Korespondencja i zaproszenia na konferencje naukowe.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953- )
 • Sygnatura:
  • AB 620
  • Nr inw. 1161
 • Tytuł:
  • Materiały Jerzego Łojko
  • Korespondencja i zaproszenia na konferencje naukowe.
 • Miejsce i czas powstania: 1977-1987
 • Opis fizyczny:
  • 47 k. 30x21 cm i mn.
  • druk., masz., rkps luźne
 • Język: pol
 • Zawartość:
  • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Dyrekcja Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, 1980, k. 1-2, 37 - sympozjum Genealogia-problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym.
  • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [podisał Mieczysław Wojciechowski, doc. dr hab. dyrektor Instytutu HiA UMK], 1983, k. 42 - informacja o drugim sympozjum pt. Genealogia - studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym.
  • Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [podpisała Brygida Kürbis kierownik Zakładu], Poznań 1986, k. 40 - prośba o udział w sesji "Janko z Czarnkowa - w 600-lecie śmierci".
  • Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [podpisały Helena Chłopocka doc. dr hab., Jadwiga Krzyżaniak doc. dr], Poznań 1981, k. 38 - prośba o udział w księdze pamiątkowej.
  • Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1983, k. 43-46 - program konferencji naukowej Niemcy-Polska w średniowieczu.
  • Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Badań Regionalnych Oddziału PAN w Poznaniu, 1978, k. 26-27 - sesja naukowa poświęcona historii Lubinia.
  • Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Lublin), Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa), 1978, k. 3-6 - III sympozjum Nauk dających poznawać źródła historyczne problemy warsztatu historyka. Insygnia-znaki-oznaki.
  • Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski [podpisał Aleksander Gieysztor prod. dr], Warszawa 1980, k. 39 - zaproszenie na spotkanie poświęcone tematowi: Świadomość państwowa, narodowa i regionalna w Polsce i Europie Środkowej.
  • Klasztor Benedyktów w Lubiniu [podpisał O. Karol Meissner przeor], Lubiń 1983, k. 15 - sesja naukowa poświęcona dziejom i życiu klasztoru.
  • Koszaliński Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich w Koszalinie, 1987, k. 10 - konferencja naukowa nt. Ludność rodzima Pomorza w walce o przetrwanie (do 1945 r.).
  • Listy do Jerzego Łojko:
  • Polskie Towarzystwo Historyczne (zaproszenia na zebranie Komisji podpisane przez Janusza Bieniaka prof. dr, przewodniczący Komisji): Warszawa 1983, k. 14. - Warszawa 1983, k. 13. - Warszawa 1984, k. 36. - Warszawa 1986, k. 41. - Warszawa 1987, k. 28.
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu, P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, 1977, k. 16-17 - sesja naukowa Średniowieczne Zamki Polski Północnej.
  • Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu [podpisał Rafał T. Prinke], Poznań 1987, k. 11 - zaproszenie na zebranie Towarzystwa.
  • Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, 1987, k. 12 - prelekcja pt. Rogoźno w okresie nowożytnym XVI-XVIII w. - przy tym umowa zlecenie - przedmiotem umowy jest wygłoszenie prelekcji nt.: Historia Rogoźna w czasach nowożytnych [umowę podpisał Janusz Esman prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna].
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985, k. 20-26 - międzynarodowa sesja naukowa nt. Historia i kultura cystersów w Polsce i ich europejskie związki.
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnografii. Zespół do badań obiektu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, Generalny Konserwator Zabytków, 1979, k. 7-9 - sesja nt. Problematyka badań nad architekturą sakralną i obronną opactwa benedyktów w Mogilnie.
  • Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1982, k. 18-19, 34-35 - III seminarium mediewistyczne poświęcone wybranym problemom kultury rycerskiej.
  • Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1983, k. 29-30 - IV seminarium mediewistyczne poświęcone problemom nauczania w średniowieczu.
  • Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1985, k. 31 - VI seminarium mediewistyczne pt. "Idee polityczne w Polsce średniowiecznej".
  • Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1986, k. 32-33 - VII seminarium mediewistyczne pt. "Miłość ziemska i miłość niebieska w kulturze średniowiecznej Europy".
  • Zaproszenia na konferencje naukowe:

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953- )
 • 240 $a Materiały Jerzego Łojko
 • 245 $a Korespondencja i zaproszenia na konferencje naukowe.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1977-1987
 • 300 $a 47 k. $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $a druk., masz., rkps $e luźne
 • 520 $a Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Dyrekcja Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, 1980, k. 1-2, 37 - sympozjum Genealogia-problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym.
 • 520 $a Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [podisał Mieczysław Wojciechowski, doc. dr hab. dyrektor Instytutu HiA UMK], 1983, k. 42 - informacja o drugim sympozjum pt. Genealogia - studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym.
 • 520 $a Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [podpisała Brygida Kürbis kierownik Zakładu], Poznań 1986, k. 40 - prośba o udział w sesji "Janko z Czarnkowa - w 600-lecie śmierci".
 • 520 $a Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [podpisały Helena Chłopocka doc. dr hab., Jadwiga Krzyżaniak doc. dr], Poznań 1981, k. 38 - prośba o udział w księdze pamiątkowej.
 • 520 $a Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1983, k. 43-46 - program konferencji naukowej Niemcy-Polska w średniowieczu.
 • 520 $a Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Badań Regionalnych Oddziału PAN w Poznaniu, 1978, k. 26-27 - sesja naukowa poświęcona historii Lubinia.
 • 520 $a Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Lublin), Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa), 1978, k. 3-6 - III sympozjum Nauk dających poznawać źródła historyczne problemy warsztatu historyka. Insygnia-znaki-oznaki.
 • 520 $a Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski [podpisał Aleksander Gieysztor prod. dr], Warszawa 1980, k. 39 - zaproszenie na spotkanie poświęcone tematowi: Świadomość państwowa, narodowa i regionalna w Polsce i Europie Środkowej.
 • 520 $a Klasztor Benedyktów w Lubiniu [podpisał O. Karol Meissner przeor], Lubiń 1983, k. 15 - sesja naukowa poświęcona dziejom i życiu klasztoru.
 • 520 $a Koszaliński Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich w Koszalinie, 1987, k. 10 - konferencja naukowa nt. Ludność rodzima Pomorza w walce o przetrwanie (do 1945 r.).
 • 520 $a Listy do Jerzego Łojko:
 • 520 $a Polskie Towarzystwo Historyczne (zaproszenia na zebranie Komisji podpisane przez Janusza Bieniaka prof. dr, przewodniczący Komisji): Warszawa 1983, k. 14. - Warszawa 1983, k. 13. - Warszawa 1984, k. 36. - Warszawa 1986, k. 41. - Warszawa 1987, k. 28.
 • 520 $a Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu, P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, 1977, k. 16-17 - sesja naukowa Średniowieczne Zamki Polski Północnej.
 • 520 $a Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu [podpisał Rafał T. Prinke], Poznań 1987, k. 11 - zaproszenie na zebranie Towarzystwa.
 • 520 $a Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, 1987, k. 12 - prelekcja pt. Rogoźno w okresie nowożytnym XVI-XVIII w. - przy tym umowa zlecenie - przedmiotem umowy jest wygłoszenie prelekcji nt.: Historia Rogoźna w czasach nowożytnych [umowę podpisał Janusz Esman prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna].
 • 520 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985, k. 20-26 - międzynarodowa sesja naukowa nt. Historia i kultura cystersów w Polsce i ich europejskie związki.
 • 520 $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnografii. Zespół do badań obiektu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, Generalny Konserwator Zabytków, 1979, k. 7-9 - sesja nt. Problematyka badań nad architekturą sakralną i obronną opactwa benedyktów w Mogilnie.
 • 520 $a Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1982, k. 18-19, 34-35 - III seminarium mediewistyczne poświęcone wybranym problemom kultury rycerskiej.
 • 520 $a Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1983, k. 29-30 - IV seminarium mediewistyczne poświęcone problemom nauczania w średniowieczu.
 • 520 $a Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1985, k. 31 - VI seminarium mediewistyczne pt. "Idee polityczne w Polsce średniowiecznej".
 • 520 $a Wydział Nauk o Sztuce PTPN, 1986, k. 32-33 - VII seminarium mediewistyczne pt. "Miłość ziemska i miłość niebieska w kulturze średniowiecznej Europy".
 • 520 $a Zaproszenia na konferencje naukowe:
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Bieniak Janusz
 • 700 $a Chłopocka Helena
 • 700 $a Esman Janusz
 • 700 $a Gieysztor Aleksander
 • 700 $a Krzyżaniak Jadwiga
 • 700 $a Kürbis Brygida
 • 700 $a Meissner Karol
 • 700 $a Prinke Rafał T.
 • 700 $a Wojciechowski Mieczysław
 • 710 $a Generalny Konserwator Zabytków. Ośrodek Dokumentacji Zabytków
 • 710 $a Instytut Archeologii i Etnografii. Zespół do badań obiektu pobenedyktyńskiego w Mogilnie
 • 710 $a Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń)
 • 710 $a Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)
 • 710 $a Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 710 $a Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Lublin)
 • 710 $a Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)
 • 710 $a Klasztor Benedyktów w Lubiniu
 • 710 $a Komisja Badań Regionalnych Oddziału PAN w Poznaniu
 • 710 $a Muzeum Zamkowe w Malborku
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Historyczne
 • 710 $a P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków
 • 710 $a Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Toruniu
 • 710 $a Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne (Poznań)
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
 • 710 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 710 $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 710 $a Wydział Nauk o Sztuce PTPN
 • 710 $a Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
 • 852 $j AB 620
 • 960 $n Nr inw. 1161
 • 999 $a MK

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 620