Wykłady i Przemówienia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2811
 • Tytuł : Wykłady i Przemówienia
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 1946-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 1, 1946 [wyd.] 1 Czekanowski J. Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
  • 1, 1947 [wyd.] 2 Czekanowski J. Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
  • 2, 1946 [wyd.] 1 Kleiner Julian Tragizm
  • 2, 1946 [wyd.] 2 Kleiner Julian Tragizm
  • 4, 1946 Halban L. Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu
  • 5, 1946 [wyd.] 1 Parandowski Literatura a współczesność
  • 5, 1947 [wyd.] 2 Parandowski Literatura a współczesność
  • 6, 1946 Strzeszewski C. Rehabilitacja ekonomii
  • 7, 1946 Dembiński Dyplomacja i dyplomaci [...]
  • 8, 1946 Skorupka Stanisław Zwroty i wyrażenia przenośne w języku potocznym
  • 9, 1946 Kawyn S. Zagadnienie grupy literackiej
  • 12, 1946 Kawyn S. Twórczość naukowa Juliusza Kleinera
  • 13, 1946 Łoś J. S. Sprawa agrarna w Rzymie [...]
  • 14, 1946 Popławski M. S. Muzeum [...] w Aleksandrii
  • 15, 1947 Goliński Z. Prymat wartości moralnych
  • 16, 1947 Tymczak A. Pierwiastek religijny i narodowy w psalmach
  • 17, 1946 Berczowski C. Organizacja Narodów Zjednoczonych [...]
  • 18, 1955 Styś S. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki
  • 19, 1947 Kałwa P. Stanowisko Kościoła [...] wobec osadników niemieckich [...]
  • 20, 1947 Bulanda Kult bogini matki [...]
  • 21, 1947 Kleiner J. Problematy Improwizacji Konrada
  • 22, 1947 Papierkowski Zdzisław Co prawo karne zawdzięcza psychologii?
  • 23, 1947 Araszkiewicz Problemat kultury religijnej w twórczości [...] Prusa
  • 24, 1947 Papierkowski Zdzisław Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary
  • 25, 1947 Milewski Tadeusz Język a społeczeństwo
  • 26, 1947 Kuraszkiewicz W. Język polski w obozie koncentracyjnym [...]
  • 27, 1947 Łoś J. S. Warunki bytowania ludności polskiej na ziemiach odzyskanych
  • 28, 1947 Wojtkowski A. Duch Ziem Zachodnich
  • [29], 1948 Halban L. Charakterystyka ideału społecznego dekretu Gracjana
  • 30, 1948 Halban L. O jedności moralnej świata
  • 31, 1948 Górski K. O interpretacji i wartościowaniu w historii
  • 33, 1949 Swieżawski Kultura umysłowa wieków średnich
  • 34, 1949 Plezia Marian Kościół średniowieczny spadkobiercą kultury antycznej
  • 35, 1956 Gryglewicz F. Jezus postać historyczna
  • 36, 1957 Zgorzelski C. Romantyzm w Polsce
  • 37, 1957 Sławińska I. O rozmowach w III części Dziadów
  • 38, 1957 Gryglewicz F. Chronologia życia Chrystusa Pana
  • 39, 1958 Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym
  • 40, 1958 Strąkowski H. Manuskrypty z Qumran a chrześcijaństwo
  • 41, 1958 Szafrański Adam Ludwik Liturgia i jej znaczenie wychowawcze
  • 42, 1958 Rola kobiety w kościele
  • 44, 1958 Szafrański Adam Ludwik Kapłaństwo wiernych
  • 45, 1959 Pylak B. Msza święta ofiarą społeczną
  • 47, 1960 Pylak B. Boża Opatrzność a zło na Świecie
  • 48, 1960 Schenk W. Udział ludu w Ofierze Mszy świętej [...]
  • 49, 1962 Gryglewicz F. Archeologiczne odkrycia w egzegezie Nowego Testamentu
  • 58, 2006 Bartnik Czesław Stanisław Od humanizmu do personalizmu
  • 61, 2010 Puzynina Jadwiga Współcześni językoznawcy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej
 • Uwagi :
  • a 2010 1965 18,90 zł
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kleiner, Juliusz
  • Wykłady i Przemówienia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a WYKŁADY
 • 245 $a Wykłady i Przemówienia $c Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 260 $a Lublin $c 1946- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a 1, 1946 [wyd.] 1 $b Czekanowski J. $c Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
 • 362 $a 1, 1947 [wyd.] 2 $b Czekanowski J. $c Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
 • 362 $a 2, 1946 [wyd.] 1 $b Kleiner Julian $c Tragizm
 • 362 $a 2, 1946 [wyd.] 2 $b Kleiner Julian $c Tragizm
 • 362 $a 4, 1946 $b Halban L. $c Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu
 • 362 $a 5, 1946 [wyd.] 1 $b Parandowski $c Literatura a współczesność
 • 362 $a 5, 1947 [wyd.] 2 $b Parandowski $c Literatura a współczesność
 • 362 $a 6, 1946 $b Strzeszewski C. $c Rehabilitacja ekonomii
 • 362 $a 7, 1946 $b Dembiński $c Dyplomacja i dyplomaci [...]
 • 362 $a 8, 1946 $b Skorupka Stanisław $c Zwroty i wyrażenia przenośne w języku potocznym
 • 362 $a 9, 1946 $b Kawyn S. $c Zagadnienie grupy literackiej
 • 362 $a 12, 1946 $b Kawyn S. $c Twórczość naukowa Juliusza Kleinera
 • 362 $a 13, 1946 $b Łoś J. S. $c Sprawa agrarna w Rzymie [...]
 • 362 $a 14, 1946 $b Popławski M. S. $c Muzeum [...] w Aleksandrii
 • 362 $a 15, 1947 $b Goliński Z. $c Prymat wartości moralnych
 • 362 $a 16, 1947 $b Tymczak A. $c Pierwiastek religijny i narodowy w psalmach
 • 362 $a 17, 1946 $b Berczowski C. $c Organizacja Narodów Zjednoczonych [...]
 • 362 $a 18, 1955 $b Styś S. $c Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki
 • 362 $a 19, 1947 $b Kałwa P. $c Stanowisko Kościoła [...] wobec osadników niemieckich [...]
 • 362 $a 20, 1947 $b Bulanda $c Kult bogini matki [...]
 • 362 $a 21, 1947 $b Kleiner J. $c Problematy Improwizacji Konrada
 • 362 $a 22, 1947 $b Papierkowski Zdzisław $c Co prawo karne zawdzięcza psychologii?
 • 362 $a 23, 1947 $b Araszkiewicz $c Problemat kultury religijnej w twórczości [...] Prusa
 • 362 $a 24, 1947 $b Papierkowski Zdzisław $c Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary
 • 362 $a 25, 1947 $b Milewski Tadeusz $c Język a społeczeństwo
 • 362 $a 26, 1947 $b Kuraszkiewicz W. $c Język polski w obozie koncentracyjnym [...]
 • 362 $a 27, 1947 $b Łoś J. S. $c Warunki bytowania ludności polskiej na ziemiach odzyskanych
 • 362 $a 28, 1947 $b Wojtkowski A. $c Duch Ziem Zachodnich
 • 362 $a [29], 1948 $b Halban L. $c Charakterystyka ideału społecznego dekretu Gracjana
 • 362 $a 30, 1948 $b Halban L. $c O jedności moralnej świata
 • 362 $a 31, 1948 $b Górski K. $c O interpretacji i wartościowaniu w historii
 • 362 $a 33, 1949 $b Swieżawski $c Kultura umysłowa wieków średnich
 • 362 $a 34, 1949 $b Plezia Marian $c Kościół średniowieczny spadkobiercą kultury antycznej
 • 362 $a 35, 1956 $b Gryglewicz F. $c Jezus postać historyczna
 • 362 $a 36, 1957 $b Zgorzelski C. $c Romantyzm w Polsce
 • 362 $a 37, 1957 $b Sławińska I. $c O rozmowach w III części Dziadów
 • 362 $a 38, 1957 $b Gryglewicz F. $c Chronologia życia Chrystusa Pana
 • 362 $a 39, 1958 $c Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym
 • 362 $a 40, 1958 $b Strąkowski H. $c Manuskrypty z Qumran a chrześcijaństwo
 • 362 $a 41, 1958 $b Szafrański Adam Ludwik $c Liturgia i jej znaczenie wychowawcze
 • 362 $a 42, 1958 $c Rola kobiety w kościele
 • 362 $a 44, 1958 $b Szafrański Adam Ludwik $c Kapłaństwo wiernych
 • 362 $a 45, 1959 $b Pylak B. $c Msza święta ofiarą społeczną
 • 362 $a 47, 1960 $b Pylak B. $c Boża Opatrzność a zło na Świecie
 • 362 $a 48, 1960 $b Schenk W. $c Udział ludu w Ofierze Mszy świętej [...]
 • 362 $a 49, 1962 $b Gryglewicz F. $c Archeologiczne odkrycia w egzegezie Nowego Testamentu
 • 362 $a 58, 2006 $b Bartnik Czesław Stanisław $c Od humanizmu do personalizmu
 • 362 $a 61, 2010 $b Puzynina Jadwiga $c Współcześni językoznawcy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej
 • 541 $c a $d 2010 $e 1965 $h 18,90 zł
 • 546 $a pol.
 • 700 $a Kleiner, Juliusz
 • 785 $t Wykłady i Przemówienia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 852 $j Cz 2811

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2811/1946
 • Sygnatura: Cz 2811/1947
 • Sygnatura: Cz 2811/1948
 • Sygnatura: Cz 2811/1949
 • Sygnatura: Cz 2811/1955
 • Sygnatura: Cz 2811/1956
 • Sygnatura: Cz 2811/1957
 • Sygnatura: Cz 2811/1958
 • Sygnatura: Cz 2811/1959
 • Sygnatura: Cz 2811/1960
 • Sygnatura: Cz 2811/1962
 • Sygnatura: Cz 2811/2006
 • Sygnatura: Cz 2811/2010