"Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe. 1913-1920".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 251
  • Nr inw. 0261
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • "Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe. 1913-1920".
 • Miejsce i czas powstania: 1905-1922
 • Opis fizyczny:
  • 80 sztuk 35x25 cm
  • dr., litogr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Altenberg H., Lwów 1913, nr 8. - "Berliner Local-Anzeiger", Berlin 1916, nr 41. - "Berliner Tageblatt", Berlin 1917, nr 47. - Biblioteka i Czytelnia im. J. I. Kraszewskiego w Poznaniu, 1917, (3), nr 57, 60-61. - "Cronaca d'Oro", Mediolan 1914, nr 25 (odbitka artykułu o sukcesie artystycznym Wiesławy Cichowicz). - "Czystość", Kraków 1905, nr 74. - Dom Katolicki w Środzie, 1914, nr 19. -
  • Drobne druki, odezwy, ogłoszenia, pojedyńcze numery czasopism i wycinki prasowe zebrane przez Z. Celichowskiego:
  • Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1918, nr 59. - "Dziennik Kujawski", Inowrocław 1917, (2), nr 51-52. - "Dziennik Poznański", Poznań 1915-1917, (7), nr 29, 32-35, 48-50 (wycinki i artykuły o życiu naukowym i artystycznym w Poznaniu). - "Ilustrowany Kurier Codzienny", Kraków 1916, nr 36. - Komitet uczczenia jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin Franciszka Chłapowskiego, Poznań 1918, (2), nr 54-55. -
  • Komitet wykładów naukowych w Poznaniu, 1917-1918, (3), nr 53-53a, 56. - "Kraj" Leszno 1916-1917, (3), nr 42-44. - "Książnica Polska" Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, 1920, nr 76. - "Księga złota szlachty polskiej", Poznań ok. 1914, nr 27. - "Kupiec", Poznań 1918, nr 58. - "Kurier Poznański", Poznań 1922, nr 80.
  • Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu, 1920, nr 72. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1920, nr 65. - "Praca Zbożna", Warszawa 1912, nr 1. - Rada Narodowa, Poznań 1913, nr 9. - Stowarzyszenie Artystów w Poznaniu, 1912-1915, (4), nr 3, 6, 18, 28. - "Świt", grupa artystów plastyków w Poznaniu, ok. 1920, nr 75. - "Der Tag", Berlin 1916, nr 31. - Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu, 1913-1914, (3), nr 15-17. -
  • Teatr Wielki Miasta Poznania, 1919, nr 63. - Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy, 1914, (2), nr 21-22. - Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu, 1913, (2), nr 11-12. - Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie, 1914, nr 20. - Towarzystwo Ludoznawcze w Poznaniu, ok. 1913, nr 10. - Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1920, nr 73. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1914, nr 23. -
  • Towarzystwo popierania polskich rękodzieł artystycznych pod nazwą "Zdobnictwo Polskie", Warszawa 1920, (5), nr 67-70. - Towarzystwo Przemysłowców w Kórniku, 1917, nr 46. - Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 1917-1920, (2), nr 71, 77. - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1913, (4), nr 2, 4, 7, 13. - Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie, Gdańsk, 1919, nr 64. - Towarzystwo Wykładów Naukowych w Poznaniu, 1914, nr 24. -
  • "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1919, nr 66. - "Vossische Zeitung", Berlin 1916, (3), nr 38-40. - X Walny Zjazd Kół Śpiewackich Polskich w Poznaniu, 1916, nr 26. - Welte M. & Söhne, Fabrik pneumatische Musikwerke, Fryburg Szwajcarski, ok. 1913, nr 5. - "Der Zeitgeist", Berlin 1913, nr 14. - Zeitler Julius, Verlag, Lipsk ok. 1917, nr 45. -
  • Zjazd Delegatek Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką w Poznaniu, 1915, nr 30. - Związek Księgarzy Polskich, Poznań 1919, nr 62. - Związek Obrony Kresów Zachodnich, Poznań 1920, nr 78. - Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa ok. 1920, nr 79.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 227-228.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245 $a "Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe. 1913-1920".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1905-1922
 • 300 $a 80 sztuk $c 35x25 cm
 • 340 $d dr., litogr. $e poszyt
 • 520 $a Altenberg H., Lwów 1913, nr 8. - "Berliner Local-Anzeiger", Berlin 1916, nr 41. - "Berliner Tageblatt", Berlin 1917, nr 47. - Biblioteka i Czytelnia im. J. I. Kraszewskiego w Poznaniu, 1917, (3), nr 57, 60-61. - "Cronaca d'Oro", Mediolan 1914, nr 25 (odbitka artykułu o sukcesie artystycznym Wiesławy Cichowicz). - "Czystość", Kraków 1905, nr 74. - Dom Katolicki w Środzie, 1914, nr 19. -
 • 520 $a Drobne druki, odezwy, ogłoszenia, pojedyńcze numery czasopism i wycinki prasowe zebrane przez Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1918, nr 59. - "Dziennik Kujawski", Inowrocław 1917, (2), nr 51-52. - "Dziennik Poznański", Poznań 1915-1917, (7), nr 29, 32-35, 48-50 (wycinki i artykuły o życiu naukowym i artystycznym w Poznaniu). - "Ilustrowany Kurier Codzienny", Kraków 1916, nr 36. - Komitet uczczenia jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin Franciszka Chłapowskiego, Poznań 1918, (2), nr 54-55. -
 • 520 $a Komitet wykładów naukowych w Poznaniu, 1917-1918, (3), nr 53-53a, 56. - "Kraj" Leszno 1916-1917, (3), nr 42-44. - "Książnica Polska" Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, 1920, nr 76. - "Księga złota szlachty polskiej", Poznań ok. 1914, nr 27. - "Kupiec", Poznań 1918, nr 58. - "Kurier Poznański", Poznań 1922, nr 80.
 • 520 $a Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu, 1920, nr 72. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1920, nr 65. - "Praca Zbożna", Warszawa 1912, nr 1. - Rada Narodowa, Poznań 1913, nr 9. - Stowarzyszenie Artystów w Poznaniu, 1912-1915, (4), nr 3, 6, 18, 28. - "Świt", grupa artystów plastyków w Poznaniu, ok. 1920, nr 75. - "Der Tag", Berlin 1916, nr 31. - Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu, 1913-1914, (3), nr 15-17. -
 • 520 $a Teatr Wielki Miasta Poznania, 1919, nr 63. - Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy, 1914, (2), nr 21-22. - Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu, 1913, (2), nr 11-12. - Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie, 1914, nr 20. - Towarzystwo Ludoznawcze w Poznaniu, ok. 1913, nr 10. - Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1920, nr 73. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1914, nr 23. -
 • 520 $a Towarzystwo popierania polskich rękodzieł artystycznych pod nazwą "Zdobnictwo Polskie", Warszawa 1920, (5), nr 67-70. - Towarzystwo Przemysłowców w Kórniku, 1917, nr 46. - Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 1917-1920, (2), nr 71, 77. - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1913, (4), nr 2, 4, 7, 13. - Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie, Gdańsk, 1919, nr 64. - Towarzystwo Wykładów Naukowych w Poznaniu, 1914, nr 24. -
 • 520 $a "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1919, nr 66. - "Vossische Zeitung", Berlin 1916, (3), nr 38-40. - X Walny Zjazd Kół Śpiewackich Polskich w Poznaniu, 1916, nr 26. - Welte M. & Söhne, Fabrik pneumatische Musikwerke, Fryburg Szwajcarski, ok. 1913, nr 5. - "Der Zeitgeist", Berlin 1913, nr 14. - Zeitler Julius, Verlag, Lipsk ok. 1917, nr 45. -
 • 520 $a Zjazd Delegatek Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką w Poznaniu, 1915, nr 30. - Związek Księgarzy Polskich, Poznań 1919, nr 62. - Związek Obrony Kresów Zachodnich, Poznań 1920, nr 78. - Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa ok. 1920, nr 79.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 227-228.
 • 600 $a Altenberg H.
 • 600 $a Chłapowski Franciszek
 • 600 $a Cichowicz Wiesława
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Berliner Local-Anzeiger"
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Berliner Tageblatt"
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Der Tag"
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Vossische Zeitung"
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Der Zeitgeist"
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Fryburg Szwajcarski $x Fabrik pneumatische Musikwerke - Welte M. & Söhne
 • 651 $a Gdańsk $x Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie
 • 651 $a Inowrocław $x czasopismo - "Dziennik Kujawski"
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik $x Towarzystwo Przemysłowców
 • 651 $a Kraków $x Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Ilustrowany Kurier Codzienny"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Czystość"
 • 651 $a Leszno $x czasopismo - "Kraj"
 • 651 $a Lipsk $x wydawnictwo - Zeitler Julius
 • 651 $a Lwów $x "Książnica Polska" Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych
 • 651 $a Mediolan $x czasopismo - "Cronaca d'Oro"
 • 651 $a Poznań $x Komitet wykładów naukowych
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka i Czytelnia im. J. I. Kraszewskiego
 • 651 $a Poznań $x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 $a Poznań $x Komitet uczczenia jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin Franciszka Chłapowskiego
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Kupiec"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Kurier Poznański"
 • 651 $a Poznań $x Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Poradnik Gospodarski"
 • 651 $a Poznań $x Rada Narodowa. Wydział Kulturalno-Oświatowy
 • 651 $a Poznań $x Stowarzyszenie Artystów
 • 651 $a Poznań $x "Świt", grupa artystów plastyków
 • 651 $a Poznań $x Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Spółka akcyjna
 • 651 $a Poznań $x Teatr Polski
 • 651 $a Poznań $x Teatr Wielki
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Krajoznawcze
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 $a Poznań $x Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Wykładów Naukowych
 • 651 $a Poznań $x Zjazd (X) Walny Kół Śpiewackich Polskich $y 1916
 • 651 $a Poznań $x Zjednoczenie Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką
 • 651 $a Poznań $x Zjazd Delegatek Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką $z 1915 lub 1916
 • 651 $a Poznań $x Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką
 • 651 $a Poznań $x Związek Obrony Kresów Zachodnich
 • 651 $a Środa Wlkp. $x Dom Katolicki
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Popierania Polskich Rękodzieł Artystycznych pod nazwą "Zdobnictwo Polskie"
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy
 • 651 $a Warszawa $x Związek Polskich Artystów Plastyków
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Tygodnik Ilustrowany"
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Praca Zbożna"
 • 653 $a Artykuły
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Odezwy
 • 653 $a Ogłoszenia
 • 653 $a Wycinki prasowe
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Welte M.
 • 700 $a Zeitler Julius
 • 710 $a Biblioteka i Czytelnia im. J. I. Kraszewskiego Poznań
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Dom Katolicki (Środa Wlkp.)
 • 710 $a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710 $a Komitet uczczenia jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin Franciszka Chłapowskiego Poznań
 • 710 $a Komitet wykładów naukowych Poznań
 • 710 $a Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna Poznań
 • 710 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 710 $a Rada Narodowa (Poznań). $b Wydział Kulturalno-Oświatowy
 • 710 $a Stowarzyszenie Artystów Poznań
 • 710 $a "Świt", grupa artystów plastyków Poznań
 • 710 $a Teatr Polski (Poznań)
 • 710 $a Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Spółka akcyjna Poznań
 • 710 $a Teatr Wielki Poznań
 • 710 $a Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy
 • 710 $a Towarzystwo Krajoznawcze Poznań
 • 710 $a Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich Warszawa
 • 710 $a Towarzystwo Ludoznawcze Poznań
 • 710 $a Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Kraków
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 $a Towarzystwo Popierania Polskich Rękodzieł Artystycznych pod nazwą "Zdobnictwo Polskie" Warszawa
 • 710 $a Towarzystwo Przemysłowców (Kórnik)
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Poznań
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie (Gdańsk)
 • 710 $a Towarzystwo Wykładów Naukowych Poznań
 • 710 $a Welte M. & Söhne, |Fabrik pneumatische Musikwerke (Fryburg Szwajcarski)
 • 710 $a Zeitler Julius, |Verlag Lipsk
 • 710 $a Zjednoczenie Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką (Poznań)
 • 710 $a Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką (Poznań)
 • 710 $a Związek Obrony Kresów Zachodnich Poznań
 • 710 $a Związek Polskich Artystów Plastyków Warszawa
 • 711 $a Zjazd Delegatek Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych Oświatowych na Rzeszę Niemiecką $c Poznań) $d (1915 lub 1916 ;
 • 711 $a Zjazd (X) Walny Kół Śpiewackich Polskich $c Poznań) $d (1916 ;
 • 740 $a "Berliner Local-Anzeiger", Berlin
 • 740 $a "Berliner Tageblatt", Berlin
 • 740 $a "Cronaca d'Oro", Mediolan
 • 740 $a "Czystość", Kraków
 • 740 $a "Der |Tag", Berlin
 • 740 $a "Der |Zeitgeist", Berlin
 • 740 $a "Dziennik Kujawski", Inowrocław
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a "Ilustrowany Kurier Codzienny", Kraków
 • 740 $a "Kraj", Leszno
 • 740 $a "Książnica Polska" Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów
 • 740 $a "Księga złota szlachty polskiej", Poznań
 • 740 $a "Kupiec", Poznań
 • 740 $a "Kurier Poznański", Poznań
 • 740 $a "Poradnik Gospodarski", Poznań
 • 740 $a "Praca Zbożna", Warszawa
 • 740 $a "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa
 • 740 $a "Vossische Zeitung", Berlin
 • 852 $j AB 251
 • 960 $n Nr inw. 0261
 • 999 $a KW

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 251