Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2399
 • Tytuł : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty
 • Redaktor : red. Roman Lutman
 • Wydawca : Instytut Śląski w Opolu
 • Miejsce wydania : Opole Polska
 • Data wydania : 1960-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Seria monograficzna. [A]
  • Nr 1, 1960 Koszyk S. Opolanie w bitwie pod Grunwaldem
  • Nr 3, 1960 Popkiewicz J. Sytuacja gospodarcza Opolszczyzny przed wojną i obecnie
  • Nr 5, 1961 Hajduk R. Opolskie środowisko literackie
  • Nr 15, 1961 Wawrzynek W. Łużycka mniejszość narodowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  • Nr 17, 1961 Śmiełowski S. Opolski folklor muzyczny w latach 1958-1959
  • Nr 25, 1962 Gospodarek T. Przełom narodowy Karola Miarki
  • Nr 30, 1963 Musioł T. Polacy w Niemczech w latach 1918-1939
  • Nr 31, 1963 Lasończyk I. Zarys rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech [...]
  • Nr 36, 1963 Gospodarek T. Polski rekonesans polityczny na Górnym Śląsku w 1867 roku
  • Nr 52, 1964 Ligacz R. Uczeni Śląska Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku
  • Nr 54, 1964 Staszczak Ż. Śląska forma obrzędu Marzanny [...]
  • Nr 55, 1965 Brożek A. Język polski na Opolszczyźnie [...]
  • Nr [56], 1965 Izbiński L. Patrioci czescy w brzeskim więzieniu 1942-1944
  • Nr [57], 1965 Mendel E. Z zagadnień udziału Ślązaków na frontach pierwszej wojny [...]
  • Nr [58], 1965 Kokot J. Brożek A. Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundesamt
  • Nr [59], 1965 Szymiczek F. Biblioteka polskiego gimnazjum w Bytomiu [...]
  • Nr [60], 1965 Targ A. Bronisław Koraszewski [...]
  • Nr [61], 1965 Tomiczek H. Spółdzielczość na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 72, 1966 Figowa F. Związki robotników polskich [...]
  • Nr 73, 1966 Mendel E. Stosunek górnośląskiej prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski
  • Nr 78, 1966 Glensk J. Jan Karol Maćkowski jako redaktor "Nowin Raciborskich"
  • Nr 84, 1969 Szymański Z. Niemieckie korpusy ochotnicze na Górnym Śląsku
  • Nr 94, 1967 Targ A. Związki Śląska z Wielkopolską [...]
  • Nr 96, 1967 Przywara M. Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego [...]
  • Nr 99, 1968 Ligocki A. Plastyka na Opolszczyźnie
  • Nr 100, 1968 Izbiński L. Stronnictwo Ludowe w powiecie brzeskim [...]
  • Nr 101, 1968 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu
  • Nr 102, 1968 Kokot J. Polityka zagraniczna ZSRR wobec rewizjonizmu zachodnioniemieckiego [wyd. 2]
  • Nr 112, 1972 Borek H. Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych
  • Nr 113, 1971 Musioł L. Wożniki: Dzieje miasta [...]
  • Nr 116, 1972 Brożek A. Borek H. Jeszcze jeden list z Teksasu do Płużnicy z 1855 roku
  • Nr 119, 1973 Mazurek S. Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim [...]
  • Seria literacka [B]
  • Nr 1, 1965 Pośpiechowa L. Twórczość literacka pisarzy opolskich [...]
  • Nr 4, 1968 Kania J. Moje wspomnienia
  • Nr 5, 1969 Pryszczewska-Kozub A. Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego
  • Nr 9, 1970 Maćkowski J. K. Wspomnienia śląskie
  • Nr 11, 1972 Simonides D. Powstanie śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych
  • Seria: Książki [C] - katalog druków - Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Książki, sygn.: 238073
  • Seria zwykła [D]
  • Nr 9, 1958 Dygacz A. Opolskie pieśni ludowe
  • Nr 15, 1958 Borek H. Stan badań nad językiem Adama Gdacjusza
  • Nr 16, 1958 Madeja J. Badania z dziejów elementarzy i szkolnictwa [...]
  • Nr 17, 1958 Szymiczek F. Górnośląskie towarzystwa akademickie we Wrocławiu [...]
  • Nr 18, 1958 Golachowski S. Różnice w strukturze demograficznej [...]
  • Nr 19, 1958 Inglot S. Badania z dziejów społecznych i gospodarczych Śląska
  • Nr 20, 1958 Michatkówna M. Dramat szkolny na Śląsku [...]
  • Nr 21, 1958 Orzechowski K. Prace Sekcji Dokumentacji [...]
  • Nr 22, 1958 Czupiał J. Ludność rolnicza w powiecie głubczyckim
  • Nr 23, 1958 Baracz S. O niektórych zmianach w strukturze zasiewów [...]
  • Nr 24, 1959 Błahut K. Udział rzemiosła w aktywizacji gospodarczej [...]
  • Nr 25, 1959 Musioł T. Badania z dziejów szkolnictwa Śląska Opolskiego
  • Nr 28, 1959 Olszewski B. Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie [...]
  • Nr 29, 1959 Czupiał J. Gospodarka niemieckich monopoli w przemyśle celulozowo-papierniczym [...]
  • Nr 30, 1959 Weiner R. Niektóre wnioski wynikające z powojennych osiągnięć [...]
  • Nr 31, 1959 Madeja J. Sylwetki zasłużonych nauczycieli - Ślązaków [...]
  • Nr 32, 1959 Wiecek A. Muzeum Śląskie w Opawie [...]
  • Nr 33, 1959 Wiecek A. O utworzenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
  • Nr 34, 1959 Herold J. Działalność oświatowa Muzeum Okręgowego w Opolu
  • Nr 35, 1959 Słopecki N. Płynność kadr w Kędzierzyńskich Zakładach Przemysłu Azotowego
  • Nr 36, 1959 Popiołek S. Piętnaście lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej
  • Nr 37, 1959 Rospond S. Słownik geograficzny Śląska i słownik nazwisk śląskich
  • Nr 38, 1959 Bednarz Z. Działalność "Kółka Polskiego" we Wrocławiu [...]
  • Nr 39, 1959 Szewczyk W. Odwetowcy na Parnasie
  • Nr 40, 1959 Popkiewicz J. Ogólne kierunki i wyniki badań Sekcji Ekonomicznej [...]
  • Nr 50, 1961 Kużniewski E. Opolski Park Narodowy
  • Nr 51, 1961 Kolbuszewska M. Opolska sesja ku czci Juliusza Słowackiego
  • Nr 63, 1968 Ratajewski J. Zarys dziejów dodatków do "Gazety Opolskiej"
  • Nr 68, 1969 Mazurek S. Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku
  • Seria niemcoznawcza [E]
  • Nr 1, 1961 Wawrzynek W. Niemiecka Republika Demokratyczna - sojusznik Polski [...]
  • Nr 2, 1961 Hajduk R. Przesiedleńcy w nowym Bundestagu
  • Nr 14, 1966 Cygański M. Z dziejów Volksbundu 1921-1932
  • Nr 16, 1967 Buchata R. Tendencje wielkoniemieckie w Austrii
  • Nr 17, 1968 Cygański M. Volksbund w służbie III Rzeszy 1933-1938
 • Seria :
  • Seria monograficzna
  • Seria literacka
  • Seria: Książki
  • Seria zwykła
  • Seria niemcoznawcza
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Instytut Śląski (Opole)
  • Lutman, Roman red.
  • Miarka, Karol
  • Koraszewski, Bronisław
  • Maćkowski, Jan Karol
  • Kania, J.
  • Ogrodziński, Wincenty
  • Słowacki, Juliusz
  • Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a WYDAWNICTWA
 • 245 $a Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty
 • 245 $c red. Roman Lutman
 • 260 $a Opole $b Instytut Śląski w Opolu $c 1960- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Seria monograficzna. [A]
 • 362 $a Nr 1, 1960 $b Koszyk S. $c Opolanie w bitwie pod Grunwaldem
 • 362 $a Nr 3, 1960 $b Popkiewicz J. $c Sytuacja gospodarcza Opolszczyzny przed wojną i obecnie
 • 362 $a Nr 5, 1961 $b Hajduk R. $c Opolskie środowisko literackie
 • 362 $a Nr 15, 1961 $b Wawrzynek W. $c Łużycka mniejszość narodowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • 362 $a Nr 17, 1961 $b Śmiełowski S. $c Opolski folklor muzyczny w latach 1958-1959
 • 362 $a Nr 25, 1962 $b Gospodarek T. $c Przełom narodowy Karola Miarki
 • 362 $a Nr 30, 1963 $b Musioł T. $c Polacy w Niemczech w latach 1918-1939
 • 362 $a Nr 31, 1963 $b Lasończyk I. $c Zarys rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech [...]
 • 362 $a Nr 36, 1963 $b Gospodarek T. $c Polski rekonesans polityczny na Górnym Śląsku w 1867 roku
 • 362 $a Nr 52, 1964 $b Ligacz R. $c Uczeni Śląska Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku
 • 362 $a Nr 54, 1964 $b Staszczak Ż. $c Śląska forma obrzędu Marzanny [...]
 • 362 $a Nr 55, 1965 $b Brożek A. $c Język polski na Opolszczyźnie [...]
 • 362 $a Nr [56], 1965 $b Izbiński L. $c Patrioci czescy w brzeskim więzieniu 1942-1944
 • 362 $a Nr [57], 1965 $b Mendel E. $c Z zagadnień udziału Ślązaków na frontach pierwszej wojny [...]
 • 362 $a Nr [58], 1965 $b Kokot J. $b Brożek A. $c Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundesamt
 • 362 $a Nr [59], 1965 $b Szymiczek F. $c Biblioteka polskiego gimnazjum w Bytomiu [...]
 • 362 $a Nr [60], 1965 $b Targ A. $c Bronisław Koraszewski [...]
 • 362 $a Nr [61], 1965 $b Tomiczek H. $c Spółdzielczość na Górnym Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 72, 1966 $b Figowa F. $c Związki robotników polskich [...]
 • 362 $a Nr 73, 1966 $b Mendel E. $c Stosunek górnośląskiej prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski
 • 362 $a Nr 78, 1966 $b Glensk J. $c Jan Karol Maćkowski jako redaktor "Nowin Raciborskich"
 • 362 $a Nr 84, 1969 $b Szymański Z. $c Niemieckie korpusy ochotnicze na Górnym Śląsku
 • 362 $a Nr 94, 1967 $b Targ A. $c Związki Śląska z Wielkopolską [...]
 • 362 $a Nr 96, 1967 $b Przywara M. $c Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego [...]
 • 362 $a Nr 99, 1968 $b Ligocki A. $c Plastyka na Opolszczyźnie
 • 362 $a Nr 100, 1968 $b Izbiński L. $c Stronnictwo Ludowe w powiecie brzeskim [...]
 • 362 $a Nr 101, 1968 $c Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu
 • 362 $a Nr 102, 1968 $b Kokot J. $c Polityka zagraniczna ZSRR wobec rewizjonizmu zachodnioniemieckiego [wyd. 2]
 • 362 $a Nr 112, 1972 $b Borek H. $c Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych
 • 362 $a Nr 113, 1971 $b Musioł L. $c Wożniki: Dzieje miasta [...]
 • 362 $a Nr 116, 1972 $b Brożek A. $b Borek H. $c Jeszcze jeden list z Teksasu do Płużnicy z 1855 roku
 • 362 $a Nr 119, 1973 $b Mazurek S. $c Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim [...]
 • 362 $a Seria literacka [B]
 • 362 $a Nr 1, 1965 $b Pośpiechowa L. $c Twórczość literacka pisarzy opolskich [...]
 • 362 $a Nr 4, 1968 $b Kania J. $c Moje wspomnienia
 • 362 $a Nr 5, 1969 $b Pryszczewska-Kozub A. $c Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego
 • 362 $a Nr 9, 1970 $b Maćkowski J. K. $c Wspomnienia śląskie
 • 362 $a Nr 11, 1972 $b Simonides D. $c Powstanie śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych
 • 362 $a Seria: Książki [C] - katalog druków - Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Książki, sygn.: 238073
 • 362 $a Seria zwykła [D]
 • 362 $a Nr 9, 1958 $b Dygacz A. $c Opolskie pieśni ludowe
 • 362 $a Nr 15, 1958 $b Borek H. $c Stan badań nad językiem Adama Gdacjusza
 • 362 $a Nr 16, 1958 $b Madeja J. $c Badania z dziejów elementarzy i szkolnictwa [...]
 • 362 $a Nr 17, 1958 $b Szymiczek F. $c Górnośląskie towarzystwa akademickie we Wrocławiu [...]
 • 362 $a Nr 18, 1958 $b Golachowski S. $c Różnice w strukturze demograficznej [...]
 • 362 $a Nr 19, 1958 $b Inglot S. $c Badania z dziejów społecznych i gospodarczych Śląska
 • 362 $a Nr 20, 1958 $b Michatkówna M. $c Dramat szkolny na Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 21, 1958 $b Orzechowski K. $c Prace Sekcji Dokumentacji [...]
 • 362 $a Nr 22, 1958 $b Czupiał J. $c Ludność rolnicza w powiecie głubczyckim
 • 362 $a Nr 23, 1958 $b Baracz S. $c O niektórych zmianach w strukturze zasiewów [...]
 • 362 $a Nr 24, 1959 $b Błahut K. $c Udział rzemiosła w aktywizacji gospodarczej [...]
 • 362 $a Nr 25, 1959 $b Musioł T. $c Badania z dziejów szkolnictwa Śląska Opolskiego
 • 362 $a Nr 28, 1959 $b Olszewski B. $c Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie [...]
 • 362 $a Nr 29, 1959 $b Czupiał J. $c Gospodarka niemieckich monopoli w przemyśle celulozowo-papierniczym [...]
 • 362 $a Nr 30, 1959 $b Weiner R. $c Niektóre wnioski wynikające z powojennych osiągnięć [...]
 • 362 $a Nr 31, 1959 $b Madeja J. $c Sylwetki zasłużonych nauczycieli - Ślązaków [...]
 • 362 $a Nr 32, 1959 $b Wiecek A. $c Muzeum Śląskie w Opawie [...]
 • 362 $a Nr 33, 1959 $b Wiecek A. $c O utworzenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • 362 $a Nr 34, 1959 $b Herold J. $c Działalność oświatowa Muzeum Okręgowego w Opolu
 • 362 $a Nr 35, 1959 $b Słopecki N. $c Płynność kadr w Kędzierzyńskich Zakładach Przemysłu Azotowego
 • 362 $a Nr 36, 1959 $b Popiołek S. $c Piętnaście lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej
 • 362 $a Nr 37, 1959 $b Rospond S. $c Słownik geograficzny Śląska i słownik nazwisk śląskich
 • 362 $a Nr 38, 1959 $b Bednarz Z. $c Działalność "Kółka Polskiego" we Wrocławiu [...]
 • 362 $a Nr 39, 1959 $b Szewczyk W. $c Odwetowcy na Parnasie
 • 362 $a Nr 40, 1959 $b Popkiewicz J. $c Ogólne kierunki i wyniki badań Sekcji Ekonomicznej [...]
 • 362 $a Nr 50, 1961 $b Kużniewski E. $c Opolski Park Narodowy
 • 362 $a Nr 51, 1961 $b Kolbuszewska M. $c Opolska sesja ku czci Juliusza Słowackiego
 • 362 $a Nr 63, 1968 $b Ratajewski J. $c Zarys dziejów dodatków do "Gazety Opolskiej"
 • 362 $a Nr 68, 1969 $b Mazurek S. $c Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku
 • 362 $a Seria niemcoznawcza [E]
 • 362 $a Nr 1, 1961 $b Wawrzynek W. $c Niemiecka Republika Demokratyczna - sojusznik Polski [...]
 • 362 $a Nr 2, 1961 $b Hajduk R. $c Przesiedleńcy w nowym Bundestagu
 • 362 $a Nr 14, 1966 $b Cygański M. $c Z dziejów Volksbundu 1921-1932
 • 362 $a Nr 16, 1967 $b Buchata R. $c Tendencje wielkoniemieckie w Austrii
 • 362 $a Nr 17, 1968 $b Cygański M. $c Volksbund w służbie III Rzeszy 1933-1938
 • 440 $a Seria monograficzna
 • 440 $a Seria literacka
 • 440 $a Seria: Książki
 • 440 $a Seria zwykła
 • 440 $a Seria niemcoznawcza
 • 546 $a pol.
 • 651 $a Opolszczyzna
 • 651 $a Niemiecka Republika Demokratyczna
 • 653 $a Instytut Śląski (Opole)
 • 700 $a Lutman, Roman $e red.
 • 700 $a Miarka, Karol
 • 700 $a Koraszewski, Bronisław
 • 700 $a Maćkowski, Jan Karol
 • 700 $a Kania, J.
 • 700 $a Ogrodziński, Wincenty
 • 700 $a Słowacki, Juliusz
 • 710 $a Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole)
 • 852 $j Cz 2399

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2399/1958
 • Sygnatura: Cz 2399/1959
 • Sygnatura: Cz 2399/1960
 • Sygnatura: Cz 2399/1961
 • Sygnatura: Cz 2399/1962
 • Sygnatura: Cz 2399/1963
 • Sygnatura: Cz 2399/1964
 • Sygnatura: Cz 2399/1965
 • Sygnatura: Cz 2399/1966
 • Sygnatura: Cz 2399/1967
 • Sygnatura: Cz 2399/1968
 • Sygnatura: Cz 2399/1969
 • Sygnatura: Cz 2399/1970
 • Sygnatura: Cz 2399/1971
 • Sygnatura: Cz 2399/1972
 • Sygnatura: Cz 2399/1973
 • Sygnatura: Cz 2399/2380