"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. Dary wydawnictw".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 106
  • Nr inw. 0109
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. Dary wydawnictw".
 • Miejsce i czas powstania: 1852-1886
 • Opis fizyczny:
  • 47+14 k. 29x23 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 25 listów
 • Zawartość:
  • 1. Listy Towarzystwa do T. Działyńskiego (podpis: Ludwik Bukowiecki przewodniczący, Franciszek Niedzielewski sekretarz, Stanisław Sczaniecki przewodniczący i Józef Kazimierz Plebański kasjer), 1852-1859, (3), k. 1-6. -
  • 2. Listy Towarzystwa do J. Działyńskiego i Z. Celichowskiego, 1869-1886, (21), k. 8-47. (Zob. druk B. W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" 6:1960, nr 4, s. 93-126; J. Reiter: "Korespondencja Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego w Bibliotece Kórnickiej". [w:] "Roczniki Biblioteczne" 4:1960, z. 3/4, s. 583-594). -
  • 3. "Ustawy Towarzystwa Górnoszląskiego w Wrocławiu", 1881, (dr.), k. 41-42.
  • przy tym list Towarzystwa do Koła Posłów Polskich w Berlinie (podpis: Bartłomiej Paszotta sekretarz, Wojciech Cybulski kurator), 1862, k. 6-7. (Zob. druk B. W. Januszewski: "Nowe źródła do studiów nad Towarzystwem Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu". [w:] "Kwartalnik Opolski" 3:1957, nr 1, s. 158-159).
  • przy tyn katalogi wyd. BK z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, (2), po k. 24 (s. 12), 30 (s. 13).
 • Opracowania:
  • Januszewski Bernard Woodrow: Nowe źródła do studiów nad Towarzystwem Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu. [w:] Kwartalnik Opolski, 3:1957, nr 1, s. 158-159
  • Januszewski Bernard Woodrow: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4, s. 93-126.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 98-99.
  • Reiter J.: Korespondencja Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego w Bibliotece Kórnickiej. [w:] Roczniki Biblioteczne, 4:1960, z. 3/4, s. 583-594.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. |Dary wydawnictw".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1852-1886
 • 300 $a 47+14 k. $c 29x23 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e opr. półpł.
 • 500 $a 25 listów
 • 520 $a 1. Listy Towarzystwa do T. Działyńskiego (podpis: Ludwik Bukowiecki przewodniczący, Franciszek Niedzielewski sekretarz, Stanisław Sczaniecki przewodniczący i Józef Kazimierz Plebański kasjer), 1852-1859, (3), k. 1-6. -
 • 520 $a 2. Listy Towarzystwa do J. Działyńskiego i Z. Celichowskiego, 1869-1886, (21), k. 8-47. (Zob. druk B. W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" 6:1960, nr 4, s. 93-126; J. Reiter: "Korespondencja Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego w Bibliotece Kórnickiej". [w:] "Roczniki Biblioteczne" 4:1960, z. 3/4, s. 583-594). -
 • 520 $a 3. "Ustawy Towarzystwa Górnoszląskiego w Wrocławiu", 1881, (dr.), k. 41-42.
 • 520 $a przy tym list Towarzystwa do Koła Posłów Polskich w Berlinie (podpis: Bartłomiej Paszotta sekretarz, Wojciech Cybulski kurator), 1862, k. 6-7. (Zob. druk B. W. Januszewski: "Nowe źródła do studiów nad Towarzystwem Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu". [w:] "Kwartalnik Opolski" 3:1957, nr 1, s. 158-159).
 • 520 $a przy tyn katalogi wyd. BK z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, (2), po k. 24 (s. 12), 30 (s. 13).
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Januszewski Bernard Woodrow: |Nowe źródła do studiów nad Towarzystwem Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu. [w:] |Kwartalnik Opolski, 3:1957, nr 1, s. 158-159
 • 581 $a Januszewski Bernard Woodrow: |Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] |Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4, s. 93-126.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 98-99.
 • 581 $a Reiter J.: |Korespondencja Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego w Bibliotece Kórnickiej. [w:] |Roczniki Biblioteczne, 4:1960, z. 3/4, s. 583-594.
 • 600 $a Januszewski Bernard Woodrow
 • 600 $a Reiter J.
 • 610 $a Towarzystwo Górnośląskie (Wrocław)
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x Koło Polskie w Sejmie Pruskim
 • 651 $a Wrocław $x Towarzystwo Górnośląskie
 • 651 $a Wrocław $x Towarzystwo Literacko-Słowiańskie
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 700 $a Bukowiecki Ludwik
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Cybulski Wojciech
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 700 $a Niedzielewski Franciszek
 • 700 $a Paszotta Bartłomiej
 • 700 $a Plebański Józef Kazimierz
 • 700 $a Sczaniecki Stanisław
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Koło Polskie w Sejmie Pruskim Berlin
 • 710 $a Towarzystwo Literacko-Słowiańskie Wrocław
 • 740 $a Ustawy Towarzystwa Górnoszląskiego w Wrocławiu, 1881
 • 852 $j AB 106
 • 960 $n Nr inw. 0109
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 106