Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2399
 • Tytuł : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty
 • Redaktor : red. Roman Lutman
 • Wydawca : Instytut Śląski w Opolu
 • Miejsce wydania : Opole Polska
 • Data wydania : 1960-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Seria monograficzna. [A]
  • Nr 1, 1960 Koszyk S. Opolanie w bitwie pod Grunwaldem
  • Nr 3, 1960 Popkiewicz J. Sytuacja gospodarcza Opolszczyzny przed wojną i obecnie
  • Nr 5, 1961 Hajduk R. Opolskie środowisko literackie
  • Nr 15, 1961 Wawrzynek W. Łużycka mniejszość narodowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  • Nr 17, 1961 Śmiełowski S. Opolski folklor muzyczny w latach 1958-1959
  • Nr 25, 1962 Gospodarek T. Przełom narodowy Karola Miarki
  • Nr 30, 1963 Musioł T. Polacy w Niemczech w latach 1918-1939
  • Nr 31, 1963 Lasończyk I. Zarys rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech [...]
  • Nr 36, 1963 Gospodarek T. Polski rekonesans polityczny na Górnym Śląsku w 1867 roku
  • Nr 52, 1964 Ligacz R. Uczeni Śląska Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku
  • Nr 54, 1964 Staszczak Ż. Śląska forma obrzędu Marzanny [...]
  • Nr 55, 1965 Brożek A. Język polski na Opolszczyźnie [...]
  • Nr [56], 1965 Izbiński L. Patrioci czescy w brzeskim więzieniu 1942-1944
  • Nr [57], 1965 Mendel E. Z zagadnień udziału Ślązaków na frontach pierwszej wojny [...]
  • Nr [58], 1965 Kokot J. Brożek A. Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundesamt
  • Nr [59], 1965 Szymiczek F. Biblioteka polskiego gimnazjum w Bytomiu [...]
  • Nr [60], 1965 Targ A. Bronisław Koraszewski [...]
  • Nr [61], 1965 Tomiczek H. Spółdzielczość na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 72, 1966 Figowa F. Związki robotników polskich [...]
  • Nr 73, 1966 Mendel E. Stosunek górnośląskiej prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski
  • Nr 78, 1966 Glensk J. Jan Karol Maćkowski jako redaktor "Nowin Raciborskich"
  • Nr 84, 1969 Szymański Z. Niemieckie korpusy ochotnicze na Górnym Śląsku
  • Nr 94, 1967 Targ A. Związki Śląska z Wielkopolską [...]
  • Nr 96, 1967 Przywara M. Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego [...]
  • Nr 99, 1968 Ligocki A. Plastyka na Opolszczyźnie
  • Nr 100, 1968 Izbiński L. Stronnictwo Ludowe w powiecie brzeskim [...]
  • Nr 101, 1968 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu
  • Nr 102, 1968 Kokot J. Polityka zagraniczna ZSRR wobec rewizjonizmu zachodnioniemieckiego [wyd. 2]
  • Nr 112, 1972 Borek H. Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych
  • Nr 113, 1971 Musioł L. Wożniki: Dzieje miasta [...]
  • Nr 116, 1972 Brożek A. Borek H. Jeszcze jeden list z Teksasu do Płużnicy z 1855 roku
  • Nr 119, 1973 Mazurek S. Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim [...]
  • Seria literacka [B]
  • Nr 1, 1965 Pośpiechowa L. Twórczość literacka pisarzy opolskich [...]
  • Nr 4, 1968 Kania J. Moje wspomnienia
  • Nr 5, 1969 Pryszczewska-Kozub A. Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego
  • Nr 9, 1970 Maćkowski J. K. Wspomnienia śląskie
  • Nr 11, 1972 Simonides D. Powstanie śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych
  • Seria: Książki [C] - katalog druków - Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Książki, sygn.: 238073
  • Seria zwykła [D]
  • Nr 9, 1958 Dygacz A. Opolskie pieśni ludowe
  • Nr 15, 1958 Borek H. Stan badań nad językiem Adama Gdacjusza
  • Nr 16, 1958 Madeja J. Badania z dziejów elementarzy i szkolnictwa [...]
  • Nr 17, 1958 Szymiczek F. Górnośląskie towarzystwa akademickie we Wrocławiu [...]
  • Nr 18, 1958 Golachowski S. Różnice w strukturze demograficznej [...]
  • Nr 19, 1958 Inglot S. Badania z dziejów społecznych i gospodarczych Śląska
  • Nr 20, 1958 Michatkówna M. Dramat szkolny na Śląsku [...]
  • Nr 21, 1958 Orzechowski K. Prace Sekcji Dokumentacji [...]
  • Nr 22, 1958 Czupiał J. Ludność rolnicza w powiecie głubczyckim
  • Nr 23, 1958 Baracz S. O niektórych zmianach w strukturze zasiewów [...]
  • Nr 24, 1959 Błahut K. Udział rzemiosła w aktywizacji gospodarczej [...]
  • Nr 25, 1959 Musioł T. Badania z dziejów szkolnictwa Śląska Opolskiego
  • Nr 28, 1959 Olszewski B. Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie [...]
  • Nr 29, 1959 Czupiał J. Gospodarka niemieckich monopoli w przemyśle celulozowo-papierniczym [...]
  • Nr 30, 1959 Weiner R. Niektóre wnioski wynikające z powojennych osiągnięć [...]
  • Nr 31, 1959 Madeja J. Sylwetki zasłużonych nauczycieli - Ślązaków [...]
  • Nr 32, 1959 Wiecek A. Muzeum Śląskie w Opawie [...]
  • Nr 33, 1959 Wiecek A. O utworzenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
  • Nr 34, 1959 Herold J. Działalność oświatowa Muzeum Okręgowego w Opolu
  • Nr 35, 1959 Słopecki N. Płynność kadr w Kędzierzyńskich Zakładach Przemysłu Azotowego
  • Nr 36, 1959 Popiołek S. Piętnaście lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej
  • Nr 37, 1959 Rospond S. Słownik geograficzny Śląska i słownik nazwisk śląskich
  • Nr 38, 1959 Bednarz Z. Działalność "Kółka Polskiego" we Wrocławiu [...]
  • Nr 39, 1959 Szewczyk W. Odwetowcy na Parnasie
  • Nr 40, 1959 Popkiewicz J. Ogólne kierunki i wyniki badań Sekcji Ekonomicznej [...]
  • Nr 50, 1961 Kużniewski E. Opolski Park Narodowy
  • Nr 51, 1961 Kolbuszewska M. Opolska sesja ku czci Juliusza Słowackiego
  • Nr 63, 1968 Ratajewski J. Zarys dziejów dodatków do "Gazety Opolskiej"
  • Nr 68, 1969 Mazurek S. Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku
  • Seria niemcoznawcza [E]
  • Nr 1, 1961 Wawrzynek W. Niemiecka Republika Demokratyczna - sojusznik Polski [...]
  • Nr 2, 1961 Hajduk R. Przesiedleńcy w nowym Bundestagu
  • Nr 14, 1966 Cygański M. Z dziejów Volksbundu 1921-1932
  • Nr 16, 1967 Buchata R. Tendencje wielkoniemieckie w Austrii
  • Nr 17, 1968 Cygański M. Volksbund w służbie III Rzeszy 1933-1938
 • Seria :
  • Seria monograficzna
  • Seria literacka
  • Seria: Książki
  • Seria zwykła
  • Seria niemcoznawcza
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Instytut Śląski (Opole)
  • Lutman, Roman red.
  • Miarka, Karol
  • Koraszewski, Bronisław
  • Maćkowski, Jan Karol
  • Kania, J.
  • Ogrodziński, Wincenty
  • Słowacki, Juliusz
  • Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a WYDAWNICTWA
 • 245 a Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty
 • 245 c red. Roman Lutman
 • 260 a Opole b Instytut Śląski w Opolu c 1960- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Seria monograficzna. [A]
 • 362 a Nr 1, 1960 b Koszyk S. c Opolanie w bitwie pod Grunwaldem
 • 362 a Nr 3, 1960 b Popkiewicz J. c Sytuacja gospodarcza Opolszczyzny przed wojną i obecnie
 • 362 a Nr 5, 1961 b Hajduk R. c Opolskie środowisko literackie
 • 362 a Nr 15, 1961 b Wawrzynek W. c Łużycka mniejszość narodowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • 362 a Nr 17, 1961 b Śmiełowski S. c Opolski folklor muzyczny w latach 1958-1959
 • 362 a Nr 25, 1962 b Gospodarek T. c Przełom narodowy Karola Miarki
 • 362 a Nr 30, 1963 b Musioł T. c Polacy w Niemczech w latach 1918-1939
 • 362 a Nr 31, 1963 b Lasończyk I. c Zarys rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech [...]
 • 362 a Nr 36, 1963 b Gospodarek T. c Polski rekonesans polityczny na Górnym Śląsku w 1867 roku
 • 362 a Nr 52, 1964 b Ligacz R. c Uczeni Śląska Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku
 • 362 a Nr 54, 1964 b Staszczak Ż. c Śląska forma obrzędu Marzanny [...]
 • 362 a Nr 55, 1965 b Brożek A. c Język polski na Opolszczyźnie [...]
 • 362 a Nr [56], 1965 b Izbiński L. c Patrioci czescy w brzeskim więzieniu 1942-1944
 • 362 a Nr [57], 1965 b Mendel E. c Z zagadnień udziału Ślązaków na frontach pierwszej wojny [...]
 • 362 a Nr [58], 1965 b Kokot J. b Brożek A. c Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundesamt
 • 362 a Nr [59], 1965 b Szymiczek F. c Biblioteka polskiego gimnazjum w Bytomiu [...]
 • 362 a Nr [60], 1965 b Targ A. c Bronisław Koraszewski [...]
 • 362 a Nr [61], 1965 b Tomiczek H. c Spółdzielczość na Górnym Śląsku [...]
 • 362 a Nr 72, 1966 b Figowa F. c Związki robotników polskich [...]
 • 362 a Nr 73, 1966 b Mendel E. c Stosunek górnośląskiej prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski
 • 362 a Nr 78, 1966 b Glensk J. c Jan Karol Maćkowski jako redaktor "Nowin Raciborskich"
 • 362 a Nr 84, 1969 b Szymański Z. c Niemieckie korpusy ochotnicze na Górnym Śląsku
 • 362 a Nr 94, 1967 b Targ A. c Związki Śląska z Wielkopolską [...]
 • 362 a Nr 96, 1967 b Przywara M. c Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego [...]
 • 362 a Nr 99, 1968 b Ligocki A. c Plastyka na Opolszczyźnie
 • 362 a Nr 100, 1968 b Izbiński L. c Stronnictwo Ludowe w powiecie brzeskim [...]
 • 362 a Nr 101, 1968 c Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu
 • 362 a Nr 102, 1968 b Kokot J. c Polityka zagraniczna ZSRR wobec rewizjonizmu zachodnioniemieckiego [wyd. 2]
 • 362 a Nr 112, 1972 b Borek H. c Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych
 • 362 a Nr 113, 1971 b Musioł L. c Wożniki: Dzieje miasta [...]
 • 362 a Nr 116, 1972 b Brożek A. b Borek H. c Jeszcze jeden list z Teksasu do Płużnicy z 1855 roku
 • 362 a Nr 119, 1973 b Mazurek S. c Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim [...]
 • 362 a Seria literacka [B]
 • 362 a Nr 1, 1965 b Pośpiechowa L. c Twórczość literacka pisarzy opolskich [...]
 • 362 a Nr 4, 1968 b Kania J. c Moje wspomnienia
 • 362 a Nr 5, 1969 b Pryszczewska-Kozub A. c Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego
 • 362 a Nr 9, 1970 b Maćkowski J. K. c Wspomnienia śląskie
 • 362 a Nr 11, 1972 b Simonides D. c Powstanie śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych
 • 362 a Seria: Książki [C] - katalog druków - Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Książki, sygn.: 238073
 • 362 a Seria zwykła [D]
 • 362 a Nr 9, 1958 b Dygacz A. c Opolskie pieśni ludowe
 • 362 a Nr 15, 1958 b Borek H. c Stan badań nad językiem Adama Gdacjusza
 • 362 a Nr 16, 1958 b Madeja J. c Badania z dziejów elementarzy i szkolnictwa [...]
 • 362 a Nr 17, 1958 b Szymiczek F. c Górnośląskie towarzystwa akademickie we Wrocławiu [...]
 • 362 a Nr 18, 1958 b Golachowski S. c Różnice w strukturze demograficznej [...]
 • 362 a Nr 19, 1958 b Inglot S. c Badania z dziejów społecznych i gospodarczych Śląska
 • 362 a Nr 20, 1958 b Michatkówna M. c Dramat szkolny na Śląsku [...]
 • 362 a Nr 21, 1958 b Orzechowski K. c Prace Sekcji Dokumentacji [...]
 • 362 a Nr 22, 1958 b Czupiał J. c Ludność rolnicza w powiecie głubczyckim
 • 362 a Nr 23, 1958 b Baracz S. c O niektórych zmianach w strukturze zasiewów [...]
 • 362 a Nr 24, 1959 b Błahut K. c Udział rzemiosła w aktywizacji gospodarczej [...]
 • 362 a Nr 25, 1959 b Musioł T. c Badania z dziejów szkolnictwa Śląska Opolskiego
 • 362 a Nr 28, 1959 b Olszewski B. c Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie [...]
 • 362 a Nr 29, 1959 b Czupiał J. c Gospodarka niemieckich monopoli w przemyśle celulozowo-papierniczym [...]
 • 362 a Nr 30, 1959 b Weiner R. c Niektóre wnioski wynikające z powojennych osiągnięć [...]
 • 362 a Nr 31, 1959 b Madeja J. c Sylwetki zasłużonych nauczycieli - Ślązaków [...]
 • 362 a Nr 32, 1959 b Wiecek A. c Muzeum Śląskie w Opawie [...]
 • 362 a Nr 33, 1959 b Wiecek A. c O utworzenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • 362 a Nr 34, 1959 b Herold J. c Działalność oświatowa Muzeum Okręgowego w Opolu
 • 362 a Nr 35, 1959 b Słopecki N. c Płynność kadr w Kędzierzyńskich Zakładach Przemysłu Azotowego
 • 362 a Nr 36, 1959 b Popiołek S. c Piętnaście lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej
 • 362 a Nr 37, 1959 b Rospond S. c Słownik geograficzny Śląska i słownik nazwisk śląskich
 • 362 a Nr 38, 1959 b Bednarz Z. c Działalność "Kółka Polskiego" we Wrocławiu [...]
 • 362 a Nr 39, 1959 b Szewczyk W. c Odwetowcy na Parnasie
 • 362 a Nr 40, 1959 b Popkiewicz J. c Ogólne kierunki i wyniki badań Sekcji Ekonomicznej [...]
 • 362 a Nr 50, 1961 b Kużniewski E. c Opolski Park Narodowy
 • 362 a Nr 51, 1961 b Kolbuszewska M. c Opolska sesja ku czci Juliusza Słowackiego
 • 362 a Nr 63, 1968 b Ratajewski J. c Zarys dziejów dodatków do "Gazety Opolskiej"
 • 362 a Nr 68, 1969 b Mazurek S. c Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku
 • 362 a Seria niemcoznawcza [E]
 • 362 a Nr 1, 1961 b Wawrzynek W. c Niemiecka Republika Demokratyczna - sojusznik Polski [...]
 • 362 a Nr 2, 1961 b Hajduk R. c Przesiedleńcy w nowym Bundestagu
 • 362 a Nr 14, 1966 b Cygański M. c Z dziejów Volksbundu 1921-1932
 • 362 a Nr 16, 1967 b Buchata R. c Tendencje wielkoniemieckie w Austrii
 • 362 a Nr 17, 1968 b Cygański M. c Volksbund w służbie III Rzeszy 1933-1938
 • 440 a Seria monograficzna
 • 440 a Seria literacka
 • 440 a Seria: Książki
 • 440 a Seria zwykła
 • 440 a Seria niemcoznawcza
 • 546 a pol.
 • 651 a Opolszczyzna
 • 651 a Niemiecka Republika Demokratyczna
 • 653 a Instytut Śląski (Opole)
 • 700 a Lutman, Roman e red.
 • 700 a Miarka, Karol
 • 700 a Koraszewski, Bronisław
 • 700 a Maćkowski, Jan Karol
 • 700 a Kania, J.
 • 700 a Ogrodziński, Wincenty
 • 700 a Słowacki, Juliusz
 • 710 a Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole)
 • 852 j Cz 2399

Indeksy