Prospekty i ogłoszenia księgarskie.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • Sygnatura: AB 569
 • Tytuł: Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • Zawartość:
  • Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
  • Merzbach S. H., Warszawa 1870, nr 109. - "Misje Katolickie", Kraków 1881, nr 110. - "Mrówka", Lwów [1870], nr 111. - Orgelbrand Maurycy, Księgarnia, Warszawa 1871, nr 115. - Orgelbranda S. Synowie, Księgarnia, Warszawa 1874, nr 102.
  • Paprocki Teodor i Ska, Księgarnia, Warszawa 1885, nr 32. - Pobudkiewicz Franciszek Ksawery, Kraków [b.d.], nr 116. - Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Vaticanis 1935, nr 117. - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajowznawcze, Warszawa [1935], nr 118. - Przeździecki Aleksander, Kraków 1858, nr 119. - Politechnika Warszawska, Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki, Warszawa 1930, nr 120. -
  • Redakcja "Słownika Geograficznego", Warszawa 1879, nr 124. - Richter F. H., Księgarnia, Lwów 1877, nr 121. - Rzepecki Ludwik, Poznań 1874, nr 122. - Schott Karl, [Wiedeń 1906], nr 123. - Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1874, nr 125. - Stuhr'sche Buchhandlung, Berlin [po 1863], nr 126. -
  • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków [b.d.], nr 151. - Towarzystwo Wydawnicze, Lwów [ok. 1904], nr 127. - Udziałowa Spółka Wydawnicza, Kraków 1935, nr 133. - Unger Józef, Warszawa 1871-1881, nr 134-139. - Verlag "Uniformen-Markt" Otto Dietrich, Berlin 1938, nr 140. - The Weardale Press, London [1931], nr 142. - Wende E. i Ska, Księgarnia, Warszawa [b.d.], nr 155. - Wenedikt Jos., Buchhandlung, Wien 1835, nr 25. -
  • Winkler Miachael, Verlag, Wien [1930], nr 144. - Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych, [Kraków 1868], nr 27. - Wydawnictwo Czytelni Ludowej i Skarba polskiego, Kraków 1881, nr 113. - Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego, Poznań 1871-1886, nr 8-13, prospekty, listy drukowane. - Wydawnictwo "Przełom", Kraków [1845], "Kalendarz Lekarski na rok 1946-1947", nr 114. - Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa [1927]-1939, nr 128-132. -
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Lwów [b.d.], nr 145-146. - Zawadzki Józef, Księgarnia, Wilno 19 w., nr 147. - Żupański J. K., Księgarnia, Poznań [b.d.], nr 148-150, 152-154.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • 245 $a Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • 520 $a Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
 • 520 $a Merzbach S. H., Warszawa 1870, nr 109. - "Misje Katolickie", Kraków 1881, nr 110. - "Mrówka", Lwów [1870], nr 111. - Orgelbrand Maurycy, Księgarnia, Warszawa 1871, nr 115. - Orgelbranda S. Synowie, Księgarnia, Warszawa 1874, nr 102.
 • 520 $a Paprocki Teodor i Ska, Księgarnia, Warszawa 1885, nr 32. - Pobudkiewicz Franciszek Ksawery, Kraków [b.d.], nr 116. - Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Vaticanis 1935, nr 117. - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajowznawcze, Warszawa [1935], nr 118. - Przeździecki Aleksander, Kraków 1858, nr 119. - Politechnika Warszawska, Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki, Warszawa 1930, nr 120. -
 • 520 $a Redakcja "Słownika Geograficznego", Warszawa 1879, nr 124. - Richter F. H., Księgarnia, Lwów 1877, nr 121. - Rzepecki Ludwik, Poznań 1874, nr 122. - Schott Karl, [Wiedeń 1906], nr 123. - Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1874, nr 125. - Stuhr'sche Buchhandlung, Berlin [po 1863], nr 126. -
 • 520 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków [b.d.], nr 151. - Towarzystwo Wydawnicze, Lwów [ok. 1904], nr 127. - Udziałowa Spółka Wydawnicza, Kraków 1935, nr 133. - Unger Józef, Warszawa 1871-1881, nr 134-139. - Verlag "Uniformen-Markt" Otto Dietrich, Berlin 1938, nr 140. - The Weardale Press, London [1931], nr 142. - Wende E. i Ska, Księgarnia, Warszawa [b.d.], nr 155. - Wenedikt Jos., Buchhandlung, Wien 1835, nr 25. -
 • 520 $a Winkler Miachael, Verlag, Wien [1930], nr 144. - Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych, [Kraków 1868], nr 27. - Wydawnictwo Czytelni Ludowej i Skarba polskiego, Kraków 1881, nr 113. - Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego, Poznań 1871-1886, nr 8-13, prospekty, listy drukowane. - Wydawnictwo "Przełom", Kraków [1845], "Kalendarz Lekarski na rok 1946-1947", nr 114. - Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa [1927]-1939, nr 128-132. -
 • 520 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Lwów [b.d.], nr 145-146. - Zawadzki Józef, Księgarnia, Wilno 19 w., nr 147. - Żupański J. K., Księgarnia, Poznań [b.d.], nr 148-150, 152-154.
 • 600 $a Bażyński, Franciszek ks.
 • 600 $a Orgelbrand S.
 • 651 $a Berlin $x Verlag "Uniformen-Markt" Otto Dietrich
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Stuhr
 • 651 $a Kraków $x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Misje Katolickie"
 • 651 $a Kraków $x Udziałowa Spółka Wydawnicza
 • 651 $a Kraków $x Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych
 • 651 $a Kraków $x Wydawnictwo Czytelni Ludowej i Skarba Polskiego
 • 651 $a Kraków $x Wydawnictwo "Przełom"
 • 651 $a Londyn $x The Weardale Press
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Wydawnicze
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Richter F. H.
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Mrówka"
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.
 • 651 $a Poznań $x Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego
 • 651 $a Richter, F. H.
 • 651 $a Warszawa $x Politechnika Warszawska. Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki (Warszawa)
 • 651 $a Warszawa $x Spółka Wydawnicza Księgarzy (Warszawa)
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Orgelbranda S. Synowie
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Orgelbrand Maurycy
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651 $a Warszawa $x Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Paprocki Teodor i Ska
 • 651 $a Warszawa $x Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajowznawcze
 • 651 $a Warszawa $x Redakcja "Słownika Geograficznego"
 • 651 $a Watykan $x Pontificium Institutum Utriusque Iuris
 • 651 $a Wiedeń $x wydawnictwo - Winkler Miachael
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Wenedikt Jos.
 • 653 $a Katalogi księgarskie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Ogłoszenia
 • 653 $a Prospekty
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Dietrich, Otto
 • 700 $a Evert, Ludwik Józef
 • 700 $a Michalski, Jan
 • 700 $a Orgelbrand, Maurycy
 • 700 $a Paprocki, Teodor
 • 700 $a Pobudkiewicz, Franciszek Ksawery
 • 700 $a Przeździecki, Aleksander
 • 700 $a Rzepecki, Ludwik
 • 700 $a Schott, Karl
 • 700 $a Stuhr [?]
 • 700 $a Trzaska, Władysław
 • 700 $a Unger, Józef
 • 700 $a Wende E.
 • 700 $a Wenedikt Jos.
 • 700 $a Winkler, Miachael
 • 700 $a - Zawadzki Józef, Księgarnia, Wilno 19 w., nr 147. - Żupański J. K., Księgarnia, Poznań [b.d.], nr 148-150, 152-154.
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski (Warszawa)
 • 710 $a Orgelbranda S. Synowie, Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Orgelbrand Maurycy, Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Politechnika Warszawska. $b Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki (Warszawa)
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajowznawcze (Warszawa)
 • 710 $a Pontificium Institutum Utriusque Iuris (Vaticanis)
 • 710 $a Richter F. H., Księgarnia (Lwów)
 • 710 $a Spółka Wydawnicza Księgarzy (Warszawa)
 • 710 $a Stuhr'sche Buchhandlung (Berlin)
 • 710 $a The |Weardale Press (London)
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków)
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze (Lwów)
 • 710 $a Udziałowa Spółka Wydawnicza (Kraków)
 • 710 $a Verlag "Uniformen-Markt" Otto Dietrich (Berlin)
 • 710 $a Wende E. i Ska, Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Wenedikt Jos., Buchhandlung (Wien)
 • 710 $a Winkler Miachael, Verlag (Wien)
 • 710 $a Wydawnictwo Czytelni Ludowej i Skarba Polskiego (Kraków)
 • 710 $a Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych (Kraków)
 • 710 $a Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego (Poznań)
 • 710 $a Wydawnictwo "Przełom" (Kraków)
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich. $b Wydawnictwo (Lwów)
 • 740 $a Merzbach, S. H.
 • 740 $a "Misje Katolickie", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Mrówka", prospekt (Lwów)
 • 740 $a Paprocki Teodor i Ska, Księgarnia (Warszawa)
 • 740 $a Redakcja "Słownika Geograficznego" (Warszawa)
 • 852 $j AB 569 $n 2 $p 0
 • 999 $a KW

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 569