"Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 096
  • Nr inw. 0099
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".
 • Miejsce i czas powstania: 1854-1878
 • Opis fizyczny:
  • 34 k. 30x23 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 27 listów
 • Zawartość:
  • 1. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Tytusa Działyńskiego (podpis: August Bielowski dyrektor, Felicjan Łobeski bibliotekarz, Karol Szajnocha zastępca kustosza, Franciszek Ksawery Godebski kustosz), 1854-1861, (6), k. 1-7. - przy tym rewers T. Działyńskiego, 1856, k. 5.
  • 2. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Jana Działyńskiego i Z. Celichowskiego (podpis: August Bielowski, Franciszek Ksawery Godebski, Twardowski [?] sekretarz, Antoni Małecki zastępca kuratora, Władysław Wisłocki kustosz, Kazimierz Krasicki kurator, Wojciech Kętrzyński kustosz, Aleksander Hirschberg kustosz), k. 1862-1878, (21), k. 8-34.
  • Wymiana wyd.; potwierdzenia odbiory wyd., wypożyczenie rkps. i dr.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 94

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a "Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1854-1878
 • 300 %a 34 k. %c 30x23 cm
 • 340 %d rkps %e opr. półpł.
 • 500 %a 27 listów
 • 520 %a 1. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Tytusa Działyńskiego (podpis: August Bielowski dyrektor, Felicjan Łobeski bibliotekarz, Karol Szajnocha zastępca kustosza, Franciszek Ksawery Godebski kustosz), 1854-1861, (6), k. 1-7. - przy tym rewers T. Działyńskiego, 1856, k. 5.
 • 520 %a 2. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Jana Działyńskiego i Z. Celichowskiego (podpis: August Bielowski, Franciszek Ksawery Godebski, Twardowski [?] sekretarz, Antoni Małecki zastępca kuratora, Władysław Wisłocki kustosz, Kazimierz Krasicki kurator, Wojciech Kętrzyński kustosz, Aleksander Hirschberg kustosz), k. 1862-1878, (21), k. 8-34.
 • 520 %a Wymiana wyd.; potwierdzenia odbiory wyd., wypożyczenie rkps. i dr.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 94
 • 651 %a Lwów %x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 653 %a Korespondencja
 • 700 %a Bielowski August
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 %a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 700 %a Godebski Franciszek Ksawery
 • 700 %a Hirschberg Aleksander
 • 700 %a Kętrzyński Wojciech
 • 700 %a Krasicki Kazimierz %d (1807-1882)
 • 700 %a Łobeski Felicjan
 • 700 %a Małecki Antoni
 • 700 %a Szajnocha Karol
 • 700 %a Twardowski [?]
 • 700 %a Wisłocki Władysław
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 852 %j AB 096
 • 960 %n Nr inw. 0099
 • 999 %a KW

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 096