"Korespondencja tycząca się wydawnictwa 'Tomicianów' tomy IX-XIII. 1868-1915".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 111
  • Nr inw. 0115
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana".
  • "Korespondencja tycząca się wydawnictwa 'Tomicianów' tomy IX-XIII. 1868-1915".
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1915
 • Opis fizyczny:
  • 275 + 8 k. 32,5x23 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger cze
 • Uwagi: 140 listów
 • Zawartość:
  • Angerer C & Göschl, Keiser und Königlich Hof-Photochemigraphen, Wiedeń, 1913, k. 265, przy tym rachunek za kliszę portretu Piotra Tomickiego, 1913, k. 262-264. - Baran Kazimierz, kopista w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, 1903-1904, (3), k. 201-202, 205-206, 218-219. - Biskupski Bolesław, kustosz Biblioteki Czartoryskich, 1895-1911, (13), k. 16-17, 48-49, 114-115, 131-134, 141-142, 148-151, 159-164, 169-170, 254-255, przy tym kopie kalkowe fragmentów rkps., (3), k. 143, 149, 151.
  • Christ Karl, bibliotekarz Königliche Bibliothek w Berlinie, 1915, k. 274-275. - Czermak Wiktor (Kancelaria Akademii Umiejętności), 1899, k. 71-72, przy tym dowody odbioru t. X "Acta Tomiciana" przez Mariana Sokołowskiego, Władysława Wisłockiego, Franciszka Piekosińskiego i Stanisława Smolkę, 1899, (4), k. 73-76. - Ehrenberg Gustaw, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1869, k. 1b. - Flinsch Ferdinand, Papier-Fabriken, Berlin, 1898, k. 59.
  • Gintrowski Hieronim ks., w zastępstwie superiora i bibliotekarza ks. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, 1906, (2), k. 229-232. - Günther Otto (Stadtbibliothek, Gdańsk), 1899-1901, (2), k. 80-81, 165-166. - "Historische Zeitschrift", red. w Berlinie, 1899, k. 63-64.
  • II. Druki z omówieniem i recenzjami t. X i XI "Acta Tomiciana"; "Kurier Poznański" 8.II.1898 (wycinek), k. 77; "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für Provinz Posen", 14:1899, H. 1-2 (Ausschnitt), po k. 83 (s. 167-172); "Dziennik Poznański" 1890, nr 235, po k. 88 (s. 4); tenże, 1902 nr 91 (wycinek), po k. 176.
  • I. Listy do Zygmunta Celichowskiego - kwerendy dotyczące materiałów do wyd. "Acta Tomiciana"; wypożyczenie rkps., sporządzanie odpisów i kolacjonowanie; sprawy druku, sprzedaży, recenzji itp.:
  • Kaiserliches und Königliches Haus-, Hof und Staatsarchiv, Wiedeń (podpis: Alfred von Arneth dyrektor, Arpad Karolyi, Gustav Winter dyrektor, Paukerth), 1895-1911, (14), k. 22-29, 32-37, 40-41, 53-54, 78-79, 152, 171, 175-176, 204, 258-259, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do dyrektora Archiwum, 1897, k. 30-31 i kopie kalkowe fragmentów rkps., k. 32-33. - Karge Paul (Königliches Staatsarchiv, Królewiec), 1899-1903, (3), k. 86-88, 91, 197-198.
  • Königliches Geheimes Staatsarchiv, Berlin (podpis: Kaillen [?]), 1906, k. 226-228. - Königliches Staatsarchiv, Królewiec (podpis: Hermann Ehrenberg, Erich Joachim), 1900-1911, (5), k. 96-97, 126, 153, 155-156, 256-257. - Königlich Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Drezno (podpis: Otto Posse, Hubert Ermisch, Carl Kessel ekspedient), 1906-1907, (4), k. 226, 235-240.
  • Korzon Tadeusz (Biblioteka Ordynacji Zamojskiej), 1898-1915, (16), k. 44, 50-52, 60-62, 82-83, 92-95, 98-99, 108-113, 124-125, 129-130, 137-138, 144-147, 272, przy tym: kopia kalkowa fragmentów rkps., (3), k. 51, 145, 147; kwit odbioru wynagrodzenia za odpisy, 1898, k. 55; odpis listu Piotra Tomickiego do Krzysztofa Szydłowieckiego (Teki Górskiego nr 1036, druk: "Acta Tomiciana", X, 440), k. 60-61.
  • Kurpiel Antoni Marian, 1906, k. 224-225. - Leidinger Georg (Königliche Hof- und Staatsbibliothek, Monachium), 1909, k. 249-250, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Staatsbibliothek, 1909, k. 246. - Lekszycki Józef, sekretarz Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1874, k. 10-11.
  • Liedtke Franz (Archiwum Biskupie we Fromborku), 1895-1904, (28), k. 18-21, 42-43, 67-68, 100-107, 116-117, 120-121, 139-140, 154, 157-158, 179-190, 193-194, 207-213, przy tym wykaz listów polskich w kopiariuszu bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1.) z okresu 4.IV-1.XII.1529 r., k. 118-119. - Liske Ksawery, 1870, k. 4. - Lubomirski Jan Tadeusz, 1899-1904, (3), k. 84-85, 89-90, 199, przy tym notatka Z. Celichowskiego, 1904, k. 200.
  • Meckelburg Adolf, archiwista w Królewcu, 1869-1870, (3), k. 1-1a, 5-6b. - Novaček Vojtěch J., dyrektor Archivu Zemskeho Kralovstvi Českeho w Pradze, 1908, k. 241-243. - Pułjanowski Bohdan, archiwista Archiwum Książąt Radziwiłłów w Nieświeżu, 1903, (2), k. 191-192, 195-196.
  • Przy tym brulion listów Z. Celichowskiego do Adama Zamoyskiego, 1898-1899, (2), k. 56-58, 66.
  • Raczyński Roger (potwierdzenie odbioru rkps. z biblioteki rogalińskiej), 1910, k. 253. - Röstel Emil, właściciel Drukarni W. Decker & Co. w Poznaniu, 1870-1871, (2), k. 2-3, 7-8. - Rutski Stefan Welamin, bibliotekarz biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1909, (3), k. 243-245, 247-248, 251-152.
  • Sokołowski Marian, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie, 1898-1899, (2), k. 46-47, 69-70. - Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1915, (2), k. 268, 271. - Taczak Teodor ks., profesor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1911, k. 260-261. - Trzciński Tadeusz ks., profesor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1904, (3), k. 216-217, 220-223. - Warmiński Ignacy ks., 1901-1904, (3), k. 135-136, 173-174, 214-215.
  • Weitzenmiller [?], sekretarz i archiwista we Fromborku, 1875-1876, (2), k. 12-15. - Wendt Heinrich, bibliotekarz Stadtbibliothek we Wrocławiu, 1902, k. 177-178. - Zakrzewski Wincenty, 1897, k. 38-39. - Zaremba Aleksander ks., archiwista Archiwum Kapitulnego w Płocku, 1901, (2), k. 122-123, 127-128. - "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen", red. w Poznaniu, 1899, k. 65. - Zivier Ezechiel, archiwista Archiwum Książęcego w Pszczynie, 1912, k. 266-267.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 102-104.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana".
 • 243 %a Wydawnictwa
 • 245 %a "Korespondencja tycząca się wydawnictwa 'Tomicianów' tomy IX-XIII. 1868-1915".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1869-1915
 • 300 %a 275 + 8 k. %c 32,5x23 cm
 • 340 %d rkps, masz., dr. %e opr. półpł.
 • 500 %a 140 listów
 • 520 %a Angerer C & Göschl, Keiser und Königlich Hof-Photochemigraphen, Wiedeń, 1913, k. 265, przy tym rachunek za kliszę portretu Piotra Tomickiego, 1913, k. 262-264. - Baran Kazimierz, kopista w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, 1903-1904, (3), k. 201-202, 205-206, 218-219. - Biskupski Bolesław, kustosz Biblioteki Czartoryskich, 1895-1911, (13), k. 16-17, 48-49, 114-115, 131-134, 141-142, 148-151, 159-164, 169-170, 254-255, przy tym kopie kalkowe fragmentów rkps., (3), k. 143, 149, 151.
 • 520 %a Christ Karl, bibliotekarz Königliche Bibliothek w Berlinie, 1915, k. 274-275. - Czermak Wiktor (Kancelaria Akademii Umiejętności), 1899, k. 71-72, przy tym dowody odbioru t. X "Acta Tomiciana" przez Mariana Sokołowskiego, Władysława Wisłockiego, Franciszka Piekosińskiego i Stanisława Smolkę, 1899, (4), k. 73-76. - Ehrenberg Gustaw, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1869, k. 1b. - Flinsch Ferdinand, Papier-Fabriken, Berlin, 1898, k. 59.
 • 520 %a Gintrowski Hieronim ks., w zastępstwie superiora i bibliotekarza ks. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, 1906, (2), k. 229-232. - Günther Otto (Stadtbibliothek, Gdańsk), 1899-1901, (2), k. 80-81, 165-166. - "Historische Zeitschrift", red. w Berlinie, 1899, k. 63-64.
 • 520 %a II. Druki z omówieniem i recenzjami t. X i XI "Acta Tomiciana"; "Kurier Poznański" 8.II.1898 (wycinek), k. 77; "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für Provinz Posen", 14:1899, H. 1-2 (Ausschnitt), po k. 83 (s. 167-172); "Dziennik Poznański" 1890, nr 235, po k. 88 (s. 4); tenże, 1902 nr 91 (wycinek), po k. 176.
 • 520 %a I. Listy do Zygmunta Celichowskiego - kwerendy dotyczące materiałów do wyd. "Acta Tomiciana"; wypożyczenie rkps., sporządzanie odpisów i kolacjonowanie; sprawy druku, sprzedaży, recenzji itp.:
 • 520 %a Kaiserliches und Königliches Haus-, Hof und Staatsarchiv, Wiedeń (podpis: Alfred von Arneth dyrektor, Arpad Karolyi, Gustav Winter dyrektor, Paukerth), 1895-1911, (14), k. 22-29, 32-37, 40-41, 53-54, 78-79, 152, 171, 175-176, 204, 258-259, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do dyrektora Archiwum, 1897, k. 30-31 i kopie kalkowe fragmentów rkps., k. 32-33. - Karge Paul (Königliches Staatsarchiv, Królewiec), 1899-1903, (3), k. 86-88, 91, 197-198.
 • 520 %a Königliches Geheimes Staatsarchiv, Berlin (podpis: Kaillen [?]), 1906, k. 226-228. - Königliches Staatsarchiv, Królewiec (podpis: Hermann Ehrenberg, Erich Joachim), 1900-1911, (5), k. 96-97, 126, 153, 155-156, 256-257. - Königlich Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Drezno (podpis: Otto Posse, Hubert Ermisch, Carl Kessel ekspedient), 1906-1907, (4), k. 226, 235-240.
 • 520 %a Korzon Tadeusz (Biblioteka Ordynacji Zamojskiej), 1898-1915, (16), k. 44, 50-52, 60-62, 82-83, 92-95, 98-99, 108-113, 124-125, 129-130, 137-138, 144-147, 272, przy tym: kopia kalkowa fragmentów rkps., (3), k. 51, 145, 147; kwit odbioru wynagrodzenia za odpisy, 1898, k. 55; odpis listu Piotra Tomickiego do Krzysztofa Szydłowieckiego (Teki Górskiego nr 1036, druk: "Acta Tomiciana", X, 440), k. 60-61.
 • 520 %a Kurpiel Antoni Marian, 1906, k. 224-225. - Leidinger Georg (Königliche Hof- und Staatsbibliothek, Monachium), 1909, k. 249-250, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Staatsbibliothek, 1909, k. 246. - Lekszycki Józef, sekretarz Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1874, k. 10-11.
 • 520 %a Liedtke Franz (Archiwum Biskupie we Fromborku), 1895-1904, (28), k. 18-21, 42-43, 67-68, 100-107, 116-117, 120-121, 139-140, 154, 157-158, 179-190, 193-194, 207-213, przy tym wykaz listów polskich w kopiariuszu bpa Maurycego Ferbera (rkps A 1.) z okresu 4.IV-1.XII.1529 r., k. 118-119. - Liske Ksawery, 1870, k. 4. - Lubomirski Jan Tadeusz, 1899-1904, (3), k. 84-85, 89-90, 199, przy tym notatka Z. Celichowskiego, 1904, k. 200.
 • 520 %a Meckelburg Adolf, archiwista w Królewcu, 1869-1870, (3), k. 1-1a, 5-6b. - Novaček Vojtěch J., dyrektor Archivu Zemskeho Kralovstvi Českeho w Pradze, 1908, k. 241-243. - Pułjanowski Bohdan, archiwista Archiwum Książąt Radziwiłłów w Nieświeżu, 1903, (2), k. 191-192, 195-196.
 • 520 %a Przy tym brulion listów Z. Celichowskiego do Adama Zamoyskiego, 1898-1899, (2), k. 56-58, 66.
 • 520 %a Raczyński Roger (potwierdzenie odbioru rkps. z biblioteki rogalińskiej), 1910, k. 253. - Röstel Emil, właściciel Drukarni W. Decker & Co. w Poznaniu, 1870-1871, (2), k. 2-3, 7-8. - Rutski Stefan Welamin, bibliotekarz biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1909, (3), k. 243-245, 247-248, 251-152.
 • 520 %a Sokołowski Marian, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie, 1898-1899, (2), k. 46-47, 69-70. - Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1915, (2), k. 268, 271. - Taczak Teodor ks., profesor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1911, k. 260-261. - Trzciński Tadeusz ks., profesor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1904, (3), k. 216-217, 220-223. - Warmiński Ignacy ks., 1901-1904, (3), k. 135-136, 173-174, 214-215.
 • 520 %a Weitzenmiller [?], sekretarz i archiwista we Fromborku, 1875-1876, (2), k. 12-15. - Wendt Heinrich, bibliotekarz Stadtbibliothek we Wrocławiu, 1902, k. 177-178. - Zakrzewski Wincenty, 1897, k. 38-39. - Zaremba Aleksander ks., archiwista Archiwum Kapitulnego w Płocku, 1901, (2), k. 122-123, 127-128. - "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen", red. w Poznaniu, 1899, k. 65. - Zivier Ezechiel, archiwista Archiwum Książęcego w Pszczynie, 1912, k. 266-267.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a ger %a cze
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 102-104.
 • 600 %a Ferber Maurycy %c bp warmiński
 • 600 %a Górski Stanisław
 • 600 %a Szydłowiecki Krzysztof
 • 600 %a Tomicki Piotr
 • 610 %a Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 610 %a Archiwum Biskupie (Frombork)
 • 610 %a Archiwum i Biblioteka Miejska (Wrocław)
 • 610 %a Archiwum Kapituły Płockiej
 • 610 %a Archiwum Książęce (Pszczyna)
 • 610 %a Archiwum Państwowe (Poznań)
 • 610 %a Archiwum Radziwiłłów (Nieśwież)
 • 610 %a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 610 %a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 610 %a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 610 %a Stadtarchiv und Stadtbibliothek (Wrocław) zob. Archiwum i Biblioteka Miejska (Wrocław)
 • 610 %a Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 610 %a Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho (Praga)
 • 651 %a Berlin %x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651 %a Berlin %x Königliches Geheimes Staatsarchiv
 • 651 %a Berlin %x czasopismo - "Historische Zeitschrift"
 • 651 %a Berlin %x Königliche Bibliothek
 • 651 %a Drezno %x Königlich Sächsisches Hauptstaatsarchiv
 • 651 %a Frombork %x Archiwum Biskupie
 • 651 %a Gdańsk %x Biblioteka Miejska
 • 651 %a Kraków %x księża misjonarze na Stradomiu
 • 651 %a Kraków %x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 %a Kraków %x Akademia Umiejętności
 • 651 %a Królewiec %x Archiwum Państwowe
 • 651 %a Monachium %x Königliche Hof- und Staatsbibliothek
 • 651 %a Nieśwież %x Archiwum Radziwiłłów
 • 651 %a Płock %x Archiwum Kapitulne
 • 651 %a Poznań %x Archiwum Państwowe
 • 651 %a Poznań %x drukarnia - Decker W. & Co.
 • 651 %a Poznań %x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Kurier Poznański"
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen"
 • 651 %a Praga %x Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho
 • 651 %a Pszczyna %x Archiwum Książęce
 • 651 %a Warszawa %x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 %a Wiedeń %x Angerer C & Göschl, Keiser und Königlich Hof-Photochemigraphen
 • 651 %a Wiedeń %x Archiwum Państwowe
 • 651 %a Wrocław %x Archiwum i Biblioteka Miejska
 • 653 %a Informacja naukowa - kwerendy
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Wydawnictwa
 • 700 %a Angerer C.
 • 700 %a Arneth Alfred von
 • 700 %a Baran Kazimierz
 • 700 %a Biskupski Bolesław
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Christ Karl
 • 700 %a Czermak Wiktor
 • 700 %a Decker W.
 • 700 %a Ehrenberg Gustaw
 • 700 %a Ehrenberg Hermann
 • 700 %a Ermisch Hubert
 • 700 %a Flinsch Ferdinand
 • 700 %a Gintrowski Hieronim, ks.
 • 700 %a Göschl [?]
 • 700 %a Günther Otto
 • 700 %a Joachim Erich
 • 700 %a Kaillen [?]
 • 700 %a Karge Paul
 • 700 %a Karolyi Arpad
 • 700 %a Kessel Carl
 • 700 %a Korzon Tadeusz
 • 700 %a Kurpiel Antoni Marian
 • 700 %a Leidinger Georg
 • 700 %a Lekszycki Józef
 • 700 %a Liedtke Franz, ks.
 • 700 %a Liske Ksawery
 • 700 %a Lubomirski Jan Tadeusz %d (1826-1908)
 • 700 %a Meckelburg Adolf
 • 700 %a Novaček Vojtěch J.
 • 700 %a Paukerth [?]
 • 700 %a Piekosiński Franciszek
 • 700 %a Posse Otto
 • 700 %a Pułjanowski Bohdan
 • 700 %a Raczyński Roger %d (1889-1945)
 • 700 %a Röstel Emil
 • 700 %a Rutski Stefan Welamin
 • 700 %a Smolka Stanisław
 • 700 %a Sokołowski Marian
 • 700 %a Sroczyński Walenty
 • 700 %a Taczak Teodor, ks.
 • 700 %a Trzciński Tadeusz, ks.
 • 700 %a Warmiński Ignacy, ks.
 • 700 %a Weitzenmiller [?]
 • 700 %a Wendt Heinrich
 • 700 %a Winter Gustav
 • 700 %a Wisłocki Władysław
 • 700 %a Zakrzewski, Wincenty
 • 700 %a Zamoyski, Adam %d (1873-1940)
 • 700 %a Zaremba, Aleksander %c (ks.)
 • 700 %a Zivier Ezechiel
 • 710 %a Angerer C & Göschl, |Keiser und Königlich Hof-Photochemigraphen (Wiedeń)
 • 710 %a Archiwum Państwowe (Królewiec)
 • 710 %a Archiwum Państwowe (Wiedeń)
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Miejska (Gdańsk)
 • 710 %a Decker W. & Co., Drukarnia Poznań
 • 710 %a Flinsch Ferdinand, Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710 %a Kaiserliches und Königliches Haus-, Hof und Staatsarchiv (Wiedeń) zob. Archiwum Państwowe (Wiedeń)
 • 710 %a Königliche Bibliothek Berlin
 • 710 %a Königliche Hof- und Staatsbibliothek (Monachium)
 • 710 %a Königliches Geheimes Staatsarchiv Berlin
 • 710 %a Königliches Staatsarchiv (Królewiec) zob. Archiwum Państwowe (Królewiec)
 • 710 %a Königlich Sächsisches Hauptstaatsarchiv Drezno
 • 740 %a Acta Tomiciana
 • 740 %a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 %a "Historische Zeitschrift", Berlin
 • 740 %a "Kurier Poznański", Poznań
 • 740 %a Teki Górskiego
 • 740 %a "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen", Poznań
 • 852 %j AB 111
 • 960 %n Nr inw. 0115
 • 999 %a KW

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: AB 111