Wykłady i Przemówienia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2811
 • Tytuł : Wykłady i Przemówienia
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 1946-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 1, 1946 [wyd.] 1 Czekanowski J. Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
  • 1, 1947 [wyd.] 2 Czekanowski J. Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
  • 2, 1946 [wyd.] 1 Kleiner Julian Tragizm
  • 2, 1946 [wyd.] 2 Kleiner Julian Tragizm
  • 4, 1946 Halban L. Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu
  • 5, 1946 [wyd.] 1 Parandowski Literatura a współczesność
  • 5, 1947 [wyd.] 2 Parandowski Literatura a współczesność
  • 6, 1946 Strzeszewski C. Rehabilitacja ekonomii
  • 7, 1946 Dembiński Dyplomacja i dyplomaci [...]
  • 8, 1946 Skorupka Stanisław Zwroty i wyrażenia przenośne w języku potocznym
  • 9, 1946 Kawyn S. Zagadnienie grupy literackiej
  • 12, 1946 Kawyn S. Twórczość naukowa Juliusza Kleinera
  • 13, 1946 Łoś J. S. Sprawa agrarna w Rzymie [...]
  • 14, 1946 Popławski M. S. Muzeum [...] w Aleksandrii
  • 15, 1947 Goliński Z. Prymat wartości moralnych
  • 16, 1947 Tymczak A. Pierwiastek religijny i narodowy w psalmach
  • 17, 1946 Berczowski C. Organizacja Narodów Zjednoczonych [...]
  • 18, 1955 Styś S. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki
  • 19, 1947 Kałwa P. Stanowisko Kościoła [...] wobec osadników niemieckich [...]
  • 20, 1947 Bulanda Kult bogini matki [...]
  • 21, 1947 Kleiner J. Problematy Improwizacji Konrada
  • 22, 1947 Papierkowski Zdzisław Co prawo karne zawdzięcza psychologii?
  • 23, 1947 Araszkiewicz Problemat kultury religijnej w twórczości [...] Prusa
  • 24, 1947 Papierkowski Zdzisław Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary
  • 25, 1947 Milewski Tadeusz Język a społeczeństwo
  • 26, 1947 Kuraszkiewicz W. Język polski w obozie koncentracyjnym [...]
  • 27, 1947 Łoś J. S. Warunki bytowania ludności polskiej na ziemiach odzyskanych
  • 28, 1947 Wojtkowski A. Duch Ziem Zachodnich
  • [29], 1948 Halban L. Charakterystyka ideału społecznego dekretu Gracjana
  • 30, 1948 Halban L. O jedności moralnej świata
  • 31, 1948 Górski K. O interpretacji i wartościowaniu w historii
  • 33, 1949 Swieżawski Kultura umysłowa wieków średnich
  • 34, 1949 Plezia Marian Kościół średniowieczny spadkobiercą kultury antycznej
  • 35, 1956 Gryglewicz F. Jezus postać historyczna
  • 36, 1957 Zgorzelski C. Romantyzm w Polsce
  • 37, 1957 Sławińska I. O rozmowach w III części Dziadów
  • 38, 1957 Gryglewicz F. Chronologia życia Chrystusa Pana
  • 39, 1958 Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym
  • 40, 1958 Strąkowski H. Manuskrypty z Qumran a chrześcijaństwo
  • 41, 1958 Szafrański Adam Ludwik Liturgia i jej znaczenie wychowawcze
  • 42, 1958 Rola kobiety w kościele
  • 44, 1958 Szafrański Adam Ludwik Kapłaństwo wiernych
  • 45, 1959 Pylak B. Msza święta ofiarą społeczną
  • 47, 1960 Pylak B. Boża Opatrzność a zło na Świecie
  • 48, 1960 Schenk W. Udział ludu w Ofierze Mszy świętej [...]
  • 49, 1962 Gryglewicz F. Archeologiczne odkrycia w egzegezie Nowego Testamentu
  • 58, 2006 Bartnik Czesław Stanisław Od humanizmu do personalizmu
  • 61, 2010 Puzynina Jadwiga Współcześni językoznawcy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej
 • Uwagi :
  • a 2010 1965 18,90 zł
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kleiner, Juliusz
  • Wykłady i Przemówienia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a WYKŁADY
 • 245 %a Wykłady i Przemówienia %c Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 260 %a Lublin %c 1946- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a 1, 1946 [wyd.] 1 %b Czekanowski J. %c Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
 • 362 %a 1, 1947 [wyd.] 2 %b Czekanowski J. %c Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje
 • 362 %a 2, 1946 [wyd.] 1 %b Kleiner Julian %c Tragizm
 • 362 %a 2, 1946 [wyd.] 2 %b Kleiner Julian %c Tragizm
 • 362 %a 4, 1946 %b Halban L. %c Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu
 • 362 %a 5, 1946 [wyd.] 1 %b Parandowski %c Literatura a współczesność
 • 362 %a 5, 1947 [wyd.] 2 %b Parandowski %c Literatura a współczesność
 • 362 %a 6, 1946 %b Strzeszewski C. %c Rehabilitacja ekonomii
 • 362 %a 7, 1946 %b Dembiński %c Dyplomacja i dyplomaci [...]
 • 362 %a 8, 1946 %b Skorupka Stanisław %c Zwroty i wyrażenia przenośne w języku potocznym
 • 362 %a 9, 1946 %b Kawyn S. %c Zagadnienie grupy literackiej
 • 362 %a 12, 1946 %b Kawyn S. %c Twórczość naukowa Juliusza Kleinera
 • 362 %a 13, 1946 %b Łoś J. S. %c Sprawa agrarna w Rzymie [...]
 • 362 %a 14, 1946 %b Popławski M. S. %c Muzeum [...] w Aleksandrii
 • 362 %a 15, 1947 %b Goliński Z. %c Prymat wartości moralnych
 • 362 %a 16, 1947 %b Tymczak A. %c Pierwiastek religijny i narodowy w psalmach
 • 362 %a 17, 1946 %b Berczowski C. %c Organizacja Narodów Zjednoczonych [...]
 • 362 %a 18, 1955 %b Styś S. %c Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki
 • 362 %a 19, 1947 %b Kałwa P. %c Stanowisko Kościoła [...] wobec osadników niemieckich [...]
 • 362 %a 20, 1947 %b Bulanda %c Kult bogini matki [...]
 • 362 %a 21, 1947 %b Kleiner J. %c Problematy Improwizacji Konrada
 • 362 %a 22, 1947 %b Papierkowski Zdzisław %c Co prawo karne zawdzięcza psychologii?
 • 362 %a 23, 1947 %b Araszkiewicz %c Problemat kultury religijnej w twórczości [...] Prusa
 • 362 %a 24, 1947 %b Papierkowski Zdzisław %c Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary
 • 362 %a 25, 1947 %b Milewski Tadeusz %c Język a społeczeństwo
 • 362 %a 26, 1947 %b Kuraszkiewicz W. %c Język polski w obozie koncentracyjnym [...]
 • 362 %a 27, 1947 %b Łoś J. S. %c Warunki bytowania ludności polskiej na ziemiach odzyskanych
 • 362 %a 28, 1947 %b Wojtkowski A. %c Duch Ziem Zachodnich
 • 362 %a [29], 1948 %b Halban L. %c Charakterystyka ideału społecznego dekretu Gracjana
 • 362 %a 30, 1948 %b Halban L. %c O jedności moralnej świata
 • 362 %a 31, 1948 %b Górski K. %c O interpretacji i wartościowaniu w historii
 • 362 %a 33, 1949 %b Swieżawski %c Kultura umysłowa wieków średnich
 • 362 %a 34, 1949 %b Plezia Marian %c Kościół średniowieczny spadkobiercą kultury antycznej
 • 362 %a 35, 1956 %b Gryglewicz F. %c Jezus postać historyczna
 • 362 %a 36, 1957 %b Zgorzelski C. %c Romantyzm w Polsce
 • 362 %a 37, 1957 %b Sławińska I. %c O rozmowach w III części Dziadów
 • 362 %a 38, 1957 %b Gryglewicz F. %c Chronologia życia Chrystusa Pana
 • 362 %a 39, 1958 %c Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym
 • 362 %a 40, 1958 %b Strąkowski H. %c Manuskrypty z Qumran a chrześcijaństwo
 • 362 %a 41, 1958 %b Szafrański Adam Ludwik %c Liturgia i jej znaczenie wychowawcze
 • 362 %a 42, 1958 %c Rola kobiety w kościele
 • 362 %a 44, 1958 %b Szafrański Adam Ludwik %c Kapłaństwo wiernych
 • 362 %a 45, 1959 %b Pylak B. %c Msza święta ofiarą społeczną
 • 362 %a 47, 1960 %b Pylak B. %c Boża Opatrzność a zło na Świecie
 • 362 %a 48, 1960 %b Schenk W. %c Udział ludu w Ofierze Mszy świętej [...]
 • 362 %a 49, 1962 %b Gryglewicz F. %c Archeologiczne odkrycia w egzegezie Nowego Testamentu
 • 362 %a 58, 2006 %b Bartnik Czesław Stanisław %c Od humanizmu do personalizmu
 • 362 %a 61, 2010 %b Puzynina Jadwiga %c Współcześni językoznawcy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej
 • 541 %c a %d 2010 %e 1965 %h 18,90 zł
 • 546 %a pol.
 • 700 %a Kleiner, Juliusz
 • 785 %t Wykłady i Przemówienia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 852 %j Cz 2811

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 2811/1946

  • Sygnatura: Cz 2811/1947

  • Sygnatura: Cz 2811/1948

  • Sygnatura: Cz 2811/1949

  • Sygnatura: Cz 2811/1955

  • Sygnatura: Cz 2811/1956

  • Sygnatura: Cz 2811/1957

  • Sygnatura: Cz 2811/1958

  • Sygnatura: Cz 2811/1959

  • Sygnatura: Cz 2811/1960

  • Sygnatura: Cz 2811/1962

  • Sygnatura: Cz 2811/2006

  • Sygnatura: Cz 2811/2010