"Korespondencja Księgarni [J. K. Żupańskiego] od 1.10.1896 do 1.10.1906".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 292
  • Nr inw. 0308
 • Tytuł:
  • Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
  • "Korespondencja Księgarni [J. K. Żupańskiego] od 1.10.1896 do 1.10.1906".
 • Miejsce i czas powstania: 1896-1906
 • Opis fizyczny:
  • 350 k. 30x23 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi: 235 listów
 • Zawartość:
  • Adomaitis J., bibliotekarz Czytelni Polskiej w Buffalo (USA), 1897, k. 65. - Andrusikiewicz Roman, 1905, (5), k. 310-312, 314-319, 323-324, przy tym spis klisz drzeworytów Walerego Eliasza Radzikowskiego, k. 313. - Arct M., Warszawa 1903, k. 269. - Bank Galicyjski dla Handlu i Przemysłu, Kraków, z polecenia Akademii Umiejętności, 1898, k. 95. - Barański dr, w imieniu Stanisława Radziwiłła, 1897, (2), k. 73, 76. - Bartkiewicz P., 1899, k. 130. -
  • Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1906, k. 345. - Bendlewicz S. i Sp., Pleszew 1902, k. 237. - Benicke W., 1899, k. 158-159. - Bieliński Jan. redaktor "Wiarusa Polskiego" w Bochum, 1902, k. 221, przy tym odpis ogłoszenia z "Algemeiner Anzeiger für Druckerei" o sprzedaży Wydawnictwa Jerzego Jalkowskiego w Grudziądzu, k. 222. - Bochwic Tadeusz, kolekcjoner czasopism, 1900, k. 206-207. - Bondy Franz, Wiedeń 1899, k. 132. -
  • Brodowski Mieczysław ks., 1896-1897, (3), k. 15-17, 25-31, w tym wyciągi z jego rachunków, k. 25-26, 29. - Buszczyński S., Drukarnia i nakład, Toruń 1897, k. 53. - Celichowski Witold, 1903, k. 277. - Chociszewski Józef, 1901-1905, (3), k. 216-217, 331. - Cichoń Ludwik, jezuita, rektor w Starej Wsi, 1906, k. 384. - Cnobloch Carl, Lipsk 1900, k. 188-189. - Cybulski A., Poznań 1898, k. 118. - Czarnecki Stanisław, 1897, k. 74. -
  • Czarnecki Wiktor, 1902, (4), k. 228-229, 232-235. - Czartoryski Zdzisław, 1897-1898, (3), k. 85-87. - Danielewski Ignacy, 1897, k. 34. - Drege Józef, 1904, k. 292-293. - Dutkiewicz (Towarzystwo Przemysłowców Polskich w Lipsku), 1900, k. 182. - Flemming Carl, Głogów 1898, k. 92. - Flinsch Ferd., Lipsk 1899, (2), k. 157, 172. - Foerster F., Lipsk 1903., k. 263. - Fritzsche Gustav, Lipsk 1896, (3), k. 305. -
  • Gąsiorowski Kazimierz, właściciel księgarni w Śremie, 1897, k. 58, przy tym oświadczenie K. Gąsiorowskiego z poświadczeniem Bochińskiego, zarządcy upadłości, k. 59-60; oświadczenie komisji wierzycieli (podpis: ks. Piotr Wawrzyniak, Leon Dziorobek i M. Hopp) k. 61 i pisma Königliches Amtsgericht w Śremie do Zygmunta Celichowskiego, 1987, (2), k. 51, 56. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1897-1904, (4), k. 68, 97-100, 299. -
  • "Goniec Wielkopolski", Poznań 1897, k. 52. - Gracklauer O., Lipsk 1906, k. 334. - Grund D., Antykwarnia i księgarnia, Lwów 1902, k. 240-241. - Grylewicz Edmund ks., proboszcz w Ślesinie, 1903, k. 273. - Halicki Bronisław, 1903, k. 272. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1897-1898, (2), k. 69, 96. - Heck Korneli, 1904, k. 294-296. -
  • Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1899-1906, (7), k. 110, 161, 218-219, 231, 271, 330, 349 i brulion listów Z. Celichowskiego do H. Hellmanna, 1905, (2), k. 325, 328-329. - Henry A., Buch- und Kunsthandlung, Bonn 1899, k. 166. - Hertel Maksymilian, inż., 1897, k. 54. - Himmelblau J. M., Kraków 1902, (3), k. 255-258. - Hübel & Denck, Lipsk 1896, (3), k. 18, 20-21, 35. -
  • Hug Gebrüder & Co., Musikalien und Instrumenten-Handlung, Lipsk 1899, (2), k. 135, 149. - Igel Leib, Lwów 1905, k. 309. - Invaliditäts und Altersversicherungs-Anstalt, Poznań 1897, (2), k. 37-38, 72, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 40. - Jacobsohn Hermann, adwokat, Poznań 1896, k. 8-9, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Jacobsohna, k. 11-12. - Jarzębowski S., naturalista, 1898, k. 119.
  • Kaczmarek Władysław, księgarz, pracownik Księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie, 1897, (3), k. 43-48. - Kallenbach Józef, 1899, k. 162. - Kamocki Ksawery, 1905, k. 332-333. - Karwowski Stanisław, 1899, k. 142. - "Katolik", Bytom 1899, (2), k. 145, 147. - Kędzierski Kazimierz, 1898, k. 93-94. - Kohlkammer W., Verlagshandlung, Stuttgart, na liście J. K. Żupańskiego do W. Kohlkammera, 1897, k. 55. -
  • Komisja kupiecka przeprowadzająca wybory do sądów kupieckich w Poznaniu, b.d., ok. 1905, (dr.), k. 307, przy tym "Informacja" (dr.), k. 308. - Konopka E., adwokat w Trzemesznie, 1899, (2), k. 136-139. - Koszutski Kazimierz, red. "Ziemianina", 1901, k. 211. - Kowalski Michał, pierwszy list w imieniu administracji "Dziennika Berlińskiego", 1897-1902, (2), k. 57, 245-246. -
  • Krakowski Maurycy, lekarz dentysta, wyd. "Kalendarza Dentystycznego" w Warszawie, 1897, k. 75. - Kraszewski Franciszek (syn Józefa Ignacego), 1897, k. 168-171. - Krzyżanowski S. A., Kraków 1900-1903, (2), k. 191, 270. - Księgarnia i Drukarnia "Dziennika Kujawskiego", Inowrocław 1897-1899, (2), k. 70, 177. - Księgarnia Katolicka Wł. Miłkowskiego, Kraków 1902, (2), k. 230, 236. - Księgarnia Polska W. Tempłowicza, Poznań 1899-1906, (3), k. 167, 300, 338. -
  • Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1900-1904, (2), k. 194, 288, przy tym wycinek z katalogu księgarskiego (dr.), k. 286. - "Kurier Handlowo-Przemysłowy", Berlin 1898 (dr.), k. 125. - Kutrzeba i Murczyński, Handel papieru, Kraków 1900, k. 178-179.
  • Lange J. B., Gniezno 1898-1904, (3), k. 107, 208, 284-285. - Lehmann Paul, Buchhandlung, Berlin 1899, k. 160. - Leitgeber Witold, wydawca "Gazety Ostrowskiej", 1897, k. 71. - Łoś Wincenty, 1898, (3), k. 88, 104, 120-121, przy tym katalog: "Powieści Winc. hr. Łosia", 1897, (dr.), k. 89. - Maciejewski Józef, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego" 1899, k. 131 i "Wzory pism i próby druku Drukarni [...]", 1904, k. 301-304. -
  • Listy do Księgarni i do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela, w sprawie zamówień i zakupu książek, wydawnictw Księgarni, wymiany wydawnictw, sprzedaży praw wydawniczych, kliszy rycin książkowych itp.:
  • Maczkowski Karol, adwokat w Ełku, 1900, (2), k. 183-184, 1900. - Marweg Jan ("Gwiazda", Bytom), 1904, k. 287. - Męczarski Franciszek, 1897, k. 36. - Miarka Karol, Mikołów 1899, (2), k. 141, 153. - Mielżyńska Emilia z Bnińskich, 1900, (2), k. 180-181, 186-187. - Mikołajski Szczepan, lekarz, red. "Głosu Lekarzy" we Lwowie, 1904, k. 305-306. - Mixtacka Zofia, nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, 1905, k. 321. -
  • Mondsehejn W. K., pomocnik księgarski, 1897, k. 32-33, na tym kopia świadectwa wystawionego przez Władysława Miłkowskiego. - Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1897, k. 41. - North and British Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1896-1899, (5), k. 6-7, 13-14, 163, przy tym polisy ubezpieczeniowe (2), k. 164-165, 335-336 i notatka Z. Celichowskiego, k. 337. - Nowicki Stanisław (Drukarnia "Orędownika" w Poznaniu), 1898, k. 115.
  • Paryski A. A., Księgarnia i wyd. "Ameryki", Toledo (USA), 1900, (dr.), k. 200. - Paternowski Jan, emerytowany sekretarz miejski w Śremie, 1906, k. 196. - Pawińska Aniela, 1900-1902, (5), k. 197-198, 248-254. - Podlaszewski Konstanty ks., 1899, (3), k. 140, 143-144, 146. - Pröchel & Hermans, Berlin 1899, k. 174. - Przyjemski Ksawery, 1896-1903, (2), k. 1-2, 274-275. - Riegel H. (O. H. Klix), Warszawa 1906, k. 342. - Rogala, lekarz w Kamieniu, 1899, k. 173. -
  • Przy tym: Z. Celichowski do Mieczysława Miączyńskiego, zwrócony przez pocztę, 1899, k. 150-152. - spis osób, którym wysłano "Herolda Polskiego", k. 62. - rachunek Księgarni dla Pelagii z Sapiehów Radziwiłłowej, 1897, k. 91. - rachunek Księgarni dla ks. Bolesława Antoniewicza, 1902, k. 339. - notatki dotyczące Księgarni ręką A. Szymańskiego, 1896-1899, (4), k. 79-80, 103, 155 i Z. Celichowskiego, 1899, k. 148.
  • Ruczyński Bronisław (Spółka wydawnicza "Katolik" w Bytomiu), 1906, k. 346-347. - Salzstein (Salcstejn) S. J., antykwariusz w Warszawie, 1897, k. 49-50. - Samulski F. J. & Co., wyd. "Gazety Katolickiej" w Chicago, 1897-1898, (2), k. 42, 122, przy tym kwit k. 106 i spis wysyłanych książek, 1898, k. 123-124. - Schimek Josef, Berlin 1899, k. 220. - Schneck W., 1898, k. 126-127. - Sempiński Stanisław, pomocnik księgarski, 1897, k. 64. -
  • Seyfarth i Czajkowski, Lwów 1897, k. 105. - Söhring Otto (Königliche Auskunftstelle für höheres Unterrichtswesen, Berlin), 1900, k. 203. - Sosnowski Maksymilian Edward (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1898, k. 128-129. - Spirgatis M., Lipsk 1903, k. 267-268. - Sroczyński Walenty, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1899-1903, (4), k. 175, 276, 282-283. - Starowietsky Boris, 1897, k. 67.
  • Stefański Antoni, pracownik Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki w Mikołowie, 1896-1900, (10), k. 10, 19, 39, 90, 204-205, 209-210, 212-215, 247, 261. - Szortowicz Erasmus, pisarz sądowy w Poznaniu, 1897-1900, (2), k. 22-23, 201-202, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1897, k. 24. - Szymański Antoni, 1900-1905, (3), k. 185, 199, 327. - Śmiałkowski Wiktor Łukasz, pomocnik księgarski w Warszawie, 1899, k. 176.
  • Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Marian Smoluchowski skarbnik), 1904, k. 290-291. - Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie, 1902, k. 259-260. - Trepte Konstanty, Warszawa 1897, k. 77-78. - "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1906, k. 344. - Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, Berlin 1906, k. 340. - Volckmar F., Lipsk 1903, (2), k. 279-281. -
  • Wende E. i Sp., Warszawa 1896-1905, (3), k. 81, 242-243, 326, przy tym list Księgarni do E. Wendego, 1902, k. 244. - Wilden Marceli, 1897 (litogr.), k. 101-102. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1906, k. 341. - Winiewicz Józef ("Kurier Poznański"), 1905, k. 322. - Wiśniewski J., Gniezno 1900, k. 191-193. - Witanowski Michał Rawita, 1899, k. 133-134. - Wittyg Wiktor, b.d. (wizytówka), k. 66. - Wolff Robert, 1904, k. 297-298. -
  • Zaremba Wacław, lekarz 1898, k. 113-114. - Zimmermann Kazimierz ks., 1898, (2), k. 108-109. - Ziółkowski F. K., Pleszew 1903, k. 262. - Znamierowski Stanisław, urzędnik komory celnej w Wierzbołowie w Suwalskiem, 1897-1902, (8), k. 82-84, 111-112, 116-117, 223-224, 226-227, 264-266. - Żołędzianka Ludwika, 1902, k. 225. -
  • Żychliński Kazimierz, sekretarz Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydziału Oświatowy w Chicago, 1902, k. 239.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 264-167.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger b fre
 • 110
  1
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
 • 245
  0
  0
  a "Korespondencja Księgarni [J. K. Żupańskiego] od 1.10.1896 do 1.10.1906".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1896-1906
 • 300 a 350 k. c 30x23 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e poszyt
 • 400 a Bnińska Emilia zob. Mielżyńska Emilia z Bnińskich
 • 400 a Sapieha Pelagia zob. Radziwiłł Pelagia z Sapiehów
 • 500 a 235 listów
 • 520 a Adomaitis J., bibliotekarz Czytelni Polskiej w Buffalo (USA), 1897, k. 65. - Andrusikiewicz Roman, 1905, (5), k. 310-312, 314-319, 323-324, przy tym spis klisz drzeworytów Walerego Eliasza Radzikowskiego, k. 313. - Arct M., Warszawa 1903, k. 269. - Bank Galicyjski dla Handlu i Przemysłu, Kraków, z polecenia Akademii Umiejętności, 1898, k. 95. - Barański dr, w imieniu Stanisława Radziwiłła, 1897, (2), k. 73, 76. - Bartkiewicz P., 1899, k. 130. -
 • 520 a Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1906, k. 345. - Bendlewicz S. i Sp., Pleszew 1902, k. 237. - Benicke W., 1899, k. 158-159. - Bieliński Jan. redaktor "Wiarusa Polskiego" w Bochum, 1902, k. 221, przy tym odpis ogłoszenia z "Algemeiner Anzeiger für Druckerei" o sprzedaży Wydawnictwa Jerzego Jalkowskiego w Grudziądzu, k. 222. - Bochwic Tadeusz, kolekcjoner czasopism, 1900, k. 206-207. - Bondy Franz, Wiedeń 1899, k. 132. -
 • 520 a Brodowski Mieczysław ks., 1896-1897, (3), k. 15-17, 25-31, w tym wyciągi z jego rachunków, k. 25-26, 29. - Buszczyński S., Drukarnia i nakład, Toruń 1897, k. 53. - Celichowski Witold, 1903, k. 277. - Chociszewski Józef, 1901-1905, (3), k. 216-217, 331. - Cichoń Ludwik, jezuita, rektor w Starej Wsi, 1906, k. 384. - Cnobloch Carl, Lipsk 1900, k. 188-189. - Cybulski A., Poznań 1898, k. 118. - Czarnecki Stanisław, 1897, k. 74. -
 • 520 a Czarnecki Wiktor, 1902, (4), k. 228-229, 232-235. - Czartoryski Zdzisław, 1897-1898, (3), k. 85-87. - Danielewski Ignacy, 1897, k. 34. - Drege Józef, 1904, k. 292-293. - Dutkiewicz (Towarzystwo Przemysłowców Polskich w Lipsku), 1900, k. 182. - Flemming Carl, Głogów 1898, k. 92. - Flinsch Ferd., Lipsk 1899, (2), k. 157, 172. - Foerster F., Lipsk 1903., k. 263. - Fritzsche Gustav, Lipsk 1896, (3), k. 305. -
 • 520 a Gąsiorowski Kazimierz, właściciel księgarni w Śremie, 1897, k. 58, przy tym oświadczenie K. Gąsiorowskiego z poświadczeniem Bochińskiego, zarządcy upadłości, k. 59-60; oświadczenie komisji wierzycieli (podpis: ks. Piotr Wawrzyniak, Leon Dziorobek i M. Hopp) k. 61 i pisma Königliches Amtsgericht w Śremie do Zygmunta Celichowskiego, 1987, (2), k. 51, 56. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1897-1904, (4), k. 68, 97-100, 299. -
 • 520 a "Goniec Wielkopolski", Poznań 1897, k. 52. - Gracklauer O., Lipsk 1906, k. 334. - Grund D., Antykwarnia i księgarnia, Lwów 1902, k. 240-241. - Grylewicz Edmund ks., proboszcz w Ślesinie, 1903, k. 273. - Halicki Bronisław, 1903, k. 272. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1897-1898, (2), k. 69, 96. - Heck Korneli, 1904, k. 294-296. -
 • 520 a Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1899-1906, (7), k. 110, 161, 218-219, 231, 271, 330, 349 i brulion listów Z. Celichowskiego do H. Hellmanna, 1905, (2), k. 325, 328-329. - Henry A., Buch- und Kunsthandlung, Bonn 1899, k. 166. - Hertel Maksymilian, inż., 1897, k. 54. - Himmelblau J. M., Kraków 1902, (3), k. 255-258. - Hübel & Denck, Lipsk 1896, (3), k. 18, 20-21, 35. -
 • 520 a Hug Gebrüder & Co., Musikalien und Instrumenten-Handlung, Lipsk 1899, (2), k. 135, 149. - Igel Leib, Lwów 1905, k. 309. - Invaliditäts und Altersversicherungs-Anstalt, Poznań 1897, (2), k. 37-38, 72, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 40. - Jacobsohn Hermann, adwokat, Poznań 1896, k. 8-9, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Jacobsohna, k. 11-12. - Jarzębowski S., naturalista, 1898, k. 119.
 • 520 a Kaczmarek Władysław, księgarz, pracownik Księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie, 1897, (3), k. 43-48. - Kallenbach Józef, 1899, k. 162. - Kamocki Ksawery, 1905, k. 332-333. - Karwowski Stanisław, 1899, k. 142. - "Katolik", Bytom 1899, (2), k. 145, 147. - Kędzierski Kazimierz, 1898, k. 93-94. - Kohlkammer W., Verlagshandlung, Stuttgart, na liście J. K. Żupańskiego do W. Kohlkammera, 1897, k. 55. -
 • 520 a Komisja kupiecka przeprowadzająca wybory do sądów kupieckich w Poznaniu, b.d., ok. 1905, (dr.), k. 307, przy tym "Informacja" (dr.), k. 308. - Konopka E., adwokat w Trzemesznie, 1899, (2), k. 136-139. - Koszutski Kazimierz, red. "Ziemianina", 1901, k. 211. - Kowalski Michał, pierwszy list w imieniu administracji "Dziennika Berlińskiego", 1897-1902, (2), k. 57, 245-246. -
 • 520 a Krakowski Maurycy, lekarz dentysta, wyd. "Kalendarza Dentystycznego" w Warszawie, 1897, k. 75. - Kraszewski Franciszek (syn Józefa Ignacego), 1897, k. 168-171. - Krzyżanowski S. A., Kraków 1900-1903, (2), k. 191, 270. - Księgarnia i Drukarnia "Dziennika Kujawskiego", Inowrocław 1897-1899, (2), k. 70, 177. - Księgarnia Katolicka Wł. Miłkowskiego, Kraków 1902, (2), k. 230, 236. - Księgarnia Polska W. Tempłowicza, Poznań 1899-1906, (3), k. 167, 300, 338. -
 • 520 a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1900-1904, (2), k. 194, 288, przy tym wycinek z katalogu księgarskiego (dr.), k. 286. - "Kurier Handlowo-Przemysłowy", Berlin 1898 (dr.), k. 125. - Kutrzeba i Murczyński, Handel papieru, Kraków 1900, k. 178-179.
 • 520 a Lange J. B., Gniezno 1898-1904, (3), k. 107, 208, 284-285. - Lehmann Paul, Buchhandlung, Berlin 1899, k. 160. - Leitgeber Witold, wydawca "Gazety Ostrowskiej", 1897, k. 71. - Łoś Wincenty, 1898, (3), k. 88, 104, 120-121, przy tym katalog: "Powieści Winc. hr. Łosia", 1897, (dr.), k. 89. - Maciejewski Józef, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego" 1899, k. 131 i "Wzory pism i próby druku Drukarni [...]", 1904, k. 301-304. -
 • 520 a Listy do Księgarni i do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela, w sprawie zamówień i zakupu książek, wydawnictw Księgarni, wymiany wydawnictw, sprzedaży praw wydawniczych, kliszy rycin książkowych itp.:
 • 520 a Maczkowski Karol, adwokat w Ełku, 1900, (2), k. 183-184, 1900. - Marweg Jan ("Gwiazda", Bytom), 1904, k. 287. - Męczarski Franciszek, 1897, k. 36. - Miarka Karol, Mikołów 1899, (2), k. 141, 153. - Mielżyńska Emilia z Bnińskich, 1900, (2), k. 180-181, 186-187. - Mikołajski Szczepan, lekarz, red. "Głosu Lekarzy" we Lwowie, 1904, k. 305-306. - Mixtacka Zofia, nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, 1905, k. 321. -
 • 520 a Mondsehejn W. K., pomocnik księgarski, 1897, k. 32-33, na tym kopia świadectwa wystawionego przez Władysława Miłkowskiego. - Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1897, k. 41. - North and British Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1896-1899, (5), k. 6-7, 13-14, 163, przy tym polisy ubezpieczeniowe (2), k. 164-165, 335-336 i notatka Z. Celichowskiego, k. 337. - Nowicki Stanisław (Drukarnia "Orędownika" w Poznaniu), 1898, k. 115.
 • 520 a Paryski A. A., Księgarnia i wyd. "Ameryki", Toledo (USA), 1900, (dr.), k. 200. - Paternowski Jan, emerytowany sekretarz miejski w Śremie, 1906, k. 196. - Pawińska Aniela, 1900-1902, (5), k. 197-198, 248-254. - Podlaszewski Konstanty ks., 1899, (3), k. 140, 143-144, 146. - Pröchel & Hermans, Berlin 1899, k. 174. - Przyjemski Ksawery, 1896-1903, (2), k. 1-2, 274-275. - Riegel H. (O. H. Klix), Warszawa 1906, k. 342. - Rogala, lekarz w Kamieniu, 1899, k. 173. -
 • 520 a Przy tym: Z. Celichowski do Mieczysława Miączyńskiego, zwrócony przez pocztę, 1899, k. 150-152. - spis osób, którym wysłano "Herolda Polskiego", k. 62. - rachunek Księgarni dla Pelagii z Sapiehów Radziwiłłowej, 1897, k. 91. - rachunek Księgarni dla ks. Bolesława Antoniewicza, 1902, k. 339. - notatki dotyczące Księgarni ręką A. Szymańskiego, 1896-1899, (4), k. 79-80, 103, 155 i Z. Celichowskiego, 1899, k. 148.
 • 520 a Ruczyński Bronisław (Spółka wydawnicza "Katolik" w Bytomiu), 1906, k. 346-347. - Salzstein (Salcstejn) S. J., antykwariusz w Warszawie, 1897, k. 49-50. - Samulski F. J. & Co., wyd. "Gazety Katolickiej" w Chicago, 1897-1898, (2), k. 42, 122, przy tym kwit k. 106 i spis wysyłanych książek, 1898, k. 123-124. - Schimek Josef, Berlin 1899, k. 220. - Schneck W., 1898, k. 126-127. - Sempiński Stanisław, pomocnik księgarski, 1897, k. 64. -
 • 520 a Seyfarth i Czajkowski, Lwów 1897, k. 105. - Söhring Otto (Königliche Auskunftstelle für höheres Unterrichtswesen, Berlin), 1900, k. 203. - Sosnowski Maksymilian Edward (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1898, k. 128-129. - Spirgatis M., Lipsk 1903, k. 267-268. - Sroczyński Walenty, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1899-1903, (4), k. 175, 276, 282-283. - Starowietsky Boris, 1897, k. 67.
 • 520 a Stefański Antoni, pracownik Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki w Mikołowie, 1896-1900, (10), k. 10, 19, 39, 90, 204-205, 209-210, 212-215, 247, 261. - Szortowicz Erasmus, pisarz sądowy w Poznaniu, 1897-1900, (2), k. 22-23, 201-202, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1897, k. 24. - Szymański Antoni, 1900-1905, (3), k. 185, 199, 327. - Śmiałkowski Wiktor Łukasz, pomocnik księgarski w Warszawie, 1899, k. 176.
 • 520 a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Marian Smoluchowski skarbnik), 1904, k. 290-291. - Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie, 1902, k. 259-260. - Trepte Konstanty, Warszawa 1897, k. 77-78. - "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1906, k. 344. - Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, Berlin 1906, k. 340. - Volckmar F., Lipsk 1903, (2), k. 279-281. -
 • 520 a Wende E. i Sp., Warszawa 1896-1905, (3), k. 81, 242-243, 326, przy tym list Księgarni do E. Wendego, 1902, k. 244. - Wilden Marceli, 1897 (litogr.), k. 101-102. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1906, k. 341. - Winiewicz Józef ("Kurier Poznański"), 1905, k. 322. - Wiśniewski J., Gniezno 1900, k. 191-193. - Witanowski Michał Rawita, 1899, k. 133-134. - Wittyg Wiktor, b.d. (wizytówka), k. 66. - Wolff Robert, 1904, k. 297-298. -
 • 520 a Zaremba Wacław, lekarz 1898, k. 113-114. - Zimmermann Kazimierz ks., 1898, (2), k. 108-109. - Ziółkowski F. K., Pleszew 1903, k. 262. - Znamierowski Stanisław, urzędnik komory celnej w Wierzbołowie w Suwalskiem, 1897-1902, (8), k. 82-84, 111-112, 116-117, 223-224, 226-227, 264-266. - Żołędzianka Ludwika, 1902, k. 225. -
 • 520 a Żychliński Kazimierz, sekretarz Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydziału Oświatowy w Chicago, 1902, k. 239.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 264-167.
 • 600
  1
  9
  a Bochiński [?]
 • 600
  1
  9
  a Eliasz Walery Radzikowski
 • 600
  1
  9
  a Jalkowski Jerzy
 • 600
  1
  9
  a Kraszewski Józef Ignacy d (1812-1887)
 • 600
  1
  9
  a Miłkowski Władysław
 • 600
  1
  9
  a Radziwiłł Stanisław d (1880-1920)
 • 600
  1
  9
  a Tempłowicz Wiktor
 • 600
  1
  9
  a Żupański Jan Konstanty
 • 610
  2
  9
  a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610
  2
  9
  a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Jalkowski Jerzy, |Księgarnia Grudziądz
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo "Czytelnia Polska" (Buffalo, USA)
 • 610
  2
  9
  a Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wydział Oświatowy (Chicago)
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Lehmann Paul
 • 651
   
  9
  a Berlin x czasopismo - "Dziennik Berliński"
 • 651
   
  9
  a Berlin x Königliche Auskunftstelle für höheres Unterrichtswesen
 • 651
   
  9
  a Berlin x Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie
 • 651
   
  9
  a Berlin x Pröchel & Hermans
 • 651
   
  9
  a Berlin x czasopismo - "Kurier Handlowo-Przemysłowy"
 • 651
   
  9
  a Berlin x czasopismo - "Dziennik Berliński"
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Berlin x Königliche Auskunftstelle für höheres Unterrichtswesen
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Bonn x księgarnia - Henry A.
 • 651
   
  9
  a Buffalo x Towarzystwo "Czytelnia Polska" z USA
 • 651
   
  9
  a Bytom x czasopismo - "Gwiazda"
 • 651
   
  9
  a Bytom x wydawnictwo - "Katolik"
 • 651
   
  9
  a Chicago x wydawnictwo - Samulski F. J. & Co.
 • 651
   
  9
  a Chicago x Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wydział Oświatowy
 • 651
   
  9
  a Chicago x czasopismo - "Gazeta Katolicka"
 • 651
   
  9
  a Głogów x wydawnictwo - Flemming Carl
 • 651
   
  9
  a Gniezno x księgarnia - Wiśniewski Jan
 • 651
   
  9
  a Gniezno x księgarnia - Lange J. B.
 • 651
   
  9
  a Grudziądz x księgarnia - Jalkowski Jerzy
 • 651
   
  9
  a Inowrocław x Księgarnia i Drukarnia "Dziennika Kujawskiego"
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Krzyżanowski S. A.
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Himmelblau J. M.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651
   
  9
  a Kraków x Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • 651
   
  9
  a Kraków x Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Krzyżanowski S. A.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651
   
  9
  a Kraków x Handel papieru - Kutrzeba i Murczyński
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Himmelblau J. M.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Bank Galicyjski dla Handlu i Przemysłu
 • 651
   
  9
  a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651
   
  9
  a Lipsk x introligatornia - Fritzsche Gustav
 • 651
   
  9
  a Lipsk x introligatornia - Fritzsche Gustav
 • 651
   
  9
  a Lipsk x introligatornia - Hübel & Denck
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Musik- und Instrumentalhandlung - Hug Gebrüder & Co.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Volckmar F.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Bibliographisches Auskunftsbureau - Gracklauer O.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Towarzystwo Przemysłowców Polskich
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Cnobloch Carl
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Foerster Fr.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Towarzystwo Przemysłowców Polskich
 • 651
   
  9
  a Lipsk x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Spirgatis M.
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Grund D.
 • 651
   
  9
  a Lwów x Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Seyfarth i Czajkowski
 • 651
   
  9
  a Mikołów x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651
   
  9
  a Pleszew x Zakłady Graficzne - Ziółkowski F. K. & Co.
 • 651
   
  9
  a Pleszew x Handel porcelany, szkła, obrazów i dewocjonaliów - Bendlewicz S. i Sp.
 • 651
   
  9
  a Pleszew x Zakłady Graficzne - Ziółkowski F. K. & Co.
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Orędownika"
 • 651
   
  9
  a Poznań x North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651
   
  9
  a Poznań x North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x Komisja kupiecka przeprowadzająca wybory do sądów kupieckich
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Cybulski A.
 • 651
   
  9
  a Poznań x Invaliditäts und Altersversicherungs-Anstalt
 • 651
   
  9
  a Poznań x Biblioteka Raczyńskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Śrem x Sąd Powiatowy
 • 651
   
  9
  a Śrem x księgarnia - Gąsiorowski Kazimierz
 • 651
   
  9
  a Stuttgart x księgarnia - Kohlkammer W.
 • 651
   
  9
  a Toledo x księgarnia - Paryski A. A. z USA
 • 651
   
  9
  a Toruń x drukarnia - Buszczyński S.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Riegel H.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Arct M.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Trepte Konstanty
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Tygodnik Ilustrowany"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Wiedeń x księgarnia - Bondy Franz
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 700
  1
  2
  a Adomaitis J.
 • 700
  1
  2
  a Andrusikiewicz Roman
 • 700
  1
  2
  a Antoniewicz Bolesław ks.
 • 700
  1
  2
  a Arct M.
 • 700
  1
  2
  a Barański [?]
 • 700
  1
  2
  a Bartkiewicz P.
 • 700
  1
  2
  a Bederski Antoni
 • 700
  1
  2
  a Bendlewicz S.
 • 700
  1
  2
  a Benicke W.
 • 700
  1
  2
  a Bieliński Jan
 • 700
  1
  2
  a Bochwic Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Bondy Franz
 • 700
  1
  2
  a Brodowski Mieczysław ks.
 • 700
  1
  2
  a Buszczyński S.
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Witold
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Chociszewski Józef
 • 700
  1
  2
  a Cichoń Ludwik, ks.
 • 700
  1
  2
  a Cnobloch Carl
 • 700
  1
  2
  a Cybulski A.
 • 700
  1
  2
  a Czajkowski [?]
 • 700
  1
  2
  a Czarnecki Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Czarnecki Wiktor
 • 700
  1
  2
  a Czartoryski Zdzisław
 • 700
  1
  2
  a Danielewski Ignacy
 • 700
  1
  2
  a Denck [?]
 • 700
  1
  2
  a Drege Józef
 • 700
  1
  2
  a Dutkiewicz [?]
 • 700
  1
  2
  a Dziorobek Leon
 • 700
  1
  2
  a Flemming Carl
 • 700
  1
  2
  a Flinsch Ferdinand
 • 700
  1
  2
  a Foerster Fr.
 • 700
  1
  2
  a Fritzsche Gustav
 • 700
  1
  2
  a Gąsiorowski Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
  1
  2
  a Gracklauer O.
 • 700
  1
  2
  a Grund D.
 • 700
  1
  2
  a Grylewicz Edmund ks.
 • 700
  1
  2
  a Halicki Bronisław
 • 700
  1
  2
  a Harrassowitz Otto
 • 700
  1
  2
  a Heck Korneli Juliusz
 • 700
  1
  2
  a Hellmann Hans von
 • 700
  1
  2
  a Henry A.
 • 700
  1
  2
  a Hermans [?]
 • 700
  1
  2
  a Hertel Maksymilian
 • 700
  1
  2
  a Himmelblau J. M.
 • 700
  1
  2
  a Hopp M.
 • 700
  1
  2
  a Hübel [?]
 • 700
  1
  2
  a Hug [?]
 • 700
  1
  2
  a Igel Leib
 • 700
  1
  2
  a Jacobsohn Hermann
 • 700
  1
  2
  a Jarzębowski S.
 • 700
  1
  2
  a Kaczmarek Władysław
 • 700
  1
  2
  a Kallenbach Józef
 • 700
  1
  2
  a Kamocki Ksawery
 • 700
  1
  2
  a Karwowski Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Kędzierski Kaizmierz
 • 700
  1
  2
  a Klix O. H.
 • 700
  1
  2
  a Kohlkammer W.
 • 700
  1
  2
  a Konopka E.
 • 700
  1
  2
  a Koszutski Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Kowalski Michał
 • 700
  1
  2
  a Krakowski Maurycy
 • 700
  1
  2
  a Kraszewski Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Krzyżanowski S. A.
 • 700
  1
  2
  a Kutrzeba [?]
 • 700
  1
  2
  a Lange J. B.
 • 700
  1
  2
  a Lehmann Paul
 • 700
  1
  2
  a Leitgeber Witold
 • 700
  1
  2
  a Łoś Wincenty
 • 700
  1
  2
  a Maciejewski Józef
 • 700
  1
  2
  a Maczkowski Karol
 • 700
  1
  2
  a Marweg Jan
 • 700
  1
  2
  a Męczarski Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Miączyński Mieczysław
 • 700
  1
  2
  a Miarka Karol
 • 700
  1
  2
  a Mielżyńska Emilia z Bnińskich
 • 700
  1
  2
  a Mikołajski Szczepan
 • 700
  1
  2
  a Mixtacka Zofia
 • 700
  1
  2
  a Mondsehejn W. K.
 • 700
  1
  2
  a Murczyński [?]
 • 700
  1
  2
  a Nathusius Gottlob von
 • 700
  1
  2
  a Nowicki Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Paryski A. A.
 • 700
  1
  2
  a Paternowski Jan
 • 700
  1
  2
  a Pawińska Aniela
 • 700
  1
  2
  a Podlaszewski Konstanty ks.
 • 700
  1
  2
  a Pröchel [?]
 • 700
  1
  2
  a Przyjemski Ksawery
 • 700
  1
  2
  a Radziwiłł Pelagia z Sapiehów
 • 700
  1
  2
  a Riegel H.
 • 700
  1
  2
  a Rogala [?]
 • 700
  1
  2
  a Ruczyński Bronisław
 • 700
  1
  2
  a Salzstein (|Salcstejn) S. J.
 • 700
  1
  2
  a Samulski F. J.
 • 700
  1
  2
  a Schimek Josef
 • 700
  1
  2
  a Schneck W.
 • 700
  1
  2
  a Sempiński Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Seyfarth [?]
 • 700
  1
  2
  a Śmiałkowski Wiktor Łukasz
 • 700
  1
  2
  a Smoluchowski Marian
 • 700
  1
  2
  a Söhring Otto
 • 700
  1
  2
  a Sosnowski Maksymilian Edward
 • 700
  1
  2
  a Spirgatis M.
 • 700
  1
  2
  a Sroczyński Walenty
 • 700
  1
  2
  a Starowietsky Boris
 • 700
  1
  2
  a Stefański Antoni
 • 700
  1
  2
  a Szortowicz Erasmus
 • 700
  1
  2
  a Szymański Antoni
 • 700
  1
  2
  a Trepte Konstanty
 • 700
  1
  2
  a Volckmar F.
 • 700
  1
  2
  a Wawrzyniak Piotr ks.
 • 700
  1
  2
  a Wende E.
 • 700
  1
  2
  a Wilden Marceli
 • 700
  1
  2
  a Wilder Hieronim
 • 700
  1
  2
  a Winiewicz Józef
 • 700
  1
  2
  a Wiśniewski Jan
 • 700
  1
  2
  a Witanowski Michał Rawita
 • 700
  1
  2
  a Wittyg Wiktor
 • 700
  1
  2
  a Wolff Robert
 • 700
  1
  2
  a Zaremba Wacław
 • 700
  1
  2
  a Zimmermann Kazimierz ks.
 • 700
  1
  2
  a Ziółkowski F. K.
 • 700
  1
  2
  a Znamierowski Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Żołędzianka Ludwika
 • 700
  1
  2
  a Żychliński Kazimierz
 • 710
  2
  2
  a Arct M., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Bank Galicyjski dla Handlu i Przemysłu Kraków
 • 710
  2
  2
  a Bendlewicz S. i Sp., |Handel porcelany, szkła, obrazów i dewocjonaliów Pleszew
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 710
  2
  2
  a Bondy Franz, |Księgarnia nakładowa Wiedeń
 • 710
  2
  2
  a Buszczyński S., |Drukarnia i nakład Toruń
 • 710
  2
  2
  a Cnobloch Carl, |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia "Orędownika" (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Flemming Carl, |Verlag Buch- und Kunstdruckerei Głogów
 • 710
  2
  2
  a Flinsch Ferdinand, |Fabrik-Papierlager Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Foerster Fr., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Fritzsche Gustav, |Leipziger Buchbinderei Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Gąsiorowski Kazimierz, |Księgarnia Śrem
 • 710
  2
  2
  a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Gracklauer O., |Bibliographisches Auskunftsbureau Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Grund D., |Antykwarnia i księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Harrassowitz Otto, |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Henry A., |Buch- und Kunsthandlung Bonn
 • 710
  2
  2
  a Himmelblau J. M., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Hübel & Denck, |Buchbinderei und Dampfbetrieb Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Hug Gebrüder & Co., |Musik- und Instrumentalhandlung (Lipsk)
 • 710
  2
  2
  a Invaliditäts und Altersversicherungs-Anstalt Poznań
 • 710
  2
  2
  a "Katolik", Wydawnictwo (Bytom)
 • 710
  2
  2
  a Kohlkammer W., |Verlagshandlung Stuttgart
 • 710
  2
  2
  a Komisja kupiecka przeprowadzająca wybory do sądów kupieckich Poznań
 • 710
  2
  2
  a Königliche Auskunftstelle für höheres Unterrichtswesen Berlin
 • 710
  2
  2
  a Krzyżanowski S. A., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia i Drukarnia "Dziennika Kujawskiego" Inowrocław
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710
  2
  2
  a Kutrzeba i Murczyński, |Handel papieru Kraków
 • 710
  2
  2
  a Lange J. B., |Księgarnia Gniezno
 • 710
  2
  2
  a Lehmann Paul, |Buchhandlung Berlin
 • 710
  2
  2
  a Miarka Karol, |Księgarnia, |Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710
  2
  2
  a North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen Poznań
 • 710
  2
  2
  a Paryski A. A., |Księgarnia Toledo
 • 710
  2
  2
  a Pröchel & Hermans Berlin
 • 710
  2
  2
  a Riegel H. (O. H. Klix), |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Sąd Powiatowy (Śrem)
 • 710
  2
  2
  a Samulski F. J. & Co., |Wydawnictwo "Gazety Katolickiej" Chicago
 • 710
  2
  2
  a Seyfarth i Czajkowski, |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Spirgatis M., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej Lwów
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowców Polskich Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Szkoły Ludowej Kraków
 • 710
  2
  2
  a Trepte Konstanty, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Vetriebsstelle des Königliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie Berlin
 • 710
  2
  2
  a Volckmar F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Wilder Hieronim i Ska, |Antykwariat Polski Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Wiśniewski Jan, |Księgarnia Gniezno
 • 710
  2
  2
  a Ziółkowski F. K. & Co., |Zakłady Graficzne Pleszew
 • 710
  2
  2
  a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 a "Dziennik Berliński", Berlin
 • 740 a "Gazeta Katolicka", Chicago
 • 740 a "Goniec Wielkopolski", Poznań
 • 740 a "Gwiazda", Bytom
 • 740 a "Kurier Handlowo-Przemysłowy", Berlin
 • 740 a "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa
 • 852 j AB 292
 • 960 n Nr inw. 0308
 • 999 a KW d 22.02.19

Indeksy