Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 054
  • Nr inw. 0055
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1880
 • Opis fizyczny:
  • 97 k. 21x14 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol fre
 • Uwagi: 69 listów
 • Zawartość:
  • Obok listów do Z. Celichowskiego: brulion listu Z. Celichowskiego do T. Karczewskiego, 1879, k. 3v. - list Kazimierza Brandta do J. Rustejki, 1879, k. 30. - depesza lekarza Konstantego Henszela, 1880, k. 71. - listy Ottona Siemaszki do Z. Celichowskiego z komunikatami o stanie zdrowia J. Rustejki, 1880, (8, w tym depesza), k. 72-79a.
  • pretensje finansowe Grakcha Henryka Niewęgłowskiego; sprawa sprzedaży nakł. dzieła B. Zaleskiego "Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego" (t. 1, Poznań 1881); regulowanie długów Towarzystwa Nauk Ścisłych; układy majątkowe z Elżbietą Działyńską.
  • Sprawy dotyczące wyd. BK w Paryżu i finansowe Jana Działyńskiego; zapomogi i stypendia; Instytucja Czci i Chleba w Paryżu; rach. pieniędzy pożyczonych przez Elżbietę Działyńską Janowi Działyńskiemu w lutym i marcu 1879 r.; zakup drzew, krzewów i drobiu przez J. Działyńskiego we Francji; rach. pieniędzy odebranych z kasy kórnickiej przez J. Rustejkę na rzecz wyd. paryskich (X 1877 - X 1879);
  • "wykaz wydatków przewidywanych [w Paryżu] na rok przyszły [1880]"; odpis oryg. "Psałterza puławskiego" i o jego przedruku homeograficznym przez Adama i Stanisława Pilińskich (Paryż 1880); o śmierci Bronisława Zaleskiego; wzmianka o udziale Działyńskiego w uroczystości na cześć Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 1880 r.; sprawy dotyczące śmierci i testamentu J. Działyńskiego;
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 26.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1879-1880
 • 300 %a 97 k. %c 21x14 cm
 • 340 %d rkps %e opr. półpł.
 • 500 %a 69 listów
 • 520 %a Obok listów do Z. Celichowskiego: brulion listu Z. Celichowskiego do T. Karczewskiego, 1879, k. 3v. - list Kazimierza Brandta do J. Rustejki, 1879, k. 30. - depesza lekarza Konstantego Henszela, 1880, k. 71. - listy Ottona Siemaszki do Z. Celichowskiego z komunikatami o stanie zdrowia J. Rustejki, 1880, (8, w tym depesza), k. 72-79a.
 • 520 %a pretensje finansowe Grakcha Henryka Niewęgłowskiego; sprawa sprzedaży nakł. dzieła B. Zaleskiego "Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego" (t. 1, Poznań 1881); regulowanie długów Towarzystwa Nauk Ścisłych; układy majątkowe z Elżbietą Działyńską.
 • 520 %a Sprawy dotyczące wyd. BK w Paryżu i finansowe Jana Działyńskiego; zapomogi i stypendia; Instytucja Czci i Chleba w Paryżu; rach. pieniędzy pożyczonych przez Elżbietę Działyńską Janowi Działyńskiemu w lutym i marcu 1879 r.; zakup drzew, krzewów i drobiu przez J. Działyńskiego we Francji; rach. pieniędzy odebranych z kasy kórnickiej przez J. Rustejkę na rzecz wyd. paryskich (X 1877 - X 1879);
 • 520 %a "wykaz wydatków przewidywanych [w Paryżu] na rok przyszły [1880]"; odpis oryg. "Psałterza puławskiego" i o jego przedruku homeograficznym przez Adama i Stanisława Pilińskich (Paryż 1880); o śmierci Bronisława Zaleskiego; wzmianka o udziale Działyńskiego w uroczystości na cześć Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 1880 r.; sprawy dotyczące śmierci i testamentu J. Działyńskiego;
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a fre
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 26.
 • 600 %a Czartoryski, Adam Jerzy %d (1770-1861)
 • 600 %a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich %d (1829-1899)
 • 600 %a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 %a Modrzejewska Helena
 • 600 %a Niewęgłowski Grakchus Henryk
 • 600 %a Piliński, Adam %d (1810-1887)
 • 600 %a Piliński, Stanisław %d (1839-1905)
 • 600 %a Zaleski Bronisław
 • 610 %a Instytucja Czci i Chleba Paryż
 • 610 %a Towarzystwo Nauk Ścisłych Paryż
 • 651 %a Paryż %x Towarzystwo Nauk Ścisłych
 • 651 %a Paryż %x Instytucja Czci i Chleba
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Wydawnictwa homeograficzne
 • 700 %a Brandt Kazimierz
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Henszel Konstanty
 • 700 %a Karczewski T.
 • 700 %a Rustejko Józef
 • 700 %a Siemaszko Otton
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 740 %a Psałterz puławski
 • 852 %j AB 054
 • 960 %n Nr inw. 0055
 • 999 %a KW

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 054