"Sprzedaż nakładów. Interesa z księgarzami. A-C."

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 172
  • Nr inw. 0176
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Sprzedaż nakładów. Interesa z księgarzami. A-C."
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1921
 • Opis fizyczny:
  • 100 k. 30x24 cm
  • rkps, dr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi:
  • 54 listy
  • Brak k. 99-100.
 • Zawartość:
  • Alpiński Jan ks., 1911, (2), k. 62b-63. - Arnoldische Buchhandlung, Lipsk 1915, k. 6. - Asher A. & Co., Berlin 1905-1915, (3), k. 2-5, 94-95. - Bałaban Józef, administrator wyd. Macierzy Polskiej we Lwowie, 1905, k. 48. -
  • Bartoszewicz Adam Dominik, współwłaściciel Księgarni Polskiej we Lwowie, 1871-1879, (12), k. 7-12, 15-18, 21-22, 25-26, 29-30, 33, 35-37, 39; przy tym: "Dzieła nakładowe i komisowe Księgarni Polskiej we Lwowie", 1872, (dr.), k. 13-14; rach. Księgarni, 1878, k. 27-28. - Biernacki Mikołaj, współwłaściciel Księgarni Polskiej we Lwowie, 1879, k. 34. - Bnińska Maria, 1904, (2), k. 45-47, 49-50. -
  • Bock Edmund (B. Behr's Buchhandlung, S. Schletter's Verlag), Berlin 1872-1873, (2), k. 40-44; przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 42. - Bogucki A. B., Księgarnia sortymentowa i skład nut, Warszawa 1877-1879, (3), k. 53-57, przy tym ogłoszenie A. B. Boguckiego o kupnie i otwarciu księgarni, 1877, (dr.), k. 51-52, na tym list Tomasza Śniegockiego, pracownika księgarni do Z. Celichowskiego. -
  • Callier Edmund, 1877, k. 66. - Cassius B., Księgarnia, Warszawa 1877, k. 67. - Chmielewski Konstanty, właściciel "Wszechnicy samokształcenia i składnicy księgarskiej - Filatelia" w Bydgoszczy, 1921, k. 93. - Chrzanowska Halina, 1918, k. 96. - Chrzanowski Bogdan, Poznań 1915, k. 69. - Cnobloch Carl, Lipsk 1905, k. 1. - Cybulski A., Poznań 1885-1910, (3), k. 71, 73-74; przy tym rach., 1885-1887, (2), k. 70, 72. -
  • Czaplewski Paweł ks., 1917-1921, (2), k. 87-88, 97-98. - Czartoryska Zofia z Lubomirskich, 1915, k. 64-65. - Czartoryski Zygmunt, 1918, k. 89. - Czołowski Aleksander (Bibl. Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa), 1921, k. 91-92. - Heinrich B. (dawniej A. B. Bogucki), Księgarnia, Warszawa 1879, (2), k. 60, 62a; przy tym ogłoszenie o kupnie Księgarni A. B. Boguckiego, 1879, (dr.), k. 58-59; rach. 1879, (2), k. 61-62. -
  • Hintzelmann Paul, bibliotekarz Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek w Heidelbergu, 1915, k. 75; przy tym pismo kasy bibl. k. 76. - Reiche Paul, bibliotekarz Königliche und Universitäts-Bibliothek we Wrocławiu, 1916, (4), k. 77-83. - Stępniewski Leon (Księgarnia i wydawnictwo M. Arcta w Poznaniu), 1920, k. 90. - Voltz Ludwig, bibliotekarz Grossherzogliche Bibliothek w Darmstadt, 1916, (2) k. 84-85.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 145.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 a "Sprzedaż nakładów. Interesa z księgarzami. A-C."
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1871-1921
 • 300 a 100 k. c 30x24 cm
 • 340 d rkps, dr. e poszyt
 • 400 a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 500 a 54 listy
 • 500 a Brak k. 99-100.
 • 520 a Alpiński Jan ks., 1911, (2), k. 62b-63. - Arnoldische Buchhandlung, Lipsk 1915, k. 6. - Asher A. & Co., Berlin 1905-1915, (3), k. 2-5, 94-95. - Bałaban Józef, administrator wyd. Macierzy Polskiej we Lwowie, 1905, k. 48. -
 • 520 a Bartoszewicz Adam Dominik, współwłaściciel Księgarni Polskiej we Lwowie, 1871-1879, (12), k. 7-12, 15-18, 21-22, 25-26, 29-30, 33, 35-37, 39; przy tym: "Dzieła nakładowe i komisowe Księgarni Polskiej we Lwowie", 1872, (dr.), k. 13-14; rach. Księgarni, 1878, k. 27-28. - Biernacki Mikołaj, współwłaściciel Księgarni Polskiej we Lwowie, 1879, k. 34. - Bnińska Maria, 1904, (2), k. 45-47, 49-50. -
 • 520 a Bock Edmund (B. Behr's Buchhandlung, S. Schletter's Verlag), Berlin 1872-1873, (2), k. 40-44; przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 42. - Bogucki A. B., Księgarnia sortymentowa i skład nut, Warszawa 1877-1879, (3), k. 53-57, przy tym ogłoszenie A. B. Boguckiego o kupnie i otwarciu księgarni, 1877, (dr.), k. 51-52, na tym list Tomasza Śniegockiego, pracownika księgarni do Z. Celichowskiego. -
 • 520 a Callier Edmund, 1877, k. 66. - Cassius B., Księgarnia, Warszawa 1877, k. 67. - Chmielewski Konstanty, właściciel "Wszechnicy samokształcenia i składnicy księgarskiej - Filatelia" w Bydgoszczy, 1921, k. 93. - Chrzanowska Halina, 1918, k. 96. - Chrzanowski Bogdan, Poznań 1915, k. 69. - Cnobloch Carl, Lipsk 1905, k. 1. - Cybulski A., Poznań 1885-1910, (3), k. 71, 73-74; przy tym rach., 1885-1887, (2), k. 70, 72. -
 • 520 a Czaplewski Paweł ks., 1917-1921, (2), k. 87-88, 97-98. - Czartoryska Zofia z Lubomirskich, 1915, k. 64-65. - Czartoryski Zygmunt, 1918, k. 89. - Czołowski Aleksander (Bibl. Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa), 1921, k. 91-92. - Heinrich B. (dawniej A. B. Bogucki), Księgarnia, Warszawa 1879, (2), k. 60, 62a; przy tym ogłoszenie o kupnie Księgarni A. B. Boguckiego, 1879, (dr.), k. 58-59; rach. 1879, (2), k. 61-62. -
 • 520 a Hintzelmann Paul, bibliotekarz Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek w Heidelbergu, 1915, k. 75; przy tym pismo kasy bibl. k. 76. - Reiche Paul, bibliotekarz Königliche und Universitäts-Bibliothek we Wrocławiu, 1916, (4), k. 77-83. - Stępniewski Leon (Księgarnia i wydawnictwo M. Arcta w Poznaniu), 1920, k. 90. - Voltz Ludwig, bibliotekarz Grossherzogliche Bibliothek w Darmstadt, 1916, (2) k. 84-85.
 • 520 a Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 145.
 • 610 a Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
 • 610 a Königliche und Universitäts-Bibliothek (Wrocław) zob. Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
 • 651 a Berlin x księgarnia - Asher A. & Co.
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x księgarnia - Behr B.
 • 651 a Berlin x wydawnictwo - Schletter S.
 • 651 a Darmstadt x Grossherzogliche Bibliothek
 • 651 a Heidelberg x Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek
 • 651 a Lipsk x księgarnia - Arnoldische Buchhandlung
 • 651 a Lipsk x księgarnia - Cnobloch Carl
 • 651 a Lwów x Biblioteka Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa
 • 651 a Lwów x księgarnia - Bartoszewicz Adam Dominik
 • 651 a Lwów x Księgarnia Polska
 • 651 a Poznań x księgarnia - Callier Edmund
 • 651 a Poznań x księgarnia - Arct M.
 • 651 a Poznań x księgarnia - Cybulski A.
 • 651 a Poznań x księgarnia - Chrzanowski Bogdan
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Cassius B.
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Heinrich B.
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Bogucki A. B.
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Bogucki A. B.
 • 651 a Wrocław x Biblioteka Uniwersytecka
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Wydawnictwa BK
 • 653 a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 a Alpiński Jan ks.
 • 700 a Arct M.
 • 700 a Asher A.
 • 700 a Bałaban Józef
 • 700 a Bartoszewicz Adam Dominik
 • 700 a Behr B.
 • 700 a Biernacki Mikołaj
 • 700 a Bnińska Maria
 • 700 a Bock Edmund
 • 700 a Bogucki A. B.
 • 700 a Bogucki A. B.
 • 700 a Callier Edmund
 • 700 a Cassius B.
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chmielewski Konstanty
 • 700 a Chrzanowska Halina
 • 700 a Chrzanowski Bogdan
 • 700 a Cnobloch Carl
 • 700 a Cybulski A.
 • 700 a Czaplewski Paweł ks.
 • 700 a Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 700 a Czartoryski Zygmunt
 • 700 a Czołowski Aleksander
 • 700 a Heinrich B.
 • 700 a Hintzelmann Paul
 • 700 a Reiche Paul
 • 700 a Schletter S.
 • 700 a Śniegocki Tomasz
 • 700 a Stępniewski Leon
 • 700 a Voltz Ludwig
 • 710 a Arct M., |Księgarnia Poznań
 • 710 a Arnoldische Buchhandlung (Lipsk)
 • 710 a Asher A. & Co., |Buchhandlung Berlin
 • 710 a Bartoszewicz Adam Dominik, |Księgarnia Polska Lwów
 • 710 a Behr B. (E. Bock), |Buchhandlung Berlin
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Biblioteka Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa
 • 710 a Bogucki A. B., |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Bogucki A. B., |Księgarnia (Warszawa)
 • 710 a Callier Edmund, |Księgarnia Poznań
 • 710 a Cassius B., |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Chrzanowski Bogdan, |Księgarnia Poznań
 • 710 a Cnobloch Carl, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710 a Grossherzogliche Bibliothek (Darmstadt)
 • 710 a Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek Heidelberg
 • 710 a Heinrich B. (A. B. Bogucki), |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Księgarnia Polska Lwów
 • 710 a Schletter's S. |Verlag Berlin
 • 740 a "Dzieła nakładowe i komisowe Księgarni Polskiej we Lwowie", 1872, (dr.)
 • 852 j AB 172
 • 960 n Nr inw. 0176
 • 999 a KK
 • 999 a KW

Indeksy