"Wydawnictwa od 1.7.1909 do 28.4.1922".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 199
  • Nr inw. 0203
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Wydawnictwa od 1.7.1909 do 28.4.1922".
 • Miejsce i czas powstania: 1909-1922
 • Opis fizyczny:
  • 264 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 166 listów
 • Zawartość:
  • "Atelier Rubens", Poznań, 1911, k. 85. - rachunek za fotograficzną reprodukcję obrazu.
  • Brend'amour, Simhart & Co., Graphische Kunstanstalt, Monachium, 1909, (9), k. 2-4, 8-11, 15, 18-21. - wykonanie faksymile do wydania "Conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno [...] 1410" (Poznań 1911).
  • brulion listu Z. Celichowskiego do Ludwika Mycielskiego, kuratora funduszu Norberta Bredkrajcza, z podziękowaniem za obietnicę dofinansowania wydania kontynuacji "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" i o planach tego wyd. 1913, k. 131. - "Dewiza Jenerała Zamoyskiego", ok. 1910, (dr.), k. 24. - notatka Z. Celichowskiego dotycząca papieru, k. 25. -
  • Durczykiewicz Leonard, Czempiń, 1910, (2), k. 31-33. - rachunek za karty z widokiem zamku kórnickiego.
  • Flinsch Ferd., Berlin, 1909-1922, (19), k. 1, 46-50, 69-70, 74, 87-89, 93-94, 178, 181, 191-192, 214, 249, 264. - przy tym brulion listów Z. Celichowskiego do Flinsch'a, 1910-1911, (2), k. 45, 68 i notatka Z. Celichowskiego, k. 261-262. - dostawy papieru.
  • Frejlich Józef, 1913, k. 120-121. - o egzemplarz recenzyjny t. 2 "Jenerał Zamoyski".
  • Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1912-1918, (6), k. 92-92a, 235-236, 242-244. - w imieniu Marii Zamoyskiej w sprawie druku jej "Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania" (t. 2-23, Poznań 1912-12918) w Drukarni "Pracy".
  • Gebethner i Wolff, Warszawa, 1911, k. 59. - przesyłka wydawnictw BK.
  • Hartwig Carl, Expedition und Möbeltransport, Poznań, 1913, k. 107-110. - przewóz wydawnictw BK.
  • Heth, urzędnik stacji kolejowej w Gądkach, 1911, k. 67. - sprawa przesyłki książek koleją.
  • Kieszkowski Jerzy, 1911-1912, (4), k. 71-73, 76-84a. - sprawy związane z wydaniem dzieła J. Kieszkowskiego "Kanclerz Szydłowiecki" (Poznań 1912) z pomocą finansową W. Zamoyskiego.
  • Kotowski Jan (administracja "Dziennika Poznańskiego"), 1911, k. 64. - rachunek za inseraty o wydawnictwach BK.
  • Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin, 1917, k. 189. - ograniczenia w dostawach papieru.
  • Lewak Adam, 1916, k. 175-177. - pośrednictwo w przesyłce korekty t. 4 "Jenerał Zamoyski" J. Zamoyskiej przez Szwajcarię do Paryża.
  • Lewandowski Henryk, nauczyciel, 1916, (3), k. 163, 167-172a. - odpisywanie materiałów do t. XIV "Acta Tomiciana".
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łyskowska Józefa, sekretarka J. Zamoyskiej, 1909-1920, (35), k. 12-14, 22-23, 29-30, 43-44, 90-91, 97, 123-124, 137-138, 145-151, 154, 179, 182, 185, 198-199, 204-207, 215, 217, 222-225, 230-232, 238, 247-248, 251, 254-258. - przy tym list J. Łyskowskiej do Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1913, k. 126. - sprawy dotyczące druku dzieła "Jenerał Zamoyski" (t. 1-5, Poznań, 1910-1922).
  • Majkowski Edmund ks., 1921, (fragm.), k. 259. - odpisy do wyd. "Acta Tomiciana" z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
  • Mendelewski M., introligator, 1910-1917, (5), k. 55-56, 164-165, 218-220. - orawa wydawnictw BK.
  • "Orędownik", Poznań, 1910, k. 58. - o recenzji t. 1 "Jenerał Zamoyski" w "Orędowniku".
  • "Przegląd Powszechny", Kraków, 1913, k. 130. - o egzemplarz recenzyjny t. 2 "Jenerał Zamoyski".
  • Przy tym:
  • Ruczyński Bronisław (Drukarnia nakładowa "Praca" w Poznaniu), 1910-1919, (8), k. 39-40, 95, 113, 183-184, 234, 245-246, 250. - sprawy dotyczące druku pracy Marii Zamoyskiej "Słowa Pisma Świętego".
  • "Słowa Pisma Świętego", prospekt, ok. 1910, (dr.), k. 34-35. - spis osób i instytucji, którym przesłano t. 1. dzieła "Jenerał Zamoyski", k. 66. - "Projekt p. Eug[eniusza] Romera [...] fundacji geo-, kartograficznej celem wykonania i wydania mapy Polski i dalszych prac geograficznch polskich", 1914, k. 152-153. - "Dochód do 8.3.1920 ze sprzedaży wydawnictw p. Hrabiny [J. Zamoyskiej]", k. 254.
  • Śniegocki Bronisław, właściciel zakładu handlowego "Camera" w Poznaniu, 1909, k. 27. - rachunek.
  • Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1909-1922, (48), k. 5, 26, 28, 51, 57, 75, 96, 106, 118, 122, 155-160, 162, 166, 174, 180, 186-188, 195, 197, 202, 208-210, 213, 216, 226-229, 233, 237, 253, 260, 263. - notatki Z. Celichowskiego, k. 41-42, 52, 86. - sprawy dotyczące druku wyd. BK.
  • Strawińska Julia, sekretarka Marii Zamoyskiej, 1913-1917 (6), k. 111-112, 114-117, 128-129, 139-140, 200. - sprawy dotyczące wydania "Słów Pisma Świętego".
  • Wendisch Th., Berlin, 1909, k. 6. - odpowiedź na propozycję wykonania odbitek faksymile.
  • Zakrzewska Zofia, 1909-1913, (3), k. 7, 132-135, 141-142. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Z. Zakrzewskiej, 1913, k. 143-144. - w imieniu J. Zamoyskiej, sprawy druku i sprzedaży dzieła "Jenerał Zamoyski".
  • Zaleska Julia, 1910-1913, (4), k. 53-54, 98-104, 136. - sprzedaż wydawnictw BK tj. prac J. Zamoyskiej, spis książek będących na składzie w Kuźnicach.
  • Zamoyska Maria, 1910, k. 38. - sprawy druku "Słów Pisma Świętego".
  • Żółtowska Zofia, później Dąbrowska, 1918, k. 239-141. - o wyd. pracy brata Adama Żółtowskiego "Filozofia Kanta" (wyd. Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1923).
  • Żupański J. K., Poznań, 1911-1913, (4), k. 60, 65, 119, 161. - rachunki.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 173-176.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a "Wydawnictwa od 1.7.1909 do 28.4.1922".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1909-1922
 • 300 $a 264 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e poszyt
 • 400 $a Żółtowska Zofia zob. Dąbrowska Zofia z Żółtowskich
 • 500 $a 166 listów
 • 520 $a "Atelier Rubens", Poznań, 1911, k. 85. - rachunek za fotograficzną reprodukcję obrazu.
 • 520 $a Brend'amour, Simhart & Co., Graphische Kunstanstalt, Monachium, 1909, (9), k. 2-4, 8-11, 15, 18-21. - wykonanie faksymile do wydania "Conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno [...] 1410" (Poznań 1911).
 • 520 $a brulion listu Z. Celichowskiego do Ludwika Mycielskiego, kuratora funduszu Norberta Bredkrajcza, z podziękowaniem za obietnicę dofinansowania wydania kontynuacji "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" i o planach tego wyd. 1913, k. 131. - "Dewiza Jenerała Zamoyskiego", ok. 1910, (dr.), k. 24. - notatka Z. Celichowskiego dotycząca papieru, k. 25. -
 • 520 $a Durczykiewicz Leonard, Czempiń, 1910, (2), k. 31-33. - rachunek za karty z widokiem zamku kórnickiego.
 • 520 $a Flinsch Ferd., Berlin, 1909-1922, (19), k. 1, 46-50, 69-70, 74, 87-89, 93-94, 178, 181, 191-192, 214, 249, 264. - przy tym brulion listów Z. Celichowskiego do Flinsch'a, 1910-1911, (2), k. 45, 68 i notatka Z. Celichowskiego, k. 261-262. - dostawy papieru.
 • 520 $a Frejlich Józef, 1913, k. 120-121. - o egzemplarz recenzyjny t. 2 "Jenerał Zamoyski".
 • 520 $a Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1912-1918, (6), k. 92-92a, 235-236, 242-244. - w imieniu Marii Zamoyskiej w sprawie druku jej "Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania" (t. 2-23, Poznań 1912-12918) w Drukarni "Pracy".
 • 520 $a Gebethner i Wolff, Warszawa, 1911, k. 59. - przesyłka wydawnictw BK.
 • 520 $a Hartwig Carl, Expedition und Möbeltransport, Poznań, 1913, k. 107-110. - przewóz wydawnictw BK.
 • 520 $a Heth, urzędnik stacji kolejowej w Gądkach, 1911, k. 67. - sprawa przesyłki książek koleją.
 • 520 $a Kieszkowski Jerzy, 1911-1912, (4), k. 71-73, 76-84a. - sprawy związane z wydaniem dzieła J. Kieszkowskiego "Kanclerz Szydłowiecki" (Poznań 1912) z pomocą finansową W. Zamoyskiego.
 • 520 $a Kotowski Jan (administracja "Dziennika Poznańskiego"), 1911, k. 64. - rachunek za inseraty o wydawnictwach BK.
 • 520 $a Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin, 1917, k. 189. - ograniczenia w dostawach papieru.
 • 520 $a Lewak Adam, 1916, k. 175-177. - pośrednictwo w przesyłce korekty t. 4 "Jenerał Zamoyski" J. Zamoyskiej przez Szwajcarię do Paryża.
 • 520 $a Lewandowski Henryk, nauczyciel, 1916, (3), k. 163, 167-172a. - odpisywanie materiałów do t. XIV "Acta Tomiciana".
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Łyskowska Józefa, sekretarka J. Zamoyskiej, 1909-1920, (35), k. 12-14, 22-23, 29-30, 43-44, 90-91, 97, 123-124, 137-138, 145-151, 154, 179, 182, 185, 198-199, 204-207, 215, 217, 222-225, 230-232, 238, 247-248, 251, 254-258. - przy tym list J. Łyskowskiej do Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1913, k. 126. - sprawy dotyczące druku dzieła "Jenerał Zamoyski" (t. 1-5, Poznań, 1910-1922).
 • 520 $a Majkowski Edmund ks., 1921, (fragm.), k. 259. - odpisy do wyd. "Acta Tomiciana" z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 • 520 $a Mendelewski M., introligator, 1910-1917, (5), k. 55-56, 164-165, 218-220. - orawa wydawnictw BK.
 • 520 $a "Orędownik", Poznań, 1910, k. 58. - o recenzji t. 1 "Jenerał Zamoyski" w "Orędowniku".
 • 520 $a "Przegląd Powszechny", Kraków, 1913, k. 130. - o egzemplarz recenzyjny t. 2 "Jenerał Zamoyski".
 • 520 $a Przy tym:
 • 520 $a Ruczyński Bronisław (Drukarnia nakładowa "Praca" w Poznaniu), 1910-1919, (8), k. 39-40, 95, 113, 183-184, 234, 245-246, 250. - sprawy dotyczące druku pracy Marii Zamoyskiej "Słowa Pisma Świętego".
 • 520 $a "Słowa Pisma Świętego", prospekt, ok. 1910, (dr.), k. 34-35. - spis osób i instytucji, którym przesłano t. 1. dzieła "Jenerał Zamoyski", k. 66. - "Projekt p. Eug[eniusza] Romera [...] fundacji geo-, kartograficznej celem wykonania i wydania mapy Polski i dalszych prac geograficznch polskich", 1914, k. 152-153. - "Dochód do 8.3.1920 ze sprzedaży wydawnictw p. Hrabiny [J. Zamoyskiej]", k. 254.
 • 520 $a Śniegocki Bronisław, właściciel zakładu handlowego "Camera" w Poznaniu, 1909, k. 27. - rachunek.
 • 520 $a Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1909-1922, (48), k. 5, 26, 28, 51, 57, 75, 96, 106, 118, 122, 155-160, 162, 166, 174, 180, 186-188, 195, 197, 202, 208-210, 213, 216, 226-229, 233, 237, 253, 260, 263. - notatki Z. Celichowskiego, k. 41-42, 52, 86. - sprawy dotyczące druku wyd. BK.
 • 520 $a Strawińska Julia, sekretarka Marii Zamoyskiej, 1913-1917 (6), k. 111-112, 114-117, 128-129, 139-140, 200. - sprawy dotyczące wydania "Słów Pisma Świętego".
 • 520 $a Wendisch Th., Berlin, 1909, k. 6. - odpowiedź na propozycję wykonania odbitek faksymile.
 • 520 $a Zakrzewska Zofia, 1909-1913, (3), k. 7, 132-135, 141-142. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Z. Zakrzewskiej, 1913, k. 143-144. - w imieniu J. Zamoyskiej, sprawy druku i sprzedaży dzieła "Jenerał Zamoyski".
 • 520 $a Zaleska Julia, 1910-1913, (4), k. 53-54, 98-104, 136. - sprzedaż wydawnictw BK tj. prac J. Zamoyskiej, spis książek będących na składzie w Kuźnicach.
 • 520 $a Zamoyska Maria, 1910, k. 38. - sprawy druku "Słów Pisma Świętego".
 • 520 $a Żółtowska Zofia, później Dąbrowska, 1918, k. 239-141. - o wyd. pracy brata Adama Żółtowskiego "Filozofia Kanta" (wyd. Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1923).
 • 520 $a Żupański J. K., Poznań, 1911-1913, (4), k. 60, 65, 119, 161. - rachunki.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 173-176.
 • 600 $a Bredkrajcz Norbert
 • 600 $a Kant Immanuel
 • 600 $a Mycielski Ludwik
 • 600 $a Romer Eugeniusz
 • 600 $a Szydłowiecki Krzysztof
 • 600 $a Władysław Jagiełło $c (król Polski ; $d ca 1351-1434)
 • 600 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich $d (1831-1923)
 • 600 $a Zamoyski, Władysław $c gen. ; $d 1803-1868)
 • 600 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 600 $a Żółtowski Adam
 • 610 $a Archiwum Archidiecezjalne Poznań
 • 610 $a Biblioteka Seminarium Duchownego (Poznań)
 • 610 $a "Camera" (Bronisław Śniegocki), |Skład aparatów i przyborów fotograficznych (Poznań)
 • 610 $a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 610 $a Drukarnia nakładowa "Praca" Poznań
 • 610 $a Mendelewski (Mędelewski) Michał, |Introligatornia (Poznań)
 • 610 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 651 $a Berlin $x Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651 $a Czempiń $x Zakład artystyczno-fotograficzny - Durczykiewicz Leonard
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Przegląd Powszechny"
 • 651 $a Kuźnice zob. Zakopane-Kuźnice
 • 651 $a Monachium $x Graphische Kunstanstalt - Brend'amour, Simhart & Co.
 • 651 $a Poznań $x Introligatornia - Mendelewski (Mędelewski) Michał
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Orędownik"
 • 651 $a Poznań $x Archiwum Archidiecezjalne
 • 651 $a Poznań $x "Atelier Rubens"
 • 651 $a Poznań $x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 $a Poznań $x Drukarnia nakładowa "Praca"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 $a Poznań $x Expedition und Möbeltransport - Hartwig Carl
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Seminarium Duchownego
 • 651 $a Poznań $x "Camera" (Bronisław Śniegocki), Skład aparatów i przyborów fotograficznych
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Zakopane-Kuźnice $x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Brend'amour [?]
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Dąbrowska Zofia z Żółtowskich
 • 700 $a Durczykiewicz Leonard
 • 700 $a Flinsch Ferdinand
 • 700 $a Frejlich Józef
 • 700 $a Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Hartwig Carl
 • 700 $a Heth [?]
 • 700 $a Kotowski Jan
 • 700 $a Lewak Adam
 • 700 $a Lewandowski Henryk
 • 700 $a Łyskowska Józefa
 • 700 $a Majkowski Edmund, ks.
 • 700 $a Mendelewski (|Mędelewski) Michał
 • 700 $a Ruczyński Bronisław
 • 700 $a Simhart [?]
 • 700 $a Śniegocki Bronisław
 • 700 $a Sroczyński Walenty
 • 700 $a Strawińska Julia
 • 700 $a Wendisch Th.
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Zakrzewska Zofia
 • 700 $a Zaleska Julia
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 710 $a "Atelier Rubens", Poznań
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Brend'amour, Simhart & Co., |Graphische Kunstanstalt Monachium
 • 710 $a Durczykiewicz Leonard, |Zakład artystyczno-fotograficzny (Czempiń)
 • 710 $a Flinsch Ferdinand, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Hartwig Carl, |Expedition und Möbeltransport Poznań
 • 710 $a Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin
 • 710 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno [...] 1410
 • 740 $a Dewiza Jenerała Zamoyskiego
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a Jenerał Zamoyski
 • 740 $a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 $a "Orędownik", Poznań
 • 740 $a "Przegląd Powszechny", Kraków
 • 777 $a Kieszkowski Jerzy $t Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki
 • 777 $a Zamoyska, Maria (1860-1937) $t Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania
 • 852 $j AB 199
 • 960 $n Nr inw. 0203
 • 999 $a KW

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 199