"Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami [...]".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 187
  • Nr inw. 0191
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
  • "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami [...]".
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1922
 • Opis fizyczny:
  • 191 k. 30x25 cm
  • rkps, masz. poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 94 listy
 • Zawartość:
  • Banarski Władysław, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa 1880 (4) k. 84-93, przy tym: rach. 1880 k. 89, notatka Z.C. k. 83; odpis protokołu ogłoszenia konkursu na Księgarnię W. Banarskiego 1880 k. 90-91. - Bentkowski Leon 1876 k. 57-58. - Bobrowska Ludwina z Trzecieskich, sukcesorka Franciszka Trzecieskiego 1876 k. 59-60. - Brockhaus F.A., Lipsk 1909-1910 (2) k. 104-105. - Chmielewski Konstanty, Bydgoszcz 1921 (2) k. 180-181, 183. -
  • Dettloff Szczęsny ks., kierownik Seminarium Historii Sztuki Uniw. Poznańskiego 1920 (3) k. 149, 154, 159. - Dygasiński Adolf, pisarz, właściciel Księgarni Fr. Trzecieskiego w Krakowie 1873 k. 54-55. - Dziembowska Jadwiga, bibliotekarka Seminarium Matematycznego Uniw. Poznańskiego 1920 (2) k. 139-140, 150. - Gumowski Marian, dyr. Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu 1920 k. 157. - Kaczmarczyk Kazimierz 1921 k. 169. -
  • Kostrzewski Józef, archeolog, prof. Uniw. Poznańskiego, w sprawie książek dla Uniw. im. Stefana Batorego w Wilnie 1920 k. 161-162. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań 1900-1922 (9) k. 39-42, 94-98, 107-109, 190-191, przy tym. rach. 1900-1908 (4) k. 40, 94-95, 97-98. - Likowski Henryk ks. 1921 k. 166-167. -
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. BK:
  • Majkowski Edmund ks. 1920 k. 148 i zamówienie książek dla Bibl. Seminarium Duchownego w Poznaniu k. 43 oraz dla Seminarium Numizmatycznego Uniw. Poznańskiego k. 44. - Mydlarz Jan, nauczyciel gimn. 1920 k. 119-120. - Pawłowski Stanisław, kierownik Instytutu Geograficznego Uniw. Poznańskiego 1921 k. 136-137. - Piotrowicz Ludwik, dyr. Seminarium Historii Starożytnej Uniw. Poznańskiego 1920 (4) k. 138, 143-146, przy tym rach. BK 1920 k. 144. -
  • Przy tym kwity Kasy dóbr kórnickich i od przesyłek pocztowych
  • Rutkowski Jan, dyr. Seminarium Ekonomicznego Uniw. Poznańskiego 1921 k. 164-165. - Sajdak Jan, dyr. Seminarium Filologii Klasycznej Uniw. Poznańskiego 1920 k. 151, przy tym rach. k. 155. - Sennewald Gustaw, Warszawa 1877-1883 (8) k. 1-35, przy tym rach. 1877-1897 (14) k. 3-5, 8, 10-11, 13, 17-18, 22, 27-29, 31-35. - Skiba Fr. ks., prob. w Białobrzeziu na Śląsku 1920 (2) k. 141-142, 163. - Sobeski Michał, filozof, prof. Uniw. Poznańskiego 1921 k. 182. -
  • Szczerbański Mikołaj i Czajkowski Bruno, nauczyciele Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, z poświadczenia Dezyderego Ostrowskiego dyr. 1920 k. 122-123. - Szukalski Jan, ks. katecheta przy Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Inowrocławiu 1920 k. 45-47. - Taffeta M. M. Następ. (Juliusz Taffet), Księgarnia antykwarska i skład instrumentów muzycznych, Kraków 1906 (2) k. 36-38. -
  • Trzecieski Franciszek, przew. Tow. Przyjaciół Oświaty, właściciel Księgarni Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych w Krakowie 1871-1873 (3) k. 48-53, przy tym brul. listów Z.C. do F. Trzecieskiego 1871-1873 (2) k. 52, 56. - Tuleja Józef, Antykwariat Naukowy, Lwów 1913 i b.d. (2) k. 100, 129-130. - Ujda Jan, bibliotekarz Seminarium Filologii Klasycznej Uniw. Poznańskiego 1920 (3) k. 116-118, 121, 152. -
  • Unger i Banarski, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa 1873-1876 (10) k. 61-64, 67-72, 75-77, 81-82 przy tym rach. 1874-1876 (4) k. 66, 73, 79-88. - Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Adam Skałkowski i Kazimierz Tymieniecki) 1919-1920 (2) k. 131-134. - Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey), Lipsk 1911-1913 (2) k. 126-128. -
  • Wantuch Andrzej, nauczyciel Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, z poświadczenia D. Ostrowskiego dyr. 1920-1921 (2) k. 171-172. - Weigt Herkulan, prof. Akademii Handlowej w Krakowie 1920 k. 153. - Weyssenhoff Jan 1921 (6) k. 175-179, 184, 186-189. - Wilder Hieronim i Ska, Antykwariat Polski, Warszawa 1909-1914 (7) k. 106, 110-115 i rach. BK 1918 (2) k. 124-125. - Wize Janusz 1921 k. 174. -
  • Wójcik Eugeniusz, nauczyciel i bibliotekarz Gimn. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1921 (2) k. 168, 173. - Zawadzki B. 1920 k. 147. - Zdobnicka Maria, asystent Instytutu Geograficznego Uniw. Poznańskiego 1920 k. 135.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 153-154

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
 • 245 $a "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami [...]".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1871-1922
 • 300 $a 191 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, masz. $e poszyt
 • 400 $a Trzecieska Ludwina zob. Bobrowska Ludwina z Trzecieskich
 • 500 $a 94 listy
 • 520 $a Banarski Władysław, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa 1880 (4) k. 84-93, przy tym: rach. 1880 k. 89, notatka Z.C. k. 83; odpis protokołu ogłoszenia konkursu na Księgarnię W. Banarskiego 1880 k. 90-91. - Bentkowski Leon 1876 k. 57-58. - Bobrowska Ludwina z Trzecieskich, sukcesorka Franciszka Trzecieskiego 1876 k. 59-60. - Brockhaus F.A., Lipsk 1909-1910 (2) k. 104-105. - Chmielewski Konstanty, Bydgoszcz 1921 (2) k. 180-181, 183. -
 • 520 $a Dettloff Szczęsny ks., kierownik Seminarium Historii Sztuki Uniw. Poznańskiego 1920 (3) k. 149, 154, 159. - Dygasiński Adolf, pisarz, właściciel Księgarni Fr. Trzecieskiego w Krakowie 1873 k. 54-55. - Dziembowska Jadwiga, bibliotekarka Seminarium Matematycznego Uniw. Poznańskiego 1920 (2) k. 139-140, 150. - Gumowski Marian, dyr. Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu 1920 k. 157. - Kaczmarczyk Kazimierz 1921 k. 169. -
 • 520 $a Kostrzewski Józef, archeolog, prof. Uniw. Poznańskiego, w sprawie książek dla Uniw. im. Stefana Batorego w Wilnie 1920 k. 161-162. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań 1900-1922 (9) k. 39-42, 94-98, 107-109, 190-191, przy tym. rach. 1900-1908 (4) k. 40, 94-95, 97-98. - Likowski Henryk ks. 1921 k. 166-167. -
 • 520 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. BK:
 • 520 $a Majkowski Edmund ks. 1920 k. 148 i zamówienie książek dla Bibl. Seminarium Duchownego w Poznaniu k. 43 oraz dla Seminarium Numizmatycznego Uniw. Poznańskiego k. 44. - Mydlarz Jan, nauczyciel gimn. 1920 k. 119-120. - Pawłowski Stanisław, kierownik Instytutu Geograficznego Uniw. Poznańskiego 1921 k. 136-137. - Piotrowicz Ludwik, dyr. Seminarium Historii Starożytnej Uniw. Poznańskiego 1920 (4) k. 138, 143-146, przy tym rach. BK 1920 k. 144. -
 • 520 $a Przy tym kwity Kasy dóbr kórnickich i od przesyłek pocztowych
 • 520 $a Rutkowski Jan, dyr. Seminarium Ekonomicznego Uniw. Poznańskiego 1921 k. 164-165. - Sajdak Jan, dyr. Seminarium Filologii Klasycznej Uniw. Poznańskiego 1920 k. 151, przy tym rach. k. 155. - Sennewald Gustaw, Warszawa 1877-1883 (8) k. 1-35, przy tym rach. 1877-1897 (14) k. 3-5, 8, 10-11, 13, 17-18, 22, 27-29, 31-35. - Skiba Fr. ks., prob. w Białobrzeziu na Śląsku 1920 (2) k. 141-142, 163. - Sobeski Michał, filozof, prof. Uniw. Poznańskiego 1921 k. 182. -
 • 520 $a Szczerbański Mikołaj i Czajkowski Bruno, nauczyciele Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, z poświadczenia Dezyderego Ostrowskiego dyr. 1920 k. 122-123. - Szukalski Jan, ks. katecheta przy Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Inowrocławiu 1920 k. 45-47. - Taffeta M. M. Następ. (Juliusz Taffet), Księgarnia antykwarska i skład instrumentów muzycznych, Kraków 1906 (2) k. 36-38. -
 • 520 $a Trzecieski Franciszek, przew. Tow. Przyjaciół Oświaty, właściciel Księgarni Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych w Krakowie 1871-1873 (3) k. 48-53, przy tym brul. listów Z.C. do F. Trzecieskiego 1871-1873 (2) k. 52, 56. - Tuleja Józef, Antykwariat Naukowy, Lwów 1913 i b.d. (2) k. 100, 129-130. - Ujda Jan, bibliotekarz Seminarium Filologii Klasycznej Uniw. Poznańskiego 1920 (3) k. 116-118, 121, 152. -
 • 520 $a Unger i Banarski, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa 1873-1876 (10) k. 61-64, 67-72, 75-77, 81-82 przy tym rach. 1874-1876 (4) k. 66, 73, 79-88. - Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Adam Skałkowski i Kazimierz Tymieniecki) 1919-1920 (2) k. 131-134. - Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey), Lipsk 1911-1913 (2) k. 126-128. -
 • 520 $a Wantuch Andrzej, nauczyciel Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, z poświadczenia D. Ostrowskiego dyr. 1920-1921 (2) k. 171-172. - Weigt Herkulan, prof. Akademii Handlowej w Krakowie 1920 k. 153. - Weyssenhoff Jan 1921 (6) k. 175-179, 184, 186-189. - Wilder Hieronim i Ska, Antykwariat Polski, Warszawa 1909-1914 (7) k. 106, 110-115 i rach. BK 1918 (2) k. 124-125. - Wize Janusz 1921 k. 174. -
 • 520 $a Wójcik Eugeniusz, nauczyciel i bibliotekarz Gimn. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1921 (2) k. 168, 173. - Zawadzki B. 1920 k. 147. - Zdobnicka Maria, asystent Instytutu Geograficznego Uniw. Poznańskiego 1920 k. 135.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 153-154
 • 600 $a Ostrowski Dezydery
 • 600 $a Skałkowski Adam
 • 600 $a Tempłowicz Wiktor
 • 600 $a Trzecieski Franciszek
 • 600 $a Tymieniecki Kazimierz
 • 610 $a Biblioteka Seminarium Duchownego (Poznań)
 • 610 $a Muzeum Wielkopolskie (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Instytut Geograficzny (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Ekonomiczne (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Filologii Klasycznej (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historii Starożytnej (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historii Sztuki (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Matematyczne (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Numizmatyczne (Poznań)
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Taffeta M. M. Następ. (Juliusz Taffet)
 • 651 $a Kraków $x Księgarnia Wydawnicza Dzieł Tanich i Pożytecznych
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Voss
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Brockhaus F. A.
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Tuleja Józef
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Filologii Klasycznej
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Seminarium Duchownego
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Historii Sztuki
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Matematyczne
 • 651 $a Poznań $x Muzeum Wielkopolskie
 • 651 $a Poznań $x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Numizmatyczne
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Instytut Geograficzny
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Historii Starożytnej
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Ekonomiczne
 • 651 $a Poznań $x uniwersytet
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Historyczne
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Banarski Władysław
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Unger i Banarski
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Sennewald Gustaw
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Banarski Władysław
 • 700 $a Banarski Władysław
 • 700 $a Bentkowski Leon
 • 700 $a Bobrowska Ludwina z Trzecieskich
 • 700 $a Brockhaus F. A.
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chmielewski Konstanty
 • 700 $a Czajkowski Bruno
 • 700 $a Dettloff Szczęsny, ks.
 • 700 $a Dygasiński Adolf
 • 700 $a Dziembowska Jadwiga
 • 700 $a Gumowski Marian
 • 700 $a Kaczmarczyk Kazimierz
 • 700 $a Kostrzewski Józef
 • 700 $a Likowski Henryk, ks.
 • 700 $a Majkowski Edmund, ks.
 • 700 $a Mydlarz Jan
 • 700 $a Pawłowski Stanisław (1882-1940)
 • 700 $a Piotrowicz Ludwik
 • 700 $a Rutkowski, Jan $d (1886-1949)
 • 700 $a Sajdak Jan
 • 700 $a Sennewald Gustaw
 • 700 $a Skiba Fr., ks.
 • 700 $a Sobeski Michał
 • 700 $a Sorgenfrey G. W.
 • 700 $a Szczerbański Mikołaj
 • 700 $a Szukalski Jan, ks.
 • 700 $a Taffet Juliusz
 • 700 $a Taffet M. M.
 • 700 $a Trzecieski Franciszek
 • 700 $a Tuleja Józef
 • 700 $a Ujda Jan
 • 700 $a Unger [?]
 • 700 $a Voss [?]
 • 700 $a Wantuch Andrzej
 • 700 $a Weigt Herkulan
 • 700 $a Weyssenhoff Jan
 • 700 $a Wilder Hieronim
 • 700 $a Wize Janusz
 • 700 $a Wójcik Eugeniusz
 • 700 $a Zawadzki B.
 • 700 $a Zdobnicka Maria
 • 710 $a Banarski Władysław, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Brockhaus F. A., |Sortiment und Antiquarium Lipsk
 • 710 $a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 $a Księgarnia Wydawnicza Dzieł Tanich i Pożytecznych Kraków
 • 710 $a Sennewald Gustaw, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Taffeta M. M. Następ. Juliusz Taffet), |(Księgarnia antykwarska i skład instrumentów muzycznych Kraków
 • 710 $a Tuleja Józef, |Antykwariat Naukowy (Lwów)
 • 710 $a Unger i Banarski, |Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Uniwersytet Poznański
 • 710 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historyczne (Poznań)
 • 710 $a Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey) Lipsk
 • 710 $a Wilder Hieronim i Ska, |Antykwariat Polski (Warszawa)
 • 852 $j AB 187
 • 960 $n Nr inw. 0191
 • 999 $a KW

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 187