Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 157
  • Nr inw. 0161
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
  • Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.
 • Miejsce i czas powstania: 19/20 w.
 • Opis fizyczny:
  • 82 k. 34x22 cm i mm
  • rkps luźne
 • Język: lat pol ger
 • Zawartość:
  • 1534-1546 r. - Archiwum Państwowe w Dreźnie:
  • 1534 r. - Dokumenty (z bibl. rogalińskiej i Czartoryskich) druk. w t. XVI "Acta Tomiciana", k. 8-22.
  • 1534 r. - Dokumenty (z ZNiO i Arch. biskupiego we Fromborku) druk. w t. XV "Acta Tomiciana", k. 1-7.
  • 1535 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 170 k. 1-18 (zob. Kętrzyński, op. cit. I s. 323 nr 1-2), k. 23-35.
  • 1536 r. - Biblioteka rogalińska: "Acta Conventus generalis Cracovie turbulenter acti et furiose finiti". (Kod. sapieżyński XII k. od 71-76 zob. w Kętrzyński: "O Stanisławie Górskim" - Pisma własne nr 25. "Roczn. PTPN" VI: 1871 s. 129), k. 36-41.
  • 1537 r. - Archiwum Biskupie we Fromborku: "Dantiscus, Mauritio [Ferber] episcopo Warmiensi" (rkps. D 67 f. 52), k. 42.
  • 1538 r. - 1) Arch. Państwowe w Wiedniu: "Sigismundus I rex Poloniae, Ferdinando Romanorum regi". Piotrków, 21 I, k. 43. - 2) Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu: "Sigismundus rex, Christiano [III] regi Daniae". Kraków, 1 I (rkps Lat. F. IV 150 p. 10), k. 44.
  • 1539 r. - Biblioteka Czartoryskich: Rkps 1596 p. 317 (zob. "Catalogus" II s.255), k. 45.
  • 1541 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps. 168 f. 16-24 (zob. Kętrzyński: "Katalog" I s.306 nr 9), k. 46-50.
  • 1) Biblioteka Kórnicka - S. Górski: "Vitae Andreae Cricii [...]", fragm. (rkps. BK 243, druk. K. Morawski: "Andreae Cricii carmina". Kr. 1888 s. XXXVII-XLII), k. 63-64.
  • 2) Biblioteka Ordynacji Zamojskiej - a)"Gedanensi consulatui" (Teki Górskiego nr 1063), k. 65. - b) "Skarga Tęczyńskich (Jana, kaszt. lubelskiego, marszałka nadwornego i Jędrzeja, woj. krakowskiego) przeciw Tomickiemu w sprawie górniczej - wobec Kapituły krakowskiej" (tamże nr 2991), k. 66-68.
  • 3) Biblioteka rogalińska - a) "Sigismundus primus rex Poloniae Venceslao plebano Grodnensi" (Kod. sapieżyński VIII 143), k. 69-71. - b) "Quibus dolis fraudatur occlusio viae in Silesiam". (Kod. sapieżyński[?]), k. 72-77.
  • 4) Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps 350 p. 135-138 (zob. Kętrzyński op. cit. II s. 414 nr 20), k. 78-81.
  • 5) Fragment listu z NN kodeksu "zbioru Tomicianów", k. 82.
  • a) Sigismundus I rex Poloniae Mauricio duci Saxoniae. Kraków, 27 VIII 1546 (Loc. 9990), k. 51.
  • Bez daty:
  • b) Joannes, ex ducibus Lithuaniae, episcopus Vilensis Georgio duci Saxoniae. Wilno, 28 VIII 1534 (Loc. 7411 p. 94), k. 52.
  • c) "Was [...] George [...] Herzog zu Sachsen etc. auff des Gestrenge [...] Herrn Frautzen von Herrn Rytters Werbung und Instruction so er von wegen des erwyrdygen [...] Herrn Johansen Byscgoffen zur Wylda etc. an uns getragen zur Antwort geben". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 95-96), k. 53-54.
  • d) "An Churfursten zu Sachsen". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 96), k. 55.
  • e) "Antworth Byschoffs von der Wylden geschigkten gebenn uffseyn Anfragen". Drezno, 18 X 1534. "Wechselung an Silber gegen Ochsen" (tamże p. 97-101), k. 55-62.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 122-123

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
 • 245 %a Odpisy dokumentów z l. 1533-1547.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 19/20 w.
 • 300 %a 82 k. %c 34x22 cm i mm
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 520 %a 1534-1546 r. - Archiwum Państwowe w Dreźnie:
 • 520 %a 1534 r. - Dokumenty (z bibl. rogalińskiej i Czartoryskich) druk. w t. XVI "Acta Tomiciana", k. 8-22.
 • 520 %a 1534 r. - Dokumenty (z ZNiO i Arch. biskupiego we Fromborku) druk. w t. XV "Acta Tomiciana", k. 1-7.
 • 520 %a 1535 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 170 k. 1-18 (zob. Kętrzyński, op. cit. I s. 323 nr 1-2), k. 23-35.
 • 520 %a 1536 r. - Biblioteka rogalińska: "Acta Conventus generalis Cracovie turbulenter acti et furiose finiti". (Kod. sapieżyński XII k. od 71-76 zob. w Kętrzyński: "O Stanisławie Górskim" - Pisma własne nr 25. "Roczn. PTPN" VI: 1871 s. 129), k. 36-41.
 • 520 %a 1537 r. - Archiwum Biskupie we Fromborku: "Dantiscus, Mauritio [Ferber] episcopo Warmiensi" (rkps. D 67 f. 52), k. 42.
 • 520 %a 1538 r. - 1) Arch. Państwowe w Wiedniu: "Sigismundus I rex Poloniae, Ferdinando Romanorum regi". Piotrków, 21 I, k. 43. - %a 2) Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu: "Sigismundus rex, Christiano [III] regi Daniae". Kraków, 1 I (rkps Lat. F. IV 150 p. 10), k. 44.
 • 520 %a 1539 r. - Biblioteka Czartoryskich: Rkps 1596 p. 317 (zob. "Catalogus" II s.255), k. 45.
 • 520 %a 1541 r. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps. 168 f. 16-24 (zob. Kętrzyński: "Katalog" I s.306 nr 9), k. 46-50.
 • 520 %a 1) Biblioteka Kórnicka - S. Górski: "Vitae Andreae Cricii [...]", fragm. (rkps. BK 243, druk. K. Morawski: "Andreae Cricii carmina". Kr. 1888 s. XXXVII-XLII), k. 63-64.
 • 520 %a 2) Biblioteka Ordynacji Zamojskiej - %a a)"Gedanensi consulatui" (Teki Górskiego nr 1063), k. 65. - %a b) "Skarga Tęczyńskich (Jana, kaszt. lubelskiego, marszałka nadwornego i Jędrzeja, woj. krakowskiego) przeciw Tomickiemu w sprawie górniczej - wobec Kapituły krakowskiej" (tamże nr 2991), k. 66-68.
 • 520 %a 3) Biblioteka rogalińska - %a a) "Sigismundus primus rex Poloniae Venceslao plebano Grodnensi" (Kod. sapieżyński VIII 143), k. 69-71. - %a b) "Quibus dolis fraudatur occlusio viae in Silesiam". (Kod. sapieżyński[?]), k. 72-77.
 • 520 %a 4) Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Rkps 350 p. 135-138 (zob. Kętrzyński op. cit. II s. 414 nr 20), k. 78-81.
 • 520 %a 5) Fragment listu z NN kodeksu "zbioru Tomicianów", k. 82.
 • 520 %a a) Sigismundus I rex Poloniae Mauricio duci Saxoniae. Kraków, 27 VIII 1546 (Loc. 9990), k. 51.
 • 520 %a Bez daty:
 • 520 %a b) Joannes, ex ducibus Lithuaniae, episcopus Vilensis Georgio duci Saxoniae. Wilno, 28 VIII 1534 (Loc. 7411 p. 94), k. 52.
 • 520 %a c) "Was [...] George [...] Herzog zu Sachsen etc. auff des Gestrenge [...] Herrn Frautzen von Herrn Rytters Werbung und Instruction so er von wegen des erwyrdygen [...] Herrn Johansen Byscgoffen zur Wylda etc. an uns getragen zur Antwort geben". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 95-96), k. 53-54.
 • 520 %a d) "An Churfursten zu Sachsen". Drezno, 18 X 1534 (tamże p. 96), k. 55.
 • 520 %a e) "Antworth Byschoffs von der Wylden geschigkten gebenn uffseyn Anfragen". Drezno, 18 X 1534. "Wechselung an Silber gegen Ochsen" (tamże p. 97-101), k. 55-62.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a lat %a pol %a ger
 • 561 %d AB 158b
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 122-123
 • 600 %a Chrystian %b III %c król Danii
 • 600 %a Dantyszek Jan
 • 600 %a Ferber Maurycy %c bp warmiński
 • 600 %a Ferdynand %b I %c (cesarz rzymski ; %d 1503-1564)
 • 600 %a Górski Stanisław
 • 600 %a Jan %c z książąt litewskich, bp wileński
 • 600 %a Kętrzyński Wojciech
 • 600 %a Krzycki Andrzej
 • 600 %a Maurycy %c (książe Saksoni ; %d 1521-1553)
 • 600 %a Morawski Kazimierz
 • 600 %a Tęczyński Andrzej %d (zm. 1536)
 • 600 %a Tęczyński Jan %d (ok. 1485-1553)
 • 600 %a Tomicki Piotr
 • 600 %a Wacław %c proboszcz Grodna
 • 600 %a Zygmunt Stary %c (król Polski ; %d 1467-1548)
 • 651 %a Drezno %x Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv
 • 651 %a Frombork %x Archiwum Biskupie
 • 651 %a Gdańsk
 • 651 %a Kraków %x Kapituła
 • 651 %a Kraków %x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 %a Lwów %x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 %a Petersburg %x Cesarska Biblioteka Publiczna
 • 651 %a Rogalin %x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 %a Śląsk
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 %a Wiedeń %x Archiwum Państwowe
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 710 %a Archiwum Biskupie Frombork
 • 710 %a Archiwum Państwowe Wiedeń
 • 710 %a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 %a Biblioteka Raczyńskich (Rogalin)
 • 710 %a Cesarska Biblioteka Publiczna (Petersburg)
 • 710 %a Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv (Drezno)
 • 710 %a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 740 %a Kodeks sapieżyński
 • 740 %a Teki Górskiego
 • 852 %j AB 157
 • 960 %n Nr inw. 0161
 • 999 %a EB

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 157