Varia związane głównie z działalnością społeczną Z. Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 248
  • Nr inw. 0257
 • Tytuł:
  • Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
  • Varia związane głównie z działalnością społeczną Z. Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1917
 • Opis fizyczny:
  • 130 k. 66x48 cm i mn.
  • rkps, masz., dr. luźne
 • Język: pol fre lat
 • Zawartość:
  • 1. Dyplom doktorski Z. Celichowskiego, Lipsk 1871, (dr.), k. 1.
  • 2. Korespondencja:
  • 3. Notatka Z. Celichowskiego o swych zainteresowaniach heraldyczno-genealogicznych, k. 47-48.
  • 4. Upoważnienie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie dla Z. Celichowskiego "do zbierania składek na Dar Narodowy 3-go Maja", 1917, k. 49-50.
  • 5. "Organizacja prac publicznych w Kórniku" - projekt Z. Celichowskiego, ok. 1875, k. 51.
  • 6. Kółko Rolnicze w Kórniku:
  • 7. "Pług", Handel żelaza, spółka akcyjna w Kórniku. Drukowane akcje spółki (formularze 4), k. 71-74.
  • 8. "Wyższa szkoła w Kórniku" - projektowana. Formularze świadectw uczniów, b.d. (56 dr.), k. 75-130.
  • Celichowski Józef do Antoniego Celichowskiego, 1893, k. 2-4. - Hedinger Henryk, dyr. Banku Kwilecki, Potocki i Sp. w Poznaniu do Tadeusza NN, 1912, k. 5-6. - Nicaise Victor do W. Zamoyskiego, 1908-1912, (14), k. 7-27, przy tym tekst wywiadu z NN na temat kwestii polskiej, ok. 1910, k. 28-46.
  • Dyplom uznania dla Dominium Kórnik za eksponaty wystawione na wystawie z okazji 10-lecia istnienia Kółka Rolniczego, 3 maja 1878 (podpis: Z. Celichowski przewodniczący Kółka i Józef Gładysz za komitet wystawy), k. 52. - "Wielkopolanin" R. 11:1893 nr 103-105, 107, z artykułem "Wystawa rolniczo-przemysłowa w Kórniku", k. 53-60. - Formularze dyplomów uznania dla uczestników wystawy z okazji 25-lecia istnienia Kółka, 3 V 1893, (10 dr.), k. 61-70.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 221.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
 • 245 a Varia związane głównie z działalnością społeczną Z. Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1871-1917
 • 300 a 130 k. c 66x48 cm i mn.
 • 340 d rkps, masz., dr. e luźne
 • 520 a 1. Dyplom doktorski Z. Celichowskiego, Lipsk 1871, (dr.), k. 1.
 • 520 a 2. Korespondencja:
 • 520 a 3. Notatka Z. Celichowskiego o swych zainteresowaniach heraldyczno-genealogicznych, k. 47-48.
 • 520 a 4. Upoważnienie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie dla Z. Celichowskiego "do zbierania składek na Dar Narodowy 3-go Maja", 1917, k. 49-50.
 • 520 a 5. "Organizacja prac publicznych w Kórniku" - projekt Z. Celichowskiego, ok. 1875, k. 51.
 • 520 a 6. Kółko Rolnicze w Kórniku:
 • 520 a 7. "Pług", Handel żelaza, spółka akcyjna w Kórniku. Drukowane akcje spółki (formularze 4), k. 71-74.
 • 520 a 8. "Wyższa szkoła w Kórniku" - projektowana. Formularze świadectw uczniów, b.d. (56 dr.), k. 75-130.
 • 520 a Celichowski Józef do Antoniego Celichowskiego, 1893, k. 2-4. - Hedinger Henryk, dyr. Banku Kwilecki, Potocki i Sp. w Poznaniu do Tadeusza NN, 1912, k. 5-6. - Nicaise Victor do W. Zamoyskiego, 1908-1912, (14), k. 7-27, przy tym tekst wywiadu z NN na temat kwestii polskiej, ok. 1910, k. 28-46.
 • 520 a Dyplom uznania dla Dominium Kórnik za eksponaty wystawione na wystawie z okazji 10-lecia istnienia Kółka Rolniczego, 3 maja 1878 (podpis: Z. Celichowski przewodniczący Kółka i Józef Gładysz za komitet wystawy), k. 52. - "Wielkopolanin" R. 11:1893 nr 103-105, 107, z artykułem "Wystawa rolniczo-przemysłowa w Kórniku", k. 53-60. - Formularze dyplomów uznania dla uczestników wystawy z okazji 25-lecia istnienia Kółka, 3 V 1893, (10 dr.), k. 61-70.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a fre a lat
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 221.
 • 610 a Kółko Rolnicze (Kórnik)
 • 610 a "Pług", |Handel żelaza (Kórnik)
 • 610 a Towarzystwo Szkoły Ludowej Kraków
 • 610 a Wyższa szkoła w Kórniku (projektowana)
 • 611 a Wystawa rolniczo-przemysłowa c Kórnik) d (1878 ;
 • 611 a Wystawa rolniczo-przemysłowa c Kórnik) d (1893 ;
 • 651 a Kórnik x Wystawa rolniczo-przemysłowa y 1893
 • 651 a Kórnik x Kółko Rolnicze
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik x Wyższa szkoła w Kórniku (projektowana)
 • 651 a Kórnik x "Pług", Handel żelaza
 • 651 a Kórnik x Wystawa rolniczo-przemysłowa y 1878
 • 651 a Kórnik x majętność
 • 651 a Kraków x Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Wielkopolanin"
 • 653 a Dyplomy
 • 653 a Majętność kórnicka
 • 700 a Celichowski Antoni
 • 700 a Celichowski Józef
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Gładysz Józef
 • 700 a Hedinger Henryk
 • 700 a Nicaise Victor
 • 700 a NN
 • 700 a NN Tadeusz
 • 700 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a Dyplom doktorski Z. Celichowskiego
 • 740 a "Wielkopolanin", Poznań
 • 740 a "Wystawa rolniczo-przemysłowa w Kórniku". [w:] "Wielkopolanin" R. 11:1893, nr 103-105, 107
 • 852 j AB 248
 • 960 n Nr inw. 0257
 • 999 a KW