Listy Zygmunta Węclewskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 068
  • Nr inw. 0069
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Zygmunta Węclewskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1872-1881
 • Opis fizyczny:
  • 65 k. 24x15,5 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 46 listów
 • Zawartość:
  • o pożyczkę na wyd. oprac. przez Z. Węclewskiego gramatyki łacińskiej; o pracy nad twórczością Andrzeja Krzyckiego (zob. Z. Węclewski: "O poezjach Andrzeja Krzyckiego" [w:] "Pamiętnik AU w Krakowie" 1:1874); sprawa posady w Galicji dla Bronisława Cybichowskiego; wypoż. rkps. "Kroniki książąt polskich" do wyd. jej w "Monumenta Poloniae historica" (t. 3, Lwów 1877);
  • Przy tym: brulion listu Z. Celichowskiego do Z. Węclewskiego, 1875, k. 30. - list Drukarni S. Orgelbranda Synów w Warszawie do Z. Węclewskiego, 1872, k. 9. - listy brata, Józefa Węclewskiego, adwokata w Środzie Wlkp., do Jana Działyńskiego, 1872, k. 1 i do Z. Celichowskiego, 1872, k. 2-3.
  • uwagi o wcześniejszych tłumaczeniach polskich Sofoklesa przez Kazimierza Kaszewskiego, Antoniego Małeckiego, Wincentego Smacznińksiego i Alfonsa Walickiego; o pracy na Uniwersytecie Lwowskim; kontakty z Józefem Przyborowskim; kwerenda dotycząca dzieł Gotfryda Ernesta Groddcka do pracy "Wiadomość o życiu i pismach Gotfryda Ernesta Grodka" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 4: 1876);
  • WĘCLEWSKI ZYGMUNT, filolog klasyczny, prof. Szkoły Głównej w Warszawie i Uniwersytetu Lwowskiego, 1872-1881, (42), k. 4-65. - sprawy dotyczące wyd. nakładem BK przekładu tragedii Eschylosa (Poznań 1873), Sofoklesa (Poznań 1875), Eurypidesa (Poznań 1881-1882); próbki papieru i druku Drukarni S. Orgelbranda Synów i Józefa Bergera w Warszawie; rach. K. Słupnickiego za drzeworyty do tragedii Eschylosa;
  • wiadomości z lwowskiego środowiska naukowego, m.in. o Julianie Ochorowiczu i ALeksandrze Brücknerze; wypożyczenie utworów Klemensa Janickiego do przygotowywanego na zlecenie Akademii Umiejętności wydania; kwerenda dotycząca utworów łacińskich Jana Kochanowskiego.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 32-33.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy Zygmunta Węclewskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1872-1881
 • 300 $a 65 k. $c 24x15,5 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 46 listów
 • 520 $a o pożyczkę na wyd. oprac. przez Z. Węclewskiego gramatyki łacińskiej; o pracy nad twórczością Andrzeja Krzyckiego (zob. Z. Węclewski: "O poezjach Andrzeja Krzyckiego" [w:] "Pamiętnik AU w Krakowie" 1:1874); sprawa posady w Galicji dla Bronisława Cybichowskiego; wypoż. rkps. "Kroniki książąt polskich" do wyd. jej w "Monumenta Poloniae historica" (t. 3, Lwów 1877);
 • 520 $a Przy tym: brulion listu Z. Celichowskiego do Z. Węclewskiego, 1875, k. 30. - list Drukarni S. Orgelbranda Synów w Warszawie do Z. Węclewskiego, 1872, k. 9. - listy brata, Józefa Węclewskiego, adwokata w Środzie Wlkp., do Jana Działyńskiego, 1872, k. 1 i do Z. Celichowskiego, 1872, k. 2-3.
 • 520 $a uwagi o wcześniejszych tłumaczeniach polskich Sofoklesa przez Kazimierza Kaszewskiego, Antoniego Małeckiego, Wincentego Smacznińksiego i Alfonsa Walickiego; o pracy na Uniwersytecie Lwowskim; kontakty z Józefem Przyborowskim; kwerenda dotycząca dzieł Gotfryda Ernesta Groddcka do pracy "Wiadomość o życiu i pismach Gotfryda Ernesta Grodka" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 4: 1876);
 • 520 $a WĘCLEWSKI ZYGMUNT, filolog klasyczny, prof. Szkoły Głównej w Warszawie i Uniwersytetu Lwowskiego, 1872-1881, (42), k. 4-65. - sprawy dotyczące wyd. nakładem BK przekładu tragedii Eschylosa (Poznań 1873), Sofoklesa (Poznań 1875), Eurypidesa (Poznań 1881-1882); próbki papieru i druku Drukarni S. Orgelbranda Synów i Józefa Bergera w Warszawie; rach. K. Słupnickiego za drzeworyty do tragedii Eschylosa;
 • 520 $a wiadomości z lwowskiego środowiska naukowego, m.in. o Julianie Ochorowiczu i ALeksandrze Brücknerze; wypożyczenie utworów Klemensa Janickiego do przygotowywanego na zlecenie Akademii Umiejętności wydania; kwerenda dotycząca utworów łacińskich Jana Kochanowskiego.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 32-33.
 • 600 $a Berger Józef
 • 600 $a Brückner Aleksander
 • 600 $a Cybichowski Bronisław
 • 600 $a Eschylos
 • 600 $a Eurypides
 • 600 $a Groddeck Gotfryd Ernest
 • 600 $a Janicki Klemens
 • 600 $a Kaszewski Kazimierz
 • 600 $a Kochanowski, Jan $d (1530-1584)
 • 600 $a Krzycki Andrzej
 • 600 $a Małecki Antoni
 • 600 $a Ochorowicz Julian
 • 600 $a Orgelbrand S.
 • 600 $a Przyborowski Józef
 • 600 $a Słupnicki K.
 • 600 $a Smaczniński Wincenty
 • 600 $a Sofokles
 • 600 $a Walicki Alfons
 • 610 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 $a Drukarnia Józefa Bergera (Warszawa)
 • 610 $a Uniwersytet Lwowski
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Lwów $x uniwersytet
 • 651 $a Warszawa $x drukarnia - Berger Józef
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia, drukarnia - Orgelbranda S. Synowie
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Węclewski Józef
 • 700 $a Węclewski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Orgelbranda S. Synowie, |Księgarnia i drukarnia Warszawa
 • 852 $j AB 068
 • 960 $n Nr inw. 0069
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 068