Odpisy dokumentów z 1529 r.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 151
  • Nr inw. 0155
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
  • Odpisy dokumentów z 1529 r.
 • Miejsce i czas powstania: 1900 ok.
 • Opis fizyczny:
  • 83 k. 37x24 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat ger chu
 • Uwagi: Brak k. 83.
 • Zawartość:
  • I. Dokumenty (z Arch. Głównego) druk. w t. XI "Acta Tomiciana" k. 1-44.
  • II. Dokumenty nie drukowane w "Acta Tomiciana":
  • 1) Arch. Biskupie we Fromborku - Listy bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1. Nr 258 i 342) i listy głównie do Jana Dantyszka (rkps D 66. f. 12, 179, 183, 207; D 89. f.89, 128), k. 45-52.
  • 2) Archiwum Główne w Warszawie - "Odpowied z Warszawskoho Soymu krasnomowcom y radnym panom Królestwa Polskoho dano przez Pany Radny Kniastwa Mazowieckoho." B.m., dat. (Metryka Litewska, vol. 196, f. 666 nr 253), k. 53-56.
  • 3) Archiwum Państwowe w Królewcu - a) Dodatek do listu druk. (t. XI 51) k.57. - b) Rkps. Herzogl. Briefarchiv B 1 (zob. "Elementa ad Fontium Editiones, Rzym 1960 i n., XXX nr 56) k.58-59. - c) Dodatek do listu druk. (T. XI 96) k. 60.
  • 4) Biblioteka Czartoryskich - a) Listy hiszpańskie do Jana Dantyszka (rkps 243 p.95,99) k. 61-62. - b) Krzysztof Szydłowiecki do M. Ferbera (rkps 247 p. 65, zob. "Catalogus" II s. 41) k. 63. - c) Listy Macieja Drzewickiego, bpa kujawskiego (rkps 249 p. 53, 61, 65, 67, 75; zob. "Catalogus" I s. 42) k. 64-77. - d) Fotokopia listu ruskiego k. 78.
  • 5) Bibl. Narodowa w Paryżu - Pakt między Janem Zapolyą, królem Czech i Węgier, a Franciszkiem I, królem Francji. Buda, 1 IX (rkps Latin. 12. 934 f. 121-131) k. 79-82.
  • 6) Bibl. rogalińska - "P. Tomicki [...] Bartholomaeo Gandkowski". Bodzentyn, 10 III (Kod. sapieżyński XVII f. 184v.) k. 83.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 117

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a pol $a ger $a rus
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
 • 245 0 0 $a Odpisy dokumentów z 1529 r.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1900 ok.
 • 300 $a 83 k. $c 37x24 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a Brak k. 83.
 • 520 $a I. Dokumenty (z Arch. Głównego) druk. w t. XI "Acta Tomiciana" k. 1-44.
 • 520 $a II. Dokumenty nie drukowane w "Acta Tomiciana":
 • 520 $a 1) Arch. Biskupie we Fromborku - Listy bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1. Nr 258 i 342) i listy głównie do Jana Dantyszka (rkps D 66. f. 12, 179, 183, 207; D 89. f.89, 128), k. 45-52.
 • 520 $a 2) Archiwum Główne w Warszawie - "Odpowied z Warszawskoho Soymu krasnomowcom y radnym panom Królestwa Polskoho dano przez Pany Radny Kniastwa Mazowieckoho." B.m., dat. (Metryka Litewska, vol. 196, f. 666 nr 253), k. 53-56.
 • 520 $a 3) Archiwum Państwowe w Królewcu - a) Dodatek do listu druk. (t. XI 51) k.57. - $a b) Rkps. Herzogl. Briefarchiv B 1 (zob. "Elementa ad Fontium Editiones, Rzym 1960 i n., XXX nr 56) k.58-59. - $a c) Dodatek do listu druk. (T. XI 96) k. 60.
 • 520 $a 4) Biblioteka Czartoryskich - a) Listy hiszpańskie do Jana Dantyszka (rkps 243 p.95,99) k. 61-62. - $a b) Krzysztof Szydłowiecki do M. Ferbera (rkps 247 p. 65, zob. "Catalogus" II s. 41) k. 63. - $a c) Listy Macieja Drzewickiego, bpa kujawskiego (rkps 249 p. 53, 61, 65, 67, 75; zob. "Catalogus" I s. 42) k. 64-77. - $a d) Fotokopia listu ruskiego k. 78.
 • 520 $a 5) Bibl. Narodowa w Paryżu - Pakt między Janem Zapolyą, królem Czech i Węgier, a Franciszkiem I, królem Francji. Buda, 1 IX (rkps Latin. 12. 934 f. 121-131) k. 79-82.
 • 520 $a 6) Bibl. rogalińska - "P. Tomicki [...] Bartholomaeo Gandkowski". Bodzentyn, 10 III (Kod. sapieżyński XVII f. 184v.) k. 83.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a lat $a ger $a chu
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 117
 • 600 1 9 $a Dantyszek Jan
 • 600 1 9 $a Drzewicki Maciej $c bp kujawski
 • 600 1 9 $a Ferber Maurycy $c bp warmiński
 • 600 0 9 $a Franciszek $b I $c (król Francji ; $d 1494-1547)
 • 600 1 9 $a Gandkowski Bartłomiej
 • 600 0 9 $a Jan $b I Zapolya $c (król Węgier; $d 1487-1540)
 • 600 1 9 $a Szydłowiecki Krzysztof
 • 651 9 $a Buda
 • 651 9 $a Czechy
 • 651 9 $a Francja
 • 651 9 $a Frombork $x Archiwum Biskupie
 • 651 9 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 9 $a Królestwo Polskie
 • 651 9 $a Królewiec $x Archiwum Państwowe
 • 651 9 $a Królewiec
 • 651 9 $a Księstwo Mazowieckie
 • 651 9 $a Paryż $x Bibliothèque Nationale (Royale)
 • 651 9 $a Rogalin $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 9 $a Warszawa $x Archiwum Główne
 • 651 9 $a Węgry
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 710 2 2 $a Archiwum Biskupie Frombork
 • 710 2 2 $a Archiwum Główne Warszawa
 • 710 2 2 $a Archiwum Państwowe Królewiec
 • 710 2 2 $a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 2 2 $a Biblioteka Narodowa (Paryż) zob. Bibliothèque Nationale (Royale) (Paryż)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Raczyńskich (Rogalin)
 • 710 2 2 $a Bibliothèque Nationale (Royale) (Paryż)
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Metryka Litewska
 • 852 $j AB 151
 • 960 $n Nr inw. 0155
 • 999 $a MD $a KW $d 22.12.09

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 151