Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 291
  • Nr inw. 0307
 • Tytuł:
  • Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
  • Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".
 • Miejsce i czas powstania: 1884-1907
 • Opis fizyczny:
  • 372 k. 30x24 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Aderholz G. P., Wrocław 1896, k. 153. - Anhalt Arno, Fabrik-Papierlager, Berlin 1888-1889, (9), k. 27-31, 57-60, 63-64, 71-72, 74. - Arct M., Warszawa 1897-1898, (4), k. 262-263, 276-277, przy tym rach. Księgarni 1897, k. 278. - Artaria & Co., Kunst-Antiquariat, Wiedeń 1900, k. 269. - Becker & Wedde, Kniżnyj magazin M. Stadelmejera, Odessa, 1906, k. 347. - Bezirks-Ausschuss, Poznań 1891, k. 87-88. -
  • Antoniewicz Bolesław ks., 1904, (2), k. 314-316. - Biblioteka Kórnicka, 1900, k. 256. - Celichowski Zygmunt, 1890, k. 96. - Rybicki Bronisław ks., 1905, k. 317. - Zabłocki K., Toruń, 1895, k. 134. - notatki rachunkowe Z. Celichowskiego, k. 1, 73, 200. - kwity odbioru pieniędzy przez Księgarnię, 1890, (2), k. 84, 91.
  • Böhm Seweryn (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie), 1905, k. 319-320. - Braumüller Wilhelm, Wiedeń 1900, k. 251. - Breitkopf & Härtel, Lipsk 1895, (2), k. 127-128. - Brockhaus F. A., Lipsk 1897, (3), k. 184-185, 188-192. - "Chemiker-Zeitung", Cöthen 1906, k. 326. - Chmielewski L. (Księgarnia Powszechna we Lwowie), 1906, (3), k. 337-339. - Chociszewski Józef, 1888-1906, (6), k. 21, 25, 327, 335, 348, 354. -
  • Cybulski A., Poznań 1895-1902, (5), k. 151, 217, 241-242, 268. - Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1907, k. 365. - Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft, Berlin 1896, k. 161. - Dębicki Zdzisław (Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa), 1906, k. 344-345, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży prawa przedruku książki Juliusza Falkowskiego "Wspomnienia z roku 1848/49", k. 346. -
  • Dominium Kórnickie, 1890-1894 (18 kwitów opłaty za dzierżawę lokalu w Pałacu Działyńskich w Poznaniu), k. 106-123. - Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", Poznań 1895-1906, (9), k. 136-137, 233-234, 240, 301-302, 332. - Drukarnia "Kuriera Poznańskiego", Poznań 1887-1889, (10), k. 8, 12, 67, 70, 75-76, 78, 81, 83, 86. - Drukarnia Narodowa (S. Knapowski), Poznań 1888, (2), k. 32, 37. - Dubowski i Gajewski, Warszawa 1898, (2), k. 216, 219. -
  • "Dziennik Poznański", 1887-1900, (3), k. 5, 243, 252. - Falkowski Juliusz, uczestnik powstań 1831 i 1848 r., 1888, (4), k. 24, 33-35. - Fischer Gustav, Verlagsbuchhandlung, Jena 1901, (2), k. 257, 259. - Flinsch Ferdinand, Berlin 1898-1899, (10), k. 204, 206-211, 220-224, 229-230, 235-236. - Fock Gustav, Lipsk 1895-1897, (3), k. 141-142, 176. - Foerster F., Lipsk 1898-1906, (4), k. 214, 273, 333. - Freytag G., Verlagshandlung, Lipsk 1895, k. 98. -
  • Gebethner G. i Sp., Kraków 1901-1906, (5), k. 253, 260, 285, 330-331. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, k. 368-369. - Georgi Carl, Universitäts-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung, Bonn 1902, k. 279. - Germania, Actien-Gesellschaft für Verlag und Druckerei, Berlin 1895, k. 135. - "Goniec Wielkopolski", Poznań 1896, k. 157. - Göschen'schen G. J. Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1898, k. 202. -
  • Gracklauer O., Bibliographisches Auskunftsbureau, Lipsk 1899, k. 228. - Grunowski Ludwik (introligatornia St. Kitki w Poznaniu), 1900-1901, (3), k. 248, 254, 256. - Gubrynowicz Bronisław, 1904, k. 287. - Haberland E., Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1903, k. 287. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1897, k. 198. - Hartungsche Verlags-Druckerei, Królewiec 1898, k. 203.
  • Heines J. J. Verlag, Berlin 1897, k. 167. - Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1904-1907, (3), k. 298, 323-324, 370. - Herlet W., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1902, k. 261. - Heuser's Verlag, Neuwied 1895, k. 132. - Heymann Carl, Berlin 1895-1903, (2), k. 124, 274. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1904, k. 295. -
  • Himmelblau Fabian, Księgarnia nakładowa, Kraków 1906, (2), k. 350-351, 355, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży wszystkich nakł. Księgarni, k. 252. - Himmelblau J. M., Kraków 1903, k. 272. - Hinrichs J. C., Lipsk 1896, k. 150. - Hirzel S., Lipsk 1902, k. 264. - Hischwald August, Buchhandlung, Berlin 1895, k. 101, przy tym list Z. Celichowskiego do A. Hischwalda, k. 100. -
  • Hoffmann'sche C. Verlagsbuchhandlung (A. Beil), Stuttgart 1897, k. 195. - Hofmann A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1895, k. 130. - Hofmann Theodor, Verlag und Buchhandlung, Gera 1895, k. 105. - Hübel & Denck, Buchbinderei und Dampfbetrieb, Lipsk 1888-1897, (7), k. 13-15, 165-167, 170-171, 177-179. - Januszyński Stanisław, introligator w Poznaniu, 1888, k. 52. -
  • Jaworski Ignacy, Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" w Berlinie, 1895-1897, (3), k. 172-175. - Jolowicz Józef, Poznań 1899, k. 237. - Kasprowicz E. Ł., Lipsk 1895-1896, (6), k. 143-149. - Kitka Stanisław, Poznań 1889, k. 85. - Kitka Władysław, introligator, 1888, (10), k. 38-42, 46-48, 51, 68. - Koch Wilhelm, Królewiec 1895-1901, (2), k. 140, 258, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kocha, k. 139. -
  • Koehler K. F., Lipsk 1898-1904, (6), k. 213, 266-267, 284, 305, 309. - Koenitzer's C. Verlag, Frankfurt n. M., 1898, k. 218. - Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1906, k. 342. -
  • Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1904-1906, (2), k. 294, 357-358, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Tempłowicza w sprawie kolportowania przez niego nieprawnego przedruku powieści Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały", wyd. przez Rogera Staniszewskiego w Bernie, 1906, k. 156 i brulion oświadczenia Z. Celichowskiego jako właściciela Księgarni, solidaryzującego się z Delegacją Księgarzy warszawskich, 1907, k. 360. -
  • Kuberacki A., 1898, k. 226. - Laupp H., Tybinga 1903, (2), k. 282, 286. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1895-1906, (4), k. 102, 183, 290, 328. - Mai Emanuel (Max Mai), Hof-Antiquar, Berlin 1898, k. 205. - Maleszewski Tytus, malarz 1895, k. 151. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1905, k. 318. - Miarka Karol, Mikołów 1896-1903, (4), k. 159, 168, 270-271, 289. - Mittler (A. Fromm), Bydgoszcz 1904, k. 310. - Müller H. W., Verlagshandlung, Berlin 1898, k. 212. -
  • Listy, zamówienia księgarskie, rachunki i kwity przesłane do Księgarni lub do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela:
  • Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1895, (2), k. 92-93, 95. - Niemeyer Max, Verlagshandlung, Halle 1899, (2) k. 238-239. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1888-1906, (6), k. 22, 62, 162-164, 340-341. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1904, k. 196. - Parey Paul, Berlin 1897-1905, (4), k. 197, 225, 280-281, 325. -
  • Passini Celestyn, pracownik Księgarni, 1888 (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 43, 50, 55, 65-66. - Pawińska Aniela, 1903, (2), k. 291-293. - Pawłowski Stanisław, pracownik Księgarni, 1888, (2 kwity odbioru wynagrodzenia), k. 45, 54. - Perles Moritz, Wiedeń 1884, k. 7. - Pohorilles M., Brzeżany 1907, k. 366. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1896-1903, (3), k. 160, 265, 288. - Poturalski W., Kraków 1896, k. 154.
  • "Przegląd Powszechny", Kraków 1902, k. 283. - "Przegląd Poznański", Poznań 1895, k. 158. - "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", Lwów 1897, k. 181-182. - Przyborowski Walery, pisarz i historyk, 1888, k. 26. - Przyjemski Ksawery, w sprawie redakcji odezwy "W obronie własności literackiej" i o parodii "Pana Tadeusza" kolportowanej przez Księgarnię Polską W. Tempłowicza, 1906, k. 359. - Radtke R., urzędnik w Golubiu, 1895, k. 97. -
  • Przy tym rachunki Księgarni dla następujących:
  • Riegel H. (O. H. Klix), Księgarnia, Warszawa 1905, k. 321. - ~5Rivnač Fr., Praga 1900, k. 250. - Rosenthal Jacques, Monachium 1904, k. 311. - Rosenthal Ludwig, Monachium 1904, k. 306. - Rühle Carl, Lipsk 1895, k. 99. - Rzepecki Karol, Poznań 1896, k. 155. - Schoenfeldt & Co. (Hermann Roscher), Verlag und Reisenbuchhandlung, Berlin 1900, k. 245. - Schulz Gustav, 1907, k. 361. -
  • Sigismund Berth, Fabrik-Papierlager, Berlin, 1888-1892, (4), k. 16-19, 90. - Słupski Zygmunt Światopełk, 1906, k. 343. - Speyer & Peters Buchhandlung, Berlin 1904, (2), k. 307-308. - Spirgatis M., Lipsk 1895, k. 126, przy tym list Księgarni do M. Spirgatisa, k. 125. - Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1896-1902, (3), k. 156, 371-372. - Stefański Antoni, pracownik Księgarni, 1888-1892, (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 44, 49, 56, 82, 89. -
  • Szulc Teodor, Poznań 1888, k. 61. - Szuman Henryk, 1887-1888, (2), k. 3, 53. - Szymański Antoni, zarządca Księgarni (kwit odbioru wynagrodzenia), k. 247. - Thormann & Goetsch, Verlagshandlung, Berlin 1895, k. 104.
  • Towarzystwo Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Oddział Warszawski. Delegacja Księgarska (podpis: Jan Gebethner przewodniczący i Zygmunt Arct sekretarz), 1907, k. 364. - Trowitzsch & Sohn, Frankfurt n. O., 1895, k. 103. - Vandenhoeck & Ruprecht, Verlagshandlung, Getynga 1897, k. 180. - Vetriebsstelle der Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, Berlin 1906, k. 329. - Volckmar F., Buchhandlung, Lipsk 1898, k. 215. -
  • Weber J. J., Lipsk 1895, k. 138. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1895, k. 133. - Weigel Oswald, Lipsk 1897-1906, (3), k. 187, 334, 336, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do O. Weigela, 1897, k. 186. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1906, k. 349. - Wisłocki Władysław, 1897, k. 199. - Wolf S., Verlag, Lipsk 1889, k. 80. - Wolff Robert, z uwagami na temat zamierzonej sprzedaży Księgarni J. K. Żupańskiego, 1906, k. 361-362. -
  • Ziółkowski F. K. & Co., Pleszew 1904, k. 312-313. - Zukerkandel Wilhelm, Złoczów 1900-1901, (2), k. 249, 255. - Żupański Stefan, 1887-1889, (5), k. 2, 4, 6. 10-11.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 261-264.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
 • 245
  0
  0
  a Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1884-1907
 • 300 a 372 k. c 30x24 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e poszyt
 • 520 a Aderholz G. P., Wrocław 1896, k. 153. - Anhalt Arno, Fabrik-Papierlager, Berlin 1888-1889, (9), k. 27-31, 57-60, 63-64, 71-72, 74. - Arct M., Warszawa 1897-1898, (4), k. 262-263, 276-277, przy tym rach. Księgarni 1897, k. 278. - Artaria & Co., Kunst-Antiquariat, Wiedeń 1900, k. 269. - Becker & Wedde, Kniżnyj magazin M. Stadelmejera, Odessa, 1906, k. 347. - Bezirks-Ausschuss, Poznań 1891, k. 87-88. -
 • 520 a Antoniewicz Bolesław ks., 1904, (2), k. 314-316. - Biblioteka Kórnicka, 1900, k. 256. - Celichowski Zygmunt, 1890, k. 96. - Rybicki Bronisław ks., 1905, k. 317. - Zabłocki K., Toruń, 1895, k. 134. - notatki rachunkowe Z. Celichowskiego, k. 1, 73, 200. - kwity odbioru pieniędzy przez Księgarnię, 1890, (2), k. 84, 91.
 • 520 a Böhm Seweryn (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie), 1905, k. 319-320. - Braumüller Wilhelm, Wiedeń 1900, k. 251. - Breitkopf & Härtel, Lipsk 1895, (2), k. 127-128. - Brockhaus F. A., Lipsk 1897, (3), k. 184-185, 188-192. - "Chemiker-Zeitung", Cöthen 1906, k. 326. - Chmielewski L. (Księgarnia Powszechna we Lwowie), 1906, (3), k. 337-339. - Chociszewski Józef, 1888-1906, (6), k. 21, 25, 327, 335, 348, 354. -
 • 520 a Cybulski A., Poznań 1895-1902, (5), k. 151, 217, 241-242, 268. - Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1907, k. 365. - Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft, Berlin 1896, k. 161. - Dębicki Zdzisław (Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa), 1906, k. 344-345, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży prawa przedruku książki Juliusza Falkowskiego "Wspomnienia z roku 1848/49", k. 346. -
 • 520 a Dominium Kórnickie, 1890-1894 (18 kwitów opłaty za dzierżawę lokalu w Pałacu Działyńskich w Poznaniu), k. 106-123. - Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", Poznań 1895-1906, (9), k. 136-137, 233-234, 240, 301-302, 332. - Drukarnia "Kuriera Poznańskiego", Poznań 1887-1889, (10), k. 8, 12, 67, 70, 75-76, 78, 81, 83, 86. - Drukarnia Narodowa (S. Knapowski), Poznań 1888, (2), k. 32, 37. - Dubowski i Gajewski, Warszawa 1898, (2), k. 216, 219. -
 • 520 a "Dziennik Poznański", 1887-1900, (3), k. 5, 243, 252. - Falkowski Juliusz, uczestnik powstań 1831 i 1848 r., 1888, (4), k. 24, 33-35. - Fischer Gustav, Verlagsbuchhandlung, Jena 1901, (2), k. 257, 259. - Flinsch Ferdinand, Berlin 1898-1899, (10), k. 204, 206-211, 220-224, 229-230, 235-236. - Fock Gustav, Lipsk 1895-1897, (3), k. 141-142, 176. - Foerster F., Lipsk 1898-1906, (4), k. 214, 273, 333. - Freytag G., Verlagshandlung, Lipsk 1895, k. 98. -
 • 520 a Gebethner G. i Sp., Kraków 1901-1906, (5), k. 253, 260, 285, 330-331. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, k. 368-369. - Georgi Carl, Universitäts-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung, Bonn 1902, k. 279. - Germania, Actien-Gesellschaft für Verlag und Druckerei, Berlin 1895, k. 135. - "Goniec Wielkopolski", Poznań 1896, k. 157. - Göschen'schen G. J. Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1898, k. 202. -
 • 520 a Gracklauer O., Bibliographisches Auskunftsbureau, Lipsk 1899, k. 228. - Grunowski Ludwik (introligatornia St. Kitki w Poznaniu), 1900-1901, (3), k. 248, 254, 256. - Gubrynowicz Bronisław, 1904, k. 287. - Haberland E., Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1903, k. 287. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1897, k. 198. - Hartungsche Verlags-Druckerei, Królewiec 1898, k. 203.
 • 520 a Heines J. J. Verlag, Berlin 1897, k. 167. - Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1904-1907, (3), k. 298, 323-324, 370. - Herlet W., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1902, k. 261. - Heuser's Verlag, Neuwied 1895, k. 132. - Heymann Carl, Berlin 1895-1903, (2), k. 124, 274. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1904, k. 295. -
 • 520 a Himmelblau Fabian, Księgarnia nakładowa, Kraków 1906, (2), k. 350-351, 355, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży wszystkich nakł. Księgarni, k. 252. - Himmelblau J. M., Kraków 1903, k. 272. - Hinrichs J. C., Lipsk 1896, k. 150. - Hirzel S., Lipsk 1902, k. 264. - Hischwald August, Buchhandlung, Berlin 1895, k. 101, przy tym list Z. Celichowskiego do A. Hischwalda, k. 100. -
 • 520 a Hoffmann'sche C. Verlagsbuchhandlung (A. Beil), Stuttgart 1897, k. 195. - Hofmann A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1895, k. 130. - Hofmann Theodor, Verlag und Buchhandlung, Gera 1895, k. 105. - Hübel & Denck, Buchbinderei und Dampfbetrieb, Lipsk 1888-1897, (7), k. 13-15, 165-167, 170-171, 177-179. - Januszyński Stanisław, introligator w Poznaniu, 1888, k. 52. -
 • 520 a Jaworski Ignacy, Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" w Berlinie, 1895-1897, (3), k. 172-175. - Jolowicz Józef, Poznań 1899, k. 237. - Kasprowicz E. Ł., Lipsk 1895-1896, (6), k. 143-149. - Kitka Stanisław, Poznań 1889, k. 85. - Kitka Władysław, introligator, 1888, (10), k. 38-42, 46-48, 51, 68. - Koch Wilhelm, Królewiec 1895-1901, (2), k. 140, 258, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kocha, k. 139. -
 • 520 a Koehler K. F., Lipsk 1898-1904, (6), k. 213, 266-267, 284, 305, 309. - Koenitzer's C. Verlag, Frankfurt n. M., 1898, k. 218. - Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1906, k. 342. -
 • 520 a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1904-1906, (2), k. 294, 357-358, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Tempłowicza w sprawie kolportowania przez niego nieprawnego przedruku powieści Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały", wyd. przez Rogera Staniszewskiego w Bernie, 1906, k. 156 i brulion oświadczenia Z. Celichowskiego jako właściciela Księgarni, solidaryzującego się z Delegacją Księgarzy warszawskich, 1907, k. 360. -
 • 520 a Kuberacki A., 1898, k. 226. - Laupp H., Tybinga 1903, (2), k. 282, 286. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1895-1906, (4), k. 102, 183, 290, 328. - Mai Emanuel (Max Mai), Hof-Antiquar, Berlin 1898, k. 205. - Maleszewski Tytus, malarz 1895, k. 151. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1905, k. 318. - Miarka Karol, Mikołów 1896-1903, (4), k. 159, 168, 270-271, 289. - Mittler (A. Fromm), Bydgoszcz 1904, k. 310. - Müller H. W., Verlagshandlung, Berlin 1898, k. 212. -
 • 520 a Listy, zamówienia księgarskie, rachunki i kwity przesłane do Księgarni lub do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela:
 • 520 a Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1895, (2), k. 92-93, 95. - Niemeyer Max, Verlagshandlung, Halle 1899, (2) k. 238-239. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1888-1906, (6), k. 22, 62, 162-164, 340-341. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1904, k. 196. - Parey Paul, Berlin 1897-1905, (4), k. 197, 225, 280-281, 325. -
 • 520 a Passini Celestyn, pracownik Księgarni, 1888 (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 43, 50, 55, 65-66. - Pawińska Aniela, 1903, (2), k. 291-293. - Pawłowski Stanisław, pracownik Księgarni, 1888, (2 kwity odbioru wynagrodzenia), k. 45, 54. - Perles Moritz, Wiedeń 1884, k. 7. - Pohorilles M., Brzeżany 1907, k. 366. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1896-1903, (3), k. 160, 265, 288. - Poturalski W., Kraków 1896, k. 154.
 • 520 a "Przegląd Powszechny", Kraków 1902, k. 283. - "Przegląd Poznański", Poznań 1895, k. 158. - "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", Lwów 1897, k. 181-182. - Przyborowski Walery, pisarz i historyk, 1888, k. 26. - Przyjemski Ksawery, w sprawie redakcji odezwy "W obronie własności literackiej" i o parodii "Pana Tadeusza" kolportowanej przez Księgarnię Polską W. Tempłowicza, 1906, k. 359. - Radtke R., urzędnik w Golubiu, 1895, k. 97. -
 • 520 a Przy tym rachunki Księgarni dla następujących:
 • 520 a Riegel H. (O. H. Klix), Księgarnia, Warszawa 1905, k. 321. - ~5Rivnač Fr., Praga 1900, k. 250. - Rosenthal Jacques, Monachium 1904, k. 311. - Rosenthal Ludwig, Monachium 1904, k. 306. - Rühle Carl, Lipsk 1895, k. 99. - Rzepecki Karol, Poznań 1896, k. 155. - Schoenfeldt & Co. (Hermann Roscher), Verlag und Reisenbuchhandlung, Berlin 1900, k. 245. - Schulz Gustav, 1907, k. 361. -
 • 520 a Sigismund Berth, Fabrik-Papierlager, Berlin, 1888-1892, (4), k. 16-19, 90. - Słupski Zygmunt Światopełk, 1906, k. 343. - Speyer & Peters Buchhandlung, Berlin 1904, (2), k. 307-308. - Spirgatis M., Lipsk 1895, k. 126, przy tym list Księgarni do M. Spirgatisa, k. 125. - Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1896-1902, (3), k. 156, 371-372. - Stefański Antoni, pracownik Księgarni, 1888-1892, (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 44, 49, 56, 82, 89. -
 • 520 a Szulc Teodor, Poznań 1888, k. 61. - Szuman Henryk, 1887-1888, (2), k. 3, 53. - Szymański Antoni, zarządca Księgarni (kwit odbioru wynagrodzenia), k. 247. - Thormann & Goetsch, Verlagshandlung, Berlin 1895, k. 104.
 • 520 a Towarzystwo Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Oddział Warszawski. Delegacja Księgarska (podpis: Jan Gebethner przewodniczący i Zygmunt Arct sekretarz), 1907, k. 364. - Trowitzsch & Sohn, Frankfurt n. O., 1895, k. 103. - Vandenhoeck & Ruprecht, Verlagshandlung, Getynga 1897, k. 180. - Vetriebsstelle der Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, Berlin 1906, k. 329. - Volckmar F., Buchhandlung, Lipsk 1898, k. 215. -
 • 520 a Weber J. J., Lipsk 1895, k. 138. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1895, k. 133. - Weigel Oswald, Lipsk 1897-1906, (3), k. 187, 334, 336, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do O. Weigela, 1897, k. 186. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1906, k. 349. - Wisłocki Władysław, 1897, k. 199. - Wolf S., Verlag, Lipsk 1889, k. 80. - Wolff Robert, z uwagami na temat zamierzonej sprzedaży Księgarni J. K. Żupańskiego, 1906, k. 361-362. -
 • 520 a Ziółkowski F. K. & Co., Pleszew 1904, k. 312-313. - Zukerkandel Wilhelm, Złoczów 1900-1901, (2), k. 249, 255. - Żupański Stefan, 1887-1889, (5), k. 2, 4, 6. 10-11.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 261-264.
 • 600
  1
  9
  a Beil A.
 • 600
  1
  9
  a Kitka Stanisław
 • 600
  1
  9
  a Knapowski Stanisław
 • 600
  1
  9
  a Miłkowski Władysław
 • 600
  1
  9
  a Stadelmejer M.
 • 600
  1
  9
  a Staniszewski Roger
 • 600
  1
  9
  a Tempłowicz Wiktor
 • 600
  1
  9
  a Żupański Jan Konstanty
 • 610
  2
  9
  a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 651
   
  9
  a Berlin x Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651
   
  9
  a Berlin x Germania, Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Herlet W.
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Heines J. J.
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Hofmann A. & Co.
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Anhalt Arno
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Parey Paul
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Hofmann A. & Co.
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Müller H. W.
 • 651
   
  9
  a Berlin x Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" - Jaworski Ignacy
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Mai Emanuel
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Heymann Carl
 • 651
   
  9
  a Berlin x Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Thormann & Goetsch
 • 651
   
  9
  a Berlin x Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie
 • 651
   
  9
  a Berlin x Weidmannsche Buchhandlung
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Anhalt Arno
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Hischwald August
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Sigismund Berth
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Schoenfeldt & Co.
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Schoenfeldt & Co.
 • 651
   
  9
  a Berlin x Fabrik-Papierlager - Sigismund Berth
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Speyer & Peters
 • 651
   
  9
  a Bonn x drukarnia i księgarnia - Georgi Carl
 • 651
   
  9
  a Brzeżany x księgarnia - Pohorilles M.
 • 651
   
  9
  a Bydgoszcz x księgarnia - Mittler
 • 651
   
  9
  a Cöthen zob. Köthen
 • 651
   
  9
  a Frankfurt n. M. x księgarnia - Koenitzer C.
 • 651
   
  9
  a Frankfurt n. O. x drukarnia - Trowitzsch & Sohn
 • 651
   
  9
  a Gera x księgarnia - Hofmann Theodor
 • 651
   
  9
  a Getynga x księgarnia - Vandenhoeck & Ruprecht
 • 651
   
  9
  a Halle x księgarnia - Niemeyer Max
 • 651
   
  9
  a Jena x księgarnia - Fischer Gustav
 • 651
   
  9
  a Kórnik x majętność
 • 651
   
  9
  a Kórnik
 • 651
   
  9
  a Köthen x czasopismo - "Chemiker-Zeitung"
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Poturalski W.
 • 651
   
  9
  a Kraków x czasopismo - "Przegląd Powszechny"
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Himmelblau Fabian
 • 651
   
  9
  a Kraków x Spółka Wydawnicza Polska
 • 651
   
  9
  a Królewiec
 • 651
   
  9
  a Królewiec x wydawnictwo - Hartung
 • 651
   
  9
  a Królewiec x księgarnia - Koch Wilhelm
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Breitkopf & Härtel
 • 651
   
  9
  a Lipsk x drukarnia - Rühle Carl
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Auction-Institut - Weigel Oswald
 • 651
   
  9
  a Lipsk x wydawnictwo - Wolf S.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Volckmar F.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Weber J. J.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Spirgatis M.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Kasprowicz Erazm Łukasz
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hinrichs J. C.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Koehler K. F.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Fock Gustav
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Foerster Fr.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x introligatornia - Hübel & Denck
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hirzel S.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Freytag G.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Göschen G. J.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Bibliographisches Auskunftsbureau - Gracklauer O.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Göschen G. J.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Brockhaus F. A.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Breitkopf & Härtel
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x introligatornia - Hübel & Denck
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Koehler K. F.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Haberland E.
 • 651
   
  9
  a Lwów x czasopismo - "Przewodnik Gimnastyczny Sokół"
 • 651
   
  9
  a Lwów x czasopismo - "Pamiętnik Literacki"
 • 651
   
  9
  a Lwów x Księgarnia Powszechna
 • 651
   
  9
  a Mikołów x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651
   
  9
  a Monachium x księgarnia - Rosenthal Jacques
 • 651
   
  9
  a Monachium x księgarnia - Rosenthal Ludwig
 • 651
   
  9
  a Neuwied x księgarnia - Heuser Louis
 • 651
   
  9
  a Odessa x księgarnia - Becker & Wedde
 • 651
   
  9
  a Pleszew x Zakłady Graficzne - Ziółkowski F. K. & Co.
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Poznań x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651
   
  9
  a Poznań x Bezirks-Ausschuss
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zakład litograficzny - Szulc Teodor
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Kuriera Poznańskiego"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia Narodowa
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651
   
  9
  a Poznań x introligatornia - Kitka Stanisław
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Poradnik Gospodarski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Pałac Działyńskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Przegląd Poznański"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Cybulski A.
 • 651
   
  9
  a Poznań x Pałac Działyńskich, opłaty za dzierżawę lokalu
 • 651
   
  9
  a Praga x księgarnia - Řivnač Fr.
 • 651
   
  9
  a Stuttgart x księgarnia - Hoffmann C.
 • 651
   
  9
  a Stuttgart x Deutsche Verlags-Anstalt
 • 651
   
  9
  a Toruń x księgarnia - Zabłocki K.
 • 651
   
  9
  a Tybinga x księgarnia - Laupp H.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Dubowski i Gajewski
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Arct M.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Towarzystwo Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Oddział Warszawski. Delegacja Księgarska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Riegel H.
 • 651
   
  9
  a Wiedeń x księgarnia - Perles Moritz
 • 651
   
  9
  a Wiedeń x księgarnia - Braumüller Wilhelm
 • 651
   
  9
  a Wiedeń x księgarnia - Artaria & Co.
 • 651
   
  9
  a Wrocław x księgarnia - Aderholz G. P.
 • 651
   
  9
  a Złoczów x księgarnia - Zukerkandel Wilhelm
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Rachunki
 • 700
  1
  2
  a Anhalt Arno
 • 700
  1
  2
  a Antoniewicz Bolesław, ks.
 • 700
  1
  2
  a Arct M.
 • 700
  1
  2
  a Arct Zygmunt
 • 700
  1
  2
  a Artaria [?]
 • 700
  1
  2
  a Becker [?]
 • 700
  1
  2
  a Böhm Seweryn
 • 700
  1
  2
  a Braumüller Wilhelm
 • 700
  1
  2
  a Breitkopf [?]
 • 700
  1
  2
  a Brockhaus F. A.
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Chmielewski L.
 • 700
  1
  2
  a Chociszewski Józef
 • 700
  1
  2
  a Cybulski A.
 • 700
  1
  2
  a Dębicki Zdzisław
 • 700
  1
  2
  a Denck [?]
 • 700
  1
  2
  a Dubowski [?]
 • 700
  1
  2
  a Falkowski Juliusz
 • 700
  1
  2
  a Fischer Gustav
 • 700
  1
  2
  a Flinsch Ferdinand
 • 700
  1
  2
  a Fock Gustav
 • 700
  1
  2
  a Foerster Fr.
 • 700
  1
  2
  a Freytag G.
 • 700
  1
  2
  a Fromm A.
 • 700
  1
  2
  a Gajewski [?]
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Jan
 • 700
  1
  2
  a Georgi Carl
 • 700
  1
  2
  a Goetsch [?]
 • 700
  1
  2
  a Göschen G. J.
 • 700
  1
  2
  a Gracklauer O.
 • 700
  1
  2
  a Grunowski Ludwik
 • 700
  1
  2
  a Gubrynowicz Bronisław
 • 700
  1
  2
  a Haberland E.
 • 700
  1
  2
  a Harrassowitz Otto
 • 700
  1
  2
  a Härtel [?]
 • 700
  1
  2
  a Hartung [?]
 • 700
  1
  2
  a Heines J. J.
 • 700
  1
  2
  a Hellmann Hans von
 • 700
  1
  2
  a Herlet W.
 • 700
  1
  2
  a Heuser Louis
 • 700
  1
  2
  a Heymann Carl
 • 700
  1
  2
  a Hiersemann Karl W.
 • 700
  1
  2
  a Himmelblau Fabian
 • 700
  1
  2
  a Himmelblau J. M.
 • 700
  1
  2
  a Hinrichs J. C.
 • 700
  1
  2
  a Hirzel S.
 • 700
  1
  2
  a Hischwald August
 • 700
  1
  2
  a Hoffmann C.
 • 700
  1
  2
  a Hofmann A.
 • 700
  1
  2
  a Hofmann Theodor
 • 700
  1
  2
  a Hübel [?]
 • 700
  1
  2
  a Januszyński Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Jaworski Ignacy
 • 700
  1
  2
  a Jolowicz Józef
 • 700
  1
  2
  a Kasprowicz Erazm Łukasz
 • 700
  1
  2
  a Kitka Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Kitka Władysław
 • 700
  1
  2
  a Klix O. H.
 • 700
  1
  2
  a Koch Wilhelm
 • 700
  1
  2
  a Koehler K. F.
 • 700
  1
  2
  a Koenitzer C.
 • 700
  1
  2
  a Kuberacki A.
 • 700
  1
  2
  a Laupp H.
 • 700
  1
  2
  a Leitgeber Jarosław
 • 700
  1
  2
  a Mai Emanuel
 • 700
  1
  2
  a Mai Max
 • 700
  1
  2
  a Maleszewski Tytus
 • 700
  1
  2
  a Masłowski Antoni
 • 700
  1
  2
  a Miarka Karol
 • 700
  1
  2
  a Mittler [?]
 • 700
  1
  2
  a Müller H. W.
 • 700
  1
  2
  a Nathusius Gottlob von
 • 700
  1
  2
  a Niemeyer Max
 • 700
  1
  2
  a Parey Paul
 • 700
  1
  2
  a Passini Celestyn
 • 700
  1
  2
  a Pawińska Aniela
 • 700
  1
  2
  a Pawłowski Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Perles Moritz
 • 700
  1
  2
  a Peters [?]
 • 700
  1
  2
  a Pohorilles M.
 • 700
  1
  2
  a Poturalski W.
 • 700
  1
  2
  a Przyborowski Walery
 • 700
  1
  2
  a Przyjemski Ksawery,
 • 700
  1
  2
  a Radtke R.
 • 700
  1
  2
  a Riegel H.
 • 700
  1
  2
  a Řivnač Fr.
 • 700
  1
  2
  a Roscher Hermann
 • 700
  1
  2
  a Rosenthal Jacques
 • 700
  1
  2
  a Rosenthal Ludwig
 • 700
  1
  2
  a Rühle Carl
 • 700
  1
  2
  a Ruprecht [?]
 • 700
  1
  2
  a Rybicki Bronisław, ks.
 • 700
  1
  2
  a Rzepecki Karol
 • 700
  1
  2
  a Schoenfeldt [?]
 • 700
  1
  2
  a Schulz Gustav
 • 700
  1
  2
  a Sigismund Berth
 • 700
  1
  2
  a Słupski Zygmunt Światopełk
 • 700
  1
  2
  a Speyer [?]
 • 700
  1
  2
  a Spirgatis M.
 • 700
  1
  2
  a Stefański Antoni
 • 700
  1
  2
  a Szulc Teodor
 • 700
  1
  2
  a Szuman Henryk
 • 700
  1
  2
  a Szymański Antoni
 • 700
  1
  2
  a Thormann [?]
 • 700
  1
  2
  a Trowitzsch [?]
 • 700
  1
  2
  a Vandenhoeck [?]
 • 700
  1
  2
  a Volckmar F.
 • 700
  1
  2
  a Weber J. J.
 • 700
  1
  2
  a Wedde [?]
 • 700
  1
  2
  a Weigel Oswald
 • 700
  1
  2
  a Wilder Hieronim
 • 700
  1
  2
  a Wisłocki Władysław
 • 700
  1
  2
  a Wolff Robert
 • 700
  1
  2
  a Wolf S.
 • 700
  1
  2
  a Zabłocki K.
 • 700
  1
  2
  a Ziółkowski F. K.
 • 700
  1
  2
  a Zukerkandel Wilhelm
 • 700
  1
  2
  a Żupański Stefan
 • 710
  1
  2
  a Aderholz G. P., |Buchhandlung Wrocław
 • 710
  1
  2
  a Anhalt Arno, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710
  1
  2
  a Arct M., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Artaria & Co., |Kunst-Antiquariat Wiedeń
 • 710
  1
  2
  a Becker & Wedde, |Kniżnyj magazin M. Stadelmejera Odessa
 • 710
  1
  2
  a Bezirks-Ausschuss Poznań
 • 710
  1
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  1
  2
  a Braumüller Wilhelm, Hof- und Universitätsbuchhändler Wiedeń
 • 710
  1
  2
  a Breitkopf & Härtel, |Buchhandlung und Buchdruckerei (Lipsk)
 • 710
  1
  2
  a Brockhaus F. A., |Sortiment und Antiquarium Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Chmielewski L., |Księgarnia Powszechna Lwów
 • 710
  1
  2
  a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710
  1
  2
  a Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft Berlin
 • 710
  1
  2
  a Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart
 • 710
  1
  2
  a Dominium Kórnickie
 • 710
  1
  2
  a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710
  1
  2
  a Drukarnia "Kuriera Poznańskiego" Poznań
 • 710
  1
  2
  a Drukarnia Narodowa (Poznań)
 • 710
  1
  2
  a Dubowski i Gajewski, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Fischer Gustav, |Verlagsbuchhandlung Jena
 • 710
  1
  2
  a Flinsch Ferdinand, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710
  1
  2
  a Fock Gustav, |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Foerster Fr., |Buchhandlung - Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Freytag G., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710
  1
  2
  a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Georgi Carl, |Universitäts-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung (Bonn)
 • 710
  1
  2
  a Germania, |Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei Berlin
 • 710
  1
  2
  a Göschen'schen G. J. |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Gracklauer O., |Bibliographisches Auskunftsbureau Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Haberland E., |Verlagsbuchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Harrassowitz Otto, |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Hartung'schen |Verlags-Druckerei Królewiec
 • 710
  1
  2
  a Heines J. J. |Verlag Berlin
 • 710
  1
  2
  a Herlet W., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Heuser Louis, |Buchhandlung Neuwied
 • 710
  1
  2
  a Heymann's Carl, |Verlag Berlin
 • 710
  1
  2
  a Hiersemann Karl W., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Himmelblau Fabian, |Księgarnia nakładowa Kraków
 • 710
  1
  2
  a Himmelblau J. M., |Księgarnia Kraków
 • 710
  1
  2
  a Hinrichs'schen J. C. |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Hirzel S., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Hischwald August, |Buchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Hoffmann'sche C. |Verlagsbuchhandlung (A. Beil) Stuttgart
 • 710
  1
  2
  a Hofmann A. & Co., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Hofmann Theodor, |Verlag und Buchhandlung Gera
 • 710
  1
  2
  a Hübel & Denck, |Buchbinderei und Dampfbetrieb Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Jaworski Ignacy, |Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" Berlin
 • 710
  1
  2
  a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710
  1
  2
  a Kasprowicz Erazm Łukasz, |Slawische Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Koch Wilhelm, |Buchhandlung Królewiec
 • 710
  1
  2
  a Koehler K. F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Koenitzer C., |Buchhandlung Frankfurt n. M.
 • 710
  1
  2
  a Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. -
 • 710
  1
  2
  a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710
  1
  2
  a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710
  1
  2
  a Laupp'schen H. |Buchhandlung Tybinga
 • 710
  1
  2
  a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710
  1
  2
  a Mai Emanuel (Max Mai), Hof-|Antiquar Berlin
 • 710
  1
  2
  a Miarka Karol, |Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710
  1
  2
  a Mittler'sche |Buchhandlung (A. Fromm) Bydgoszcz
 • 710
  1
  2
  a Müller H. W., |Verlagshandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Niemeyer Max, |Verlagshandlung Halle
 • 710
  1
  2
  a North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen Poznań
 • 710
  1
  2
  a Pałac Działyńskich (Poznań)
 • 710
  1
  2
  a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Perles Moritz, |Verlagsbuchhandlung Wiedeń
 • 710
  1
  2
  a Pohorilles M., |Księgarnia Brzeżany
 • 710
  1
  2
  a Poturalski W., |Księgarnia Kraków
 • 710
  1
  2
  a Riegel H. (O. H. Klix), |Księgarnia Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Řivnač Fr., |Knikupectvi nakladatelstvi Praga
 • 710
  1
  2
  a Rosenthal Jacques, |Buch- und Kunst-Antiquariat Monachium
 • 710
  1
  2
  a Rosenthal's Ludwig, |Antiquariat Monachium
 • 710
  1
  2
  a Rühle Carl, |Buchdruckerei Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Schoenfeldt & Co. (Hermann Roscher), |Verlag und Reisenbuchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Sigismund Berth, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710
  1
  2
  a Speyer & Peters |Buchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Spirgatis M., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Spółka Wydawnicza Polska Kraków
 • 710
  1
  2
  a Szulc Teodor, |Zakład litograficzny Poznań
 • 710
  1
  2
  a Thormann & Goetsch, |Verlagshandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Towarzystwo Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Oddział Warszawski. Delegacja Księgarska Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków
 • 710
  1
  2
  a Trowitzsch & Sohn, |Königliche Hofbuchdruckerei (Frankfurt n. O.)
 • 710
  1
  2
  a Vandenhoeck & Ruprecht, |Verlagshandlung Getynga
 • 710
  1
  2
  a Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie Berlin
 • 710
  1
  2
  a Volckmar F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Weber J. J., |Verlagsbuchhandlung Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Weidmannsche Buchhandlung Berlin
 • 710
  1
  2
  a Weigel Oswald, |Auction-Institut (Lipsk)
 • 710
  1
  2
  a Wilder Hieronim i Ska, |Antykwariat Polski Warszawa
 • 710
  1
  2
  a Wolf S., |Verlag Lipsk
 • 710
  1
  2
  a Zabłocki K., |Księgarnia Toruń
 • 710
  1
  2
  a Ziółkowski F. K. & Co., |Zakłady Graficzne Pleszew
 • 710
  1
  2
  a Zukerkandel Wilhelm, |Księgarnia Złoczów
 • 710
  1
  2
  a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 a "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa
 • 740 a "Chemiker-Zeitung", Köthen
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a "Goniec Wielkopolski", Poznań
 • 740 a "Pamiętnik Literacki", Lwów
 • 740 a "Poradnik Gospodarski", Poznań
 • 740 a "Przegląd Powszechny", Kraków
 • 740 a "Przegląd Poznański", Poznań
 • 740 a "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", Lwów
 • 740 a "W obronie własności literackiej" (odezwa)
 • 777 a Falkowski Juliusz t "Wspomnienia z roku 1848/49"
 • 777 a Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) t "Na polu chwały"
 • 852 j AB 291
 • 960 n Nr inw. 0307
 • 999 a KW d 22.02.19

Indeksy