"Łużyce Górne i Dolne. Towarzystwo Macierzy Serbskiej".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 267
  • Nr inw. 0276
 • Tytuł:
  • Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
  • "Łużyce Górne i Dolne. Towarzystwo Macierzy Serbskiej".
 • Miejsce i czas powstania: 1895-1921
 • Opis fizyczny:
  • 52 k. 30x25 cm
  • rkps, dr. poszyt
 • Język: pol łuż. zob. wen ger
 • Zawartość:
  • 10. Wykaz nakładów E. Muki, 1905, k. 21.
  • 11. Odezwa o dary na rzecz Domu Serbskiego, 1905, k. 21.
  • 12. "Verzeichnis sämtlicher in niederwendischer Sprache käuflichen Schriften", 1909, k. 27 i n. (s. 8).
  • 13. G. Schwela: "Lehrbuch der Niederwendichen Sprache" - prospekt, 1911, k. 29 i n. (s. 4)
  • 14. Ogłoszenie o warunkach prenumeraty słownika niemiecko-łużyckiego Filipa Rězaka i Michała Nawki, 1912, k. 31.
  • 15. Wycinek z "Dziennika Poznańskiego", nr 187:1913, z artykułem "Pobudka na >>akhadźowankę<< łużycką", k. 33.
  • 16. "Serbska dźiwadłowa a hudźbna zběrka" - nakł. E. Muki, ok. 1910, k. 41.
  • 18. Wycinek z "Vormürtz", nr 352a:1918, z artykułem "Slawische Ansprüche in Sachsen", k. 48.
  • 19. "Bautzener Nachrichten", 1919, z artykułem "Der Wendische Nationalausschuss", k. 50.
  • 1. "Sprawozdanie dla budowy Domu Macierzy Serbskiej. Do [...] członków i przyjaciół Macierzy Serbskiej - odezwa zarządu, 1895, k. 1 i n. (s. 3).
  • 20. Wycinek z "Dziennika Poznańskiego", nr 258:1921, z artykułem S. N. "Z Łużyc"", k. 51.
  • 21. Odezwa w sprawie subskrypcji na "Iliadę" i Odyseę" w przekładzie łużyckim, 1921, k. 52.
  • 2. "Braterska prośba" - odezwa Towarzystwa Macierzy Serbskiej o datki na budowę Domu, 1894, k. 2.
  • 3. "Poczet ofiarodawców na budowę domu Macierzy Serbskiej w Budziszynie" - lista niewypełniona, 1894, k. 3 i n. (s. 4).
  • 4. Katalogi wydawnictw BK z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do oddziału Dolnołużyckiego Macierzy Serbskiej i do Macierzy Serbskiej w Budziszynie (2 egz.), k. 5 i n. (s. 15), 12 i n. (s. 30).
  • 5. "Serbski Maćičny Dom. Česćenym substawam a přećelam M. S.!" - sprawozdanie zarządu, 1895, k. 10.
  • 6. E. Muka: "Zur Berichtigung und Abwehr. Sonderabdruck aus Heft XIII der Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark", k. 16 i n. (s. 251-257).
  • 7. "Poswjećenje Serbskeho Doma 26. septembra 1904 w Budyšinje" - zaproszenie i program, 1904, k. 17 i n. (s. 4).
  • 8. "Naturna próstwa!" - zawiadomienie o otwarciu Domu Serbskiego i prośba o dary na jego rzecz, 1904, k. 18.
  • 9. "Wutrobna próstwa!", 1904, k. 19.
  • II. Druki:
  • I. Listy do Zygmunta Celichowskiego w sprawach dotyczących pomocy dla Macierzy Serbskiej w Budziszynie, od następujących:
  • Jordan Heindrich, sekretarz Macierzy Serbskiej Oddziału Dolnołużyckiego, 1897, k. 6. - Muka Arnošt (Ernest), prof. gimnazjum w Freiburgu, redaktor "Časopis Maćicy Serbskeje", 1897-1919, (14), k. 4, 8-9, 13-15, 23-24, 38-39, 45-46, 49, przy tym zawiadomienie o ślubie, 1909 (dr.), k. 25, (druk: J. Śliziński: "Listowanje Arnošta Muki ze Zygmuntom Celichowskim". [w:] "Lětopis Instituta ze serbski ludospyt", A/7:1960, s. 159-167). -
  • "Naturna próstwa!" - zawiadomienie o otwarciu Domu Serbskiego i prośba o dary na jego rzecz, 1904.
  • "Poczet ofiarodawców na budowę domu Macierzy Serbskiej w Budziszynie", 1894
  • Przy tym notatki Z. Celichowskiego: o czasopismach łużyckich wychodzących w Łużycach Dolnych, 1910, k. 26. - o czasopismach łużyckich w Budziszynie i ich wydawcach, k. 30, 32. - etymologia Kruszwicy, k. 40. - adres E. Muki, k. 47.
  • Winger Jurij ks., proboszcz w Lubiju (Löbau), 1915, (2), k. 34-37a (druk: J. Śliziński, "Kontakty Zygmunta Celichowskiego z Łużyczanami". [w:] "Slavia Occidentalis", 23:1963, s. 284-286).
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 243-245.
  • Śliziński Józef, "Kontakty Zygmunta Celichowskiego z Łużyczanami". [w:] "Slavia Occidentalis", 23:1963.
  • Śliziński Józef: "Listowanje Arnošta Muki ze Zygmuntom Celichowskim". [w:] "Lětopis Instituta ze serbski ludospyt", A/7:1960.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
 • 245 $a "Łużyce Górne i Dolne. Towarzystwo Macierzy Serbskiej".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1895-1921
 • 300 $a 52 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e poszyt
 • 520 $a 10. Wykaz nakładów E. Muki, 1905, k. 21.
 • 520 $a 11. Odezwa o dary na rzecz Domu Serbskiego, 1905, k. 21.
 • 520 $a 12. "Verzeichnis sämtlicher in niederwendischer Sprache käuflichen Schriften", 1909, k. 27 i n. (s. 8).
 • 520 $a 13. G. Schwela: "Lehrbuch der Niederwendichen Sprache" - prospekt, 1911, k. 29 i n. (s. 4)
 • 520 $a 14. Ogłoszenie o warunkach prenumeraty słownika niemiecko-łużyckiego Filipa Rězaka i Michała Nawki, 1912, k. 31.
 • 520 $a 15. Wycinek z "Dziennika Poznańskiego", nr 187:1913, z artykułem "Pobudka na >>akhadźowankę<< łużycką", k. 33.
 • 520 $a 16. "Serbska dźiwadłowa a hudźbna zběrka" - nakł. E. Muki, ok. 1910, k. 41.
 • 520 $a 18. Wycinek z "Vormürtz", nr 352a:1918, z artykułem "Slawische Ansprüche in Sachsen", k. 48.
 • 520 $a 19. "Bautzener Nachrichten", 1919, z artykułem "Der Wendische Nationalausschuss", k. 50.
 • 520 $a 1. "Sprawozdanie dla budowy Domu Macierzy Serbskiej. Do [...] członków i przyjaciół Macierzy Serbskiej - odezwa zarządu, 1895, k. 1 i n. (s. 3).
 • 520 $a 20. Wycinek z "Dziennika Poznańskiego", nr 258:1921, z artykułem S. N. "Z Łużyc"", k. 51.
 • 520 $a 21. Odezwa w sprawie subskrypcji na "Iliadę" i Odyseę" w przekładzie łużyckim, 1921, k. 52.
 • 520 $a 2. "Braterska prośba" - odezwa Towarzystwa Macierzy Serbskiej o datki na budowę Domu, 1894, k. 2.
 • 520 $a 3. "Poczet ofiarodawców na budowę domu Macierzy Serbskiej w Budziszynie" - lista niewypełniona, 1894, k. 3 i n. (s. 4).
 • 520 $a 4. Katalogi wydawnictw BK z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do oddziału Dolnołużyckiego Macierzy Serbskiej i do Macierzy Serbskiej w Budziszynie (2 egz.), k. 5 i n. (s. 15), 12 i n. (s. 30).
 • 520 $a 5. "Serbski Maćičny Dom. Česćenym substawam a přećelam M. S.!" - sprawozdanie zarządu, 1895, k. 10.
 • 520 $a 6. E. Muka: "Zur Berichtigung und Abwehr. Sonderabdruck aus Heft XIII der Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark", k. 16 i n. (s. 251-257).
 • 520 $a 7. "Poswjećenje Serbskeho Doma 26. septembra 1904 w Budyšinje" - zaproszenie i program, 1904, k. 17 i n. (s. 4).
 • 520 $a 8. "Naturna próstwa!" - zawiadomienie o otwarciu Domu Serbskiego i prośba o dary na jego rzecz, 1904, k. 18.
 • 520 $a 9. "Wutrobna próstwa!", 1904, k. 19.
 • 520 $a II. Druki:
 • 520 $a I. Listy do Zygmunta Celichowskiego w sprawach dotyczących pomocy dla Macierzy Serbskiej w Budziszynie, od następujących:
 • 520 $a Jordan Heindrich, sekretarz Macierzy Serbskiej Oddziału Dolnołużyckiego, 1897, k. 6. - Muka Arnošt (Ernest), prof. gimnazjum w Freiburgu, redaktor "Časopis Maćicy Serbskeje", 1897-1919, (14), k. 4, 8-9, 13-15, 23-24, 38-39, 45-46, 49, przy tym zawiadomienie o ślubie, 1909 (dr.), k. 25, (druk: J. Śliziński: "Listowanje Arnošta Muki ze Zygmuntom Celichowskim". [w:] "Lětopis Instituta ze serbski ludospyt", A/7:1960, s. 159-167). -
 • 520 $a "Naturna próstwa!" - zawiadomienie o otwarciu Domu Serbskiego i prośba o dary na jego rzecz, 1904.
 • 520 $a "Poczet ofiarodawców na budowę domu Macierzy Serbskiej w Budziszynie", 1894
 • 520 $a Przy tym notatki Z. Celichowskiego: o czasopismach łużyckich wychodzących w Łużycach Dolnych, 1910, k. 26. - o czasopismach łużyckich w Budziszynie i ich wydawcach, k. 30, 32. - etymologia Kruszwicy, k. 40. - adres E. Muki, k. 47.
 • 520 $a Winger Jurij ks., proboszcz w Lubiju (Löbau), 1915, (2), k. 34-37a (druk: J. Śliziński, "Kontakty Zygmunta Celichowskiego z Łużyczanami". [w:] "Slavia Occidentalis", 23:1963, s. 284-286).
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a łuż. zob. |wen $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 243-245.
 • 581 $a Śliziński Józef, |"Kontakty Zygmunta Celichowskiego z Łużyczanami". [w:] |"Slavia Occidentalis", 23:1963.
 • 581 $a Śliziński Józef: |"Listowanje Arnošta Muki ze Zygmuntom Celichowskim". [w:] |"Lětopis Instituta ze serbski ludospyt", A/7:1960.
 • 600 $a Nawka Michał
 • 600 $a Rězak Filip
 • 600 $a Śliżiński Józef
 • 651 $a Berlin $x czasopismo - "Vormürtz"
 • 651 $a Budziszyn $x Maćica Serbska
 • 651 $a Budziszyn $x Dom Macierzy Serbskiej
 • 651 $a Budziszyn $x Towarzystwo Macierzy Serbskiej
 • 651 $a Kruszwica
 • 651 $a Łużyce Dolne
 • 651 $a Łużyce Górne
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Jordan Heindrich
 • 700 $a Muka Arnošt (Ernest)
 • 700 $a Winger Jurij, ks.
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Dom Macierzy Serbskiej Budziszyn
 • 710 $a Maćica Serbska $b Budziszyn
 • 710 $a Towarzystwo Macierzy Serbskiej Budziszyn
 • 740 $a "Braterska prośba" - odezwa Towarzystwa Macierzy Serbskiej o datki na budowę Domu, 1894
 • 740 $a "Der Wendische Nationalausschuss". [w:] |"Bautzener Nachrichten", 1919.
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a Katalog wydawnictw BK
 • 740 $a Odezwa o dary na rzecz Domu Serbskiego, 1905.
 • 740 $a "Pobudka na >>akhadźowankę<< łużycką". [w:] |"Dziennik Poznański", nr 187:1913.
 • 740 $a "Poswjećenje Serbskeho Doma 26. septembra 1904 w Budyšinje" - zaproszenie i program.
 • 740 $a "Serbska dźiwadłowa a hudźbna zběrka", ok. 1910.
 • 740 $a "Serbski Maćičny Dom. Česćenym substawam a přećelam M. S.!" - sprawozdanie zarządu, 1895.
 • 740 $a "Slawische Ansprüche in Sachsen". [w:] |"Vormürtz", Berlin, nr 352a:1918.
 • 740 $a "Sprawozdanie dla budowy Domu Macierzy Serbskiej. Do [...] członków i przyjaciół Macierzy Serbskiej - odezwa zarządu, 1895.
 • 740 $a "Verzeichnis sämtlicher in niederwendischer Sprache käuflichen Schriften", 1909.
 • 740 $a "Wutrobna próstwa!", 1904.
 • 777 $a Muka Arnošt (Ernest) $t "Zur Berichtigung und Abwehr. Sonderabdruck aus Heft XIII der Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark".
 • 777 $a Schwela G. $t "Lehrbuch der Niederwendichen Sprache" - prospekt, 1911.
 • 777 $a S. N. $t "Z Łużyc". [w:] |"Dziennik Poznański", nr 258:1921.
 • 852 $j AB 267
 • 960 $n Nr inw. 0276
 • 999 $a KW

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 267