"Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. G. Gebethner i Wolff, Gebethner i Spółka".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 175
  • Nr inw. 0179
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. G. Gebethner i Wolff, Gebethner i Spółka".
 • Miejsce i czas powstania: 1881-1906
 • Opis fizyczny:
  • 310 k. 30x24 cm
  • rkps, dr. poszyt
 • Język: pol
 • Uwagi: 135 listów
 • Zawartość:
  • Gebethner G. i Sp., Kraków 1883-1906, (43), k. 99-157, 247-281, 304-310; przy tym rach. Księgarni, 1883-1906, (25), k. 99-101, 109-110, 112-114, 116-117, 120-121, 123-124, 133-134, 143, 156, 158, 256-258, 263-264, 273-275, 277-281, 305-307, 309-310; rach. Biblioteki Kórnickiej dla Księgarni, 1904, k. 272. -
  • Gebethner i Wolff, Warszawa 1881-1905, (87), k. 1-98, 159-246, 283-303; przy tym: rach. Księgarni, 1881-1905, (23), k. 1-2, 23-24, 34-35, 48-49, 57-59, 64-66, 70-71, 80-81, 86-88, 92-93, 162-163, 166-167, 171-174, 208-213, 222-223, 229-231, 242-244, 300-301; rach. Biblioteki Kórnickiej dla Księgarni, 1882-1897, (2), k. 25, 198; zawiadomienie Banku Włościańskiego w Poznaniu o wypłaceniu pieniędzy, 1881, k. 5;
  • katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej, (dr.), k. 185-192; list Księgarni J. K. Żupańskiego do Biblioteki Kórnickiej, 1904, k. 282.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
  • pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Adolfa Pawińskiego za odpisy dokumentów do wyd. Biblioteki Kórnickiej z Arch. Głównego w Warszawie, 1888, k. 94; notatka Z. Celichowskiego: "Zniżenie ceny dzieł matematycznych", 1889, k. 98; list Z. Celichowskiego do red. "Ogrodnika Polskiego" w Warszawie, 1896, k. 175; nota Składu nasion i narzędzi ogrodniczych "Ogrodnik Polski" w Warszawie dla Gebethnera i Wolffa, k. 176;
  • Przy tym liczne kwity Kasy dóbr kórnickich i od przesyłek pocztowych.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 147.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 a "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. G. Gebethner i Wolff, Gebethner i Spółka".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1881-1906
 • 300 a 310 k. c 30x24 cm
 • 340 d rkps, dr. e poszyt
 • 500 a 135 listów
 • 520 a Gebethner G. i Sp., Kraków 1883-1906, (43), k. 99-157, 247-281, 304-310; przy tym rach. Księgarni, 1883-1906, (25), k. 99-101, 109-110, 112-114, 116-117, 120-121, 123-124, 133-134, 143, 156, 158, 256-258, 263-264, 273-275, 277-281, 305-307, 309-310; rach. Biblioteki Kórnickiej dla Księgarni, 1904, k. 272. -
 • 520 a Gebethner i Wolff, Warszawa 1881-1905, (87), k. 1-98, 159-246, 283-303; przy tym: rach. Księgarni, 1881-1905, (23), k. 1-2, 23-24, 34-35, 48-49, 57-59, 64-66, 70-71, 80-81, 86-88, 92-93, 162-163, 166-167, 171-174, 208-213, 222-223, 229-231, 242-244, 300-301; rach. Biblioteki Kórnickiej dla Księgarni, 1882-1897, (2), k. 25, 198; zawiadomienie Banku Włościańskiego w Poznaniu o wypłaceniu pieniędzy, 1881, k. 5;
 • 520 a katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej, (dr.), k. 185-192; list Księgarni J. K. Żupańskiego do Biblioteki Kórnickiej, 1904, k. 282.
 • 520 a Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
 • 520 a pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Adolfa Pawińskiego za odpisy dokumentów do wyd. Biblioteki Kórnickiej z Arch. Głównego w Warszawie, 1888, k. 94; notatka Z. Celichowskiego: "Zniżenie ceny dzieł matematycznych", 1889, k. 98; list Z. Celichowskiego do red. "Ogrodnika Polskiego" w Warszawie, 1896, k. 175; nota Składu nasion i narzędzi ogrodniczych "Ogrodnik Polski" w Warszawie dla Gebethnera i Wolffa, k. 176;
 • 520 a Przy tym liczne kwity Kasy dóbr kórnickich i od przesyłek pocztowych.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 147.
 • 610 a Archiwum Główne Warszawa
 • 651 a Kraków x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 a Poznań x Bank Włościański
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Ogrodnik Polski"
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 a Warszawa x "Ogrodnik Polski", Skład nasion i narzędzi ogrodniczych
 • 651 a Warszawa x Archiwum Główne
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Wydawnictwa BK
 • 653 a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 a Pawiński Adolf
 • 700 a Wolff Robert
 • 700 a Żupański Jan Konstanty
 • 710 a Bank Włościański Poznań
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 a "Ogrodnik Polski", |Skład nasion i narzędzi ogrodniczych Warszawa
 • 710 a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 a "Ogrodnik Polski", Warszawa
 • 852 j AB 175
 • 960 n Nr inw. 0179
 • 999 a KK
 • 999 a KW