Odpisy dokumentów z 1530 r.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 153
  • Nr inw. 0157
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana".
  • Odpisy dokumentów z 1530 r.
 • Miejsce i czas powstania: 19/20 w.
 • Opis fizyczny:
  • 297 k. 39x25 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat ger chu
 • Zawartość:
  • 1. Archiwum Bibkupie we Fromborku - a) Listy bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1.f.215, 225, 225/226, 228, 236, 241/242, 243, 243/244, 244/245, 246/247), k. 89-99. - b) Jost L. Decius do M. Ferbera (rkps D 33.f.51), k. 100. - c) Listy do Jana Dantyszka (D 67.f.1, 2, 5), k. 101-104. - d) Achacy Czema do Jana Konopackiego bpa chełmińskiego (rkps D 89f.53), k. 105. - e) Listy M. Ferbera (rkps D 90.f.7, 11, 27, 28), k. 106-109.
  • 2. Archiwum Główne w Warszawie - a) "Georgii et Barnimi Pomeraniae ducem quitantia dotis maternae". Gdańsk, 2 II (oryg.), k. 110-111. - b) Dodatki do dokumentu drukowanego (t. XII 209, zob. s. 189 przypis 1), k. 112-119.
  • 3. Archiwum Miejskie we Wrocławiu - Listy Rady Miasta Wrocławia do króla Zygmunta I (Hs. F. 8. 1 f. 44b, 47), k. 120-123.
  • 4. Archiwum Państwowe w Królewcu:
  • 5. Archiwum Państwowe w Wiedniu - "Sigismundus primus rex Poloniae Ferdinando regi Bohemiae et Ungariae". B.m., 12 V (oryg.), k. 169.
  • 6. Biblioteka Czartoryskich - rkps 243 p. 107, 121, 133, 139, 147 (zob. "Catalogus" I s. 40), k. 170-177. - rkps 247 p. 73, 85 (zob. "Catalogus" I s. 41-42), k. 178-180. - rkps 284 p. 155 (dodatek do dokumentu druk. t. XII, 209), k. 181-184, - rkps 1595 p. 41, 43, 53, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 109, 125, 129, 133, 135, 153, 173, 197 (zob. "Catalogus" II s. 253-254), k. 185-212. - rkps 1596 p. 253, 257, 261, 265, 269, 273, 275 (zob. "Catalogus" II s. 254-256), k. 213-225. - rkps 2242 p. 5, k. 226.
  • 7. Biblioteka Kórnicka - rkps 223 (dodatek do dokumentu druk. t. XII 209), k. 227.
  • 8. Biblioteka rogalińska - "Clementi Papae VII, Henricus [VIII] rex Angliae". Nampticourt, 2 XII (Kodeks sapieżyński VIII 195), k. 228-235.
  • 9. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - rkps 55 p. 76-85, 421-426 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów Zakładu Nar. im. Ossolińskich". Lwów 1880, I, s. 10 nr 3; s. 50 nr 118), k. 236-253. - rkps 153 p. 145, 165-180, 278-287 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów ..." I, s. 237 nr 23 i 30; s. 237 nr 50), k. 254-278. - rkps 1468, k. 38-42, 350-359 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów ..." III s. 618 nr 4; s. 621-622 nr 18, 22), k. 263-297.
  • a) Melchior (Melcher), zakrystianin w Bulleritz, do księcia Albrechta. Głogów, 26 III (Herzogl. Briefarchiv A 5), k. 124-127.
  • b) "1. Beilage". Regest, k. 128.
  • c) "2. Beilage. Antwort des [Johann] Hertzogenn von Opeln auf das erst Schreiben Königlicher Maiestat zu Polen in Marggraff Georgen Sachenn". Opole, 31 X 1529, k. 128-129.
  • d) "3. Beilage. Copey welcher gestalt Konigliche Maiestat zu Polen etc. an Landt und Stadt der Herzogthumber Oppeln und Ratibar schreiben soll". B.d., k. 130-133.
  • e) "4. Beilage. Regest, k. 134.
  • f) "5. Beilage. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] principi Joanni [...]". Projekt listu proponowany przez księcia Albrechta (nie wysłany), k. 134-137.
  • g) "Alexander Eyloffki an Albrecht Herzog von Preussen". 10 V (Herzogl. Briefarchiv B 2), k. 138-139.
  • h) "Katherina von Crisko Erbaling zu Narzim etc. etwan Bartniczki nachgelaessene Witwe an Albrecht Herzog von Preussen". Narzim, 16 VI (tamże), k. 140-141.
  • I. Dokumenty (z archiwów: Głównego, Biskupiego we Fromborku, Państwowego w Królewcu; bibliotek: Czartoryskich, Kórnickiej, Ordynacji Zamojskiej, rogalińskiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), drukowane w t. XII "Acta Tomiciana", k. 1-55. - przy tym odpis fragmentów Kodu sapieżyńskiego VIII z biblioteki rogalińskiej sporządzony w pierwszej połowie XIX w., k. 56-88.
  • II. Dokumenty nie drukowane w "Acta Tomiciana":
  • i) Sewerin Bonin Zaupnick etc an Albrecht. Kraków, 16 VII (tamże), k. 142.
  • j) Sewerin Boner an Albrecht. Kraków, 1 VIII (tamże), k. 143-144.
  • k) "Cristinus Kuberski vexillifer Visnensis Alberto duci Prussiae". Kubra, 31 X (tamże), k. 145-146.
  • ł) "Concept der Furschrieftenn die Ko[nigliche] Ma[iestä]t zu Polen [...] Hern Margraf Georgen etc. im Handel Opeln und Ratibarn betrefendt geben solle", (tamże), k. 149-164.
  • l) "[Mauritius Ferber] Bischoff ze Ermelanndt an Albrecht". Heilsberg, 12 IX (tamże), k. 147-148.
  • m) "2. Beilage. Betrefend den einjährigen Waffenstillstand zwischen König Ferdinand und Johann Zapolya", k. 165-166.
  • n) "3. Beilage. Ex literis domini [Johannis Dantisci] episcopi Culmensis ad serenissimum regem Poloniae missis". Augsburg, 2 X, k. 167-168.
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 118-120.
  • Kętrzyński W.: Katalog rękopisów Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów 1880.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana".
 • 245 %a Odpisy dokumentów z 1530 r.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 19/20 w.
 • 300 %a 297 k. %c 39x25 cm
 • 340 %d rkps %e opr. półpł.
 • 520 %a 1. Archiwum Bibkupie we Fromborku - a) Listy bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1.f.215, 225, 225/226, 228, 236, 241/242, 243, 243/244, 244/245, 246/247), k. 89-99. - b) Jost L. Decius do M. Ferbera (rkps D 33.f.51), k. 100. - c) Listy do Jana Dantyszka (D 67.f.1, 2, 5), k. 101-104. - d) Achacy Czema do Jana Konopackiego bpa chełmińskiego (rkps D 89f.53), k. 105. - e) Listy M. Ferbera (rkps D 90.f.7, 11, 27, 28), k. 106-109.
 • 520 %a 2. Archiwum Główne w Warszawie - a) "Georgii et Barnimi Pomeraniae ducem quitantia dotis maternae". Gdańsk, 2 II (oryg.), k. 110-111. - b) Dodatki do dokumentu drukowanego (t. XII 209, zob. s. 189 przypis 1), k. 112-119.
 • 520 %a 3. Archiwum Miejskie we Wrocławiu - Listy Rady Miasta Wrocławia do króla Zygmunta I (Hs. F. 8. 1 f. 44b, 47), k. 120-123.
 • 520 %a 4. Archiwum Państwowe w Królewcu:
 • 520 %a 5. Archiwum Państwowe w Wiedniu - "Sigismundus primus rex Poloniae Ferdinando regi Bohemiae et Ungariae". B.m., 12 V (oryg.), k. 169.
 • 520 %a 6. Biblioteka Czartoryskich - rkps 243 p. 107, 121, 133, 139, 147 (zob. "Catalogus" I s. 40), k. 170-177. - rkps 247 p. 73, 85 (zob. "Catalogus" I s. 41-42), k. 178-180. - rkps 284 p. 155 (dodatek do dokumentu druk. t. XII, 209), k. 181-184, - rkps 1595 p. 41, 43, 53, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 109, 125, 129, 133, 135, 153, 173, 197 (zob. "Catalogus" II s. 253-254), k. 185-212. - rkps 1596 p. 253, 257, 261, 265, 269, 273, 275 (zob. "Catalogus" II s. 254-256), k. 213-225. - rkps 2242 p. 5, k. 226.
 • 520 %a 7. Biblioteka Kórnicka - rkps 223 (dodatek do dokumentu druk. t. XII 209), k. 227.
 • 520 %a 8. Biblioteka rogalińska - "Clementi Papae VII, Henricus [VIII] rex Angliae". Nampticourt, 2 XII (Kodeks sapieżyński VIII 195), k. 228-235.
 • 520 %a 9. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - rkps 55 p. 76-85, 421-426 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów Zakładu Nar. im. Ossolińskich". Lwów 1880, I, s. 10 nr 3; s. 50 nr 118), k. 236-253. - rkps 153 p. 145, 165-180, 278-287 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów ..." I, s. 237 nr 23 i 30; s. 237 nr 50), k. 254-278. - rkps 1468, k. 38-42, 350-359 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów ..." III s. 618 nr 4; s. 621-622 nr 18, 22), k. 263-297.
 • 520 %a a) Melchior (Melcher), zakrystianin w Bulleritz, do księcia Albrechta. Głogów, 26 III (Herzogl. Briefarchiv A 5), k. 124-127.
 • 520 %a b) "1. Beilage". Regest, k. 128.
 • 520 %a c) "2. Beilage. Antwort des [Johann] Hertzogenn von Opeln auf das erst Schreiben Königlicher Maiestat zu Polen in Marggraff Georgen Sachenn". Opole, 31 X 1529, k. 128-129.
 • 520 %a d) "3. Beilage. Copey welcher gestalt Konigliche Maiestat zu Polen etc. an Landt und Stadt der Herzogthumber Oppeln und Ratibar schreiben soll". B.d., k. 130-133.
 • 520 %a e) "4. Beilage. Regest, k. 134.
 • 520 %a f) "5. Beilage. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] principi Joanni [...]". Projekt listu proponowany przez księcia Albrechta (nie wysłany), k. 134-137.
 • 520 %a g) "Alexander Eyloffki an Albrecht Herzog von Preussen". 10 V (Herzogl. Briefarchiv B 2), k. 138-139.
 • 520 %a h) "Katherina von Crisko Erbaling zu Narzim etc. etwan Bartniczki nachgelaessene Witwe an Albrecht Herzog von Preussen". Narzim, 16 VI (tamże), k. 140-141.
 • 520 %a I. Dokumenty (z archiwów: Głównego, Biskupiego we Fromborku, Państwowego w Królewcu; bibliotek: Czartoryskich, Kórnickiej, Ordynacji Zamojskiej, rogalińskiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), drukowane w t. XII "Acta Tomiciana", k. 1-55. - przy tym odpis fragmentów Kodu sapieżyńskiego VIII z biblioteki rogalińskiej sporządzony w pierwszej połowie XIX w., k. 56-88.
 • 520 %a II. Dokumenty nie drukowane w "Acta Tomiciana":
 • 520 %a i) Sewerin Bonin Zaupnick etc an Albrecht. Kraków, 16 VII (tamże), k. 142.
 • 520 %a j) Sewerin Boner an Albrecht. Kraków, 1 VIII (tamże), k. 143-144.
 • 520 %a k) "Cristinus Kuberski vexillifer Visnensis Alberto duci Prussiae". Kubra, 31 X (tamże), k. 145-146.
 • 520 %a ł) "Concept der Furschrieftenn die Ko[nigliche] Ma[iestä]t zu Polen [...] Hern Margraf Georgen etc. im Handel Opeln und Ratibarn betrefendt geben solle", (tamże), k. 149-164.
 • 520 %a l) "[Mauritius Ferber] Bischoff ze Ermelanndt an Albrecht". Heilsberg, 12 IX (tamże), k. 147-148.
 • 520 %a m) "2. Beilage. Betrefend den einjährigen Waffenstillstand zwischen König Ferdinand und Johann Zapolya", k. 165-166.
 • 520 %a n) "3. Beilage. Ex literis domini [Johannis Dantisci] episcopi Culmensis ad serenissimum regem Poloniae missis". Augsburg, 2 X, k. 167-168.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a lat %a ger %a chu
 • 561 %d AB 158b
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 118-120.
 • 581 %a Kętrzyński W.: |Katalog rękopisów Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów 1880.
 • 600 %a Albrecht Hohenzollern %c (książę Prus ; %d 1490-1568)
 • 600 %a Barnim %b X %c (książę Pomorza)
 • 600 %a Boner Seweryn
 • 600 %a Crisko Katherina von
 • 600 %a Czema Achacy
 • 600 %a Dantyszek Jan
 • 600 %a Decjusz Jost Ludwik
 • 600 %a Eyloffki Alexander
 • 600 %a Ferber Maurycy %c bp warmiński
 • 600 %a Ferdynand %b I %c (cesarz rzymski ; %d 1503-1564)
 • 600 %a Henryk %b VIII %c (król Anglii ; %d 1491-1547)
 • 600 %a Jan %c (książę opolski ; %d ca 1460-1532)
 • 600 %a Jan %b I Zapolya %c (król Węgier; %d 1487-1540)
 • 600 %a Jerzy %c (książę saski ; %d 1471-1539)
 • 600 %a Jerzy %b I %c (książę Pomorza)
 • 600 %a Kętrzyński Wojciech
 • 600 %a Klemens %b VII %c (papież ; %d 1470-1534)
 • 600 %a Konopacki Jan %c bp chełmiński
 • 600 %a Kuberski Krystyn
 • 600 %a Melchior (Melcher)
 • 600 %a Zygmunt Stary %c (król Polski ; %d 1467-1548)
 • 610 %a Rada Miejska (Wrocław)
 • 651 %a Frombork %x Archiwum Biskupie
 • 651 %a Kraków %x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 %a Królewiec
 • 651 %a Królewiec %x Archiwum Państwowe
 • 651 %a Lwów %x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 %a Rogalin %x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 %a Warszawa %x Archiwum Główne
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 %a Wiedeń %x Archiwum Państwowe
 • 651 %a Wrocław %x Archiwum i Biblioteka Miejska
 • 651 %a Wrocław %x Rada Miejska
 • 710 %a Archiwum Biskupie Frombork
 • 710 %a Archiwum Główne Warszawa
 • 710 %a Archiwum i Biblioteka Miejska (Wrocław)
 • 710 %a Archiwum Państwowe Królewiec
 • 710 %a Archiwum Państwowe Wiedeń
 • 710 %a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 %a Biblioteka Raczyńskich (Rogalin)
 • 710 %a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 740 %a 2. Beilage. |Antwort des [Johann] Hertzogenn von Opeln auf das erst Schreiben Königlicher Maiestat zu Polen in Marggraff Georgen Sachenn. Opole, 31 X 1529
 • 740 %a 2. Beilage. |Betrefend den einjährigen Waffenstillstand zwischen König Ferdinand und Johann Zapolya.
 • 740 %a 3. Beilage. |Copey welcher gestalt Konigliche Maiestat zu Polen etc. an Landt und Stadt der Herzogthumber Oppeln und Ratibar schreiben soll. B.d.
 • 740 %a 3. Beilage. |Ex literis domini [Johannis Dantisci] episcopi Culmensis ad serenissimum regem Poloniae missis. Augsburg, 2 X
 • 740 %a 5. Beilage. |Sigismundus [...] rex Poloniae [...] principi Joanni [...].
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 740 %a Alexander Eyloffki an Albrecht Herzog von Preussen
 • 740 %a Concept der Furschrieftenn die Ko[nigliche] Ma[iestä]t zu Polen [...] Hern Margraf Georgen etc. im Handel Opeln und Ratibarn betrefendt geben solle.
 • 740 %a Cristinus Kuberski vexillifer Visnensis Alberto duci Prussiae. Kubra, 31 X
 • 740 %a Georgii et Barnimi Pomeraniae ducem quitantia dotis maternae. Gdańsk, 2 II (oryg.)
 • 740 %a Katherina von Crisko Erbaling zu Narzim etc. etwan Bartniczki nachgelaessene Witwe an Albrecht Herzog von Preussen". Narzim, 16 VI
 • 740 %a Kodeks Sapieżyński
 • 740 %a [Mauritius Ferber] Bischoff ze Ermelanndt an Albrecht. Heilsberg, 12 IX
 • 852 %j AB 153
 • 960 %n Nr inw. 0157
 • 999 %a KW

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 153