Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2553
 • Tytuł : Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Toruń Polska
 • Data wydania : 1908-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość :
  • Miesięcznik
  • Kwartalnik
 • Numeracja :
  • T. 1, 1908, nr 1-4
  • T. 1, 1909, nr 6-8
  • T. 1, 1910, nr 9-12
  • T. 2, 1911, nr 1-4
  • T. 2, 1912, nr 5-8
  • T. 2, 1913, nr 9-12
  • T. 3, 1914, nr 1-3
  • T. 3, 1914-1915, nr 4-5
  • T. 3, 1915, nr 6-8
  • T. 3, 1916, nr 9-12
  • T. 4, 1917, nr 1-4
  • T. 4, 1918, nr 5-8
  • T. 4, 1919, nr 9-11
  • T. 5, 1920, nr 1-4
  • T. 5, 1921, nr 5-7
  • T. 5, 1922, nr 9-12
  • T. 6, 1923, nr 1-4
  • T. 6, 1924, nr 5-8
  • T. 6, 1925, nr 9-12
  • T. 7, 1926, nr 1-4
  • T. 7, 1927, nr 5-8
  • T. 7, 1928, nr 9-12
  • T. 8, 1929, nr 1-4
  • T. 8, 1930, nr 5-8
  • T. 8, 1931, nr 9-12
  • T. 9, 1932, nr 1-4
  • T. 9, 1933, nr 5-8
  • T. 9, 1934, nr 9-12
  • T. 10, 1935, nr 1-4
  • T. 10, 1936, nr 5-8
  • T. 10, 1937, nr 9-12
  • T. 11, 1938, nr 1-4
  • T. 11, 1939-1945, nr 5-12
  • T. 12, 1946, nr 1-4
  • T. 13, 1947, nr 1-4
  • T. 14, 1948, nr 1-4
  • T. 15, 1949, nr 1-4
  • T. 16, 1950, nr 1-4
  • T. 17, 1951, nr 1-4
  • T. 18, 1952, nr 1-4 [wyd.] 1953
  • T. 19, 1953, nr 1-4
  • T. 20, 1954, z. 1-4 [wyd.] 1955
  • T. 21, 1955, z. 1-2
  • T. 21, 1955, z. 3-4 [wyd.] 1956 Zapiski Historyczne [...]
  • T. 22, 1956, z. 1-3 [wyd.] 1957
  • T. 22, 1956, z. 4 [wyd.] 1958
  • T. 23, 1957, z. 1-4 [wyd.] 1958
  • T. 24, 1958-1959, z. 1-4
  • T. 25, 1960, z. 1-4
  • T. 26, 1961, z. 1-4
  • T. 27, 1962, z. 1-4
  • T. 28, 1963, z. 1-4
  • T. 29, 1964, z. 1-4 Zapiski Historyczne [...]
  • T. 30, 1965, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 31, 1966, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 32, 1967, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 33, 1968, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 34, 1969, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 35, 1970, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 36, 1971, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 37, 1972, z. 1-4
  • T. 38, 1973, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 39, 1974, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 40, 1975, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 41, 1976, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 42, 1977, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 43, 1978, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 44, 1979, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 45, 1980, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 46, 1981, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 47, 1982, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 48, 1983, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 49, 1984, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 50, 1985, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 51, 1986, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 52, 1987, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 53, 1988, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 54, 1989, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 55, 1990, z. 1-4
  • T. 56, 1991, z. 1-4
  • T. 57, 1992, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 58, 1993, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 59, 1994, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 60, 1995, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 61, 1996, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 62, 1997, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 63, 1998, z. 1-4
  • T. 64, 1999, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 65, 2000, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 66, 2001, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 67, 2002, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 68, 2003, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 69, 2004, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 70, 2005, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 71, 2006, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 72, 2007, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 73, 2008, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 74, 2009, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 75, 2010, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 76, 2011, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 77, 2012, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 78, 2013, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 79, 2014, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 80, 2015, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 81, 2016, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
  • T. 82, 2017, z. 1-4 + [supl.]
  • T. 83, 2018, z. 1-4 + [spis treści]
  • T. 84, 2019, z. 1-2
 • Uwagi :
  • Spis treści roczników 1-31 w pracy J. Huppenthala pt. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu [...], katalog druków sygn.: 240497
  • T. 72, 2007, z. 2-3 ded. profesorowi Marianowi Biskupowi w 85-lecie urodzin i 60-lecie pracy naukowej
  • T. 72, 2007, z. 4 w części poświęcony 350 rocznicy traktatu welawsko-bydgoskiego
  • T. 73, 2008, z. 2-3 wyd. z okazji stulecia "Zapisek Historycznych"
  • Od 1939-1945 r. tyt.: Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
  • Od nru 3-4, 1949 r. tyt.: Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii wielkiego Pomorza
  • T. 1, 1908, nr 2-3 ; t. 2, 1911, z. 2 ; t. 4, 1917, z. 1 ; t. 4, 1918, z. 7-8 ; T. 7, 1926, nr 1 ; T. 11, 1938, nr 3-4 ; t. 73, 2008, z. 1 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • a 2010 862 863 864 865 100,- zł
  • c a 2011 2010 1858 867 868 869 95,- zł
  • a 2010 870 871 872 873 874 125,- zł
  • a 2010 2011 1402 1403 188 189 190 145,35 zł
  • a 2011 2012 1334 1335 421 422 420 145,42 zł
  • a p 2012 2013 1132 173 174 176 175 29,80 zł pren.
  • p 2013 2014 681 682 289 288 287 144,74 zł
  • p 2015 212 213 211 89,15 zł
  • p 2015 2016 703 704 241 242 243 156,12 zł
  • p 2016 2017 691 303 304 305 153,54 zł
  • p a 2017 2018 510 511 185 741 152,06 zł
  • a 2018 2019 742 318 319 320 155,68 zł
  • a 2019 1306 1307 70,70 zł
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Biskup, Marian
  • Towarzystwo Naukowe (Toruń)
  • Zapiski Towarzystwa [...]. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
  • Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii wielkiego Pomorza
  • Zapiski Historyczne

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ZAPISKI
 • 245 a Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 260 a Toruń b Towarzystwo Naukowe c 1908- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Miesięcznik
 • 310 a Kwartalnik
 • 362 a T. 1, 1908, nr 1-4
 • 362 a T. 1, 1909, nr 6-8
 • 362 a T. 1, 1910, nr 9-12
 • 362 a T. 2, 1911, nr 1-4
 • 362 a T. 2, 1912, nr 5-8
 • 362 a T. 2, 1913, nr 9-12
 • 362 a T. 3, 1914, nr 1-3
 • 362 a T. 3, 1914-1915, nr 4-5
 • 362 a T. 3, 1915, nr 6-8
 • 362 a T. 3, 1916, nr 9-12
 • 362 a T. 4, 1917, nr 1-4
 • 362 a T. 4, 1918, nr 5-8
 • 362 a T. 4, 1919, nr 9-11
 • 362 a T. 5, 1920, nr 1-4
 • 362 a T. 5, 1921, nr 5-7
 • 362 a T. 5, 1922, nr 9-12
 • 362 a T. 6, 1923, nr 1-4
 • 362 a T. 6, 1924, nr 5-8
 • 362 a T. 6, 1925, nr 9-12
 • 362 a T. 7, 1926, nr 1-4
 • 362 a T. 7, 1927, nr 5-8
 • 362 a T. 7, 1928, nr 9-12
 • 362 a T. 8, 1929, nr 1-4
 • 362 a T. 8, 1930, nr 5-8
 • 362 a T. 8, 1931, nr 9-12
 • 362 a T. 9, 1932, nr 1-4
 • 362 a T. 9, 1933, nr 5-8
 • 362 a T. 9, 1934, nr 9-12
 • 362 a T. 10, 1935, nr 1-4
 • 362 a T. 10, 1936, nr 5-8
 • 362 a T. 10, 1937, nr 9-12
 • 362 a T. 11, 1938, nr 1-4
 • 362 a T. 11, 1939-1945, nr 5-12
 • 362 a T. 12, 1946, nr 1-4
 • 362 a T. 13, 1947, nr 1-4
 • 362 a T. 14, 1948, nr 1-4
 • 362 a T. 15, 1949, nr 1-4
 • 362 a T. 16, 1950, nr 1-4
 • 362 a T. 17, 1951, nr 1-4
 • 362 a T. 18, 1952, nr 1-4 [wyd.] 1953
 • 362 a T. 19, 1953, nr 1-4
 • 362 a T. 20, 1954, z. 1-4 [wyd.] 1955
 • 362 a T. 21, 1955, z. 1-2
 • 362 a T. 21, 1955, z. 3-4 [wyd.] 1956 c Zapiski Historyczne [...]
 • 362 a T. 22, 1956, z. 1-3 [wyd.] 1957
 • 362 a T. 22, 1956, z. 4 [wyd.] 1958
 • 362 a T. 23, 1957, z. 1-4 [wyd.] 1958
 • 362 a T. 24, 1958-1959, z. 1-4
 • 362 a T. 25, 1960, z. 1-4
 • 362 a T. 26, 1961, z. 1-4
 • 362 a T. 27, 1962, z. 1-4
 • 362 a T. 28, 1963, z. 1-4
 • 362 a T. 29, 1964, z. 1-4 c Zapiski Historyczne [...]
 • 362 a T. 30, 1965, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 31, 1966, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 32, 1967, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 33, 1968, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 34, 1969, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 35, 1970, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 36, 1971, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 37, 1972, z. 1-4
 • 362 a T. 38, 1973, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 39, 1974, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 40, 1975, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 41, 1976, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 42, 1977, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 43, 1978, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 44, 1979, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 45, 1980, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 46, 1981, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 47, 1982, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 48, 1983, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 49, 1984, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 50, 1985, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 51, 1986, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 52, 1987, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 53, 1988, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 54, 1989, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 55, 1990, z. 1-4
 • 362 a T. 56, 1991, z. 1-4
 • 362 a T. 57, 1992, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 58, 1993, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 59, 1994, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 60, 1995, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 61, 1996, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 62, 1997, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 63, 1998, z. 1-4
 • 362 a T. 64, 1999, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 65, 2000, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 66, 2001, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 67, 2002, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 68, 2003, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 69, 2004, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 70, 2005, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 71, 2006, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 72, 2007, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 73, 2008, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 74, 2009, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 75, 2010, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 76, 2011, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 77, 2012, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 78, 2013, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 79, 2014, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 80, 2015, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 81, 2016, z. 1-4 + [spis treści], [supl.]
 • 362 a T. 82, 2017, z. 1-4 + [supl.]
 • 362 a T. 83, 2018, z. 1-4 + [spis treści]
 • 362 a T. 84, 2019, z. 1-2
 • 500 a Spis treści roczników 1-31 w pracy J. Huppenthala pt. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu [...], katalog druków sygn.: 240497
 • 500 a T. 72, 2007, z. 2-3 ded. profesorowi Marianowi Biskupowi w 85-lecie urodzin i 60-lecie pracy naukowej
 • 500 a T. 72, 2007, z. 4 w części poświęcony 350 rocznicy traktatu welawsko-bydgoskiego
 • 500 a T. 73, 2008, z. 2-3 wyd. z okazji stulecia "Zapisek Historycznych"
 • 500 a Od 1939-1945 r. tyt.: Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
 • 500 a Od nru 3-4, 1949 r. tyt.: Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii wielkiego Pomorza
 • 500 a T. 1, 1908, nr 2-3 ; t. 2, 1911, z. 2 ; t. 4, 1917, z. 1 ; t. 4, 1918, z. 7-8 ; T. 7, 1926, nr 1 ; T. 11, 1938, nr 3-4 ; t. 73, 2008, z. 1 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 541 c a d 2010 e 862 e 863 e 864 e 865 h 100,- zł
 • 541 c c c a d 2011 d 2010 e 1858 e 867 e 868 e 869 h 95,- zł
 • 541 c a d 2010 e 870 e 871 e 872 e 873 e 874 h 125,- zł
 • 541 c a d 2010 d 2011 e 1402 e 1403 e 188 e 189 e 190 h 145,35 zł
 • 541 c a d 2011 d 2012 e 1334 e 1335 e 421 e 422 e 420 h 145,42 zł
 • 541 c a c p d 2012 d 2013 e 1132 e 173 e 174 e 176 e 175 h 29,80 zł h pren.
 • 541 c p d 2013 d 2014 e 681 e 682 e 289 e 288 e 287 h 144,74 zł
 • 541 c p d 2015 d 212 e 213 e 211 h 89,15 zł
 • 541 c p d 2015 d 2016 d 703 e 704 e 241 e 242 e 243 h 156,12 zł
 • 541 c p d 2016 d 2017 e 691 e 303 e 304 e 305 h 153,54 zł
 • 541 c p c a d 2017 d 2018 e 510 e 511 e 185 e 741 h 152,06 zł
 • 541 c a d 2018 d 2019 e 742 e 318 e 319 e 320 h 155,68 zł
 • 541 c a d 2019 e 1306 e 1307 h 70,70 zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński Tomasz
 • 700 a Biskup, Marian
 • 710 a Towarzystwo Naukowe (Toruń)
 • 785 t Zapiski Towarzystwa [...]. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
 • 785 t Zapiski Towarzystwa [...] Kwartalnik poświęcony historii wielkiego Pomorza
 • 785 t Zapiski Historyczne
 • 852 j Cz 2553

Indeksy