"Korespondencja Biblioteki Kórnickiej rozmaitej treści, 1884-1894".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 092
  • Nr inw. 0095
 • Kopie: Mf 8501
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Korespondencja Biblioteki Kórnickiej rozmaitej treści, 1884-1894".
 • Miejsce i czas powstania: 1884-1894
 • Opis fizyczny:
  • 447 k. 33x23 cm
  • rkps, litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger fre slv
 • Uwagi: 243 listy
 • Zawartość:
  • 1. Russell's Adolph Verlag, Münster (ogłoszenia wydawnicze), 1892, (2), k. 321-331. - 2. Słotwiński Adam ks.: "List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku", 1889, k. 198-199. - 3. Smolka Stanisław: "Leo XIII. Pont[ifex] Max[imus] historiae studiis consulens Tabularii arcana reclustit anno MDCCCLXXXVI". Odezwa o pomoc w sfinansowaniu wyprawy naukowej do Archiwum Watykańskiego, 1886, k. 45-46.
  • Akielewicz Mikołaj, 1886-1887, (3), k. 67-73, 90-91, starania o wydanie "Gramatyki języka litewskiego" (Poznań 1890); krytyka prac Jana Karłowicza z zakresu językoznawstwa litewskiego; współczesne stosunki polsko-litewskie. - Alkiewicz Stanisław, lekarz w Osiecznej, 1890, k. 240-241, zawartość biblioteki klasztoru reformatów w Osiecznej. - Bail Theodor, dyrektor Naturforschende Gesellschaft w Gdańsku, 1893, k. 393-394, odpowiedź na ofertę Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Balzer Oswald, 1890, k. 236-237, przesyłka "Pamiętnika II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie". - Barwiński Aleksander, historyk, prof. seminarium nauczycielskiego w Tarnopolu, 1884, k. 1-2, oferta sprzedaży st. dr. - Berg Wiktor, 1887, k. 117-118, kwerenda dotycząca materiałów rodziny Bergów. - Bertling Ernst August Carl, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, 1892, (2), k. 337-338, 345-346, Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana w Lipsku; portret Mikołaja Kopernika w Gdańsku. - Białoszyński Jan Nepomucen, urzędnik i dziennikarz, 1886, k. 60-61, o posadę. - Biegeleisen Henryk, 1891, k. 278-279, o udostępnienie autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza do wyd. krytycznego. - Bińkowski Roger, b. prowincjał reformatów, 1892, k. 302-303, pamiątki po Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim. - Boetticher Ernst, Buchhandlung, Berlin, 1892, k. 292, rachunek za książki. - Breitkopf & Härtel, Buchdruckerei, Lipsk, 1892, (2), k. 332-333, 336, koszty druku katalogu, z załączoną k. próbną dr. "Russell's Gesammt. Verlags-Katalog". - Broekere Antoni, lekarz, 1893, k. 355, oferta sprzedaży dyplomu nobilitacyjnego. - Bronisz Stanisław, 1885, k. 39-40, kwerenda dotycząca dokumentów Bronisza, fundatora klasztoru cystersów w Paradyżu, do pracy ks. Teodora Warmińskiego "Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies" (Międzyrzecz 1887). - Brzeziński Antoni Bonifacy ks., filipin, 1889-1893, (3), k. 175-176, 251-252, 367-368, kwerenda dotycząca rkps. kazań ks. Melchiora Mościckiego; pomoc dla dawnego ogrodnika kórnickiego Feliksa Orlickiego i poszukiwanie posady dla jego syna Władysława; dar książek przez W. Zamoyskiego dla ochronek prowadzonych przez Zgromadzenie Służebniczek NMP.
  • Bogusławski Wilhelm do Ildefonsa Kossiłowskiego, 1887, k. 112, o pracy nad t. 2 "Dziejów Słowiańszczyzny północno-zachodniej" (Poznań 1889). - Hoene (poźniej Przesmycka) Aniela do J. Zamoyskiej, 1894, k. 441-442, udostępnienie rkps. Hoene-Wrońskiego Zenonowi Przesmyckiemu. Druk Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11:1973, s. 243-244. - Koenigk Ludwik do Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej, 1887, (2), k. 101-103, przy tym list Z. Celichowskiego do Bronisławy Giersborg, przełożonej Zakładu Garczyńskich w Poznaniu, i jej odpowiedź, 1887, k. 104-105, sprawa pomocy dla Apolonii z Gostyńskich Kielisińskiej, wdowy po Kajetanie Wincentym. - Niegolewska Wanda z Kwileckich do J. Zamoyskiej, 1889, k. 206, oferta sprzedaży materiałów dotyczących rodziny Działyńskich.
  • Chłapowski Franciszek, 1892, k. 334-335, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodziny von Borne; sprawy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - Choraszewski Józef ks., proboszcz w Bydgoszczy, 1889, k. 214-215, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą metryki Jana Seklucjana. - Cichocki Stanisław, antykwariusz, 1891, k. 289-290, oferta sprzedaży dr. oficyny bazylianów w Poczajowie. - Cybulski Marian, budowniczy i malarz, 1890-1891, (2), k. 220, 285-286, wypożyczenie papierów dotyczących Tytusa Działyńskiego do biografii opracowywanej przez Cecylię Działyńską. - Czarnecki Zygmunt, 1893, k. 357-358, odpowiedź na ofertę sprzedaży książek z biblioteki ks. Edmunda Radziwiłła. - Czermak Wiktor, 1894, k. 397-398, kwerenda dotycząca st. dr. - Dickstein Samuel, 1887, (3), k.98-100, 145, o dane historyczno-statystyczne dotyczące Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu i BK dla Faustyna Rusińskiego; postulat wydania dzieł Hoene-Wrońskiego i kwerenda dotycząca materiałów do biografii tegoż. - Domański Jan, red. "Gazety Gdańskiej" i "Gazety Opolskiej", 1894, k. 418-419, o posadę w BK. - Dzieduszycki Włodzimierz, przyrodnik, działacz społeczny, 1890-1891, (2), k. 218-219, 264-265, o Bibliotece Poturzyckiej i Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie; kwerenda dotycząca materiałów do Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. - Elsner Franciszek, drukarz, 1893, k. 359-360, projekty założenia drukarni przy BK oraz drukarni i księgarni w Inowrocławiu. - Erzepki Bolesław, 189, (2), k. 369-370, 406-407, wypożyczenie dzieł Samuela Twardowskiego z BK K. Thiebergerowi; sprawy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - Flanss R. von, ks., historyk, 1894, k. 435-436, wypożyczenie książek do pracy "Die auf deutschen Fuss errichteten Regimenter der polnischen Kronarmee in Westpreussen von 1717 bis 1772" (Kwidzyń 1894). - Friedländer R. & Sohn, Buchhandlung, Berlin, 1894, k. 439-440, o materiały do "Zoologischen Adressbuch" wyd. przez Deutschen Zoologische Gesellschaft w Berlinie. - Fritsch Ernst, dyrektor prowincjonalnego urzędu celnego w Poznaniu, 1894, k. 446-447, sprawa przewozu eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie.
  • Choiński Antoni ks., Pachel Franciszek ks., nakładcy i redaktorzy "Akademii Domowej Nauki Wszechstronnej" we Wrocławiu, 1892, k. 318-319, rozprowadzenie akcji tygodnika. - Kallenbach Leonard, 1887, k. 129, o wypożyczenie autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza. - Niedźwiecki Leonard, 1885, k. 11-12, zainteresowanie uczonych dziełami J. M. Hoene-Wrońskiego. - Objezierska Józefa z Mielęckich, 1884, k. 9-10, oferta sprzedaży obrazów. - Osowicki Antoni, sekretarz wydziału gospodarczego IV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu, 1884, k. 4, o udostępnienie sali w Pałacu Działyńskich w Poznaniu dla obrad Zjazdu. - Sottomayor Gaspar Ribeiro de, 1884, k. 3, pozwolenie na publikowanie dzieł J. M. Hoene-Wrońskiego w Portugalii. - Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków w Gryfii (podpis: Władysław Jaworowicz przewodniczący i Ignacy Tempski sekretarz), 1886, k. 50-51, propozycja przekazania do BK biblioteki Towarzystwa po jego rozwiązaniu. - Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach (podpis: Emanuel Dworski za przewodniczącego i F. Sawicki z-ca sekretarza), 1884, k. 7, dar książek dla biblioteki Towarzystwa. - Zamoyski Konstanty, 1885, k. 21-22, przy tym list ks. Władysława Koglarskiego do K. Zamoyskiego, 1885, k. 23-28, oferta ks. W. Koglarskiego wymiany książek na wyd. "Acta Tomiciana", załączony spis proponowanych książek. - Zedlitz-Trützschler Robert von, naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej, 1888, (litografia), k. 139-140, zarządzenie dotyczące katalogowania zabytków sztuki Prowincji.
  • Gładysz Zygmunt, 1890, k. 226, kwerenda materiałów genealogicznych dotyczących rodziny Gładyszów. - Grabowski Edward, 1892, k. 304-306, sprzedaż obrazów, załączony "Spis obrazów olejnych znajdujących się w Grylewie pod Wągrowcem". - Hejmanowski Bolesław, nauczyciel, 1888, k. 150-151, o posadę w BK. - Hockenbeck Heinrich, historyk, nauczyciel gimnazjum w Wągrowcu, 1887, k. 86-87, kwerenda dotycząca materiałów do kopiariusza dokumentów miasta Wągrowca. - Hunanian Leo, wikariusz zakonu mechitarzystów w Wiedniu, 1889, k. 179-180, w tym kopia listu J. Rustejki do L. Hunaniana, wypożyczenie rkps. ksiąg sądowych Ormian lwowskich z BK. - Jabłoński Kazimierz, 1893, k. 388, o rkps pracy J.I. Kraszewskiego "Historia cywilizacji w Polsce". - Jagielska Stefania, 1886, (4), k. 74-81, zwrot rkps. "Pamiętnika Janczara" oraz rewindykacja nakładów BK ze spuścizny po Ludwiku Jagielskim od Ludwika Merzbacha. - Jagielski Kazimierz ks., 1886, k. 56-57, sprawa zwrotu rkps. "Pamiętnika Janczara". - Janowski [?] B. Jan [?], 1894, k. 429-430, kwerenda danych biograficznych dotyczących Andrzeja Jana Dudraka. - Jelínek Edvard, 1892, k. 326-327, kwerenda dotycząca materiałów do artykułu o Kórniku i zbiorach BK. - Jügel's Carl Verlagsbuchhandlung, Frankfurt n. M., 1893, k. 363, przy tym list Z. Celichowskiego do tegoż, k. 364, sprawa wydania "Nieboskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego z 1834, złożonej wówczas w komis do tej księgarni.
  • III. Listy różnych do różnych:
  • II. Listy do Władysława Zamoyskiego:
  • I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
  • IV. Materiały różne:
  • Karłowski Wacław, urzędnik, 1886, k. 62-63, o posadę. - Keler Franciszek, 1886, (2), k. 54-55, 58-59, o posadę w BK dla inż. Fyrsta; udostępnienie zbiorów BK towarzystwu techników z Poznania. - Kheil Carl Peter, 1893, (dr.), k. 372-373, odezwa dotycząca materiałów do publikacji "Biographie der Buchhandlung bis zum Schlusse des XVIII Jahrhunderts". - Kluczycki Franciszek Ksawery, 1885, k. 34-35, odbiór rkps. wypożyczonych z biblioteki wilanowskiej. - Kirmis Max, numizmatyk niemiecki, 1887, k. 107, dar własnych prac dotyczących historii numizmatyki. - Kmita [?], nauczyciel, 1886, k. 43-44, o posadę w BK. - Koczorowski Tertulian, 1893, k. 404-405, poszukiwanie osoby do skatalogowania biblioteki po ojcu Adolfie Koczorowskim. - Koehler Klemens, 1891, k. 291, informacja bibliograficzna dotycząca st. dr. - Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie (podpis: Tadeusz Rutkowski przewodniczący i Władysław Bełza sekretarz), 1885, k. 26, wypożyczenie prac Artura Grottgera na wystawę w Krakowie i Lwowie. - Korzeniowski Józef, 1889, (2), k. 168-170, przedruk dzieł z BK w Bibliotece Pisarzów Polskich. - Kowalewski Stanisław ks., 1890, k. 238-239, wypożyczenie materiałów z BK "o socyanach w Wielkopolsce" dla nauczyciela w Ostrowie. - Kozłowska St., nauczycielka, 1892, k. 322-323, oferta sprzedaży obrazów i figurek. - Kozłowski Karol, 1885, k. 13-14, kwerenda dotycząca st. dr. - Krajewski Marceli, 1888, (2, w tym depesza), k. 157-158, anons o przyjeździe do Kórnika. - Kraszewski Franciszek, 1889, k. 221-223, monit o zwrot rkps. pamiętnika Jana Kilińskiego z biblioteki ojca Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Kraushar Aleksander, 1891, k. 282-283, wyjaśnienia dotyczące notat Antoniego Magiera w związku z artykułem A. Kraushara w cz. II "Drobiazgów historycznych" (Kraków 1891, s. 130). - Krehl Ludolf, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Lipsku, 1889, k. 212-213, informacja bibliograficzna dotycząca st. dr. - Kretschmer [?], urzędnik gospodarczy, 1889, k. 188, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą biblioteki z Działynia pod Gnieznem. - Kroczyński Hiacynt, 1888, k. 137-138, oferta sprzedaży st. dr. - Krysiak Franciszek, publicysta, działacz polityczny, 1886, k. 64-65, o posadę w BK. - Kuh Hugo, 1885, k. 29, zakup wydawnictw matematycznych BK. - Kurtzmann Ludwik, nauczyciel, bibliotekarz, tłumacz literatury polskiej, 1885-1893, (3), k. 17-18, 20, 374-375, zwiedzanie BK; o umieszczenie syna jako elewa leśnego w majątku kórnickim; wydanie "poezji niemieckich odnoszących się do Polski" ze zbioru rkps. złożonego wcześniej w BK.
  • Langie Kazimierz, 1893, k. 381-382, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do K. Langie, k. 382a-382b, przyjazd K. Langie do Kórnika; pomoc dla Jana Karola Maćkowskiego redaktora "Nowin Raciborskich" (list Z. Celichowskiego druk. S. Potocki: "Udział Zygmunta Celichowskiego w powstaniu 'Nowin Raciborskich' w świetle jego listu do Kazimierza Langiego". [w:] "Kwartalnik Opolski" XX:1974, nr 4, s. 67-68). - Lazarewicz [?], antykwariusz w Bydgoszczy, 1887, k. 92-93, oferta sprzedaży rkps. i st. dr. - Leitgeber Witold, księgarz, wydawca i pisarz, 1891, k. 253-254, o posadę w BK. - Lekszycki Józef, archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1885, k. 19, zwiedzanie BK przez archiwistów niemieckich z Poznania. - Leporowski R., właściciel "lejarni dzwonów i metali" w Poznaniu, 1887, k. 96-97, sprostowanie wiadomości "Gońca Wielkopolskiego" o rzekomym znalezieniu starych dzwonów. - Leskien August, sekretarz Fürstliche Jablonowskische Gesellschaft w Lipsku, 1892, (2), k. 343a-343b, 346a, informacje dotyczące Societas Jablonoviana w Lipsku. - Lewandowski Tomasz, redaktor i nakładca "Kuriera Rolniczego" w Poznaniu, 1887, k. 94-95, o poparcie finansowe "Kuriera Rolniczego". - Lubomirski Jan Tadeusz, 1891, k. 270-271, wyjaśnienie dotyczące dr. "Wilkierzów" Jana Józefa Przebendowskiego, podskarbiego koronnego, wypożyczonego od Tytusa Działyńskiego. - Łoziński Władysław, pisarz, 1894, (2), k. 426-427, 437-438, wypożyczenie eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie.
  • Mach Adolph (Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, Lubeka), 1886, k. 82, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Małecki J., 1885, k. 32-33, informacja o ofercie sprzedaży biblioteki przez J. Trypolskiego. - Masłowski Antoni, introligator w Krotoszynie, 1889, (2), k. 183-187, o pracę w BK, załączone kopie świadectw; oferta sprzedaży książek i monet. - Matlakowski Władysław, lekarz, pisarz i etnolog, 1892, k. 313-314, kwerenda dotycząca rkps. tłumaczeń tragedii Szekspira przez Leona Ulricha. - Meissner Antoni, 1886, k. 66, o posadę dla syna Józefa. - Meissner R., nauczyciel gimnazjum, 1894, k. 421, kwerenda dotycząca książki. - Merzbach Ludwik, księgarz, drukarz i wydawca, 1888, k. 160-161, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 162, wyjaśnienia dotyczące wydania "Zabytku dawnej mowy polskiej" (Poznań 1857). - Meszyński F., 1893, (2), k. 399-403, monit o zwrot rkps. wypożyczonych z biblioteki Raczyńskich w Rogalinie, załączony rewers W. Kętrzyńskiego z 1870 r. na rkps "Acta Tomiciana" potwierdzony w 1876 przez Z. Celichowskiego. - Miaskowski Kazimierz, 1892, k. 307, o pracę w BK. - Mojżykiewicz Wiktor ks., 1888, (2), k. 130-131, 135-136, oferta sprzedaży biblioteki. - Morawski Szczęsny, malarz. literat i bibliotekarz, 1884, k. 8, oferta sprzedaży rkps. - Motty Jan, notariusz w Grodzisku, 1894, k. 443, przy tym list Z. Celichowskiego do Gamradta radcy sądowego w Grodzisku, z odpowiedzią tegoż i Rudzkiego, k. 444-445, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca dr. akt w sprawie spadkowej po Wojciechu Opalińskim. - Murko Matija, slawista słoweński, 1889, (2), k. 171-174, kwerenda rkps. i st. dr. do pracy "Die Geschichte von sieben Weisen bei den Slaven" (Wiedeń 1890). - Mycielska Helena, 1891, k. 274-275, zakup wydawnictw BK; biblioteka i zbiór numizmatyczny po ks. Augustynie Szamarzewskim. - Neyman Mieczysław, nauczyciel, 1888, k. 155, o własnej twórczości literackiej i prośba o pomoc finansową. - Orłowski Stanisław, 1893, k. 428, informacja o przepisach celnych dotyczących wysyłki eksponatów na Powszechną Wystawę Krajową do Lwowa. - Oświecimska K., 1889, k. 181-182, o posadę w BK dla stryja.
  • Odpis kwerendy dotyczącej eksponatów na wystawę organizowaną przez węgierskie muzeum narodowe w Budapeszcie z okazji 200-lecia wyparcia Turków, 1886, k. 41-42, potwierdzenie odbioru przez Z. Celichowskiego protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim z l. 1878-1888, przekazanych do BK przez Ignacego Zakrzewskiego, 1888, k. 163-164, notatka adresowa, 1888, k. 154, kwit przewozowy dotyczący przesyłki rkps. Hoene-Wrońskiego do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1891, k. 280-281.
  • Paczkowski Józef, historyk i archiwista, 1889, k. 207-208, o posadę w BK. - Pelczar Jan, nauczyciel Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, 1890, k. 224-225, kwerenda dotycząca materiałów biograficznych do Mikołaja Hussowskiego w związku z wyd. "Nicolai Hussoviani Carmina" (Kraków 1894). - Piliński Stanisław, 1887, k. 113-114, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Adam Piliński et ses travaux gravures" (Paryż 1890). - Plater-Broel Włodzimierz, historyk, 1889, k. 209-210, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodzin Broel-Platerów, Horchów, Hylzenów i Zybergów. - Poleski Franciszek, urzędnik, 1892, k. 295, o posadę. - Połczyński-Janta Roman, działacz polityczny i gospodarczy, 1892, k. 329-330, o życiorys Tytusa Działyńskiego. - Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie. Komisja Wystawy Retrospektywnej Sztuki Polskiej (podpis: Jan Bołoz-Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz), 1894, k. 410-411, o udział BK w Wystawie, Odezwa i program wystawy, 1893, (dr.), k. 431-432. - Przyjemski Ksawery, księgarz i wydawca w Poznaniu, 1889, k. 194-197, praca przy korekcie dr. "Gramatyki języka litewskiego" Mikołaja Akielewicza (Poznań 1890). - Pułaski Kazimierz, historyk, 1888, k. 152-153, kwerenda dotycząca listów Franciszki z Krasińskich, księżnej Kurlandzkiej, do Adama Krasińskiego, bpa kamienieckiego, w związku z przygotowaniem ich wydania (zob. też K. Pułaski: "Z życia księżnej kurońskiej". Warszawa 1890). - Radziejewski Stanisław ks., redaktor i wydawca "Katolika" w Bytomiu, 1891-1893, (2), k. 257-258, 383, opinia o Józefie Siemianowskim; przesyłka protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim z l. 1889 i 1892-1893. - Radziwiłł Edmund ks. (Benedykt), benedyktyn, 1893, k. 351-354, oferta sprzedaży st. dr., załączony spis (litogr.). - Reiff Adolf, drukarz i wydawca polski w Paryżu, 1890-1892, (2), k. 234-293-294, o biografię Jana Działyńskiego do kalendarza "Wolnego Polskiego Słowa" w Paryżu na r. 1891; odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego. - Rekowska Felicja (później Szamowska), 1889, k. 202-205, oferta sprzedaży dokumentów dotyczących rodziny Działyńskich oraz st. dr. i sztychów. - Rembowski Aleksander, Wolski Zygmunt, bibliotekarze w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, 1890, k. 242-243, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą st. dr. "Historii prawdziwej, która się stała w Landzie z 1568 r." - Robiński Seweryn, lekarz, 1889, k. 200-201, zakup tanich wydawnictw polskich dla towarzystwa polskiego w Niemczech. - Roediger Johannes, dyrektor Königliche Universitäts-Bibliothek w Marburgu, 1892, (2), k. 301, 308, odpisy materiałów dotyczących Mateusza z Krakowa.
  • Sadowski Franciszek ks., 1891, k. 284, losy biblioteki po ks. Józefie Frasunkiewiczu. - Schildt Fr., sekretarz Verein für Meklemburgische Gesellschaft w Schwerin, 1887, k. 88-89, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Schmeja Emilian ks., proboszcz parafii św. Jana w Toruniu, 1891, k. 309-310, sprawa odnowienia nagrobka bpa Kaspra Działyńskiego w kościele św. Jana w Toruniu. - Schnihardt S., 1893, k. 358, sprawa wydawnictw dotyczących drzew gatunku kola. - Schwenke Paul, 1891-1893, (2 dr.), k. 268-269, 350, ogłoszenie dotyczące wydania "Adressbuch der Deutschen Bibliotheken" (Lipsk 1893), załączony wycinek z tegoż dotyczący BK, k. 347. - Sembrzycki Jan Karol, aptekarz, bibliofil, wydawca i drukarz w Tylży, 1891-1893, (2), k. 259, 247-348, konsultacje dotyczące oceny st.dr, kalendarzy; poszukiwanie posady. - Sempiński Franciszek, nauczyciel, 1886, k. 83-85, przepisywanie rkps. poezji Andrzeja Krzyckiego z BK; o szykanach niemieckich władz szkolnych. - Siemieński Jan ks., 1887-1894, (13), k. 110-111, 298, 361-362, 365-366, 376-378, 386-387, 389, 392, 413-417, 420, 422-423, udostępnienie J. Siemieńskiemu autografu "III części Dziadów" A. Mickiewicza w BK; pośrednictwo Z. Celichowskiego w wydaniu "Dialogu między rozumem i sercem Polski" (Poznań 1893) i umieszczeniu artykułów J. Siemieńskiego w czasopismach poznańskich; szerzenie ruchu abstynenckiego i reklamowanie pisma "Pobudka" w Galicji; - - praca J. Siemieńskiego nad życiorysem Karola Wincentego Skórkowskiego, bpa krakowskiego; zbieranie podpisów pod adresem autorstwa J. Siemieńskiego do Wiliama Ewerta Gladstone za jego mowę z 6 IV 1893 r. o braterstwie narodów; uwagi krytyczne o czasopismach polskich. - Siewicz Natalia z Siemianowskich, 1891, k. 276-277, oferta sprzedaży rkps. - Skoraczewski Filip, nadleśniczy w Miłosławiu, działacz społeczny, 1889-1894, (2), k. 192-193, 424-425, wypożyczenie książek dla dra Paszkowskiego piszącego pracę o powstaniu 1848 r.; kwerenda dotycząca materiałów do Ligi Polskiej i udziału w niej Macieja i Seweryna Mielżyńskich. - Skrzydlewski Zdzisław, sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Śremie, 1887, (3), k. 108-109, 115-116, 119-120, przesyłka eksponatów na wystawę etnograficzną w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. - Soerensen Asmus dr, 1893, (2), k. 390-391, 395-396, anons o przyjeździe do Kórnika; projekt wydania czasopisma polskiego dla Niemców. - Spirgatis M., Buchhandlung und Antiquariat, Lipsk, 1892, (5), k. 339-344, wydawnictwo Societas Jablonoviana w Lipsku; wymiana wydawnictw. - Stablewska Anna z d. de Mylo, 1890, k. 227-228, wypożyczenie książki - historii Polski w języku niemieckim dla guwernera Niemca. - Stankiewicz Maurycy, (Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie), 1891, k. 260-261, kwerenda dotycząca dzieła Ignacego Olszowskiego, podczaszego kruszwickiego "Ilias polski". - Stasionis Michał ks., kapelan benedyktynek we Lwowie, 1893, k. 379-380, kwerenda dotycząca agend polskich XVI w. - Stern [?], sekretarz Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde w Kassel, 1886, k. 49, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Stössel von [?], por., 1890, k. 229-230, kwerenda dotycząca materiałów rodziny von Stössel. - Stryjakowski Władysław ks., proboszcz w Łopiennie, 1884, k. 5-6, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Wiadomość o Łopiennie i jego kościele" (Poznań 1887). - Szastecka Władysława z Trembeckich, 1891, k. 249-250, starania o wydanie "Odmian" Owidiusza w przekładzie męża J. Szasteckiego. - Szczepkowski Władysław, b. oficjalista dóbr kórnickich, 1893, k. 385, oferta sprzedaży książek. - Szczerbiński Alfons, muzyk i kompozytor, 1890, k. 247, o posadę w BK, załączony wycinek z krakowskiego "Kuriera Polskiego" 1890 nr 274 z artykułem Adama Dobrowolskiego "Z życia artystów krakowskich. Szkice i wrażenia. I. Alfons Szczerbiński". - Szpinalski Wojciech, 1889, k. 189-190, ocena przez Z. Celichowskiego książek i dokumentów, załączony ich spis.
  • Tabaczyński Ludwik, technik, 1889, k. 211, informacje dotyczące wydań matematycznych BK. - Tłoczyński [?], 1886, k. 52-53, o zbiorze starych książek w posiadaniu Śniegoskiego kościelnego przy kościele św. Małgorzaty w Poznaniu. - Towarzystwo Polskich Akademików "Ognisko" w Czerniowcach (podpis: Kazimierz Żukowski przewodniczący i Maksymilian Kurzer sekretarz), 1885, (litogr.), k. 15-16, o książki polskie "treści patriotycznej lub naukowej" dla Towarzystwa. - Turowski Stanisław, 1891, k. 262-263, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Zboińskich z Kozłowa w powiecie świeckim. - Tyrankiewicz M., 1891, (2), k. 266-267, 272-273, wykaz dokumentów średniowiecznych i dotyczących rodziny Działyńskich w archiwum Sądu Powiatowego w Środzie. - Ulatowski J., lekarz, 1891, k. 255-256, o posadę w BK dla Władysława Zawadzkiego. - Walicki Aleksander, historyk, etnograf, kustosz Archiwum i Biblioteki Radziwiłłów w Nieświeżu, 1891-1892, (2), k. 287-288, 311-312a, Materiały dotyczące Salomona Rysińskiego w Archiwum nieświeskim, załączone: odpis listu Jana Rybińskiego do Krzysztofa Radziwiłła woj. litewskiego, hetmana wielkiego litewskiego z 1617 r. i wyjątek z listu Daniela Naborowskiego do Krzysztofa Radziwiłła z opisem śmierci Salomona Rysińskiego 1625 r. - Walther Wilhelm ks., proboszcz w Cuxhaven, 1888, k. 159, o pozwolenie odbicia podobizny "Zabytku dawnej mowy polskiej" z płyt litograficznych z 1857 r. - Warszawskie Towarzystwo Ogrodnicze (podpis: Jerzy Alexandrowicz przewodniczący i Władysław Kaczyński sekretarz), 1886, k. 47-48, o książki dla biblioteki Towarzystwa. - Wawrykiewicz Edward, bibliograf, 1892, k. 299-300, kwerenda dotycząca materiałów do życiorysu Edwarda Bergera, założyciela spółek rzemieślniczych w Wielkopolsce. - Węclewski Kazimierz, 1888, (2), k. 141-142, 147-148, oferta sprzedaży rkps. po Zygmuncie Węclewskim. - Wilamowitz-Moellendorff Hugo von, naczelny prezes Prowincji Poznańskiej, 1892, (2), k. 296-297, 324-325, odpowiedź na prośbę Z. Celichowskiego o udostępnienie mu zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu; o udostępnienie zbiorów muzealnych Albertowi Vossowi. - Windakiewicz Stanisław, 1890, k. 231-232, wypożyczenie st. dr. "Historii o zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka do badań porównawczych. - Wojciechowski Józef, dysponent Drukarni "Kuriera Poznańskiego", 1893, k. 408-409, sprawy osobiste. - Wolski Zygmunt, 1890, (2), k. 244, 248, na k. 244 dopisek Józefa Przyborowskiego - wypożyczenie st. dr. do porównań bibliograficznych. - Wyderkowski Antoni ks., proboszcz w Samoklęskach, 1885, k. 30-31, oferta sprzedaży st. dr. i rkps.
  • V. Druki:
  • Zaczyński Antoni Ryszard (pseudonim Ryszard Antoni), numizmatyk, 1887, k. 123-128, kwerenda dotycząca portretów numizmatyków do opracowania "Albumu numizmatycznego polskiego", załączony spis numizmatyków (litografia). - Zaleski Dionizy, 1889, k. 177-178, kwerenda dotycząca korespondencji Józefa Bohdana Zaleskiego do wydawnictwa (Lwów 1900). - Zieleniewski Michał, lekarz balneolog, 1887-1889, (4), k. 121-122, 132-134, 167, 216-217, sprzedaż zbioru materiałów dotyczących balneologii ziem polskich; załączony cennik czasopism medycznych 1888 r.; oferta sprzedaży materiałów do dziejów Krynicy. - Zielewicz Ignacy, 1890, k. 233, kwerenda dotycząca życiorysu Karola Marcinkowskiego zamieszczonego w "Biographie universalle" (Paryż) 1826-1831). - Zimmermann [?] (Oberpräsident der Provinz Posen), 1888, k. 165-166, o udostępnienie zbiorów muzealnych Albertowi Vossowi. - Zipper Albert dr, 1892, k. 328, pośrednictwo Z. Celichowskiego w przesłaniu wyd. poezji A. Zippera ("Gedichte", Lwów 1892) redaktorom czasopism i literatom poznańskim. - Żychliński Teodor, 1892, k. 315-316, kwerenda dotycząca wydania przez Z. Celichowskiego "Listu Mikołaja Reja do księcia pruskiego Alberta" ("Rocznik PTPN" 27:1891). - NN Aleksy, 1888, k. 143-144, sprzedaż książek i ocena dyplomu Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie; poparcie prośby A. Masłowskiego.
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 57-69.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 11:1973, s. 243-244.
  • Potocki Stanisław K.: Udział Zygmunta Celichowskiego w powstaniu "Nowin Raciborskich" w świetle jego listu do Kazimierza Langiego. [w:] Kwartalnik Opolski. XX:1974, nr 4
  • Warmiński Teodor: Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies. Międzyrzecz 1886.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a "Korespondencja Biblioteki Kórnickiej rozmaitej treści, 1884-1894".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1884-1894
 • 300 a 447 k. c 33x23 cm
 • 340 d rkps, litogr., dr. e opr. półpł.
 • 400 a Bołoz-Antoniewicz Jan zob. Antoniewicz Jan Bołoz
 • 400 a Broel-Platerowie zob. Platerowie-Broel
 • 400 a Broel-Plater Włodzimierz zob. Plater-Broel Włodzimierz
 • 400 a Gostyńska Apolonia zob. Kielisińska Apolonia z Gostyńskich
 • 400 a Hoene Aniela zob. Przesmycka Aniela z d. Hoene
 • 400 a Janta-Połczyński Roman zob. Połczyński Roman Janta
 • 400 a Kwilecka Wanda zob. Niegolewska Wanda z Kwileckich
 • 400 a Mielęcka Józefa zob. Objezierska Józefa z Mielęckich
 • 400 a Mylo Anna de zob. Stablewska Anna z d. de Mylo
 • 400 a Radziwiłł Benedykt zob. Radziwiłł Edmund (Benedykt)
 • 400 a Rekowska Felicja zob. Szamowska Felicja z Rekowskich
 • 400 a Ryszard Antoni (pseud.) zob. Zaczyński Antoni Ryszard
 • 400 a Siemianowska Natalia zob. Siewicz Natalia z Siemianowskich
 • 400 a Trembecka Władysława zob. Szastecka Władysława z Trembeckich
 • 500 a 243 listy
 • 520 a 1. Russell's Adolph Verlag, Münster (ogłoszenia wydawnicze), 1892, (2), k. 321-331. - 2. Słotwiński Adam ks.: "List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku", 1889, k. 198-199. - 3. Smolka Stanisław: "Leo XIII. Pont[ifex] Max[imus] historiae studiis consulens Tabularii arcana reclustit anno MDCCCLXXXVI". Odezwa o pomoc w sfinansowaniu wyprawy naukowej do Archiwum Watykańskiego, 1886, k. 45-46.
 • 520 a Akielewicz Mikołaj, 1886-1887, (3), k. 67-73, 90-91, starania o wydanie "Gramatyki języka litewskiego" (Poznań 1890); krytyka prac Jana Karłowicza z zakresu językoznawstwa litewskiego; współczesne stosunki polsko-litewskie. - Alkiewicz Stanisław, lekarz w Osiecznej, 1890, k. 240-241, zawartość biblioteki klasztoru reformatów w Osiecznej. - Bail Theodor, dyrektor Naturforschende Gesellschaft w Gdańsku, 1893, k. 393-394, odpowiedź na ofertę Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Balzer Oswald, 1890, k. 236-237, przesyłka "Pamiętnika II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie". - Barwiński Aleksander, historyk, prof. seminarium nauczycielskiego w Tarnopolu, 1884, k. 1-2, oferta sprzedaży st. dr. - Berg Wiktor, 1887, k. 117-118, kwerenda dotycząca materiałów rodziny Bergów. - Bertling Ernst August Carl, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, 1892, (2), k. 337-338, 345-346, Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana w Lipsku; portret Mikołaja Kopernika w Gdańsku. - Białoszyński Jan Nepomucen, urzędnik i dziennikarz, 1886, k. 60-61, o posadę. - Biegeleisen Henryk, 1891, k. 278-279, o udostępnienie autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza do wyd. krytycznego. - Bińkowski Roger, b. prowincjał reformatów, 1892, k. 302-303, pamiątki po Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim. - Boetticher Ernst, Buchhandlung, Berlin, 1892, k. 292, rachunek za książki. - Breitkopf & Härtel, Buchdruckerei, Lipsk, 1892, (2), k. 332-333, 336, koszty druku katalogu, z załączoną k. próbną dr. "Russell's Gesammt. Verlags-Katalog". - Broekere Antoni, lekarz, 1893, k. 355, oferta sprzedaży dyplomu nobilitacyjnego. - Bronisz Stanisław, 1885, k. 39-40, kwerenda dotycząca dokumentów Bronisza, fundatora klasztoru cystersów w Paradyżu, do pracy ks. Teodora Warmińskiego "Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies" (Międzyrzecz 1887). - Brzeziński Antoni Bonifacy ks., filipin, 1889-1893, (3), k. 175-176, 251-252, 367-368, kwerenda dotycząca rkps. kazań ks. Melchiora Mościckiego; pomoc dla dawnego ogrodnika kórnickiego Feliksa Orlickiego i poszukiwanie posady dla jego syna Władysława; dar książek przez W. Zamoyskiego dla ochronek prowadzonych przez Zgromadzenie Służebniczek NMP.
 • 520 a Bogusławski Wilhelm do Ildefonsa Kossiłowskiego, 1887, k. 112, o pracy nad t. 2 "Dziejów Słowiańszczyzny północno-zachodniej" (Poznań 1889). - Hoene (poźniej Przesmycka) Aniela do J. Zamoyskiej, 1894, k. 441-442, udostępnienie rkps. Hoene-Wrońskiego Zenonowi Przesmyckiemu. Druk Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11:1973, s. 243-244. - Koenigk Ludwik do Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej, 1887, (2), k. 101-103, przy tym list Z. Celichowskiego do Bronisławy Giersborg, przełożonej Zakładu Garczyńskich w Poznaniu, i jej odpowiedź, 1887, k. 104-105, sprawa pomocy dla Apolonii z Gostyńskich Kielisińskiej, wdowy po Kajetanie Wincentym. - Niegolewska Wanda z Kwileckich do J. Zamoyskiej, 1889, k. 206, oferta sprzedaży materiałów dotyczących rodziny Działyńskich.
 • 520 a Chłapowski Franciszek, 1892, k. 334-335, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodziny von Borne; sprawy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - Choraszewski Józef ks., proboszcz w Bydgoszczy, 1889, k. 214-215, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą metryki Jana Seklucjana. - Cichocki Stanisław, antykwariusz, 1891, k. 289-290, oferta sprzedaży dr. oficyny bazylianów w Poczajowie. - Cybulski Marian, budowniczy i malarz, 1890-1891, (2), k. 220, 285-286, wypożyczenie papierów dotyczących Tytusa Działyńskiego do biografii opracowywanej przez Cecylię Działyńską. - Czarnecki Zygmunt, 1893, k. 357-358, odpowiedź na ofertę sprzedaży książek z biblioteki ks. Edmunda Radziwiłła. - Czermak Wiktor, 1894, k. 397-398, kwerenda dotycząca st. dr. - Dickstein Samuel, 1887, (3), k.98-100, 145, o dane historyczno-statystyczne dotyczące Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu i BK dla Faustyna Rusińskiego; postulat wydania dzieł Hoene-Wrońskiego i kwerenda dotycząca materiałów do biografii tegoż. - Domański Jan, red. "Gazety Gdańskiej" i "Gazety Opolskiej", 1894, k. 418-419, o posadę w BK. - Dzieduszycki Włodzimierz, przyrodnik, działacz społeczny, 1890-1891, (2), k. 218-219, 264-265, o Bibliotece Poturzyckiej i Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie; kwerenda dotycząca materiałów do Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. - Elsner Franciszek, drukarz, 1893, k. 359-360, projekty założenia drukarni przy BK oraz drukarni i księgarni w Inowrocławiu. - Erzepki Bolesław, 189, (2), k. 369-370, 406-407, wypożyczenie dzieł Samuela Twardowskiego z BK K. Thiebergerowi; sprawy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - Flanss R. von, ks., historyk, 1894, k. 435-436, wypożyczenie książek do pracy "Die auf deutschen Fuss errichteten Regimenter der polnischen Kronarmee in Westpreussen von 1717 bis 1772" (Kwidzyń 1894). - Friedländer R. & Sohn, Buchhandlung, Berlin, 1894, k. 439-440, o materiały do "Zoologischen Adressbuch" wyd. przez Deutschen Zoologische Gesellschaft w Berlinie. - Fritsch Ernst, dyrektor prowincjonalnego urzędu celnego w Poznaniu, 1894, k. 446-447, sprawa przewozu eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie.
 • 520 a Choiński Antoni ks., Pachel Franciszek ks., nakładcy i redaktorzy "Akademii Domowej Nauki Wszechstronnej" we Wrocławiu, 1892, k. 318-319, rozprowadzenie akcji tygodnika. - Kallenbach Leonard, 1887, k. 129, o wypożyczenie autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza. - Niedźwiecki Leonard, 1885, k. 11-12, zainteresowanie uczonych dziełami J. M. Hoene-Wrońskiego. - Objezierska Józefa z Mielęckich, 1884, k. 9-10, oferta sprzedaży obrazów. - Osowicki Antoni, sekretarz wydziału gospodarczego IV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu, 1884, k. 4, o udostępnienie sali w Pałacu Działyńskich w Poznaniu dla obrad Zjazdu. - Sottomayor Gaspar Ribeiro de, 1884, k. 3, pozwolenie na publikowanie dzieł J. M. Hoene-Wrońskiego w Portugalii. - Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków w Gryfii (podpis: Władysław Jaworowicz przewodniczący i Ignacy Tempski sekretarz), 1886, k. 50-51, propozycja przekazania do BK biblioteki Towarzystwa po jego rozwiązaniu. - Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach (podpis: Emanuel Dworski za przewodniczącego i F. Sawicki z-ca sekretarza), 1884, k. 7, dar książek dla biblioteki Towarzystwa. - Zamoyski Konstanty, 1885, k. 21-22, przy tym list ks. Władysława Koglarskiego do K. Zamoyskiego, 1885, k. 23-28, oferta ks. W. Koglarskiego wymiany książek na wyd. "Acta Tomiciana", załączony spis proponowanych książek. - Zedlitz-Trützschler Robert von, naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej, 1888, (litografia), k. 139-140, zarządzenie dotyczące katalogowania zabytków sztuki Prowincji.
 • 520 a Gładysz Zygmunt, 1890, k. 226, kwerenda materiałów genealogicznych dotyczących rodziny Gładyszów. - Grabowski Edward, 1892, k. 304-306, sprzedaż obrazów, załączony "Spis obrazów olejnych znajdujących się w Grylewie pod Wągrowcem". - Hejmanowski Bolesław, nauczyciel, 1888, k. 150-151, o posadę w BK. - Hockenbeck Heinrich, historyk, nauczyciel gimnazjum w Wągrowcu, 1887, k. 86-87, kwerenda dotycząca materiałów do kopiariusza dokumentów miasta Wągrowca. - Hunanian Leo, wikariusz zakonu mechitarzystów w Wiedniu, 1889, k. 179-180, w tym kopia listu J. Rustejki do L. Hunaniana, wypożyczenie rkps. ksiąg sądowych Ormian lwowskich z BK. - Jabłoński Kazimierz, 1893, k. 388, o rkps pracy J.I. Kraszewskiego "Historia cywilizacji w Polsce". - Jagielska Stefania, 1886, (4), k. 74-81, zwrot rkps. "Pamiętnika Janczara" oraz rewindykacja nakładów BK ze spuścizny po Ludwiku Jagielskim od Ludwika Merzbacha. - Jagielski Kazimierz ks., 1886, k. 56-57, sprawa zwrotu rkps. "Pamiętnika Janczara". - Janowski [?] B. Jan [?], 1894, k. 429-430, kwerenda danych biograficznych dotyczących Andrzeja Jana Dudraka. - Jelínek Edvard, 1892, k. 326-327, kwerenda dotycząca materiałów do artykułu o Kórniku i zbiorach BK. - Jügel's Carl Verlagsbuchhandlung, Frankfurt n. M., 1893, k. 363, przy tym list Z. Celichowskiego do tegoż, k. 364, sprawa wydania "Nieboskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego z 1834, złożonej wówczas w komis do tej księgarni.
 • 520 a III. Listy różnych do różnych:
 • 520 a II. Listy do Władysława Zamoyskiego:
 • 520 a I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
 • 520 a IV. Materiały różne:
 • 520 a Karłowski Wacław, urzędnik, 1886, k. 62-63, o posadę. - Keler Franciszek, 1886, (2), k. 54-55, 58-59, o posadę w BK dla inż. Fyrsta; udostępnienie zbiorów BK towarzystwu techników z Poznania. - Kheil Carl Peter, 1893, (dr.), k. 372-373, odezwa dotycząca materiałów do publikacji "Biographie der Buchhandlung bis zum Schlusse des XVIII Jahrhunderts". - Kluczycki Franciszek Ksawery, 1885, k. 34-35, odbiór rkps. wypożyczonych z biblioteki wilanowskiej. - Kirmis Max, numizmatyk niemiecki, 1887, k. 107, dar własnych prac dotyczących historii numizmatyki. - Kmita [?], nauczyciel, 1886, k. 43-44, o posadę w BK. - Koczorowski Tertulian, 1893, k. 404-405, poszukiwanie osoby do skatalogowania biblioteki po ojcu Adolfie Koczorowskim. - Koehler Klemens, 1891, k. 291, informacja bibliograficzna dotycząca st. dr. - Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie (podpis: Tadeusz Rutkowski przewodniczący i Władysław Bełza sekretarz), 1885, k. 26, wypożyczenie prac Artura Grottgera na wystawę w Krakowie i Lwowie. - Korzeniowski Józef, 1889, (2), k. 168-170, przedruk dzieł z BK w Bibliotece Pisarzów Polskich. - Kowalewski Stanisław ks., 1890, k. 238-239, wypożyczenie materiałów z BK "o socyanach w Wielkopolsce" dla nauczyciela w Ostrowie. - Kozłowska St., nauczycielka, 1892, k. 322-323, oferta sprzedaży obrazów i figurek. - Kozłowski Karol, 1885, k. 13-14, kwerenda dotycząca st. dr. - Krajewski Marceli, 1888, (2, w tym depesza), k. 157-158, anons o przyjeździe do Kórnika. - Kraszewski Franciszek, 1889, k. 221-223, monit o zwrot rkps. pamiętnika Jana Kilińskiego z biblioteki ojca Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Kraushar Aleksander, 1891, k. 282-283, wyjaśnienia dotyczące notat Antoniego Magiera w związku z artykułem A. Kraushara w cz. II "Drobiazgów historycznych" (Kraków 1891, s. 130). - Krehl Ludolf, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Lipsku, 1889, k. 212-213, informacja bibliograficzna dotycząca st. dr. - Kretschmer [?], urzędnik gospodarczy, 1889, k. 188, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą biblioteki z Działynia pod Gnieznem. - Kroczyński Hiacynt, 1888, k. 137-138, oferta sprzedaży st. dr. - Krysiak Franciszek, publicysta, działacz polityczny, 1886, k. 64-65, o posadę w BK. - Kuh Hugo, 1885, k. 29, zakup wydawnictw matematycznych BK. - Kurtzmann Ludwik, nauczyciel, bibliotekarz, tłumacz literatury polskiej, 1885-1893, (3), k. 17-18, 20, 374-375, zwiedzanie BK; o umieszczenie syna jako elewa leśnego w majątku kórnickim; wydanie "poezji niemieckich odnoszących się do Polski" ze zbioru rkps. złożonego wcześniej w BK.
 • 520 a Langie Kazimierz, 1893, k. 381-382, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do K. Langie, k. 382a-382b, przyjazd K. Langie do Kórnika; pomoc dla Jana Karola Maćkowskiego redaktora "Nowin Raciborskich" (list Z. Celichowskiego druk. S. Potocki: "Udział Zygmunta Celichowskiego w powstaniu 'Nowin Raciborskich' w świetle jego listu do Kazimierza Langiego". [w:] "Kwartalnik Opolski" XX:1974, nr 4, s. 67-68). - Lazarewicz [?], antykwariusz w Bydgoszczy, 1887, k. 92-93, oferta sprzedaży rkps. i st. dr. - Leitgeber Witold, księgarz, wydawca i pisarz, 1891, k. 253-254, o posadę w BK. - Lekszycki Józef, archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1885, k. 19, zwiedzanie BK przez archiwistów niemieckich z Poznania. - Leporowski R., właściciel "lejarni dzwonów i metali" w Poznaniu, 1887, k. 96-97, sprostowanie wiadomości "Gońca Wielkopolskiego" o rzekomym znalezieniu starych dzwonów. - Leskien August, sekretarz Fürstliche Jablonowskische Gesellschaft w Lipsku, 1892, (2), k. 343a-343b, 346a, informacje dotyczące Societas Jablonoviana w Lipsku. - Lewandowski Tomasz, redaktor i nakładca "Kuriera Rolniczego" w Poznaniu, 1887, k. 94-95, o poparcie finansowe "Kuriera Rolniczego". - Lubomirski Jan Tadeusz, 1891, k. 270-271, wyjaśnienie dotyczące dr. "Wilkierzów" Jana Józefa Przebendowskiego, podskarbiego koronnego, wypożyczonego od Tytusa Działyńskiego. - Łoziński Władysław, pisarz, 1894, (2), k. 426-427, 437-438, wypożyczenie eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie.
 • 520 a Mach Adolph (Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, Lubeka), 1886, k. 82, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Małecki J., 1885, k. 32-33, informacja o ofercie sprzedaży biblioteki przez J. Trypolskiego. - Masłowski Antoni, introligator w Krotoszynie, 1889, (2), k. 183-187, o pracę w BK, załączone kopie świadectw; oferta sprzedaży książek i monet. - Matlakowski Władysław, lekarz, pisarz i etnolog, 1892, k. 313-314, kwerenda dotycząca rkps. tłumaczeń tragedii Szekspira przez Leona Ulricha. - Meissner Antoni, 1886, k. 66, o posadę dla syna Józefa. - Meissner R., nauczyciel gimnazjum, 1894, k. 421, kwerenda dotycząca książki. - Merzbach Ludwik, księgarz, drukarz i wydawca, 1888, k. 160-161, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 162, wyjaśnienia dotyczące wydania "Zabytku dawnej mowy polskiej" (Poznań 1857). - Meszyński F., 1893, (2), k. 399-403, monit o zwrot rkps. wypożyczonych z biblioteki Raczyńskich w Rogalinie, załączony rewers W. Kętrzyńskiego z 1870 r. na rkps "Acta Tomiciana" potwierdzony w 1876 przez Z. Celichowskiego. - Miaskowski Kazimierz, 1892, k. 307, o pracę w BK. - Mojżykiewicz Wiktor ks., 1888, (2), k. 130-131, 135-136, oferta sprzedaży biblioteki. - Morawski Szczęsny, malarz. literat i bibliotekarz, 1884, k. 8, oferta sprzedaży rkps. - Motty Jan, notariusz w Grodzisku, 1894, k. 443, przy tym list Z. Celichowskiego do Gamradta radcy sądowego w Grodzisku, z odpowiedzią tegoż i Rudzkiego, k. 444-445, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca dr. akt w sprawie spadkowej po Wojciechu Opalińskim. - Murko Matija, slawista słoweński, 1889, (2), k. 171-174, kwerenda rkps. i st. dr. do pracy "Die Geschichte von sieben Weisen bei den Slaven" (Wiedeń 1890). - Mycielska Helena, 1891, k. 274-275, zakup wydawnictw BK; biblioteka i zbiór numizmatyczny po ks. Augustynie Szamarzewskim. - Neyman Mieczysław, nauczyciel, 1888, k. 155, o własnej twórczości literackiej i prośba o pomoc finansową. - Orłowski Stanisław, 1893, k. 428, informacja o przepisach celnych dotyczących wysyłki eksponatów na Powszechną Wystawę Krajową do Lwowa. - Oświecimska K., 1889, k. 181-182, o posadę w BK dla stryja.
 • 520 a Odpis kwerendy dotyczącej eksponatów na wystawę organizowaną przez węgierskie muzeum narodowe w Budapeszcie z okazji 200-lecia wyparcia Turków, 1886, k. 41-42, potwierdzenie odbioru przez Z. Celichowskiego protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim z l. 1878-1888, przekazanych do BK przez Ignacego Zakrzewskiego, 1888, k. 163-164, notatka adresowa, 1888, k. 154, kwit przewozowy dotyczący przesyłki rkps. Hoene-Wrońskiego do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1891, k. 280-281.
 • 520 a Paczkowski Józef, historyk i archiwista, 1889, k. 207-208, o posadę w BK. - Pelczar Jan, nauczyciel Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, 1890, k. 224-225, kwerenda dotycząca materiałów biograficznych do Mikołaja Hussowskiego w związku z wyd. "Nicolai Hussoviani Carmina" (Kraków 1894). - Piliński Stanisław, 1887, k. 113-114, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Adam Piliński et ses travaux gravures" (Paryż 1890). - Plater-Broel Włodzimierz, historyk, 1889, k. 209-210, kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodzin Broel-Platerów, Horchów, Hylzenów i Zybergów. - Poleski Franciszek, urzędnik, 1892, k. 295, o posadę. - Połczyński-Janta Roman, działacz polityczny i gospodarczy, 1892, k. 329-330, o życiorys Tytusa Działyńskiego. - Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie. Komisja Wystawy Retrospektywnej Sztuki Polskiej (podpis: Jan Bołoz-Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz), 1894, k. 410-411, o udział BK w Wystawie, Odezwa i program wystawy, 1893, (dr.), k. 431-432. - Przyjemski Ksawery, księgarz i wydawca w Poznaniu, 1889, k. 194-197, praca przy korekcie dr. "Gramatyki języka litewskiego" Mikołaja Akielewicza (Poznań 1890). - Pułaski Kazimierz, historyk, 1888, k. 152-153, kwerenda dotycząca listów Franciszki z Krasińskich, księżnej Kurlandzkiej, do Adama Krasińskiego, bpa kamienieckiego, w związku z przygotowaniem ich wydania (zob. też K. Pułaski: "Z życia księżnej kurońskiej". Warszawa 1890). - Radziejewski Stanisław ks., redaktor i wydawca "Katolika" w Bytomiu, 1891-1893, (2), k. 257-258, 383, opinia o Józefie Siemianowskim; przesyłka protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim z l. 1889 i 1892-1893. - Radziwiłł Edmund ks. (Benedykt), benedyktyn, 1893, k. 351-354, oferta sprzedaży st. dr., załączony spis (litogr.). - Reiff Adolf, drukarz i wydawca polski w Paryżu, 1890-1892, (2), k. 234-293-294, o biografię Jana Działyńskiego do kalendarza "Wolnego Polskiego Słowa" w Paryżu na r. 1891; odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego. - Rekowska Felicja (później Szamowska), 1889, k. 202-205, oferta sprzedaży dokumentów dotyczących rodziny Działyńskich oraz st. dr. i sztychów. - Rembowski Aleksander, Wolski Zygmunt, bibliotekarze w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, 1890, k. 242-243, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą st. dr. "Historii prawdziwej, która się stała w Landzie z 1568 r." - Robiński Seweryn, lekarz, 1889, k. 200-201, zakup tanich wydawnictw polskich dla towarzystwa polskiego w Niemczech. - Roediger Johannes, dyrektor Königliche Universitäts-Bibliothek w Marburgu, 1892, (2), k. 301, 308, odpisy materiałów dotyczących Mateusza z Krakowa.
 • 520 a Sadowski Franciszek ks., 1891, k. 284, losy biblioteki po ks. Józefie Frasunkiewiczu. - Schildt Fr., sekretarz Verein für Meklemburgische Gesellschaft w Schwerin, 1887, k. 88-89, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Schmeja Emilian ks., proboszcz parafii św. Jana w Toruniu, 1891, k. 309-310, sprawa odnowienia nagrobka bpa Kaspra Działyńskiego w kościele św. Jana w Toruniu. - Schnihardt S., 1893, k. 358, sprawa wydawnictw dotyczących drzew gatunku kola. - Schwenke Paul, 1891-1893, (2 dr.), k. 268-269, 350, ogłoszenie dotyczące wydania "Adressbuch der Deutschen Bibliotheken" (Lipsk 1893), załączony wycinek z tegoż dotyczący BK, k. 347. - Sembrzycki Jan Karol, aptekarz, bibliofil, wydawca i drukarz w Tylży, 1891-1893, (2), k. 259, 247-348, konsultacje dotyczące oceny st.dr, kalendarzy; poszukiwanie posady. - Sempiński Franciszek, nauczyciel, 1886, k. 83-85, przepisywanie rkps. poezji Andrzeja Krzyckiego z BK; o szykanach niemieckich władz szkolnych. - Siemieński Jan ks., 1887-1894, (13), k. 110-111, 298, 361-362, 365-366, 376-378, 386-387, 389, 392, 413-417, 420, 422-423, udostępnienie J. Siemieńskiemu autografu "III części Dziadów" A. Mickiewicza w BK; pośrednictwo Z. Celichowskiego w wydaniu "Dialogu między rozumem i sercem Polski" (Poznań 1893) i umieszczeniu artykułów J. Siemieńskiego w czasopismach poznańskich; szerzenie ruchu abstynenckiego i reklamowanie pisma "Pobudka" w Galicji; - - praca J. Siemieńskiego nad życiorysem Karola Wincentego Skórkowskiego, bpa krakowskiego; zbieranie podpisów pod adresem autorstwa J. Siemieńskiego do Wiliama Ewerta Gladstone za jego mowę z 6 IV 1893 r. o braterstwie narodów; uwagi krytyczne o czasopismach polskich. - Siewicz Natalia z Siemianowskich, 1891, k. 276-277, oferta sprzedaży rkps. - Skoraczewski Filip, nadleśniczy w Miłosławiu, działacz społeczny, 1889-1894, (2), k. 192-193, 424-425, wypożyczenie książek dla dra Paszkowskiego piszącego pracę o powstaniu 1848 r.; kwerenda dotycząca materiałów do Ligi Polskiej i udziału w niej Macieja i Seweryna Mielżyńskich. - Skrzydlewski Zdzisław, sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Śremie, 1887, (3), k. 108-109, 115-116, 119-120, przesyłka eksponatów na wystawę etnograficzną w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. - Soerensen Asmus dr, 1893, (2), k. 390-391, 395-396, anons o przyjeździe do Kórnika; projekt wydania czasopisma polskiego dla Niemców. - Spirgatis M., Buchhandlung und Antiquariat, Lipsk, 1892, (5), k. 339-344, wydawnictwo Societas Jablonoviana w Lipsku; wymiana wydawnictw. - Stablewska Anna z d. de Mylo, 1890, k. 227-228, wypożyczenie książki - historii Polski w języku niemieckim dla guwernera Niemca. - Stankiewicz Maurycy, (Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie), 1891, k. 260-261, kwerenda dotycząca dzieła Ignacego Olszowskiego, podczaszego kruszwickiego "Ilias polski". - Stasionis Michał ks., kapelan benedyktynek we Lwowie, 1893, k. 379-380, kwerenda dotycząca agend polskich XVI w. - Stern [?], sekretarz Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde w Kassel, 1886, k. 49, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Stössel von [?], por., 1890, k. 229-230, kwerenda dotycząca materiałów rodziny von Stössel. - Stryjakowski Władysław ks., proboszcz w Łopiennie, 1884, k. 5-6, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Wiadomość o Łopiennie i jego kościele" (Poznań 1887). - Szastecka Władysława z Trembeckich, 1891, k. 249-250, starania o wydanie "Odmian" Owidiusza w przekładzie męża J. Szasteckiego. - Szczepkowski Władysław, b. oficjalista dóbr kórnickich, 1893, k. 385, oferta sprzedaży książek. - Szczerbiński Alfons, muzyk i kompozytor, 1890, k. 247, o posadę w BK, załączony wycinek z krakowskiego "Kuriera Polskiego" 1890 nr 274 z artykułem Adama Dobrowolskiego "Z życia artystów krakowskich. Szkice i wrażenia. I. Alfons Szczerbiński". - Szpinalski Wojciech, 1889, k. 189-190, ocena przez Z. Celichowskiego książek i dokumentów, załączony ich spis.
 • 520 a Tabaczyński Ludwik, technik, 1889, k. 211, informacje dotyczące wydań matematycznych BK. - Tłoczyński [?], 1886, k. 52-53, o zbiorze starych książek w posiadaniu Śniegoskiego kościelnego przy kościele św. Małgorzaty w Poznaniu. - Towarzystwo Polskich Akademików "Ognisko" w Czerniowcach (podpis: Kazimierz Żukowski przewodniczący i Maksymilian Kurzer sekretarz), 1885, (litogr.), k. 15-16, o książki polskie "treści patriotycznej lub naukowej" dla Towarzystwa. - Turowski Stanisław, 1891, k. 262-263, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Zboińskich z Kozłowa w powiecie świeckim. - Tyrankiewicz M., 1891, (2), k. 266-267, 272-273, wykaz dokumentów średniowiecznych i dotyczących rodziny Działyńskich w archiwum Sądu Powiatowego w Środzie. - Ulatowski J., lekarz, 1891, k. 255-256, o posadę w BK dla Władysława Zawadzkiego. - Walicki Aleksander, historyk, etnograf, kustosz Archiwum i Biblioteki Radziwiłłów w Nieświeżu, 1891-1892, (2), k. 287-288, 311-312a, Materiały dotyczące Salomona Rysińskiego w Archiwum nieświeskim, załączone: odpis listu Jana Rybińskiego do Krzysztofa Radziwiłła woj. litewskiego, hetmana wielkiego litewskiego z 1617 r. i wyjątek z listu Daniela Naborowskiego do Krzysztofa Radziwiłła z opisem śmierci Salomona Rysińskiego 1625 r. - Walther Wilhelm ks., proboszcz w Cuxhaven, 1888, k. 159, o pozwolenie odbicia podobizny "Zabytku dawnej mowy polskiej" z płyt litograficznych z 1857 r. - Warszawskie Towarzystwo Ogrodnicze (podpis: Jerzy Alexandrowicz przewodniczący i Władysław Kaczyński sekretarz), 1886, k. 47-48, o książki dla biblioteki Towarzystwa. - Wawrykiewicz Edward, bibliograf, 1892, k. 299-300, kwerenda dotycząca materiałów do życiorysu Edwarda Bergera, założyciela spółek rzemieślniczych w Wielkopolsce. - Węclewski Kazimierz, 1888, (2), k. 141-142, 147-148, oferta sprzedaży rkps. po Zygmuncie Węclewskim. - Wilamowitz-Moellendorff Hugo von, naczelny prezes Prowincji Poznańskiej, 1892, (2), k. 296-297, 324-325, odpowiedź na prośbę Z. Celichowskiego o udostępnienie mu zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu; o udostępnienie zbiorów muzealnych Albertowi Vossowi. - Windakiewicz Stanisław, 1890, k. 231-232, wypożyczenie st. dr. "Historii o zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka do badań porównawczych. - Wojciechowski Józef, dysponent Drukarni "Kuriera Poznańskiego", 1893, k. 408-409, sprawy osobiste. - Wolski Zygmunt, 1890, (2), k. 244, 248, na k. 244 dopisek Józefa Przyborowskiego - wypożyczenie st. dr. do porównań bibliograficznych. - Wyderkowski Antoni ks., proboszcz w Samoklęskach, 1885, k. 30-31, oferta sprzedaży st. dr. i rkps.
 • 520 a V. Druki:
 • 520 a Zaczyński Antoni Ryszard (pseudonim Ryszard Antoni), numizmatyk, 1887, k. 123-128, kwerenda dotycząca portretów numizmatyków do opracowania "Albumu numizmatycznego polskiego", załączony spis numizmatyków (litografia). - Zaleski Dionizy, 1889, k. 177-178, kwerenda dotycząca korespondencji Józefa Bohdana Zaleskiego do wydawnictwa (Lwów 1900). - Zieleniewski Michał, lekarz balneolog, 1887-1889, (4), k. 121-122, 132-134, 167, 216-217, sprzedaż zbioru materiałów dotyczących balneologii ziem polskich; załączony cennik czasopism medycznych 1888 r.; oferta sprzedaży materiałów do dziejów Krynicy. - Zielewicz Ignacy, 1890, k. 233, kwerenda dotycząca życiorysu Karola Marcinkowskiego zamieszczonego w "Biographie universalle" (Paryż) 1826-1831). - Zimmermann [?] (Oberpräsident der Provinz Posen), 1888, k. 165-166, o udostępnienie zbiorów muzealnych Albertowi Vossowi. - Zipper Albert dr, 1892, k. 328, pośrednictwo Z. Celichowskiego w przesłaniu wyd. poezji A. Zippera ("Gedichte", Lwów 1892) redaktorom czasopism i literatom poznańskim. - Żychliński Teodor, 1892, k. 315-316, kwerenda dotycząca wydania przez Z. Celichowskiego "Listu Mikołaja Reja do księcia pruskiego Alberta" ("Rocznik PTPN" 27:1891). - NN Aleksy, 1888, k. 143-144, sprzedaż książek i ocena dyplomu Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie; poparcie prośby A. Masłowskiego.
 • 530 d Mf 8501
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre a slv
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 57-69.
 • 581 a Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 11:1973, s. 243-244.
 • 581 a Potocki Stanisław K.: Udział Zygmunta Celichowskiego w powstaniu "Nowin Raciborskich" w świetle jego listu do Kazimierza Langiego. [w:] |Kwartalnik Opolski. XX:1974, nr 4
 • 581 a Warmiński Teodor: Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies. Międzyrzecz 1886.
 • 600 a Akielewicz Mikołaj
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c książę Prus d (1490-1568)
 • 600 a Berger Edward
 • 600 a Bergowie
 • 600 a Borne von, rodzina
 • 600 a Bronisz d (13 w.)
 • 600 a Dobrowolski Adam
 • 600 a Dudrak Andrzej Jan
 • 600 a Działyńscy
 • 600 a Działyńska Cecylia d (1837-1899)
 • 600 a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 a Działyński Kasper, bp d (zm. 1646)
 • 600 a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Frasunkiewicz Józef, ks.
 • 600 a Fyrst A.
 • 600 a Gladstone William Ewert
 • 600 a Gładyszowie
 • 600 a Grottger Artur
 • 600 a Hoene-Wroński, Józef Maria d (1776-1853)
 • 600 a Horchowie
 • 600 a Hussowski Mikołaj
 • 600 a Hylzenowie
 • 600 a Jagielski Ludwik
 • 600 a Karłowicz Jan
 • 600 a Kętrzyński Wojciech
 • 600 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 a Kiliński Jan
 • 600 a Koczorowski Adolf
 • 600 a Kopernik, Mikołaj d (1473-1543)
 • 600 a Krajewska Zofia
 • 600 a Krasińska Franciszka
 • 600 a Krasiński Adam
 • 600 a Krzycki Andrzej
 • 600 a Maćkowski Jan Karol
 • 600 a Magier Antoni
 • 600 a Marcinkowski Karol
 • 600 a Masłowski Antoni
 • 600 a Mateusz z Krakowa
 • 600 a Meissner Józef
 • 600 a Merzbach Ludwik
 • 600 a Mielżyński Maciej
 • 600 a Mielżyński Seweryn
 • 600 a Mościcki Melchior, ks.
 • 600 a Naborowski Daniel
 • 600 a Opaliński Wojciech
 • 600 a Orlicki Feliks c ogrodnik kórnicki
 • 600 a Orlicki Władysław
 • 600 a Paszkowski [?]
 • 600 a Piliński, Adam d (1810-1887)
 • 600 a Potocki Stanisław Kazimierz
 • 600 a Potocki Stanisław Kazimierz
 • 600 a Przesmycki Zenon
 • 600 a Przyborowski Józef
 • 600 a Radziwiłł Edmund (Benedykt) d (1842-1895)
 • 600 a Radziwiłł Krzysztof d (1585-1640)
 • 600 a Rej, Mikołaj d (1505-1569)
 • 600 a Rusiński Faustyn
 • 600 a Rybiński Jan
 • 600 a Rysiński Salomon
 • 600 a Seklucjan Jan
 • 600 a Shakespeare, William d (1564-1616)
 • 600 a Siemianowski Józef
 • 600 a Skórkowski Karol Wincenty c bp krakowski
 • 600 a Śniegoski [?]
 • 600 a Stössel von, rodzina
 • 600 a Szamarzewski Augustyn, ks.
 • 600 a Szastecki J.
 • 600 a Thieberger K.
 • 600 a Trypolski J.
 • 600 a Twardowski Samuel ze Skrzypny
 • 600 a Ulrich Leon
 • 600 a Voss Albert
 • 600 a Warmiński Teodor, ks.
 • 600 a Węclewski Zygmunt
 • 600 a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 600 a Zaleski, Józef Bohdan
 • 600 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 600 a Zawadzki Władysław
 • 600 a Zboińscy z Kozłowa
 • 600 a Zybergowie
 • 610 a Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 610 a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610 a Archiwum Radziwiłłów (Nieśwież)
 • 610 a Biblioteka Poturzycka Lwów
 • 610 a Biblioteka Raczyńskich Rogalin
 • 610 a Biblioteka wilanowska
 • 610 a Bractwo Strzeleckie Krotoszyn
 • 610 a Deutschen Zoologische Gesellschaft Berlin
 • 610 a Koło Polskie w Sejmie Pruskim Berlin
 • 610 a Koło Polskie w Sejmie Pruskim Berlin
 • 610 a Königliche Universitäts-Bibliothek (Marburg)
 • 610 a Kościół św. Jana Toruń
 • 610 a Kościół św. Małgorzaty Poznań
 • 610 a Liga Polska
 • 610 a Merzbach Ludwik, |Księgarnia, drukarnia i zakład litograficzny (Poznań)
 • 610 a Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów
 • 610 a Muzeum Narodowe Budapeszt
 • 610 a Muzeum Techniczno-Przemysłowe Kraków
 • 610 a Pałac Działyńskich (Poznań)
 • 610 a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 a Sąd Powiatowy Środa Wlkp.
 • 610 a Sejm 1788-1792 Wielki
 • 610 a Sejm pruski d 19 w.
 • 610 a Sejm pruski d 19 w.
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana Lipsk
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana Lipsk
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana Lipsk
 • 610 a Towarzystwo Nauk Ścisłych Paryż
 • 610 a Towarzystwo Techników Poznań
 • 610 a Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde (Kassel)
 • 610 a Verein für Meklemburgische Gesellschaft (Schwerin)
 • 610 a Zgromadzenie Służebniczek NMP
 • 611 a Powstanie 1848
 • 611 a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów) d (1894 ;
 • 611 a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów) d (1894 ;
 • 611 a Wiosna Ludów zob. Powstanie 1848
 • 611 a Wystawa etnograficzna na wystawie rolniczo-przemysłowej c Kraków) d (1887 ;
 • 611 a Wystawa prac Artura Grottgera c (Kraków c Lwów)
 • 611 a Zjazd (II) Historyków Polskich c Lwów) d (1890 ;
 • 611 a Zjazd (IV) Lekarzy i Przyrodników Polskich c (Poznań ; d 1884)
 • 650 a Majątek x dobra ziemskie y 19 w. z Wielkopolska
 • 651 a Berlin x Koło Polskie w Sejmie Pruskim
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x Koło Polskie w Sejmie Pruskim
 • 651 a Berlin x księgarnia - Friedländer R. & Sohn
 • 651 a Berlin x Deutschen Zoologische Gesellschaft
 • 651 a Berlin x Księgarnia - Boetticher Ernst
 • 651 a Budapeszt x Muzeum Narodowe
 • 651 a Czerniowce x Towarzystwo Polskich Akademików "Ognisko"
 • 651 a Czerniowce x Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
 • 651 a Działyń pod Gnieznem x biblioteka
 • 651 a Frankfurt n. M. x Księgarnia - Jügel Carl
 • 651 a Gryfia x Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków
 • 651 a Grylewo k. Wągrowca
 • 651 a Inowrocław
 • 651 a Kassel x Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde
 • 651 a Kórnik x majętność
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x czasopismo - "Kurier Polski"
 • 651 a Kraków x Wystawa etnograficzna na wystawie rolniczo-przemysłowej
 • 651 a Kraków x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 a Kraków x Wystawa prac Artura Grottgera
 • 651 a Kraków x Muzeum Techniczno-Przemysłowe
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651 a Krotoszyn x Bractwo Strzeleckie
 • 651 a Krynica
 • 651 a Lipsk x Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana
 • 651 a Lipsk x Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana
 • 651 a Lipsk x księgarnia - Breitkopf & Härtel
 • 651 a Lipsk x Księgarnia - Spirgatis M.
 • 651 a Lipsk x Towarzystwo Naukowe Societas Jablonoviana
 • 651 a Litwa
 • 651 a Łopienno
 • 651 a Lubeka x Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde
 • 651 a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651 a Lwów x Ormianie
 • 651 a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651 a Lwów x Wystawa prac Artura Grottgera
 • 651 a Lwów x Koło Literacko-Artystyczne
 • 651 a Lwów x Biblioteka Poturzycka
 • 651 a Lwów x Muzeum im. Dzieduszyckich
 • 651 a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651 a Lwów x Zjazd (II) Historyków Polskich y 1890
 • 651 a Marburg x Königliche Universitäts-Bibliothek
 • 651 a Münster x wydawnictwo - Russell Adolph
 • 651 a Nieśwież x Archiwum Radziwiłłów
 • 651 a Nowe Miasto Lubawskie
 • 651 a Osieczna x klasztor reformatów
 • 651 a Ostrów
 • 651 a Paradyż x klasztor cystersów
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Nauk Ścisłych
 • 651 a Paryż x czasopismo - "Wolne Polskie Słowo"
 • 651 a Poczajów x drukarnia oo. bazylianów
 • 651 a Pomorze Gdańskie
 • 651 a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651 a Poznań x Kościół św. Małgorzaty
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x Zjazd (IV) Lekarzy i Przyrodników Polskich y 1884
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Techników
 • 651 a Poznań x Pałac Działyńskich
 • 651 a Poznań x księgarnia, drukarnia - Merzbach Ludwik
 • 651 a Poznań x księgarnia, drukarnia - Merzbach Ludwik
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Kurier Rolniczy"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Pobudka do Szerzenia Wstrzemięźliwości"
 • 651 a Racibórz x czasopismo - "Nowiny Raciborskie"
 • 651 a Rogalin x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 a Schwerin x Verein für Meklemburgische Gesellschaft
 • 651 a Środa Wlkp. x Sąd Powiatowy
 • 651 a Toruń x Kościół św. Jana
 • 651 a Wągrowiec
 • 651 a Warszawa x Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wilanów x biblioteka wilanowska
 • 651 a Wrocław x czasopismo - "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej"
 • 653 a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 a Konstytucja Trzeciego Maja
 • 653 a Konstytucje
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Majętność kórnicka
 • 653 a Ormianie
 • 653 a Powstania
 • 700 a Akielewicz Mikołaj
 • 700 a Alexandrowicz Jerzy
 • 700 a Alkiewicz Stanisław
 • 700 a Antoniewicz Jan Bołoz
 • 700 a Bail Theodor
 • 700 a Balzer, Oswald d (1858-1933)
 • 700 a Barwiński Aleksander
 • 700 a Bełza Władysław
 • 700 a Berg Wiktor
 • 700 a Bertling Ernst August Carl
 • 700 a Białoszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Biegeleisen Henryk
 • 700 a Bińkowski Roger
 • 700 a Boetticher Ernst
 • 700 a Bogusławski Wilhelm
 • 700 a Breitkopf
 • 700 a Broekere Antoni
 • 700 a Bronisz Stanisław
 • 700 a Brzeziński Antoni (Bonifacy), ks.
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chłapowski Franciszek
 • 700 a Choiński Antoni, ks.
 • 700 a Choraszewski Józef, ks.
 • 700 a Cichocki Stanisław
 • 700 a Ćwikliński Ludwik
 • 700 a Cybulski Marian
 • 700 a Czarnecki Zygmunt d (1823-1908)
 • 700 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich
 • 700 a Czermak Wiktor
 • 700 a Dickstein Samuel
 • 700 a Domański Jan
 • 700 a Dworski Emanuel
 • 700 a Działyńscy
 • 700 a Dzieduszycki Włodzimierz
 • 700 a Elsner Franciszek
 • 700 a Erzepki Bolesław
 • 700 a Flanss R. von, ks.
 • 700 a Friedländer R.
 • 700 a Fritsch Ernst
 • 700 a Gamradt [?]
 • 700 a Giersborg Bronisława
 • 700 a Gładysz Zygmunt
 • 700 a Grabowski Edward d (zm. 1900)
 • 700 a Härtel
 • 700 a Hejmanowski Bolesław
 • 700 a Hockenbeck Heinrich
 • 700 a Hunanian Leo
 • 700 a Jabłoński Kazimierz
 • 700 a Jagielska Stefania
 • 700 a Jagielski Kazimierz, ks.
 • 700 a Janowski [?] B. Jan [?]
 • 700 a Jaworowicz Władysław
 • 700 a Jelinek Edvard
 • 700 a Jügel Carl
 • 700 a Kaczyński Władysław
 • 700 a Kallenbach Leonard
 • 700 a Karłowski Wacław
 • 700 a Keler Franciszek
 • 700 a Kheil Carl Peter
 • 700 a Kielisińska Apolonia z Gostyńskich
 • 700 a Kirmis Max
 • 700 a Kluczycki Franciszek Ksawery
 • 700 a Kmita [?]
 • 700 a Koczorowski Tertulian
 • 700 a Koehler Klemens
 • 700 a Koenigk Ludwik
 • 700 a Koglarski Władysław, ks.
 • 700 a Korzeniowski Józef
 • 700 a Kossiłowski Ildefons
 • 700 a Kowalewski Stanisław, ks.
 • 700 a Kozłowska St.
 • 700 a Kozłowski Karol
 • 700 a Krajewski Marceli
 • 700 a Kraszewski Franciszek
 • 700 a Kraushar Aleksander
 • 700 a Krehl Ludolf
 • 700 a Kretschmer [?]
 • 700 a Kroczyński Hiacynt
 • 700 a Krysiak Franciszek
 • 700 a Kuh Hugo
 • 700 a Kurtzmann Ludwik
 • 700 a Kurzer Maksymilian
 • 700 a Langie Kazimierz
 • 700 a Lazarewicz [?]
 • 700 a Leitgeber Witold
 • 700 a Lekszycki Józef
 • 700 a Leporowski R.
 • 700 a Leskien August
 • 700 a Lewandowski Tomasz
 • 700 a Łoziński Władysław
 • 700 a Lubomirski Jan Tadeusz d (1826-1908)
 • 700 a Mach Adolph
 • 700 a Małecki J.
 • 700 a Masłowski Antoni
 • 700 a Matlakowski Władysław
 • 700 a Meissner Antoni
 • 700 a Meissner R.
 • 700 a Merzbach Ludwik
 • 700 a Meszyński F.
 • 700 a Miaskowski Kazimierz, ks.
 • 700 a Mojżykiewicz Wiktor, ks.
 • 700 a Morawski Szczęsny
 • 700 a Motty Jan d (1850-1924)
 • 700 a Murko Matija
 • 700 a Mycielska Helena
 • 700 a Neyman Mieczysław
 • 700 a Niedźwiecki Leonard
 • 700 a Niegolewska Wanda z Kwileckich
 • 700 a NN Alkesy
 • 700 a Objezierska Józefa z Mielęckich
 • 700 a Orłowski Stanisław
 • 700 a Osowicki Antoni
 • 700 a Oświecimska K.
 • 700 a Pachel Franciszek, ks.
 • 700 a Paczkowski Józef
 • 700 a Pelczar Jan
 • 700 a Piliński, Stanisław d (1839-1905)
 • 700 a Plater-Broel Włodzimierz
 • 700 a Platerowie-Broel
 • 700 a Połczyński Roman Janta
 • 700 a Poleski Franciszek
 • 700 a Przesmycka Aniela z d. Hoene
 • 700 a Przyjemski Ksawery
 • 700 a Pułaski Kazimierz d (1846-1926)
 • 700 a Radziejewski Stanisław, ks.
 • 700 a Radziwiłł Edmund (Benedykt) d (1842-1895)
 • 700 a Reiff Adolf
 • 700 a Rembowski Aleksander
 • 700 a Robiński Seweryn
 • 700 a Roediger Johannes
 • 700 a Rudzki [?]
 • 700 a Russell Adolph
 • 700 a Rustejko Józef
 • 700 a Rutkowski Tadeusz
 • 700 a Sadowski Franciszek, ks.
 • 700 a Sawicki Franciszek
 • 700 a Schildt Fr.
 • 700 a Schmeja Emilian, ks.
 • 700 a Schnihardt S.
 • 700 a Schwenke Paul
 • 700 a Sembrzycki Jan Karol
 • 700 a Sempiński Franciszek
 • 700 a Siemieński Jan, ks.
 • 700 a Siewicz Natalia z Siemianowskich
 • 700 a Skoraczewski Filip
 • 700 a Skrzydlewski Zdzisław
 • 700 a Soerensen Asmus
 • 700 a Sottomayor Gaspar Ribeiro de
 • 700 a Spirgatis M.
 • 700 a Stablewska Anna z d. de Mylo
 • 700 a Stankiewicz Maurycy
 • 700 a Stasionis Michał, ks.
 • 700 a Stern [?]
 • 700 a Stössel von [?]
 • 700 a Stryjakowski Władysław, ks.
 • 700 a Szamowska Felicja z Rekowskich
 • 700 a Szastecka Władysława z Trembeckich
 • 700 a Szczepkowski Władysław
 • 700 a Szczerbiński Alfons
 • 700 a Szpinalski Wojciech
 • 700 a Tabaczyński Ludwik
 • 700 a Tempski Ignacy
 • 700 a Tłoczyński [?]
 • 700 a Turowski Stanisław
 • 700 a Tyrankiewicz M.
 • 700 a Ulatowski J.
 • 700 a Walicki Aleksander
 • 700 a Walther Wilhelm, ks.
 • 700 a Wawrykiewicz Edward
 • 700 a Węclewski Kazimierz
 • 700 a Wilamowitz-|Moellendorff Hugo von
 • 700 a Windakiewicz Stanisław
 • 700 a Wojciechowski Józef
 • 700 a Wolski Zygmunt
 • 700 a Wolski Zygmunt
 • 700 a Wyderkowski Antoni, ks.
 • 700 a Zaczyński Antoni Ryszard
 • 700 a Zaleski Dionizy
 • 700 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 700 a Zamoyski, Konstanty d (ur. 1846)
 • 700 a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 700 a Zedlitz-|Trützschler Robert von
 • 700 a Zieleniewski Michał
 • 700 a Zielewicz Ignacy
 • 700 a Zimmermann [?]
 • 700 a Zipper Albert
 • 700 a Żukowski Kazimierz
 • 700 a Żychliński Teodor
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Boetticher Ernst, |Buchhandlung Berlin
 • 710 a Breitkopf & Härtel, |Buchhandlung und Buchdruckerei (Lipsk)
 • 710 a Friedländer R. & Sohn, |Buchhandlung Berlin
 • 710 a Jügel's Carl |Verlagsbuchhandlung Frankfurt n. M.
 • 710 a Koło Literacko-Artystyczne Lwów
 • 710 a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 a Merzbach Ludwik, |Księgarnia, drukarnia i zakład litograficzny (Poznań)
 • 710 a Russell's Adolph |Verlag Münster
 • 710 a Spirgatis M., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków Gryfia
 • 710 a Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 710 a Towarzystwo Polskich Akademików "Ognisko" Czerniowce
 • 710 a Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej Czerniowce
 • 710 a Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde (Lubeka)
 • 711 a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów d 1894
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej", Wrocław
 • 740 a Biblioteka Pisarzów Polskich
 • 740 a "Goniec Wielkopolski", Poznań
 • 740 a Historia prawdziwa, która się stała w Landzie z 1568 r.
 • 740 a "Kurier Polski", Kraków
 • 740 a "Kurier Rolniczy", Poznań
 • 740 a "Nowiny Raciborskie", Racibórz
 • 740 a Pamiętniki Janczara
 • 740 a "Pobudka do Szerzenia Wstrzemięźliwości", Poznań
 • 740 a "Wolne Polskie Słowo", |kalendarz na 1891 r. (Paryż)
 • 773 t Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 777 a Celichowski Zygmunt t List Mikołaja Reja do księcia pruskiego Alberta
 • 777 a Krasiński Zygmunt t Nieboska komedia
 • 777 a Kraszewski Józef Ignacy t Historia cywilizacji w Polsce
 • 777 a Mickiewicz, Adam (1798-1855) t Dziady cz. III
 • 777 a Mikołaj z Wilkowiecka t Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim
 • 777 a Olszowski Ignacy t Ilias polski
 • 777 a Ovidius Publius Naso t Odmiany
 • 777 a Przebendowski Jan Józef t Wilkierze
 • 777 a Słotwiński Adam ks. t List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku"
 • 777 a Smolka Stanisław t Leo XIII. Pont[ifex] Max[imus] historiae studiis consulens Tabularii arcana reclustit anno MDCCCLXXXVI. |[Odezwa o pomoc w sfinansowaniu wyprawy naukowej do Archiwum Watykańskiego]
 • 852 j AB 092
 • 960 n Nr inw. 0095
 • 999 a KW

Indeksy