Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 157
  • Nr inw. 0161
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
  • Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.
 • Miejsce i czas powstania: 19/20 w.
 • Opis fizyczny:
  • 82 k. 34x22 cm i mm
  • rkps luźne
 • Język: lat pol ger
 • Zawartość:
  • 1533 r. - Dokumenty (z ZNiO i Arch. biskupiego we Fromborku) druk. w t. XV "Acta Tomiciana", k. 1-7.
  • 1534 r. - Dokumenty (z bibl. rogalińskiej i Czartoryskich) druk. w t. XVI "Acta Tomiciana", k. 8-22.
  • 1535 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 170 k. 1-18 (zob. Kętrzyński, op. cit. I s. 323 nr 1-2), k. 23-35.
  • 1536 r. - Biblioteka rogalińska: "Acta Conventus generalis Cracovie turbulenter acti et furiose finiti". (Kod. sapieżyński XII k. od 71-76 zob. w Kętrzyński: "O Stanisławie Górskim" - Pisma własne nr 25. "Roczn. PTPN" VI: 1871 s. 129), k. 36-41.
  • 1537 r. - Archiwum Biskupie we Fromborku: "Dantiscus, Mauritio [Ferber] episcopo Warmiensi" (rkps. D 67 f. 52), k. 42.
  • 1538 r. - 1) Arch. Państwowe w Wiedniu: "Sigismundus I rex Poloniae, Ferdinando Romanorum regi". Piotrków, 21 I, k. 43. - 2) Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu: "Sigismundus rex, Christiano [III] regi Daniae". Kraków, 1 I (rkps Lat. F. IV 150 p. 10), k. 44.
  • 1539 r. - Biblioteka Czartoryskich: Rkps 1596 p. 317 (zob. "Catalogus" II s.255), k. 45.
  • 1541 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps. 168 f. 16-24 (zob. Kętrzyński: "Katalog" I s.306 nr 9), k. 46-50.
  • 1534-1546 r. - Archiwum Państwowe w Dreźnie: a) Sigismundus I rex Poloniae Mauricio duci Saxoniae. Kraków, 27 VIII 1546 (Loc. 9990), k. 51. b) Joannes, ex ducibus Lithuaniae, episcopus Vilensis Georgio duci Saxoniae. Wilno, 28 VIII 1534 (Loc. 7411 p. 94), k. 52. c) "Was [...] George [...] Herzog zu Sachsen etc. auff des Gestrenge [...] Herrn Frautzen von Herrn Rytters Werbung und Instruction so er von wegen des erwyrdygen [...] Herrn Johansen Byscgoffen zur Wylda etc. an uns getragen zur Antwort geben". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 95-96), k. 53-54. d) "An Churfursten zu Sachsen". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 96), k. 55. e) "Antworth Byschoffs von der Wylden geschigkten gebenn uffseyn Anfragen". Drezno, 18 X 1534. "Wechselung an Silber gegen Ochsen" (tamże p. 97-101), k. 55-62.
  • Bez daty:
  • 1) Biblioteka Kórnicka - S. Górski: "Vitae Andreae Cricii [...]", fragm. (rkps. BK 243, druk. K. Morawski: "Andreae Cricii carmina". Kr. 1888 s. XXXVII-XLII), k. 63-64.
  • 2) Biblioteka Ordynacji Zamojskiej - a)"Gedanensi consulatui" (Teki Górskiego nr 1063), k. 65. - b) "Skarga Tęczyńskich (Jana, kaszt. lubelskiego, marszałka nadwornego i Jędrzeja, woj. krakowskiego) przeciw Tomickiemu w sprawie górniczej - wobec Kapituły krakowskiej" (tamże nr 2991), k. 66-68.
  • 3) Biblioteka rogalińska - a) "Sigismundus primus rex Poloniae Venceslao plebano Grodnensi" (Kod. sapieżyński VIII 143), k. 69-71. - b) "Quibus dolis fraudatur occlusio viae in Silesiam". (Kod. sapieżyński[?]), k. 72-77.
  • 4) Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps 350 p. 135-138 (zob. Kętrzyński op. cit. II s. 414 nr 20), k. 78-81.
  • 5) Fragment listu z NN kodeksu "zbioru Tomicianów", k. 82.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 122-123

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a ger $a pol
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
 • 245 0 0 $a Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19/20 w.
 • 300 $a 82 k. $c 34x22 cm i mm
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a 1533 r. - Dokumenty (z ZNiO i Arch. biskupiego we Fromborku) druk. w t. XV "Acta Tomiciana", k. 1-7.
 • 520 $a 1534 r. - Dokumenty (z bibl. rogalińskiej i Czartoryskich) druk. w t. XVI "Acta Tomiciana", k. 8-22.
 • 520 $a 1535 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 170 k. 1-18 (zob. Kętrzyński, op. cit. I s. 323 nr 1-2), k. 23-35.
 • 520 $a 1536 r. - Biblioteka rogalińska: "Acta Conventus generalis Cracovie turbulenter acti et furiose finiti". (Kod. sapieżyński XII k. od 71-76 zob. w Kętrzyński: "O Stanisławie Górskim" - Pisma własne nr 25. "Roczn. PTPN" VI: 1871 s. 129), k. 36-41.
 • 520 $a 1537 r. - Archiwum Biskupie we Fromborku: "Dantiscus, Mauritio [Ferber] episcopo Warmiensi" (rkps. D 67 f. 52), k. 42.
 • 520 $a 1538 r. - 1) Arch. Państwowe w Wiedniu: "Sigismundus I rex Poloniae, Ferdinando Romanorum regi". Piotrków, 21 I, k. 43. - $a 2) Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu: "Sigismundus rex, Christiano [III] regi Daniae". Kraków, 1 I (rkps Lat. F. IV 150 p. 10), k. 44.
 • 520 $a 1539 r. - Biblioteka Czartoryskich: Rkps 1596 p. 317 (zob. "Catalogus" II s.255), k. 45.
 • 520 $a 1541 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps. 168 f. 16-24 (zob. Kętrzyński: "Katalog" I s.306 nr 9), k. 46-50.
 • 520 $a 1534-1546 r. - Archiwum Państwowe w Dreźnie: $a a) Sigismundus I rex Poloniae Mauricio duci Saxoniae. Kraków, 27 VIII 1546 (Loc. 9990), k. 51. $a b) Joannes, ex ducibus Lithuaniae, episcopus Vilensis Georgio duci Saxoniae. Wilno, 28 VIII 1534 (Loc. 7411 p. 94), k. 52. $a c) "Was [...] George [...] Herzog zu Sachsen etc. auff des Gestrenge [...] Herrn Frautzen von Herrn Rytters Werbung und Instruction so er von wegen des erwyrdygen [...] Herrn Johansen Byscgoffen zur Wylda etc. an uns getragen zur Antwort geben". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 95-96), k. 53-54. $a d) "An Churfursten zu Sachsen". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 96), k. 55. $a e) "Antworth Byschoffs von der Wylden geschigkten gebenn uffseyn Anfragen". Drezno, 18 X 1534. "Wechselung an Silber gegen Ochsen" (tamże p. 97-101), k. 55-62.
 • 520 $a Bez daty:
 • 520 $a 1) Biblioteka Kórnicka - S. Górski: "Vitae Andreae Cricii [...]", fragm. (rkps. BK 243, druk. K. Morawski: "Andreae Cricii carmina". Kr. 1888 s. XXXVII-XLII), k. 63-64.
 • 520 $a 2) Biblioteka Ordynacji Zamojskiej - $a a)"Gedanensi consulatui" (Teki Górskiego nr 1063), k. 65. - $a b) "Skarga Tęczyńskich (Jana, kaszt. lubelskiego, marszałka nadwornego i Jędrzeja, woj. krakowskiego) przeciw Tomickiemu w sprawie górniczej - wobec Kapituły krakowskiej" (tamże nr 2991), k. 66-68.
 • 520 $a 3) Biblioteka rogalińska - $a a) "Sigismundus primus rex Poloniae Venceslao plebano Grodnensi" (Kod. sapieżyński VIII 143), k. 69-71. - $a b) "Quibus dolis fraudatur occlusio viae in Silesiam". (Kod. sapieżyński[?]), k. 72-77.
 • 520 $a 4) Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps 350 p. 135-138 (zob. Kętrzyński op. cit. II s. 414 nr 20), k. 78-81.
 • 520 $a 5) Fragment listu z NN kodeksu "zbioru Tomicianów", k. 82.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a lat $a pol $a ger
 • 561 $d AB 158b
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 122-123
 • 600 0 9 $a Chrystian $b III $c król Danii
 • 600 1 9 $a Dantyszek Jan
 • 600 1 9 $a Ferber Maurycy $c bp warmiński
 • 600 0 9 $a Ferdynand $b I $c (cesarz rzymski ; $d 1503-1564)
 • 600 1 9 $a Górski Stanisław
 • 600 0 9 $a Jan $c z książąt litewskich, bp wileński
 • 600 1 9 $a Kętrzyński Wojciech
 • 600 1 9 $a Krzycki Andrzej
 • 600 0 9 $a Maurycy $c (książe Saksoni ; $d 1521-1553)
 • 600 1 9 $a Morawski Kazimierz
 • 600 1 9 $a Tęczyński Andrzej $d (zm. 1536)
 • 600 1 9 $a Tęczyński Jan $d (ok. 1485-1553)
 • 600 1 9 $a Tomicki Piotr
 • 600 0 9 $a Wacław $c proboszcz Grodna
 • 600 0 9 $a Zygmunt Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 651 9 $a Drezno $x Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv
 • 651 9 $a Frombork $x Archiwum Biskupie
 • 651 9 $a Gdańsk
 • 651 9 $a Kraków $x Kapituła
 • 651 9 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 9 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 9 $a Petersburg $x Cesarska Biblioteka Publiczna
 • 651 9 $a Rogalin $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 9 $a Śląsk
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 9 $a Wiedeń $x Archiwum Państwowe
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 710 2 2 $a Archiwum Biskupie Frombork
 • 710 2 2 $a Archiwum Państwowe Wiedeń
 • 710 2 2 $a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 2 2 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 2 2 $a Biblioteka Raczyńskich (Rogalin)
 • 710 2 2 $a Cesarska Biblioteka Publiczna (Petersburg)
 • 710 2 2 $a Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv (Drezno)
 • 710 2 2 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Kodeks sapieżyński
 • 740 $a Teki Górskiego
 • 852 $j AB 157
 • 960 $n Nr inw. 0161
 • 999 $a EB $a KW $d 22.12.09

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 157