"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne, księgarnie. 1.9.1919-1.9.1922" wol. 1-2.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 302
  • Nr inw. 0320
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • "Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne, księgarnie. 1.9.1919-1.9.1922" wol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1909-1922
 • Opis fizyczny:
  • 251 pozycji 36x25 cm
  • dr., rkps, masz. poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 2 woluminy - wol. 1: pozycje nr 1-131; wol. 2: pozycje nr 132-251.
 • Zawartość:
  • Altenberg H., Lwów 1920-1922, (13), nr 54, 61, 75, 82, 93, 96, 120-122, 133, 203, 223, 233. – Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Lwów 1920, (4), nr 47-50. - Arct M., Poznań 1921-1922, (2), nr 97, 271. - Bazewicz J. M., Warszawa 1920-1922, (6), nr 57-58, 126, 159, 208a, 250. - Biblioteka "Chwila", Warszawa 1919, nr 24. - "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa 1919, (2), nr 15-16. - "Bocian", Kraków 1919, nr 13. - Böhm Hippolyt, Graz 1920, nr 60. - "Brzask", Poznań 1920, (2), nr 26-27. - Cybulski A., Poznań 1921, nr 72. - Czarnecki J., Warszawa-Kraków 1921-1922, (9), nr 151, 162, 174, 179, 205, 214, 239, 241, 247. - "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", Kraków 1920, nr 40. – Dom Książki Polskiej, Warszawa 1921-1922, (8), nr 69-70, 91, 140, 183, 208, 236, 245. - "Dziedzictwo im. bł. Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim", Cieszyn 1921, nr 232. - Fiszer i Majewski, Poznań 1921, nr 197.
  • Friedlein D. E., Kraków 1920-1921, (4), nr 41, 76-77, 149. - "Gazeta Policji Państwowej", Warszawa 1920, nr 62. - "Gazeta Pomorska", Grudziądz 1921, nr 86. - "Gazeta Poniedziałkowa", Warszawa 1921, nr 112. - Gebethner i Wolff, Warszawa i in., 1919-1922 (65), nr 5, 20-22, 28, 43-44, 65-68, 73, 79-81, 87-89, 98-99, 102-105, 114-115, 117, 124-125, 128-129, 136, 139, 143-144, 154-156, 158, 160-161, 164-165, 171-173, 180-182, 186-189, 191-192, 200-201, 207, 209-211, 218-219, 246. – Gutowski Fr., Poznań 1921-1922, (2), nr 106, 213. – Hönisch Rudolph, Lipsk 1921, nr 142. - Hulewicz i Paszkowski, Warszawa 1922, nr 229. - "Ilustracja Polska", Poznań 1922, nr 249. - Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Bydgoszcz 1921, (2), nr 127, 169. - Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1920, nr 30. - Jakowicki W., Warszawa 1921, nr 135. - Jürgensen & Becker, Hamburg 1921, (2), nr 221-222.
  • Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Warszawa 1919, nr 23. - Kern's Verlag (Max Müller), Wrocław 1919, nr 18. - Köhler Stanisław, Lwów 1920, nr 29. – Konfederacja Polska, Warszawa 1920, nr 33. - Korn F., Warszawa 1921, nr 193. – Kotula B., Cieszyn 1921-1922, (2), nr 92, 212. - Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1920, (2), nr 36-37. - "Książka", Warszawa 1921-1922, (3), nr 195, 198, 227. - Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego, Warszawa 1920, nr 34. - Księgarnia "Kroniki Rodzinnej", Warszawa 1921, nr 163. – Księgarnia Nowości, Lwów 1920, nr 31. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów 1920-1922, (12), nr 51, 56, 90, 123, 138, 153, 206, 216, 226, 234-235, 243. - Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1921, nr 196. – Księgarnia Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1921, nr 64. - Księgarnia "Wiedza i Sztuka", Kraków 1921, nr 130. - Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich "Ossolineum", Warszawa 1921, (5), nr 74, 78, 108-109, 131. - "Kultura i Sztuka", Wydawnictwo, Warszawa-Lwów-Poznań 1919-1921, (4), nr 7, 32, 148, 175. - Kuncewicz i Hofman, Warszawa 1921, nr 111. - "Lektor", Instytut Literacki, Lwów 1921, (3), nr 63, 137, 150. - "Liga Pracy", Wydawnictwo, Warszawa 1921, nr 170. - "Lot", Warszawa 1921, nr 194.
  • Miarka Karol, Mikołów 1919, nr 8. - Müller Georg, Monachium 1920, (3), nr 35, 38-39. - Muzeum Narodowe, Rapperswil, po 1909, nr 59. - Nakład Zdroju, Poznań 1921, (4), nr 134, 166-167, 199. - "Nowe Drogi", Łódź 1921, nr 146. - "Ogniwo", Księgarnia, Warszawa 1919-1921, (2), nr 12, 94. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Warszawa 1920-1922, (7), nr 55, 116, 230-231, 237, 240, 242. - "Pokraka", Poznań 1919, nr 4. - Polska Książnica Naukowa, Przemyśl, 1921-1922, (2), nr 95, 220. - Polska Składnica Pomocy Szkolnych, Warszawa 1921, nr 204. - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1919, (4), nr 2, 9-11. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1919, nr 25. - Poznański Zakład Graficzny, Poznań 1920, nr 52. - Priebatsch's Verlagsbuchhandlung, Wrocław-Opole 1922, nr 244. - "Przegląd Administracyjny", Poznań 1921, nr 248. – "Przegląd Przemysłowo-Handlowy", Warszawa 1921, nr 110.
  • Reussner P., Warszawa 1919, nr 3. - Spółdzielnia Wydawnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1922, nr 228. – Spółka Księgarsko-Antykwarska "Oświata", Lwów 1920, nr 42. - Spółka Nakładowa "Odrodzenie", Lwów 1921, (2), nr 152, 185. – Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów, Poznań 1921, nr 100. - Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Poznań 1921, nr 85. - Strauch Alfred, Łódź 1921, nr 113. - Szyling G., Warszawa 1921, nr 184. – Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka", Kraków 1922, nr 238. - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1921, (4), nr 101, 118-119, 145. - Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1920-1921, (7), nr 45-46, 71, 107, 132, 177-178. - Towarzystwo Wydawnicze "Ignis", Warszawa 1921, nr 202. - Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie, Gdańsk 1919, nr 14. - Vereinigung Wissenschaftlichen Verlager, Berlin 1921, nr 141. - Wende E. i Ska, Warszawa 1921, nr 147. - West Feliks, Brody 1919-1922, (3), nr 17, 190, 251. - Wędołowski W. i Ska, Warszawa 1922, nr 215. - "Wiedza Techniczna", Poznań 1919, nr 1. - Wojnar K., Kraków 1920, nr 53. – Zawadzki J., Wilno 1921, nr 157. - Zienkowicz i Chęciński, Lwów 1909, nr 84. - Zukerkandel W., Złoczów 1919, nr 6. - Związek Leśników Polskich, Warszawa 1920, nr 83. - Związek Powszechny Księgarzy Polskich, Warszawa 1919-1922, (3), nr 19, 224-225.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 290-292.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245
  0
  1
  a "Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne, księgarnie. 1.9.1919-1.9.1922" n wol. 1-2.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1909-1922
 • 300 a 251 pozycji c 36x25 cm
 • 340 d dr., rkps, masz. e poszyt
 • 500 a 2 woluminy - wol. 1: pozycje nr 1-131; wol. 2: pozycje nr 132-251.
 • 520 a Altenberg H., Lwów 1920-1922, (13), nr 54, 61, 75, 82, 93, 96, 120-122, 133, 203, 223, 233. – Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Lwów 1920, (4), nr 47-50. - Arct M., Poznań 1921-1922, (2), nr 97, 271. - Bazewicz J. M., Warszawa 1920-1922, (6), nr 57-58, 126, 159, 208a, 250. - Biblioteka "Chwila", Warszawa 1919, nr 24. - "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa 1919, (2), nr 15-16. - "Bocian", Kraków 1919, nr 13. - Böhm Hippolyt, Graz 1920, nr 60. - "Brzask", Poznań 1920, (2), nr 26-27. - Cybulski A., Poznań 1921, nr 72. - Czarnecki J., Warszawa-Kraków 1921-1922, (9), nr 151, 162, 174, 179, 205, 214, 239, 241, 247. - "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", Kraków 1920, nr 40. – Dom Książki Polskiej, Warszawa 1921-1922, (8), nr 69-70, 91, 140, 183, 208, 236, 245. - "Dziedzictwo im. bł. Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim", Cieszyn 1921, nr 232. - Fiszer i Majewski, Poznań 1921, nr 197.
 • 520 a Friedlein D. E., Kraków 1920-1921, (4), nr 41, 76-77, 149. - "Gazeta Policji Państwowej", Warszawa 1920, nr 62. - "Gazeta Pomorska", Grudziądz 1921, nr 86. - "Gazeta Poniedziałkowa", Warszawa 1921, nr 112. - Gebethner i Wolff, Warszawa i in., 1919-1922 (65), nr 5, 20-22, 28, 43-44, 65-68, 73, 79-81, 87-89, 98-99, 102-105, 114-115, 117, 124-125, 128-129, 136, 139, 143-144, 154-156, 158, 160-161, 164-165, 171-173, 180-182, 186-189, 191-192, 200-201, 207, 209-211, 218-219, 246. – Gutowski Fr., Poznań 1921-1922, (2), nr 106, 213. – Hönisch Rudolph, Lipsk 1921, nr 142. - Hulewicz i Paszkowski, Warszawa 1922, nr 229. - "Ilustracja Polska", Poznań 1922, nr 249. - Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Bydgoszcz 1921, (2), nr 127, 169. - Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1920, nr 30. - Jakowicki W., Warszawa 1921, nr 135. - Jürgensen & Becker, Hamburg 1921, (2), nr 221-222.
 • 520 a Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Warszawa 1919, nr 23. - Kern's Verlag (Max Müller), Wrocław 1919, nr 18. - Köhler Stanisław, Lwów 1920, nr 29. – Konfederacja Polska, Warszawa 1920, nr 33. - Korn F., Warszawa 1921, nr 193. – Kotula B., Cieszyn 1921-1922, (2), nr 92, 212. - Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1920, (2), nr 36-37. - "Książka", Warszawa 1921-1922, (3), nr 195, 198, 227. - Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego, Warszawa 1920, nr 34. - Księgarnia "Kroniki Rodzinnej", Warszawa 1921, nr 163. – Księgarnia Nowości, Lwów 1920, nr 31. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów 1920-1922, (12), nr 51, 56, 90, 123, 138, 153, 206, 216, 226, 234-235, 243. - Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1921, nr 196. – Księgarnia Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1921, nr 64. - Księgarnia "Wiedza i Sztuka", Kraków 1921, nr 130. - Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich "Ossolineum", Warszawa 1921, (5), nr 74, 78, 108-109, 131. - "Kultura i Sztuka", Wydawnictwo, Warszawa-Lwów-Poznań 1919-1921, (4), nr 7, 32, 148, 175. - Kuncewicz i Hofman, Warszawa 1921, nr 111. - "Lektor", Instytut Literacki, Lwów 1921, (3), nr 63, 137, 150. - "Liga Pracy", Wydawnictwo, Warszawa 1921, nr 170. - "Lot", Warszawa 1921, nr 194.
 • 520 a Miarka Karol, Mikołów 1919, nr 8. - Müller Georg, Monachium 1920, (3), nr 35, 38-39. - Muzeum Narodowe, Rapperswil, po 1909, nr 59. - Nakład Zdroju, Poznań 1921, (4), nr 134, 166-167, 199. - "Nowe Drogi", Łódź 1921, nr 146. - "Ogniwo", Księgarnia, Warszawa 1919-1921, (2), nr 12, 94. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Warszawa 1920-1922, (7), nr 55, 116, 230-231, 237, 240, 242. - "Pokraka", Poznań 1919, nr 4. - Polska Książnica Naukowa, Przemyśl, 1921-1922, (2), nr 95, 220. - Polska Składnica Pomocy Szkolnych, Warszawa 1921, nr 204. - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1919, (4), nr 2, 9-11. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1919, nr 25. - Poznański Zakład Graficzny, Poznań 1920, nr 52. - Priebatsch's Verlagsbuchhandlung, Wrocław-Opole 1922, nr 244. - "Przegląd Administracyjny", Poznań 1921, nr 248. – "Przegląd Przemysłowo-Handlowy", Warszawa 1921, nr 110.
 • 520 a Reussner P., Warszawa 1919, nr 3. - Spółdzielnia Wydawnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1922, nr 228. – Spółka Księgarsko-Antykwarska "Oświata", Lwów 1920, nr 42. - Spółka Nakładowa "Odrodzenie", Lwów 1921, (2), nr 152, 185. – Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów, Poznań 1921, nr 100. - Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Poznań 1921, nr 85. - Strauch Alfred, Łódź 1921, nr 113. - Szyling G., Warszawa 1921, nr 184. – Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka", Kraków 1922, nr 238. - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1921, (4), nr 101, 118-119, 145. - Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1920-1921, (7), nr 45-46, 71, 107, 132, 177-178. - Towarzystwo Wydawnicze "Ignis", Warszawa 1921, nr 202. - Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie, Gdańsk 1919, nr 14. - Vereinigung Wissenschaftlichen Verlager, Berlin 1921, nr 141. - Wende E. i Ska, Warszawa 1921, nr 147. - West Feliks, Brody 1919-1922, (3), nr 17, 190, 251. - Wędołowski W. i Ska, Warszawa 1922, nr 215. - "Wiedza Techniczna", Poznań 1919, nr 1. - Wojnar K., Kraków 1920, nr 53. – Zawadzki J., Wilno 1921, nr 157. - Zienkowicz i Chęciński, Lwów 1909, nr 84. - Zukerkandel W., Złoczów 1919, nr 6. - Związek Leśników Polskich, Warszawa 1920, nr 83. - Związek Powszechny Księgarzy Polskich, Warszawa 1919-1922, (3), nr 19, 224-225.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 290-292.
 • 600
  1
  9
  a Połoniecki Bernard
 • 600
  1
  9
  a Prószyński Konrad
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Berlin x Vereinigung Wissenschaftlichen Verlager
 • 651
   
  9
  a Brody x księgarnia - West Feliks
 • 651
   
  9
  a Bydgoszcz x Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska"
 • 651
   
  9
  a Cieszyn x Księgarnia - "Dziedzictwo im. bł. Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim"
 • 651
   
  9
  a Cieszyn x księgarnia - Kotula B.
 • 651
   
  9
  a Gdańsk x Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie
 • 651
   
  9
  a Graz x księgarnia - Böhm Hippolyt
 • 651
   
  9
  a Grudziądz x czasopismo - "Gazeta Pomorska"
 • 651
   
  9
  a Hamburg x księgarnia - Jürgensen & Becker
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia "Wiedza i Sztuka"
 • 651
   
  9
  a Kraków x Krakowska Spółka Wydawnicza
 • 651
   
  9
  a Kraków x czasopismo - "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne"
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Friedlein D. E.
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Czarnecki J.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka"
 • 651
   
  9
  a Kraków x czasopismo - "Bocian"
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Wojnar K.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hönisch Rudolph
 • 651
   
  9
  a Łódź x księgarnia - Strauch Alfred
 • 651
   
  9
  a Łódź x czasopismo - "Nowe Drogi"
 • 651
   
  9
  a Lwów x Spółka Księgarsko-Antykwarska "Oświata"
 • 651
   
  9
  a Lwów x Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Altenberg H.
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Köhler Stanisław
 • 651
   
  9
  a Lwów x Księgarnia Nowości
 • 651
   
  9
  a Lwów x Towarzystwo Pedagogiczne
 • 651
   
  9
  a Lwów x "Lektor", Instytut Literacki
 • 651
   
  9
  a Lwów x Spółka Nakładowa "Odrodzenie"
 • 651
   
  9
  a Lwów x wydawnictwo - "Kultura i Sztuka"
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Zienkowicz i Chęciński
 • 651
   
  9
  a Lwów x Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego
 • 651
   
  9
  a Mikołów x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651
   
  9
  a Monachium x wydawnictwo - Müller Georg
 • 651
   
  9
  a Opole x księgarnia - Priebatsch
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Wiedza Techniczna"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Gutowski Fr.
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Arct M.
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Fiszer i Majewski
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Ilustracja Polska"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651
   
  9
  a Poznań x Nakład "Zdroju"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Przegląd Administracyjny"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Spółdzielnia Wydawnicza im. Augusta Cieszkowskiego
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Cybulski A.
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Poradnik Gospodarski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Poznański Zakład Graficzny
 • 651
   
  9
  a Poznań x wydawnictwo - "Kultura i Sztuka"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Pokraka"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Brzask"
 • 651
   
  9
  a Przemyśl x Polska Książnica Naukowa
 • 651
   
  9
  a Rapperswil x Muzeum Narodowe Polskie
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Perzyński, Niklewicz i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x wydawnictwo - "Liga Pracy"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Książka"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Związek Księgarzy Polskich
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Kuncewicz i Hofman
 • 651
   
  9
  a Warszawa x ksiegarnia - "Ogniwo"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Przegląd Przemysłowo-Handlowy"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Gazeta Poniedziałkowa"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x wydawnictwo - "Kultura i Sztuka"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich "Ossolineum"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x wydawnictwo - Bazewicz Józef Michał
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Dom Książki Polskiej
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Gazeta Policji Państwowej"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Biblioteka Chwila"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Biblioteka Dzieł Wyborowych"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Konfederacja Polska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Towarzystwo Wydawnicze
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Związek Leśników Polskich
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Czarnecki J.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Towarzystwo Wydawnicze "Ignis"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Hulewicz i Paszkowski
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Szyling G.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Jakowicki W.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia "Kroniki Rodzinnej"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Lot"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Korn F.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x wydawnictwo - Wędołowski W. i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Polska Składnica Pomocy Szkolnych
 • 651
   
  9
  a Wilno x księgarnia - Zawadzki Józef
 • 651
   
  9
  a Wrocław x księgarnia - Priebatsch
 • 651
   
  9
  a Wrocław x wydawnictwo - Kern
 • 651
   
  9
  a Złoczów x księgarnia - Zukerkandel Wilhelm
 • 653 a Cenniki księgarskie
 • 653 a Katalogi księgarskie
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Ogłoszenia księgarskie
 • 653 a Prospekty
 • 700
  1
  2
  a Altenberg H.
 • 700
  1
  2
  a Arct M.
 • 700
  1
  2
  a Bazewicz Józef Michał
 • 700
  1
  2
  a Becker [?]
 • 700
  1
  2
  a Böhm Hippolyt
 • 700
  1
  2
  a Chęciński [?]
 • 700
  1
  2
  a Cybulski A.
 • 700
  1
  2
  a Czarnecki J.
 • 700
  1
  2
  a Evert, Ludwik Józef
 • 700
  1
  2
  a Fiszer [?]
 • 700
  1
  2
  a Friedlein D. E.
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
  1
  2
  a Gutowski Fr.
 • 700
  1
  2
  a Hofman [?]
 • 700
  1
  2
  a Hönisch Rudolph
 • 700
  1
  2
  a Hulewicz [?]
 • 700
  1
  2
  a Jakowicki W.
 • 700
  1
  2
  a Jürgensen [?]
 • 700
  1
  2
  a Kern [?]
 • 700
  1
  2
  a Köhler Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Korn F.
 • 700
  1
  2
  a Kotula B.
 • 700
  1
  2
  a Kuncewicz [?]
 • 700
  1
  2
  a Majewski [?]
 • 700
  1
  2
  a Miarka Karol
 • 700
  1
  2
  a Michalski Jan
 • 700
  1
  2
  a Müller Georg
 • 700
  1
  2
  a Müller Max
 • 700
  1
  2
  a Niklewicz [?]
 • 700
  1
  2
  a Paszkowski [?]
 • 700
  1
  2
  a Perzyński [?]
 • 700
  1
  2
  a Priebatsch [?]
 • 700
  1
  2
  a Reussner Plato
 • 700
  1
  2
  a Richter F. H.
 • 700
  1
  2
  a Seyfarth G.
 • 700
  1
  2
  a Strauch Alfred
 • 700
  1
  2
  a Szyling G.
 • 700
  1
  2
  a Trzaska, Władysław
 • 700
  1
  2
  a Wędołowski W.
 • 700
  1
  2
  a Wende E.
 • 700
  1
  2
  a West Feliks
 • 700
  1
  2
  a Wojnar K.
 • 700
  1
  2
  a Wolff Robert
 • 700
  1
  2
  a Zawadzki Józef
 • 700
  1
  2
  a Zienkowicz [?]
 • 700
  1
  2
  a Zukerkandel Wilhelm
 • 710
  2
  2
  a Altenberg H. (F. H. Richter), |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Arct M., |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Bazewicz Józef Michał, |Wydawnictwo geograficzne Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  2
  2
  a Böhm Hippolyt, |Buchhandlung Graz
 • 710
  2
  2
  a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Czarnecki J., |Księgarnia Warszawa Kraków
 • 710
  2
  2
  a Dom Książki Polskiej Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a "Dziedzictwo im. bł. Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim", |Księgarnia Cieszyn
 • 710
  2
  2
  a Fiszer i Majewski, |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Friedlein D. E., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Gutowski Fr., |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Hönisch Rudolph, |Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Hulewicz i Paszkowski, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska" Bydgoszcz
 • 710
  2
  2
  a Jakowicki W., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Jürgensen & Becker, |Księgarnia Hamburg
 • 710
  2
  2
  a Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Kern's |Verlag (Max Müller) Wrocław
 • 710
  2
  2
  a Köhler Stanisław, |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Konfederacja Polska Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Korn F., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Kotula B., |Księgarnia Cieszyn
 • 710
  2
  2
  a Krakowska Spółka Wydawnicza Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia "Kroniki Rodzinnej" Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Nowości Lwów
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego Lwów
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia "Wiedza i Sztuka" Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich "Ossolineum" Warszawa
 • 710
  2
  2
  a "Kultura i Sztuka", |Wydawnictwo (Warszawa Lwów Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Kuncewicz i Hofman, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a "Lektor", |Instytut Literacki Lwów
 • 710
  2
  2
  a "Liga Pracy", |Wydawnictwo Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Miarka Karol, |Księgarnia, |Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710
  2
  2
  a Müller Georg, |Verlag Monachium
 • 710
  2
  2
  a Muzeum Narodowe Polskie Rapperswil
 • 710
  2
  2
  a "Ogniwo", |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Perzyński, Niklewicz i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Polska Książnica Naukowa Przemyśl
 • 710
  2
  2
  a Polska Składnica Pomocy Szkolnych Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Poznański Zakład Graficzny Poznań
 • 710
  2
  2
  a Priebatsch's |Buchhandlung (Wrocław, Opole)
 • 710
  2
  2
  a Spółdzielnia Wydawnicza im. Augusta Cieszkowskiego Poznań
 • 710
  2
  2
  a Spółka Księgarsko-Antykwarska "Oświata" Lwów
 • 710
  2
  2
  a Spółka Nakładowa "Odrodzenie" Lwów
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów Poznań
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Strauch Alfred, |Księgarnia Łódź
 • 710
  2
  2
  a Szyling G., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka" Kraków
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Lwów
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Pedagogiczne (Lwów)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Wydawnicze "Ignis" Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie (Gdańsk)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Wydawnicze Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Vereinigung Wissenschaftlichen Verlager Berlin
 • 710
  2
  2
  a Wędołowski W. i Ska, |Spółka Wydawnicza Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a West Feliks, |Księgarnia Brody
 • 710
  2
  2
  a Wojnar K., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Zawadzki Józef, |Księgarnia Wilno
 • 710
  2
  2
  a Zienkowicz i Chęciński, |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Zukerkandel Wilhelm, |Księgarnia Złoczów
 • 710
  2
  2
  a Związek Księgarzy Polskich Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Związek Leśników Polskich Warszawa
 • 740 a "Biblioteka Chwila", Warszawa
 • 740 a "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa
 • 740 a "Bocian", Kraków
 • 740 a "Brzask", Poznań
 • 740 a "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", Kraków
 • 740 a "Gazeta Policji Państwowej", Warszawa
 • 740 a "Gazeta Pomorska", Grudziądz
 • 740 a "Gazeta Poniedziałkowa", Warszawa
 • 740 a "Ilustracja Polska", Poznań
 • 740 a "Książka", Warszawa
 • 740 a "Lot", Warszawa
 • 740 a "Nowe Drogi", Łódź
 • 740 a "Pokraka", Poznań
 • 740 a "Poradnik Gospodarski", Poznań
 • 740 a "Przegląd Administracyjny", Poznań
 • 740 a "Przegląd Przemysłowo-Handlowy", Warszawa
 • 740 a "Wiedza Techniczna", Poznań
 • 852 j AB 302 n wol.1-2
 • 960 n Nr inw. 0320 v wol. 1-2
 • 999 a KW d 22.02.22

Indeksy