"Korespondencja biblioteczna rozmaitej treści, 1874".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 087
  • Nr inw. 0090
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Korespondencja biblioteczna rozmaitej treści, 1874".
 • Miejsce i czas powstania: 1874
 • Opis fizyczny:
  • 26 k. 23x18,5 cm
  • rkps, litogr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 14 listów
 • Zawartość:
  • Burkhardt Carl August Hugo, archiwista, naczelnik Geheimes Haupt- und Staatsarchiv w Weimarze, (5), k. 7.-12, 15-16. - o inf. dotyczącą BK do informatora "Hand- und Adressbuch der deutschen Archive" (Lipsk 1875), załączony kwestionariusz (litogr.); o materiałach do wyd. "Acta Tomiciana" w Weimarze.
  • Czarniecki Kazimierz Łodzia, heraldyk, k. 5-6. - kwerenda dotycząca materiałów do jego "Herbarza polskiego" (Gniezno 1875-1882).
  • Czartoryska Elżbieta z Działyńskich, k. 24-25. - odpowiedź na monit Z. Celichowskiego o zwrot wypożyczonej książki.
  • Delaveaux Ludwik, nauczyciel przy szkole realnej w Stanisławowie, k. 22-23. - o sprzedaż wyd. "Acta Tomiciana".
  • Kusztelan Józef (dr.), k. 26. - odezwa o poparcie finansowe wyd. "Warta".
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego:
  • Motty Marceli, pedagog i literat, k. 3-4. - informacja o rkps. wyd. przez ojca Jana B. Mottego pt.: "Książeczka do nabożeństwa, na której modliła się św. Jadwiga" (poznań 1823).
  • Nowicki Maksymilian, zoolog, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 1-2. - w sprawie pożyczki od Jana Działyńskiego na wyd. "Zoologii obrazkowej" (Kraków 1880).
  • Petzholdt Julius, bibliograf niemiecki, k. 20-21. - konsultacja bibliograficzna dotycząca dr. ksylograficznych.
  • Sozański Antoni, pisarz i historyk, k. 17-19. - o wyd. nakładem BK "Rejestru chronologicznego tytułów konstytucji zawartych w 4-7 t. 'Volumina legum', z dodaniem rejestru systematycznego"; oferta sprzedaży wyd. własnych.
  • Wolański A., k. 14. - o wyd. nakładem BK polskiego przekładu "Dziejów" Herodota.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 47-48.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a "Korespondencja biblioteczna rozmaitej treści, 1874".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1874
 • 300 a 26 k. c 23x18,5 cm
 • 340 d rkps, litogr. e opr. półpł.
 • 400 a Działyńska Elżbieta zob. Czartoryska Elżbieta z Działyńskich
 • 400 a Łodzia-Czarniecki Kazimierz zob. Czarniecki Kazimierz Łodzia
 • 500 a 14 listów
 • 520 a Burkhardt Carl August Hugo, archiwista, naczelnik Geheimes Haupt- und Staatsarchiv w Weimarze, (5), k. 7.-12, 15-16. - o inf. dotyczącą BK do informatora "Hand- und Adressbuch der deutschen Archive" (Lipsk 1875), załączony kwestionariusz (litogr.); o materiałach do wyd. "Acta Tomiciana" w Weimarze.
 • 520 a Czarniecki Kazimierz Łodzia, heraldyk, k. 5-6. - kwerenda dotycząca materiałów do jego "Herbarza polskiego" (Gniezno 1875-1882).
 • 520 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich, k. 24-25. - odpowiedź na monit Z. Celichowskiego o zwrot wypożyczonej książki.
 • 520 a Delaveaux Ludwik, nauczyciel przy szkole realnej w Stanisławowie, k. 22-23. - o sprzedaż wyd. "Acta Tomiciana".
 • 520 a Kusztelan Józef (dr.), k. 26. - odezwa o poparcie finansowe wyd. "Warta".
 • 520 a Listy do Zygmunta Celichowskiego:
 • 520 a Motty Marceli, pedagog i literat, k. 3-4. - informacja o rkps. wyd. przez ojca Jana B. Mottego pt.: "Książeczka do nabożeństwa, na której modliła się św. Jadwiga" (poznań 1823).
 • 520 a Nowicki Maksymilian, zoolog, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 1-2. - w sprawie pożyczki od Jana Działyńskiego na wyd. "Zoologii obrazkowej" (Kraków 1880).
 • 520 a Petzholdt Julius, bibliograf niemiecki, k. 20-21. - konsultacja bibliograficzna dotycząca dr. ksylograficznych.
 • 520 a Sozański Antoni, pisarz i historyk, k. 17-19. - o wyd. nakładem BK "Rejestru chronologicznego tytułów konstytucji zawartych w 4-7 t. 'Volumina legum', z dodaniem rejestru systematycznego"; oferta sprzedaży wyd. własnych.
 • 520 a Wolański A., k. 14. - o wyd. nakładem BK polskiego przekładu "Dziejów" Herodota.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 47-48.
 • 600 a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 a Jadwiga św.
 • 600 a Motty Jan d (1790-1856)
 • 610 a Geheime Haupt- und Staatsarchiv (Weimar)
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Warta"
 • 651 a Weimar x Geheime Haupt- und Staatsarchiv
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Burkhardt Carl August Hugo
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Czarniecki Kazimierz Łodzia
 • 700 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich
 • 700 a Delaveaux Ludwik
 • 700 a Kusztelan Józef
 • 700 a Motty Marceli
 • 700 a Nowicki Maksymilian
 • 700 a Petzholdt Julius
 • 700 a Sozański Antoni
 • 700 a Wolański A.
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a "Warta", Poznań
 • 777 a Herodot t Dzieła
 • 852 j AB 087
 • 960 n Nr inw. 0090
 • 999 a KW