Wznowienia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23794
 • Tytuł : Wznowienia
 • Redaktor :
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • red. Jan M. Piskorski
 • Wydawca : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1995-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1995 Wojtkowski Andrzej Biografia historii Wielkopolski. T. 1
  • T. 2, 1995 Wojtkowski Andrzej Biografia historii Wielkopolski. T. 2
  • T. 3, 1997 Tyc Teodor Z średniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza [...]
  • T. 4, 1997 Wiesiołowski Jacek Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania
  • T. 5, 1999 Labuda Gerard Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna
  • T. 6, 2000 Wachowski Kazimierz Słowiańszczyzna Zachodnia
  • T. 7, 2000 Modzelewski Karol Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego [...]
  • T. 8, 2001 Kutrzeba Stanisław Historia ustroju Polski w zarysie [...]
  • T. 9, 2001 Bujak Franciszek Studya nad osadnictwem Małopolski
  • T. 10, 2002 Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia
  • T. 11, 2002 Labuda Gerard Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej
  • T. 12, 2002 Tazbir Janusz Cudzym piórem [...] Falsifikaty historyczno-literackie
  • T. 13, 2003 Łepkowski Tadeusz Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870
  • T. 14, 2003 Geremek Bronisław Ludzie marginesu w średniowiecznym [...]
  • T. 15, 2003 Šafařik Pavel Josef Słowiańskie starożytności
  • T. 16, 2003 Krzywicki Ludwik Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie [...]
  • T. 17, 2004 Holzer Jerzy Dwa stulecia Polski i Europy. Teksty pisane w różnych porach wieku
  • T. 18, 2004 Strzelczyk Jerzy Średniowieczny obraz świata
  • T. 19, 2004 Jasiński Kazimierz Rodowód pierwszych Piastów
  • T. 20, 2004 Jankuhn Herbert Wprowadzenie do archeologii osadnictwa
  • T. 21, 2004 Taylor Edward Wstęp do ekonomiki
  • T. 22, 2004 Krzywicki Ludwik Społeczeństwo pierwotne - jego rozmiary i wzrost
  • T. 23, 2004 Potkański Karol Pisma pośmiertne
  • T. 24, 2005 Roepell Richard Dzieje Polski do XIV stulecia
  • T. 25, 2005 Piskorski Jan Maria Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku
  • T. 26, 2005 Szujski Józef Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście
  • T. 27, 2005 Piskorski Jan Maria Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie
  • T. 28, 2005 Bogusławski Wilhelm Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej [...] T. 4.
  • T. 29, 2005 Maciejowski Wacław Aleksander Pierwotne dzieje Polski i Litwy zewnętrzne i wewnętrzne, z uwagą na ościenne kraje, a mianowicie na Ruś, Węgry, Czechy i Niemcy [...]
  • T. 30, 2008 [BPR] [wyd. 2 popr. i uzup.] Kijas Artur Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Piskorski, Jan M. red.
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a WZNOWIENIA
 • 245 a Wznowienia c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 245 c red. Jan M. Piskorski
 • 260 a Poznań b Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk c 1995- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1995 b Wojtkowski Andrzej c Biografia historii Wielkopolski. T. 1
 • 362 a T. 2, 1995 b Wojtkowski Andrzej c Biografia historii Wielkopolski. T. 2
 • 362 a T. 3, 1997 b Tyc Teodor c Z średniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza [...]
 • 362 a T. 4, 1997 b Wiesiołowski Jacek c Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania
 • 362 a T. 5, 1999 b Labuda Gerard c Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna
 • 362 a T. 6, 2000 b Wachowski Kazimierz c Słowiańszczyzna Zachodnia
 • 362 a T. 7, 2000 b Modzelewski Karol c Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego [...]
 • 362 a T. 8, 2001 b Kutrzeba Stanisław c Historia ustroju Polski w zarysie [...]
 • 362 a T. 9, 2001 b Bujak Franciszek c Studya nad osadnictwem Małopolski
 • 362 a T. 10, 2002 c Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia
 • 362 a T. 11, 2002 b Labuda Gerard c Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej
 • 362 a T. 12, 2002 b Tazbir Janusz c Cudzym piórem [...] Falsifikaty historyczno-literackie
 • 362 a T. 13, 2003 b Łepkowski Tadeusz c Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870
 • 362 a T. 14, 2003 b Geremek Bronisław c Ludzie marginesu w średniowiecznym [...]
 • 362 a T. 15, 2003 b Šafařik Pavel Josef c Słowiańskie starożytności
 • 362 a T. 16, 2003 b Krzywicki Ludwik c Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie [...]
 • 362 a T. 17, 2004 b Holzer Jerzy c Dwa stulecia Polski i Europy. Teksty pisane w różnych porach wieku
 • 362 a T. 18, 2004 b Strzelczyk Jerzy c Średniowieczny obraz świata
 • 362 a T. 19, 2004 b Jasiński Kazimierz c Rodowód pierwszych Piastów
 • 362 a T. 20, 2004 b Jankuhn Herbert c Wprowadzenie do archeologii osadnictwa
 • 362 a T. 21, 2004 b Taylor Edward c Wstęp do ekonomiki
 • 362 a T. 22, 2004 b Krzywicki Ludwik c Społeczeństwo pierwotne - jego rozmiary i wzrost
 • 362 a T. 23, 2004 b Potkański Karol c Pisma pośmiertne
 • 362 a T. 24, 2005 b Roepell Richard c Dzieje Polski do XIV stulecia
 • 362 a T. 25, 2005 b Piskorski Jan Maria c Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku
 • 362 a T. 26, 2005 b Szujski Józef c Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście
 • 362 a T. 27, 2005 b Piskorski Jan Maria c Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie
 • 362 a T. 28, 2005 b Bogusławski Wilhelm c Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej [...] T. 4.
 • 362 a T. 29, 2005 b Maciejowski Wacław Aleksander c Pierwotne dzieje Polski i Litwy zewnętrzne i wewnętrzne, z uwagą na ościenne kraje, a mianowicie na Ruś, Węgry, Czechy i Niemcy [...]
 • 362 a T. 30, 2008 [BPR] [wyd. 2 popr. i uzup.] b Kijas Artur c Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917
 • 546 a pol.
 • 700 a Piskorski, Jan M. e red.
 • 710 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 852 j Cz 23794

Indeksy