"Biblioteka Sieniawska. Zbiory ks. Czartoryskich w Krakowie".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 082
  • Nr inw. 0084
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Biblioteka Sieniawska. Zbiory ks. Czartoryskich w Krakowie".
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1880
 • Opis fizyczny:
  • 77 k. 35,5x22 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 49 listów i aktów
 • Zawartość:
  • 1. Rewrsy na wypożyczenie z Biblioteki Czartoryskich rkps. (podpis: Władysław Skrzydylka, Jan Działyński, Józef Rustejko, Wojciech Kętrzyński, Antoni Gosiewski, Zygmunt Celichowski), 1869-1874, (8), k. 1-2, 5, 18-22, 43.
  • 2. Spisy i odpisy rkps. wypożyczonych z Biblioteki Czartoryskich w l. 1870-1871, k. 8-13.
  • 3. Kopia kontraktu sprzedaży biblioteki poryckiej przez Barbarę z Dembińskich Czacką Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu w 1818 r. i kwit odbioru pieniędzy w 1819 (za zgodność z oryginałem podpis: Karol Druziewicz), 1873, k. 25-26, na k. 26v. notatki J. Działyńskiego.
  • 4. "Manuskrypta brakujące w Bibliotece [...] Wład. Czartoryskiego". Spis L. Bentkowskiego, z zaznaczeniem przez Z. Celichowskiego rkps. zwróconych, 1874, k. 28-36, oraz kwity odbioru przez L. Bentkowskiego tychże, 1873-1875, k. 37-40, 42-42a.
  • 5. Spisy rkps. BK, o które wystąpił z pretensjami W. Czartoryski, 1879, (3), k. 70-73.
  • 6. "Nakłady BK" - katalog z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Biblioteki Czartoryskich, (dr.), k. 52 i n. (s. 12).
  • Bentkowski Leon, kustosz zbiorów Czartoryskich, do Jana Działyńskiego, 1876, k. 48-49; do Zygmunta Celichowskiego, 1876-1880, (12), k. 50-51, 53-69, 74-77. - Czartoryski Władysław do J. Działyńskiego, b.d. (fragm.), k. 27. - Druziewicz Karol, bibliotekarz w Sieniawie, do Z. Celichowskiego, 1870, (2), k. 3-4, 6-7, na k. 6 dopisek J. Łepkowskiego. - Koenigk Ludwik do Z. Celichowskiego, 1875 (oryg. i kop. fragm.), k. 44-47. -
  • II. Materiały różne:
  • I. Korespondencja dot. m.in sprawy wypożyczania, głównie rkps. "Acta Tomiciana"; pretensje Biblioteki Czartoryskich o rkps. z biblioteki poryckiej znajdujące się w BK; dary wyd. BK:
  • Łepkowski Józef do Elżbiety z Czartoryskich Działyńskiej, 1871, k. 14-15, przy tym spisy brakujących rkps. Biblioteki Puławskiej, 1871-1872, (2), k. 16-17. - Wóycicki Kazimierz, redaktor "Biblioteki Warszawskiej", do Z. Celichowskiego, 1873, k. 23-24.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 42-43.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a "Biblioteka Sieniawska. |Zbiory ks. Czartoryskich w Krakowie".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1869-1880
 • 300 %a 77 k. %c 35,5x22 cm
 • 340 %d rkps, dr. %e opr. półpł.
 • 400 %a Dembińska Barbara zob. Czacka Barbara z Dembińskich
 • 500 %a 49 listów i aktów
 • 520 %a 1. Rewrsy na wypożyczenie z Biblioteki Czartoryskich rkps. (podpis: Władysław Skrzydylka, Jan Działyński, Józef Rustejko, Wojciech Kętrzyński, Antoni Gosiewski, Zygmunt Celichowski), 1869-1874, (8), k. 1-2, 5, 18-22, 43.
 • 520 %a 2. Spisy i odpisy rkps. wypożyczonych z Biblioteki Czartoryskich w l. 1870-1871, k. 8-13.
 • 520 %a 3. Kopia kontraktu sprzedaży biblioteki poryckiej przez Barbarę z Dembińskich Czacką Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu w 1818 r. i kwit odbioru pieniędzy w 1819 (za zgodność z oryginałem podpis: Karol Druziewicz), 1873, k. 25-26, na k. 26v. notatki J. Działyńskiego.
 • 520 %a 4. "Manuskrypta brakujące w Bibliotece [...] Wład. Czartoryskiego". Spis L. Bentkowskiego, z zaznaczeniem przez Z. Celichowskiego rkps. zwróconych, 1874, k. 28-36, oraz kwity odbioru przez L. Bentkowskiego tychże, 1873-1875, k. 37-40, 42-42a.
 • 520 %a 5. Spisy rkps. BK, o które wystąpił z pretensjami W. Czartoryski, 1879, (3), k. 70-73.
 • 520 %a 6. "Nakłady BK" - katalog z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Biblioteki Czartoryskich, (dr.), k. 52 i n. (s. 12).
 • 520 %a Bentkowski Leon, kustosz zbiorów Czartoryskich, do Jana Działyńskiego, 1876, k. 48-49; do Zygmunta Celichowskiego, 1876-1880, (12), k. 50-51, 53-69, 74-77. - Czartoryski Władysław do J. Działyńskiego, b.d. (fragm.), k. 27. - Druziewicz Karol, bibliotekarz w Sieniawie, do Z. Celichowskiego, 1870, (2), k. 3-4, 6-7, na k. 6 dopisek J. Łepkowskiego. - Koenigk Ludwik do Z. Celichowskiego, 1875 (oryg. i kop. fragm.), k. 44-47. -
 • 520 %a II. Materiały różne:
 • 520 %a I. Korespondencja dot. m.in sprawy wypożyczania, głównie rkps. "Acta Tomiciana"; pretensje Biblioteki Czartoryskich o rkps. z biblioteki poryckiej znajdujące się w BK; dary wyd. BK:
 • 520 %a Łepkowski Józef do Elżbiety z Czartoryskich Działyńskiej, 1871, k. 14-15, przy tym spisy brakujących rkps. Biblioteki Puławskiej, 1871-1872, (2), k. 16-17. - Wóycicki Kazimierz, redaktor "Biblioteki Warszawskiej", do Z. Celichowskiego, 1873, k. 23-24.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 42-43.
 • 610 %a Biblioteka T. Czackiego (Poryck) zob. też Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 651 %a Kraków %x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 %a Poryck %x biblioteka T. Czackiego
 • 651 %a Poryck %x rękopisy
 • 651 %a Puławy %x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 %a Sieniawa %x Biblioteka Czartoryskich
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Rękopisy poryckie
 • 700 %a Bentkowski Leon
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Czacka Barbara z Dembińskich
 • 700 %a Czartoryscy
 • 700 %a Czartoryski, Adam Jerzy %d (1770-1861)
 • 700 %a Czartoryski Władysław
 • 700 %a Druziewicz Karol
 • 700 %a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich %d (1829-1899)
 • 700 %a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 %a Gosiewski Antoni
 • 700 %a Kętrzyński Wojciech
 • 700 %a Koenigk Ludwik
 • 700 %a Łepkowski Józef
 • 700 %a Rustejko Józef
 • 700 %a Skrzydylka Władysław
 • 700 %a Wójcicki Kazimierz Władysław
 • 710 %a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 710 %a Biblioteka Czartoryskich (Puławy)
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Raczyńskich (Sieniawa)
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 852 %j AB 082
 • 960 %n Nr inw. 0084
 • 999 %a KW

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 082