 651 %a Warszawa %x tajne związki studentów
 • 651 %a Warszawa
 • 651 %a Warszawa %x czasopismo - "Wiadomości Archeologiczne"
 • 653 %a Korespondencja
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Przyborowska Kazimiera
 • 700 %a Przyborowski Józef
 • 700 %a Przyborowski Stefan
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 740 %a "Wiadomości Archeologiczne", Warszawa
 • 777 %a Górski Stanisław %t Teki
 • 777 %a Rej, Mikołaj (1505-1569) %t Psałterz
 • 777 %a Rej, Mikołaj (1505-1569) %t Zwierzyniec
 • 852 %j AB 049
 • 960 %n Nr inw. 0050
 • 999 %a KW

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 049