"Korespondencja Biblioteki Kórnickiej, 1878 [...] 1884".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 091
  • Nr inw. 0094
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Korespondencja Biblioteki Kórnickiej, 1878 [...] 1884".
 • Miejsce i czas powstania: 1877-1884
 • Opis fizyczny:
  • 353 k. 29x23 cm
  • rkps, dr., litogr. opr. półpł.
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi: 180 listów
 • Zawartość:
  • Altmann Karol Fryderyk Wilhelm, superintendent ostrzeszowski, 1879, (4), k. 168, 173-174, 177-179, o spis dubl. BK; propozycja wydania nakł. BK Samuela ze Skrzypny Twardowskiego "Legacji ks. Krzysztofa Zbaraskiego" z rkps. Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; oferta sprzedaży st. dr.; popularyzacja literatury polskiej na Śląsku; drukarnie w Brzegu w pierwszej połowie XIX w. - Arvay Edward, księgarz i drukarz w Rzeszowie, 1880, k. 227, oferta sprzedaży dr. "Kroniki polskiej" Marcina Bielskiego z r. 1597. - Bentkowski Leon, 1878-1880, (3), k. 58-59, 162-163, 197-198, przewóz zbiorów muzealnych Czartoryskich z Kórnika do Krakowa i wybór eksponatów na wystawę paryską 1879 r.; sytuacja ks. Ignacego Polkowskiego w Krakowie; przygotowania do wystawy sobiescianów 1880 r. - Biedowicz St., gorzelnik, 1881, k. 283-284, oferta sprzedaży dr. XIX w. - Bierzyński Roman, publicysta i literat, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1878, k. 46-47, dary prac własnych dla BK; uwagi o papierach po Aleksandrze Wielopolskim; o odpis mowy Władysława Niegolewskiego w sejmie pruskim. - Boehm (Böhm), nauczyciel gimnazjum w Śremie, 1878, k. 54-55, dar wyd. BK. - Borucki Leon, 1881, k. 285-286, zakup wyd. matematycznych BK. - Bülow Gottfried von, archiwista Archiwum Państwowego w Szczecinie, 1878, k. 39-40, dar wyd. BK dla Archiwum. - Bułakowski [?], 1884, k. 352-253, konsultacja dotycząca ceny Biblii Leopolity z 1561. - Callier Edmund, literat i historyk, 1878, k. 122-123, oferta sprzedaży st.dr. z oficyny Melchiora Nehringa w Toruniu. - Calvary & Co., Verlag-Buchhandlung und Antiquariat, Berlin, 1882,, k. 313, oferta sprzedaży dzieła Mateusza z Krakowa. - Chrustowicz Wawrzyniec ks., 1880, (3), k. 219-222, 225-226, sprawa druku "Mowy na żałobnym nabożeństwie za duszę św. p. hr. Jana Działyńskiego" (Poznań 1880). - Czarnowski Stanisław, literat, historyk prasy, właściciel księgarni w Warszawie, 1880, k. 252, o katalog wydawnictw BK. - Czartoryska Elżbieta z Działyńskich, 1878-1879, (2), k. 124-125, 135-136, zakup wydawnictw BK. - Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben (podpis: Erazm Barącz przewodniczący i [?] Karnecki sekretarz), 1879, k. 184-185, zaproszenie na "wieczorek muzykalno-literacki ku uczczeniu 24-tej rocznicy zgonu Adama Mickiewicza".
  • Bronikowski Antoni, hellenista, nauczyciel gimnazjum w Ostrowie, 1884, k. 350-351, o pomoc w wydaniu nakładem Aleksandra Czartoryskiego t. 3 przekładu "Dzieł" Platona (Poznań 1884). - Chociszewski Józef, 1882, k. 316-317, o pomoc finansową w wydaniu książek dla ludu. - Letalle P., 1882, k. 300-302, propozycja umieszczenia rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego jako depozytu w Bibliotece Polskiej w Paryżu. - Supiński Józef, ekonomista, 1882, k. 296-297, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 298-290, o nakład wyd. jego "Pism". - Tuczyński Franciszek Ksawery, 1881, k. 289-290, o posadę w BK.
  • Dakowski Eligiusz, 1880, k. 228-229, zamówienie wypisu z herbarza dr. dotyczącego rodziny Dakowskich. - Dobrowolski Franciszek, red. "Dziennika Poznańskiego", 1879, k. 164-165, kwerenda dotycząca mapy doliny Baryczy wykonanej przez Stefana Kosseckiego i przekazów wyników jego badań archeologicznych na tym terenie (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 62:1975, s. 176). - Dobrowolski Tadeusz, student prawa w Berlinie, 1880, k. 188-189, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów akademickiego Towarzystwa Literackiego w Berlinie z l. 1855-1863. - Dobrski Konrad, lekarz, red. "Pamiętnika Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego", 1878, k. 1-2, oferta wymiany czasopisma "Zdrowie" na "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Dutkiewicz Jan Józef, malarz, urzędnik gospodarczy, 1881, k. 277-278, o posadę w BK. - Dykier Maciej, student filozofii we Wrocławiu, 1879, k. 144-145, o posadę w BK. - Dziatzko Karl, bibliograf, dyrektor Königlische und Universitäts-Bibliothek we Wrocławiu, 1878, (2), k. 15, 27-28, zakup wydawnictw BK. - "Dziennik Poznański", 1880, k. 247, rachunek za egzemplarz "Dziennika". - "Encyklopedia Britannica", Libraries, Londyn (podpis: Henry R. Tedder, Ernest C. Thomas), 1881, (dr.), k. 281-282, o dane dotyczące BK do hasła: biblioteki. - Erzepki Romuald, archeolog i kolekcjoner, 1879-1883, (2), k. 156-157, 334-335, oferta sprzedaży książek. - Faleński K., nauczyciel w Szkole Polskiej w Paryżu, 1879, k. 152-153, o posadę. - Franke Jan, 1879, k. 180-181, dar książki dla Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu i zakup wydawnictw BK. - Freudenreich & Cynka, Poznań, 1883, k. 346-347, formalności celne dotyczące eksponatów na wystawę sobiescianów w Krakowie. - Frydrychowicz Romuald ks., historyk, 1880-1883, (2), k. 237-238, 242-243, przy tym list ks. Stanisława Kujota do Z.Celichowskiego, 1880, k. 236, wypożyczenie dzieł dotyczących mitologii słowiańskiej.
  • Gadon Lubomir, publicysta i historyk, 1882, (2), k. 307-310, pośrednictwo w nabyciu "Rocznika PTPN", wyd. J.K. Żupańskiego i czasopism poznańskich dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. - "Gazeta Krakowska", 1881, (dr.), k. 295, monit dotyczący rachunku za prenumeratę. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1878, k. 31-32, sytuacja Księgarni A.B. Boguckiego w Warszawie; rozprowadzanie wyd. BK. - Günther Carl, Photographische Verlag, Berlin, 1880, (dr.), k. 260-265, prospekt wyd. - Hertz Stanisław, antykwariusz w Warszawie, 1879, k. 128-129, oferta sprzedaży rkps. Joachima Lelewela. - Hildebrandt Hermann, historyk niemiecki, 1878, (2), k. 37-38, 96-97, kwerenda dotycząca rkps. "livonica" XVI w. - Jagodzińska Julia, 1879, k. 133-134, kwerenda dotycząca dokumentu gen. Jana Schwerina. - Janicki Ignacy, 1878-1882, (2), k. 7-8, 303-304, prenumerata "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; uwagi o książkach z księgozbioru Konstantego Świdzińskiego w Bibliotece Ordynacji Krasińskich. - Jarochowski Kazimierz, historyk, 1878, k. 50-51, korzystanie z rkps. BK dotyczących epoki Augusta II. - Jasiński Ludwik, 1878, k. 64-65, oferta sprzedaży książki emigracyjnej. - Jerzykowski Antoni, 1878-1879, (2), k. 90-91, 160-161, korekta t.8 "Dzieł" Cycerona (Poznań 1879); oferta sprzedaży st. dr. - Jolowicz Józef, księgarz i antykwariusz w Poznaniu, 1880, k. 195-196, cena wyd. "Scriptores rerum Prussicarum" (Lipsk 1861-1874). - Jungfer Theodor, nauczyciel gimnazjum w Rogoźnie, 1882, k. 322-323, wypożyczenie książek z zakresu historii literatury polskiej.
  • Horoszkiewicz Julian, pisarz i pamiętnikarz, 1879, k. 175-176,kwerenda dotycząca pieśni i marszów polskich do wyd. "Wspomnienia roku 1830-1831". ("Wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego, odnoszące się do tej epoki", Lipsk 1880). - Jagodzińska Julia, 1879, k. 131-132, kwerenda dotycząca dokumentu gen. Jana Schwerina. - Nowicki Maksymilian, 1878, k. 110-113, uwagi o znajomości wśród Polaków dzieł z zakresu biologii, psychologii, socjologii, historii kultury, filozofii i logiki, spis wybitniejszych uczonych zachodnioeuropejskich i ich dzieł, spis uczonych polskich z wymienionych dziedzin i postulat wydania polskich przekładów prac z tego zakresu. - Podsędek Antoni, 1880, k. 192-195, postulat wydania historii literatury polskiej i ważniejszych dzieł z literatury polskiej w przekładzie niemieckim. - Szwarc Jan, introligator, 1878, k. 102-103, o prace introligatorskie.
  • III. Listy do Władysława Zamoyskiego:
  • II. Listy do Jana Działyńskiego:
  • I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
  • Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wiedeń (podpis: Theodor Sickel [?], sekretarz generalny), 1878, k. 24-25, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Karchowski N., urzędnik, 1879, k. 141, o pracę. - Karłowicz Jan, 1878-1880, (3), k. 66-67, 80-82, 248-249, sprzedaż fotografii kart początkowych "Marchołta" z r. 1595; informacje bibliograficzne dotyczące rkps. "Psałterza puławskiego". - Karwowski Stanisław, 1878, (2), k. 70-71, 87-88, wypożyczenie książek z zakresu historii Polski XVI i XVII w.; publiczne wykłady historyczne w Żaganiu. - Kitka Stanisław, introligator w Poznaniu, 1878, (4), k. 22-23, 41-43, 76-77, 89, prace introligatorskie dla BK. - Koehler Klemens, 1883, k. 326-327, konsultacje dotyczące posiadanego rkps. polskiego przekładu poematu Ludovico Ariosto "Orland szalony". - Komitet Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Przemyślu (podpis: Stanisław Stadnicki przewodniczący i Kazimierz Dworski sekretarz), 1882, (litogr.), k. 311-312, zaproszenie do udziału w Wystawie, w dziale wychowania i nauki. - Korytkowski Jan ks., 1878, (2), k. 60-61, 68-69, korespondencja abpa Jana Łaskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie do wyd. "Acta Tomiciana"; dary wyd. BK. - Kossakowski Adam, kierownik Księgarni Luksemburskiej w Paryżu, 1878, k. 115-116, zamówienie "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Kozłowski Karol, literat, księgarz i wydawca, sekretarz wydziału historycznego PTPN, 1879-1883, (3), k. 169-170, 217-218, 332-333, konsultacje bibliograficzne; sprawy wydziału historycznego PTPN; informacje księgarskie i antykwarskie. - Koźmian Stanisław Egbert, 1880, k. 205-206, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 207-208, delegowanie Z. Celichowskiego przez PTPN na Zjazd Historyczny im. Jana Długosza w Krakowie; o portrety Tytusa i Jana Działyńskich dla PTPN. - Krajewski Marceli, 1879, k. 182-183, o adres pobytu Jana Działyńskiego. - Krasnosielski N., sekretarz Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Lipsku, 1878, k. 85-86, dar wydawnictw BK dla Towarzystwa. - Kraushar Aleksander, 1880, k. 215-216, sprawa odpisu listu Jana Łaskiego dla A. Kraushara. - Kremer Karol, 1881, k. 275-276, oferta sprzedaży rkps. i dr. ze zbiorów Wolańskich w Pakości i Iłowieckich z Ujścia. - Kurnatowski & Co., Antykwariat, Kraków, 1881, k. 293-294, oferta sprzedaży dr. polskich XVI w.
  • Lange J. B., Księgarnia, Gniezno, 1882, k. 320-321, oferta sprzedaży wydawnictw własnych - dzieł J. Korytkowskiego. - Lindner Karol, nauczyciel gimnazjum w Poznaniu, 1881, k. 279-280, kandydatura Mazurkiewicza na posadę w BK. - Liske Ksawery, 1878, k. 74-75, prenumerata t. 1 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Löwenfeld Raphael, filolog, 1881, k. 272-273, korzystanie z materiałów BK o pracy "Przyczynek do życiorysu Łukasza Górnickiego" ("Ateneum" t. 3:1883). - Łacikowski Stanisław, introligator, 1880, k. 266-267, oferta usług dla BK. - Łebiński Władysław, 1877-1878, (9), k. 3-4, 9-10, 26, 30, 48-49, 62-63, 92-93, 106-107, 114, ogłoszenie prenumeraty i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; sprawa wydania "Dzieł" Platona w przekładzie Antoniego Bronikowskiego; praca Antoniego Jerzykowskiego przy wydaniu "Dzieł" Cycerona; wystawa światowa w Paryżu i udział w niej BK. - Maciejowski Wacław Aleksander, 1878, k. 83-84, wymiana prac własnych na wydawnictwa BK. - Marten Ferdynand, nauczyciel gimnazjum w Ostrowie, 1879, k. 142-143, kandydatura syna, Wacława Martena, na posadę w BK. - Michałowski Józef, doktorant filozofii, 1879-1880, (2), k. 148-151, 203-204, o posadę w BK, z załączonym życiorysem; o pomoc w wydaniu prac własnych z zakresu gramatyki polskiej. - Michalski Stanisław, urzędnik celny w Poznaniu, 1878, k. 78-79, wymiana druków XVIII w. na wydawnictwa BK.
  • Nawrocki Ludwik, student prawa, bibliotekarz Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Lipsku, 1878, k. 44-45, o wydawnictwa BK dla biblioteki Towarzystwa. - Neustadt Ludwig dr, 1881, k. 337, zwiedzanie BK. - Niedźwiecki Leonard, 1880, k. 223-224, przesyłka "Sprawozdania Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu"; uwagi o artykułach poświęconych Janowi Działyńskiemu w tymże oraz w "Gazecie Narodowej" lwowskiej (pióra Agatona Gillera) i o Janie Matejce w "Le Gaulois". - Orda Napoleon, rysownik, 1883, (litogr.), k. 328-329, ogłoszenie prenumeraty na "Album widoków" (Pińsk 1876-1883). - Philippi Rudolf, 1878, k. 18-19, dar wydawnictw BK. - Poziomska Józefa z Wróblewskich, 1878, k. 56-57, oferta sprzedaży rkps. nie wydanych prac historycznych Waleriana Wróblewskiego (pseudonim W. Koronowicz). - Rakowicz Kalikst, student, 1883, k. 344-345, o pracę w BK. - Redner Leo ks., proboszcz w Gdańsku, 1879, k. 171-172, oferta sprzedaży portretu Jana III Sobieskiego. - Rembowski Bolesław, 1880, k. 268-269, wypożyczenie książek z BK dotyczących historii i literatury Wschodu. - Rostafiński Józef, 1878, (2), k. 119-121, zakup odbitek własnych artykułów z "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Rozdrażewski Władysław, urzędnik, 1879, k. 154-155, o pracę. - Różycki Leopold, sekretarz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1878, k. 35-36, potwierdzenie odbioru wydawnictw BK dla Towarzystwa. - Rube R. & Co., Pergament Papier-Fabrik, Weende pod Getyngą, 1879-1880, (2), k. 130, 270, zakup pergaminu. - "Ruch Literacki", red. we Lwowie, 1878, (2), k. 98-99, rachunek za prenumeratę. - Ruczyński Stanisław, 1879, k. 139-140, o posadę w BK, załączony życiorys. - Rychlicki Stanisław, student matematyki, 1878, (2), k. 100-101, 104-105, dar "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu" dla S. Rychlickiego.
  • Schlichting Alfred, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1878, k. 72-73, projekt wydania indeksu "Herbarza polskiego" Kaspra Niesieckiego. - Schwartz Wilhelm, archeolog, dyrektor Friedrich Wilhelm Gymnasium w Poznaniu, 1879, (2) k. 137-138, 166-167, wykorzystanie zabytków archeologicznych z Muzeum kórnickiego do pracy "Nachtrag zu den Materialen zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen" (Poznań 1879); sprawa umiejscowienia znalezisk archeologicznych dokonanych w trzecim dziesięcioleciu XIX w. przez Stefana Kosseckiego w dolinie Baryczy (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 176). - Sczaniecki Michał, działacz społeczny i polityczny, skarbnik Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1878, k. 52-53, udostępnienie materiałów własnych do wyd. "Acta Tomiciana". - Sendykowski Adam, student medycyny, 1879, k. 126-127, o pracę w BK. - Siemaszko Otton, 1882, k. 305-306, oferta sprzedaży rkps. Joachima Lelewela. - Simon Wojciech, urzędnik, 1879, k. 146-147, o posadę w BK. - Skwarcz [?], 1878, k. 94-95, oferta sprzedaży st. dr. - Sopodźko Tytus, poeta i literat, 1878, k. 16-17, prenumerata "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Sosnowski Maksymilian Edward, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1883, k. 324-325, badania porównawcze egzemplarza inkunabułu "Explanatio in psalterium" Jana Turrecrematy (Moguncja 1474) z Biblioteki Raczyńskich i BK. - Stasiński Józef, 1880-1882, (3), k. 239-240, 245-246, 318, na k. 318 dopisek J. Popławskiego, badania historyczne J. Stasińskiego dotyczące Kazimierza Odnowiciela (Mnicha); dar wydawnictw BK. - Stowarzyszenie Drukarzy Polskich w Poznaniu (podpis: Franciszek Elsner przewodniczący i A. Depczyński sekretarz), 1883, k. 340-341, zwiedzanie Muzeum kórnickiego przez członków Stowarzyszenia. - Studniarski Maksymilian, nauczyciel w szkole realnej w Poznaniu, 1882, k. 314-315, o dane do hasła Kórnik do t. 14 "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego". - Sussmann H. J. & Sohn, Buch-, Kunst- und Antiquariatshandlung, Poznań, 1881, k. 273-274, oferta sprzedaży st. dr. - Szulc Teodor, Zakład litograficzny i handel papieru w Poznaniu, 1879, k. 190-191, wykonanie mapy do t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Szulc Wł., 1878, k. 11-12, oferta sprzedaży st. dr.
  • Terquem Em. ("Nouveautés Américaines"), Paryż 1880, (2 dr.), k. 253-259, katalog sprzętu bibliotecznego. - Tomaszewski J., kupiec w Środzie, 1881, k. 292-293, oferta sprzedaży ryciny - portretu Napoleona II, księcia Reichstadt. - Tuczyński Franciszek Ksawery, nauczyciel, pisarz ludowy, 1881, k. 287-288, o posadę w BK. - Voss Albert (XI. General-Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, Berlin), 1880, (3 dr.), k. 199-200, 213-214, 241-242, zaproszenie do udziału w wystawie i jej program. - Wagner Franz, Buchhandlung, Lipsk, 1883, k. 339, rozprowadzenie wyd. BK. - Wagner Theodor, archiwista w Třeboň (Wittingau), 1879, k. 186-187, materiały do wyd. "Acta Tomiciana" w archiwum w Třeboň . - Walton [?], 1879, k. 158-159, kwerenda dotycząca materiałów do abpa Jana Łaskiego. - "Warta" i "Oświata", ekspedycja w Poznaniu, 1880, k. 209-210, rachunek za prenumeratę. - Wierzbicki [?], astronom, 1883, (3), k. 319, 336, 338, zakup wyd. matematycznych BK.
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (podpis: Kazimierz Krasicki kurator i Aleksander Hirschberg kustosz), 1878, k. 29, potwierdzenie odbioru wyd. BK. - Zakrzewski Ignacy, 1878, (3), k. 5-6, 20-21, 108-109, zbieranie materiału do wyd. "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; prenumerata i dary tegoż wyd. - Zehmen H. M. von, 1880, k. 234-235, kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących rodziny Czemów. - Zielewicz Ignacy, lekarz, 1883, k. 330, kwerenda dotycząca materiałów do biografii Klaudyny z Działyńskich Potockiej. - Zieliński [?], 1878, k. 117-118, o posadę w BK. - Żupański Jan Konstanty, księgarz i wydawca w Poznaniu, 1878-1880, (4), k. 13-14, 33-34, 243-244, 250-251, wypożyczenie listów Kazimierza Pułaskiego z BK Adamowi L. Sołtanowi; sprzedaż komisowa wyd. BK przez Księgarnię J.K. Żupańskiego; oferta wydania wspólnego katalogu wyd. - Żychliński Teodor, genealog i dziennikarz, 1880, (2), k. 201-202, 211-212, kwerenda dotycząca materiałów do genealogii Działyńskich i Kościeleckich do wydania "Złotej księgi szlachty polskiej".
 • Opracowania:
  • Fogel Jerzy: Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] Fontes Archeologici Posnanienses. T. 62:1975, s. 176
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 49-57

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a "Korespondencja Biblioteki Kórnickiej, 1878 [...] 1884".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1877-1884
 • 300 a 353 k. c 29x23 cm
 • 340 d rkps, dr., litogr. e opr. półpł.
 • 400 a Kornowicz W. zob. Wróblewski Walerian (pseud. W. Koronowicz)
 • 400 a Wróblewska Józefa zob. Poziomska Józefa z Wróblewskich
 • 500 a 180 listów
 • 520 a Altmann Karol Fryderyk Wilhelm, superintendent ostrzeszowski, 1879, (4), k. 168, 173-174, 177-179, o spis dubl. BK; propozycja wydania nakł. BK Samuela ze Skrzypny Twardowskiego "Legacji ks. Krzysztofa Zbaraskiego" z rkps. Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; oferta sprzedaży st. dr.; popularyzacja literatury polskiej na Śląsku; drukarnie w Brzegu w pierwszej połowie XIX w. - Arvay Edward, księgarz i drukarz w Rzeszowie, 1880, k. 227, oferta sprzedaży dr. "Kroniki polskiej" Marcina Bielskiego z r. 1597. - Bentkowski Leon, 1878-1880, (3), k. 58-59, 162-163, 197-198, przewóz zbiorów muzealnych Czartoryskich z Kórnika do Krakowa i wybór eksponatów na wystawę paryską 1879 r.; sytuacja ks. Ignacego Polkowskiego w Krakowie; przygotowania do wystawy sobiescianów 1880 r. - Biedowicz St., gorzelnik, 1881, k. 283-284, oferta sprzedaży dr. XIX w. - Bierzyński Roman, publicysta i literat, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1878, k. 46-47, dary prac własnych dla BK; uwagi o papierach po Aleksandrze Wielopolskim; o odpis mowy Władysława Niegolewskiego w sejmie pruskim. - Boehm (Böhm), nauczyciel gimnazjum w Śremie, 1878, k. 54-55, dar wyd. BK. - Borucki Leon, 1881, k. 285-286, zakup wyd. matematycznych BK. - Bülow Gottfried von, archiwista Archiwum Państwowego w Szczecinie, 1878, k. 39-40, dar wyd. BK dla Archiwum. - Bułakowski [?], 1884, k. 352-253, konsultacja dotycząca ceny Biblii Leopolity z 1561. - Callier Edmund, literat i historyk, 1878, k. 122-123, oferta sprzedaży st.dr. z oficyny Melchiora Nehringa w Toruniu. - Calvary & Co., Verlag-Buchhandlung und Antiquariat, Berlin, 1882,, k. 313, oferta sprzedaży dzieła Mateusza z Krakowa. - Chrustowicz Wawrzyniec ks., 1880, (3), k. 219-222, 225-226, sprawa druku "Mowy na żałobnym nabożeństwie za duszę św. p. hr. Jana Działyńskiego" (Poznań 1880). - Czarnowski Stanisław, literat, historyk prasy, właściciel księgarni w Warszawie, 1880, k. 252, o katalog wydawnictw BK. - Czartoryska Elżbieta z Działyńskich, 1878-1879, (2), k. 124-125, 135-136, zakup wydawnictw BK. - Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben (podpis: Erazm Barącz przewodniczący i [?] Karnecki sekretarz), 1879, k. 184-185, zaproszenie na "wieczorek muzykalno-literacki ku uczczeniu 24-tej rocznicy zgonu Adama Mickiewicza".
 • 520 a Bronikowski Antoni, hellenista, nauczyciel gimnazjum w Ostrowie, 1884, k. 350-351, o pomoc w wydaniu nakładem Aleksandra Czartoryskiego t. 3 przekładu "Dzieł" Platona (Poznań 1884). - Chociszewski Józef, 1882, k. 316-317, o pomoc finansową w wydaniu książek dla ludu. - Letalle P., 1882, k. 300-302, propozycja umieszczenia rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego jako depozytu w Bibliotece Polskiej w Paryżu. - Supiński Józef, ekonomista, 1882, k. 296-297, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 298-290, o nakład wyd. jego "Pism". - Tuczyński Franciszek Ksawery, 1881, k. 289-290, o posadę w BK.
 • 520 a Dakowski Eligiusz, 1880, k. 228-229, zamówienie wypisu z herbarza dr. dotyczącego rodziny Dakowskich. - Dobrowolski Franciszek, red. "Dziennika Poznańskiego", 1879, k. 164-165, kwerenda dotycząca mapy doliny Baryczy wykonanej przez Stefana Kosseckiego i przekazów wyników jego badań archeologicznych na tym terenie (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 62:1975, s. 176). - Dobrowolski Tadeusz, student prawa w Berlinie, 1880, k. 188-189, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów akademickiego Towarzystwa Literackiego w Berlinie z l. 1855-1863. - Dobrski Konrad, lekarz, red. "Pamiętnika Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego", 1878, k. 1-2, oferta wymiany czasopisma "Zdrowie" na "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Dutkiewicz Jan Józef, malarz, urzędnik gospodarczy, 1881, k. 277-278, o posadę w BK. - Dykier Maciej, student filozofii we Wrocławiu, 1879, k. 144-145, o posadę w BK. - Dziatzko Karl, bibliograf, dyrektor Königlische und Universitäts-Bibliothek we Wrocławiu, 1878, (2), k. 15, 27-28, zakup wydawnictw BK. - "Dziennik Poznański", 1880, k. 247, rachunek za egzemplarz "Dziennika". - "Encyklopedia Britannica", Libraries, Londyn (podpis: Henry R. Tedder, Ernest C. Thomas), 1881, (dr.), k. 281-282, o dane dotyczące BK do hasła: biblioteki. - Erzepki Romuald, archeolog i kolekcjoner, 1879-1883, (2), k. 156-157, 334-335, oferta sprzedaży książek. - Faleński K., nauczyciel w Szkole Polskiej w Paryżu, 1879, k. 152-153, o posadę. - Franke Jan, 1879, k. 180-181, dar książki dla Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu i zakup wydawnictw BK. - Freudenreich & Cynka, Poznań, 1883, k. 346-347, formalności celne dotyczące eksponatów na wystawę sobiescianów w Krakowie. - Frydrychowicz Romuald ks., historyk, 1880-1883, (2), k. 237-238, 242-243, przy tym list ks. Stanisława Kujota do Z.Celichowskiego, 1880, k. 236, wypożyczenie dzieł dotyczących mitologii słowiańskiej.
 • 520 a Gadon Lubomir, publicysta i historyk, 1882, (2), k. 307-310, pośrednictwo w nabyciu "Rocznika PTPN", wyd. J.K. Żupańskiego i czasopism poznańskich dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. - "Gazeta Krakowska", 1881, (dr.), k. 295, monit dotyczący rachunku za prenumeratę. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1878, k. 31-32, sytuacja Księgarni A.B. Boguckiego w Warszawie; rozprowadzanie wyd. BK. - Günther Carl, Photographische Verlag, Berlin, 1880, (dr.), k. 260-265, prospekt wyd. - Hertz Stanisław, antykwariusz w Warszawie, 1879, k. 128-129, oferta sprzedaży rkps. Joachima Lelewela. - Hildebrandt Hermann, historyk niemiecki, 1878, (2), k. 37-38, 96-97, kwerenda dotycząca rkps. "livonica" XVI w. - Jagodzińska Julia, 1879, k. 133-134, kwerenda dotycząca dokumentu gen. Jana Schwerina. - Janicki Ignacy, 1878-1882, (2), k. 7-8, 303-304, prenumerata "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; uwagi o książkach z księgozbioru Konstantego Świdzińskiego w Bibliotece Ordynacji Krasińskich. - Jarochowski Kazimierz, historyk, 1878, k. 50-51, korzystanie z rkps. BK dotyczących epoki Augusta II. - Jasiński Ludwik, 1878, k. 64-65, oferta sprzedaży książki emigracyjnej. - Jerzykowski Antoni, 1878-1879, (2), k. 90-91, 160-161, korekta t.8 "Dzieł" Cycerona (Poznań 1879); oferta sprzedaży st. dr. - Jolowicz Józef, księgarz i antykwariusz w Poznaniu, 1880, k. 195-196, cena wyd. "Scriptores rerum Prussicarum" (Lipsk 1861-1874). - Jungfer Theodor, nauczyciel gimnazjum w Rogoźnie, 1882, k. 322-323, wypożyczenie książek z zakresu historii literatury polskiej.
 • 520 a Horoszkiewicz Julian, pisarz i pamiętnikarz, 1879, k. 175-176,kwerenda dotycząca pieśni i marszów polskich do wyd. "Wspomnienia roku 1830-1831". ("Wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego, odnoszące się do tej epoki", Lipsk 1880). - Jagodzińska Julia, 1879, k. 131-132, kwerenda dotycząca dokumentu gen. Jana Schwerina. - Nowicki Maksymilian, 1878, k. 110-113, uwagi o znajomości wśród Polaków dzieł z zakresu biologii, psychologii, socjologii, historii kultury, filozofii i logiki, spis wybitniejszych uczonych zachodnioeuropejskich i ich dzieł, spis uczonych polskich z wymienionych dziedzin i postulat wydania polskich przekładów prac z tego zakresu. - Podsędek Antoni, 1880, k. 192-195, postulat wydania historii literatury polskiej i ważniejszych dzieł z literatury polskiej w przekładzie niemieckim. - Szwarc Jan, introligator, 1878, k. 102-103, o prace introligatorskie.
 • 520 a III. Listy do Władysława Zamoyskiego:
 • 520 a II. Listy do Jana Działyńskiego:
 • 520 a I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
 • 520 a Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wiedeń (podpis: Theodor Sickel [?], sekretarz generalny), 1878, k. 24-25, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Karchowski N., urzędnik, 1879, k. 141, o pracę. - Karłowicz Jan, 1878-1880, (3), k. 66-67, 80-82, 248-249, sprzedaż fotografii kart początkowych "Marchołta" z r. 1595; informacje bibliograficzne dotyczące rkps. "Psałterza puławskiego". - Karwowski Stanisław, 1878, (2), k. 70-71, 87-88, wypożyczenie książek z zakresu historii Polski XVI i XVII w.; publiczne wykłady historyczne w Żaganiu. - Kitka Stanisław, introligator w Poznaniu, 1878, (4), k. 22-23, 41-43, 76-77, 89, prace introligatorskie dla BK. - Koehler Klemens, 1883, k. 326-327, konsultacje dotyczące posiadanego rkps. polskiego przekładu poematu Ludovico Ariosto "Orland szalony". - Komitet Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Przemyślu (podpis: Stanisław Stadnicki przewodniczący i Kazimierz Dworski sekretarz), 1882, (litogr.), k. 311-312, zaproszenie do udziału w Wystawie, w dziale wychowania i nauki. - Korytkowski Jan ks., 1878, (2), k. 60-61, 68-69, korespondencja abpa Jana Łaskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie do wyd. "Acta Tomiciana"; dary wyd. BK. - Kossakowski Adam, kierownik Księgarni Luksemburskiej w Paryżu, 1878, k. 115-116, zamówienie "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Kozłowski Karol, literat, księgarz i wydawca, sekretarz wydziału historycznego PTPN, 1879-1883, (3), k. 169-170, 217-218, 332-333, konsultacje bibliograficzne; sprawy wydziału historycznego PTPN; informacje księgarskie i antykwarskie. - Koźmian Stanisław Egbert, 1880, k. 205-206, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 207-208, delegowanie Z. Celichowskiego przez PTPN na Zjazd Historyczny im. Jana Długosza w Krakowie; o portrety Tytusa i Jana Działyńskich dla PTPN. - Krajewski Marceli, 1879, k. 182-183, o adres pobytu Jana Działyńskiego. - Krasnosielski N., sekretarz Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Lipsku, 1878, k. 85-86, dar wydawnictw BK dla Towarzystwa. - Kraushar Aleksander, 1880, k. 215-216, sprawa odpisu listu Jana Łaskiego dla A. Kraushara. - Kremer Karol, 1881, k. 275-276, oferta sprzedaży rkps. i dr. ze zbiorów Wolańskich w Pakości i Iłowieckich z Ujścia. - Kurnatowski & Co., Antykwariat, Kraków, 1881, k. 293-294, oferta sprzedaży dr. polskich XVI w.
 • 520 a Lange J. B., Księgarnia, Gniezno, 1882, k. 320-321, oferta sprzedaży wydawnictw własnych - dzieł J. Korytkowskiego. - Lindner Karol, nauczyciel gimnazjum w Poznaniu, 1881, k. 279-280, kandydatura Mazurkiewicza na posadę w BK. - Liske Ksawery, 1878, k. 74-75, prenumerata t. 1 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Löwenfeld Raphael, filolog, 1881, k. 272-273, korzystanie z materiałów BK o pracy "Przyczynek do życiorysu Łukasza Górnickiego" ("Ateneum" t. 3:1883). - Łacikowski Stanisław, introligator, 1880, k. 266-267, oferta usług dla BK. - Łebiński Władysław, 1877-1878, (9), k. 3-4, 9-10, 26, 30, 48-49, 62-63, 92-93, 106-107, 114, ogłoszenie prenumeraty i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; sprawa wydania "Dzieł" Platona w przekładzie Antoniego Bronikowskiego; praca Antoniego Jerzykowskiego przy wydaniu "Dzieł" Cycerona; wystawa światowa w Paryżu i udział w niej BK. - Maciejowski Wacław Aleksander, 1878, k. 83-84, wymiana prac własnych na wydawnictwa BK. - Marten Ferdynand, nauczyciel gimnazjum w Ostrowie, 1879, k. 142-143, kandydatura syna, Wacława Martena, na posadę w BK. - Michałowski Józef, doktorant filozofii, 1879-1880, (2), k. 148-151, 203-204, o posadę w BK, z załączonym życiorysem; o pomoc w wydaniu prac własnych z zakresu gramatyki polskiej. - Michalski Stanisław, urzędnik celny w Poznaniu, 1878, k. 78-79, wymiana druków XVIII w. na wydawnictwa BK.
 • 520 a Nawrocki Ludwik, student prawa, bibliotekarz Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Lipsku, 1878, k. 44-45, o wydawnictwa BK dla biblioteki Towarzystwa. - Neustadt Ludwig dr, 1881, k. 337, zwiedzanie BK. - Niedźwiecki Leonard, 1880, k. 223-224, przesyłka "Sprawozdania Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu"; uwagi o artykułach poświęconych Janowi Działyńskiemu w tymże oraz w "Gazecie Narodowej" lwowskiej (pióra Agatona Gillera) i o Janie Matejce w "Le Gaulois". - Orda Napoleon, rysownik, 1883, (litogr.), k. 328-329, ogłoszenie prenumeraty na "Album widoków" (Pińsk 1876-1883). - Philippi Rudolf, 1878, k. 18-19, dar wydawnictw BK. - Poziomska Józefa z Wróblewskich, 1878, k. 56-57, oferta sprzedaży rkps. nie wydanych prac historycznych Waleriana Wróblewskiego (pseudonim W. Koronowicz). - Rakowicz Kalikst, student, 1883, k. 344-345, o pracę w BK. - Redner Leo ks., proboszcz w Gdańsku, 1879, k. 171-172, oferta sprzedaży portretu Jana III Sobieskiego. - Rembowski Bolesław, 1880, k. 268-269, wypożyczenie książek z BK dotyczących historii i literatury Wschodu. - Rostafiński Józef, 1878, (2), k. 119-121, zakup odbitek własnych artykułów z "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu". - Rozdrażewski Władysław, urzędnik, 1879, k. 154-155, o pracę. - Różycki Leopold, sekretarz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1878, k. 35-36, potwierdzenie odbioru wydawnictw BK dla Towarzystwa. - Rube R. & Co., Pergament Papier-Fabrik, Weende pod Getyngą, 1879-1880, (2), k. 130, 270, zakup pergaminu. - "Ruch Literacki", red. we Lwowie, 1878, (2), k. 98-99, rachunek za prenumeratę. - Ruczyński Stanisław, 1879, k. 139-140, o posadę w BK, załączony życiorys. - Rychlicki Stanisław, student matematyki, 1878, (2), k. 100-101, 104-105, dar "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu" dla S. Rychlickiego.
 • 520 a Schlichting Alfred, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1878, k. 72-73, projekt wydania indeksu "Herbarza polskiego" Kaspra Niesieckiego. - Schwartz Wilhelm, archeolog, dyrektor Friedrich Wilhelm Gymnasium w Poznaniu, 1879, (2) k. 137-138, 166-167, wykorzystanie zabytków archeologicznych z Muzeum kórnickiego do pracy "Nachtrag zu den Materialen zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen" (Poznań 1879); sprawa umiejscowienia znalezisk archeologicznych dokonanych w trzecim dziesięcioleciu XIX w. przez Stefana Kosseckiego w dolinie Baryczy (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 176). - Sczaniecki Michał, działacz społeczny i polityczny, skarbnik Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1878, k. 52-53, udostępnienie materiałów własnych do wyd. "Acta Tomiciana". - Sendykowski Adam, student medycyny, 1879, k. 126-127, o pracę w BK. - Siemaszko Otton, 1882, k. 305-306, oferta sprzedaży rkps. Joachima Lelewela. - Simon Wojciech, urzędnik, 1879, k. 146-147, o posadę w BK. - Skwarcz [?], 1878, k. 94-95, oferta sprzedaży st. dr. - Sopodźko Tytus, poeta i literat, 1878, k. 16-17, prenumerata "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Sosnowski Maksymilian Edward, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1883, k. 324-325, badania porównawcze egzemplarza inkunabułu "Explanatio in psalterium" Jana Turrecrematy (Moguncja 1474) z Biblioteki Raczyńskich i BK. - Stasiński Józef, 1880-1882, (3), k. 239-240, 245-246, 318, na k. 318 dopisek J. Popławskiego, badania historyczne J. Stasińskiego dotyczące Kazimierza Odnowiciela (Mnicha); dar wydawnictw BK. - Stowarzyszenie Drukarzy Polskich w Poznaniu (podpis: Franciszek Elsner przewodniczący i A. Depczyński sekretarz), 1883, k. 340-341, zwiedzanie Muzeum kórnickiego przez członków Stowarzyszenia. - Studniarski Maksymilian, nauczyciel w szkole realnej w Poznaniu, 1882, k. 314-315, o dane do hasła Kórnik do t. 14 "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego". - Sussmann H. J. & Sohn, Buch-, Kunst- und Antiquariatshandlung, Poznań, 1881, k. 273-274, oferta sprzedaży st. dr. - Szulc Teodor, Zakład litograficzny i handel papieru w Poznaniu, 1879, k. 190-191, wykonanie mapy do t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski". - Szulc Wł., 1878, k. 11-12, oferta sprzedaży st. dr.
 • 520 a Terquem Em. ("Nouveautés Américaines"), Paryż 1880, (2 dr.), k. 253-259, katalog sprzętu bibliotecznego. - Tomaszewski J., kupiec w Środzie, 1881, k. 292-293, oferta sprzedaży ryciny - portretu Napoleona II, księcia Reichstadt. - Tuczyński Franciszek Ksawery, nauczyciel, pisarz ludowy, 1881, k. 287-288, o posadę w BK. - Voss Albert (XI. General-Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, Berlin), 1880, (3 dr.), k. 199-200, 213-214, 241-242, zaproszenie do udziału w wystawie i jej program. - Wagner Franz, Buchhandlung, Lipsk, 1883, k. 339, rozprowadzenie wyd. BK. - Wagner Theodor, archiwista w Třeboň (Wittingau), 1879, k. 186-187, materiały do wyd. "Acta Tomiciana" w archiwum w Třeboň . - Walton [?], 1879, k. 158-159, kwerenda dotycząca materiałów do abpa Jana Łaskiego. - "Warta" i "Oświata", ekspedycja w Poznaniu, 1880, k. 209-210, rachunek za prenumeratę. - Wierzbicki [?], astronom, 1883, (3), k. 319, 336, 338, zakup wyd. matematycznych BK.
 • 520 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (podpis: Kazimierz Krasicki kurator i Aleksander Hirschberg kustosz), 1878, k. 29, potwierdzenie odbioru wyd. BK. - Zakrzewski Ignacy, 1878, (3), k. 5-6, 20-21, 108-109, zbieranie materiału do wyd. "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; prenumerata i dary tegoż wyd. - Zehmen H. M. von, 1880, k. 234-235, kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących rodziny Czemów. - Zielewicz Ignacy, lekarz, 1883, k. 330, kwerenda dotycząca materiałów do biografii Klaudyny z Działyńskich Potockiej. - Zieliński [?], 1878, k. 117-118, o posadę w BK. - Żupański Jan Konstanty, księgarz i wydawca w Poznaniu, 1878-1880, (4), k. 13-14, 33-34, 243-244, 250-251, wypożyczenie listów Kazimierza Pułaskiego z BK Adamowi L. Sołtanowi; sprzedaż komisowa wyd. BK przez Księgarnię J.K. Żupańskiego; oferta wydania wspólnego katalogu wyd. - Żychliński Teodor, genealog i dziennikarz, 1880, (2), k. 201-202, 211-212, kwerenda dotycząca materiałów do genealogii Działyńskich i Kościeleckich do wydania "Złotej księgi szlachty polskiej".
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre
 • 581 a Fogel Jerzy: Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] |Fontes Archeologici Posnanienses. T. 62:1975, s. 176
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 49-57
 • 600 a Ariosto Ludovico
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Bogucki A.B.
 • 600 a Bronikowski Antoni
 • 600 a Czartoryscy
 • 600 a Czartoryski Aleksander
 • 600 a Czemowie
 • 600 a Dakowscy
 • 600 a Długosz Jan
 • 600 a Działyńscy
 • 600 a Działyński Jan Kanty d (1829-1880)
 • 600 a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Fogel Jerzy
 • 600 a Giller Agaton
 • 600 a Hoene-Wroński, Józef Maria d (1776-1853)
 • 600 a Iłowieccy z Ujścia
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Kazimierz Odnowiciel (Mnich) c książę Polski
 • 600 a Kościeleccy
 • 600 a Kossecki Stefan
 • 600 a Kossecki Stefan
 • 600 a Łaski Jan d (ok. 1456-1531)
 • 600 a Łaski Jan d (ok. 1456-1531)
 • 600 a Lelewel Joachim
 • 600 a Lelewel Joachim
 • 600 a Leopolita Jan
 • 600 a Marten Wacław
 • 600 a Matejko Jan
 • 600 a Mateusz z Krakowa
 • 600 a Mazurkiewicz [?]
 • 600 a Mickiewicz, Adam (1798-1855)
 • 600 a Napoleon b II c (książę Reichstadtu ; d 1811-1832)
 • 600 a Nehring Melchior
 • 600 a Niegolewski Władysław
 • 600 a Polkowski Ignacy, ks.
 • 600 a Popławski J.
 • 600 a Potocka Klaudyna z Działyńskich
 • 600 a Pułaski Kazimierz d (1747-1779)
 • 600 a Schwerin Jan gen.
 • 600 a Schwerin Jan gen.
 • 600 a Sołtan Adam Lew
 • 600 a Świdziński Konstanty
 • 600 a Twardowski Samuel ze Skrzypny
 • 600 a Wielopolski Aleksander
 • 600 a Wolańscy z Pakości
 • 600 a Wróblewski Walerian (pseud. W. Koronowicz)
 • 600 a Zbaraski Krzysztof
 • 600 a Żupański Jan Konstanty
 • 610 a Archiwum Państwowe (Königliche Staatsarchiv) (Szczecin)
 • 610 a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 610 a Biblioteka Kapitulna Gniezno
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
 • 610 a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 610 a Bogucki A.B., |Księgarnia Warszawa
 • 610 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie (Paryż)
 • 610 a Towarzystwo Literackie (akademickie) Berlin d 1855-1863
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków Lipsk
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków Lipsk
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Toruń
 • 610 a Towarzystwo Nauk Ścisłych Paryż
 • 610 a Zamek Kórnicki
 • 610 a Zamek Kórnicki
 • 610 a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 611 a Wystawa Rolniczo-Przemysłowa c Przemyśl) d (1882 ;
 • 611 a Wystawa światowa c Paryż d 1879
 • 611 a Wystawa światowa c Paryż) d (1879 ;
 • 611 a Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego c Kraków) d (1883 ;
 • 611 a Zjazd Historyczny im. Jana Długosza c (Kraków d 1880)
 • 651 a Barycz rz.
 • 651 a Barycz, rz.
 • 651 a Berlin x Towarzystwo Literackie (akademickie) y 1855-1863
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x księgarnia - Calvary S. & Co.
 • 651 a Berlin x Deutsche Anthropologische Gesellschaft
 • 651 a Berlin x Sejm Pruski
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x Photographische Verlag - Günther Carl
 • 651 a Brzeg Śląski x drukarnie
 • 651 a Gniezno x Biblioteka Kapitulna
 • 651 a Gniezno x Księgarnia - Lange J. B.
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651 a Kraków x księgarnia - Kurnatowski & Co.
 • 651 a Kraków x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 a Kraków x Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego y 1883
 • 651 a Kraków x Zjazd Historyczny im. Jana Długosza y 1880
 • 651 a Kraków czasopismo - "Gazeta Krakowska"
 • 651 a Leoben x Czytelnia Polska Akademików Górniczych
 • 651 a Lipsk x Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków
 • 651 a Lipsk x Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków
 • 651 a Lipsk x Księgarnia - Wagner Franz
 • 651 a Londyn x "Encyklopedia Britannica"
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Gazeta Narodowa"
 • 651 a Lwów x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Ruch Literacki"
 • 651 a Pakość
 • 651 a Paryż x Wystawa światowa y 1879
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Nauk Ścisłych
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Paryż x czasopismo - "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu"
 • 651 a Paryż x Wystawa światowa y 1879
 • 651 a Paryż x czasopismo - "Le Gaulois"
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Historyczno-Literackie
 • 651 a Poznań x Kantor spedycyjny i komisowy - Freudenreich & Cynka
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk"
 • 651 a Poznań x Zakład litograficzny - Szulc Teodor
 • 651 a Poznań x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Warta"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 a Poznań x Stowarzyszenie Drukarzy Polskich
 • 651 a Poznań x księgarnia - Sussmann H. J. & Sohn
 • 651 a Poznań x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Oświata"
 • 651 a Przemyśl x Komitet Wystawy Rolniczo-Przemysłowej
 • 651 a Przemyśl x Wystawa Rolniczo-Przemysłowa y 1882
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Szczecin x Archiwum Państwowe
 • 651 a Toruń x Towarzystwo Naukowe
 • 651 a Třeboň x archiwum
 • 651 a Ujście
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 a Warszawa x Księgarnia - Bogucki A.B.
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Zdrowie"
 • 651 a Weende pod Getyngą x Pergament Papier-Fabarik - Rube R. & Co.
 • 651 a Wiedeń x Kaiserliche Akademie der Wissenschaften
 • 651 a Żagań
 • 653 a Australia - etnografia
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Muzeum - |Zamek Kórnicki - zbiory
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 700 a Altmann Karol Fryderyk Wilhelm
 • 700 a Arvay Edward
 • 700 a Barącz Erazm
 • 700 a Bentkowski Leon
 • 700 a Biedowicz St.
 • 700 a Bierzyński Roman
 • 700 a Boehm (|Böhm)
 • 700 a Borucki Leon
 • 700 a Bronikowski Antoni
 • 700 a Bułakowski [?]
 • 700 a Bülow Gottfried von
 • 700 a Callier Edmund
 • 700 a Calvary S.
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chociszewski Józef
 • 700 a Chrustowicz Wawrzyniec ks.
 • 700 a Cynka [?]
 • 700 a Czarnowski Stanisław
 • 700 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich
 • 700 a Dakowski Eligiusz
 • 700 a Depczyński A.
 • 700 a Dobrowolski Franciszek
 • 700 a Dobrowolski Tadeusz
 • 700 a Dobrski Konrad
 • 700 a Dutkiewicz Jan Józef
 • 700 a Dworski Kazimierz
 • 700 a Dykier Maciej
 • 700 a Działyński Jan Kanty d (1829-1880)
 • 700 a Dziatzko Karl
 • 700 a Elsner Franciszek
 • 700 a Erzepki Romuald
 • 700 a Faleński K.
 • 700 a Franke Jan
 • 700 a Freudenreich [?]
 • 700 a Frydrychowicz Romuald, ks.
 • 700 a Gadon Lubomir
 • 700 a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 a Günther Carl
 • 700 a Hertz Stanisław
 • 700 a Hildebrandt Hermann
 • 700 a Hirschberg Aleksander
 • 700 a Horoszkiewicz Julian
 • 700 a Jagodzińska Julia
 • 700 a Jagodzińska Julia
 • 700 a Janicki Ignacy
 • 700 a Jarochowski Kazimierz
 • 700 a Jasiński Ludwik
 • 700 a Jerzykowski Antoni
 • 700 a Jolowicz Józef
 • 700 a Jungfer Theodor
 • 700 a Karchowski N.
 • 700 a Karłowicz Jan
 • 700 a Karnecki [?]
 • 700 a Karwowski Stanisław
 • 700 a Kitka Stanisław
 • 700 a Koehler Klemens
 • 700 a Korytkowski Jan, ks.
 • 700 a Kossakowski Adam
 • 700 a Kozłowski Karol
 • 700 a Koźmian Stanisław Egbert
 • 700 a Krajewski Marceli
 • 700 a Krasicki Kazimierz d (1807-1882)
 • 700 a Krasnosielski N.
 • 700 a Kraushar Aleksander
 • 700 a Kremer Karol
 • 700 a Kujot Stanisław, ks.
 • 700 a Kurnatowski
 • 700 a Łacikowski Stanisław
 • 700 a Lange J. B.
 • 700 a Łebiński Władysław
 • 700 a Letalle P.
 • 700 a Lindner Karol
 • 700 a Liske Ksawery
 • 700 a Löwenfeld Raphael
 • 700 a Maciejowski Wacław Aleksander
 • 700 a Marten Ferdynand
 • 700 a Michałowski Józef d (ur. 1846)
 • 700 a Michalski Stanisław
 • 700 a Nawrocki Ludwik
 • 700 a Neustadt Ludwig
 • 700 a Niedźwiecki Leonard
 • 700 a Nowicki Maksymilian
 • 700 a Orda Napoleon
 • 700 a Philippi Rudolf
 • 700 a Podsędek Antoni
 • 700 a Poziomska Józefa z Wróblewskich
 • 700 a Rakowicz Kalikst
 • 700 a Redner Leo ks.
 • 700 a Rembowski Bolesław
 • 700 a Rostafiński Józef
 • 700 a Rozdrażewski Władysław
 • 700 a Różycki Leopold
 • 700 a Rube R.
 • 700 a Ruczyński Stanisław
 • 700 a Rychlicki Stanisław
 • 700 a Schlichting Alfred
 • 700 a Schwartz Wilhelm
 • 700 a Sczaniecki Michał Leon
 • 700 a Sendykowski Adam
 • 700 a Sickel [?] Theodor
 • 700 a Siemaszko Otton
 • 700 a Simon Wojciech
 • 700 a Skwarcz [?]
 • 700 a Sopodźko Tytus
 • 700 a Sosnowski Maksymilian Edward
 • 700 a Stadnicki Stanisław
 • 700 a Stasiński Józef
 • 700 a Studniarski Maksymilian
 • 700 a Supiński Józef
 • 700 a Sussmann H. J.
 • 700 a Szulc Teodor
 • 700 a Szulc Wł.
 • 700 a Szwarc Jan
 • 700 a Tedder Henry Richard
 • 700 a Terquem Em.
 • 700 a Thomas Ernest C.
 • 700 a Tomaszewski J.
 • 700 a Tuczyński Franciszek Ksawery
 • 700 a Tuczyński Franciszek Ksawery
 • 700 a Voss Albert
 • 700 a Wagner Franz
 • 700 a Wagner Theodor
 • 700 a Walton [?]
 • 700 a Wierzbicki [?]
 • 700 a Wolff Robert
 • 700 a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 700 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 a Zehmen H. M. von
 • 700 a Zielewicz Ignacy
 • 700 a Zieliński [?]
 • 700 a Żupański Jan Konstanty
 • 700 a Żychliński Teodor
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Calvary S. & Co., Verlagsbuchhandlung (Berlin)
 • 710 a Czytelnia Polska Akademików Górniczych Leoben
 • 710 a Deutsche Anthropologische Gesellschaft Berlin
 • 710 a Freudenreich & Cynka, |Kantor spedycyjny i komisowy Poznań
 • 710 a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Günther Carl, |Photographische Verlag Berlin
 • 710 a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 a Kaiserliche Akademie der Wissenschaften Wiedeń
 • 710 a Komitet Wystawy Rolniczo-Przemysłowej (Przemyśl)
 • 710 a Kurnatowski & Co., |Antykwariat Kraków
 • 710 a Lange J. B., |Księgarnia Gniezno
 • 710 a Rube R. & Co., |Pergament Papier-Fabarik Weende pod Getyngą
 • 710 a Sejm Pruski Berlin
 • 710 a Stowarzyszenie Drukarzy Polskich Poznań
 • 710 a Sussmann H. J. & Sohn, |Buch-, Kunst- und Antiquariatshandlung Poznań
 • 710 a Szulc Teodor, |Zakład litograficzny (Poznań)
 • 710 a Wagner Franz, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a Biblia Leopolity, 1561
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a "Encyklopedia Britannica" (Londyn)
 • 740 a "Gazeta Krakowska", Kraków
 • 740 a "Gazeta Narodowa", Lwów
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a "Le Gaulois", Paryż
 • 740 a Marchołt
 • 740 a Mowa na żałobnym nabożeństwie za duszę św. p. hr. Jana Działyńskiego. Poznań 1880
 • 740 a "Oświata", Poznań
 • 740 a "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu" (Paryż)
 • 740 a "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu", Paryż
 • 740 a Psałterz puławski
 • 740 a "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk", Poznań
 • 740 a "Ruch Literacki", Lwów
 • 740 a Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
 • 740 a Sprawozdanie Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu
 • 740 a "Warta", Poznań
 • 740 a "Zdrowie", Warszawa
 • 777 a Bielski Marcin t Kronika polska
 • 777 a Cicero Marcus Tullius t Dzieła
 • 777 a Niesiecki Kasper t Herbarz polski
 • 777 a Platon t Dzieła
 • 777 a Platon t Dzieła
 • 777 a Turrecremata Joannes t Explanatio in psalterium. Moguncja 1474
 • 852 j AB 091
 • 960 n Nr inw. 0094
 • 999 a KW

Indeksy