Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Filologia Psychologia i pedagogika Prace z geografii ekonomicznej Prace geograficzne Prace matematyczne Prace psychologiczno-pedagogiczne Prace fizyczne Prace z historii sztuki Prace zoologiczne Prace z logiki Prace etnograficzne Prace chemiczne Prace z nauk politycznych Prace filozoficzne Prace socjologiczne Prace botaniczne Prace polonijne Prace pedagogiczne Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Opuscula musealia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 21035
 • Tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Filologia Psychologia i pedagogika Prace z geografii ekonomicznej Prace geograficzne Prace matematyczne Prace psychologiczno-pedagogiczne Prace fizyczne Prace z historii sztuki Prace zoologiczne Prace z logiki Prace etnograficzne Prace chemiczne Prace z nauk politycznych Prace filozoficzne Prace socjologiczne Prace botaniczne Prace polonijne Prace pedagogiczne Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Opuscula musealia
 • Redaktor : red. Konstanty Grzybowski
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : [1955]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • 5, 1955 Filologia z. 1
  • 9, 1956 Filologia z. 2
  • 13, 1957 Filologia z. 3
  • 29, 1960 Psychologia i pedagogika z. 2
  • 30, 1960 Prace z geografii ekonomicznej z. 1
  • 32, 1960 Prace geograficzne z. 1 Klimaszewski M. Studia geomorfologiczne
  • 53, 1963 Prace etnograficzne z. 1
  • 55, 1962 Prace matematyczne z. 7
  • 57, 1963 Prace geograficzne z. 6 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 28
  • 63, 1963 Prace geograficzne z. 7 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 29
  • 81, 1964 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 5
  • 84, 1964 Prace fizyczne z. 2 Letnia szkoła fizyki teoretycznej - Kalatówki czerwiec 1962
  • 85, 1964 Prace geograficzne z. 9 Bromek K. Rozwój demograficzny regionu Krakowa
  • 86, 1965 Prace z historii sztuki z. 2
  • 88, 1964 prace geograficzne z. 10 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 32
  • 95, 1965 Prace z historii sztuki z. 3 Chojecka E. Dekoracja malarska ksiąg promotionum
  • 99, 1964 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 6 Gepoertowa L. Badania nad myślowym pojmowaniem [...]
  • 102, 1965 Prace matematyczne z. 10
  • 103, 1965 Prace zoologiczne z. 9
  • 104, 1965 Prace fizyczne z. 3 Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Dolina Chochołowska
  • 105, 1965 Prace etnograficzne z. 2
  • 108, 1965 Prace z logiki z. 1
  • 113, 1965 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 7 Ocena przygotowania przez Uniwersytet do zawodu nauczycielskiego
  • 117, 1965 Prace geograficzne z. 12 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 34
  • 122, 1966 Prace fizyczne z. 4 Letnia szkoła fizyki teoretycznej Szczawnica, czerwiec 1964
  • 127, 1966 Prace geograficzne z. 13 Czeppe Z. Przebieg procesów morfogenetycznych
  • 128, 1966 Prace geograficzne z. 14 Bromek K. Użytkowanie ziemi w Krakowie
  • 131, 1966 Prace matematyczne z. 11
  • 132, 1966 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 8 Baścik S. Uaktywnienie metod nauczania
  • 143, 1967 Prace z historii sztuki z. 4 Ameisenowa Z. Cztery polskie rękopisy
  • 147, 1967 Prace z historii sztuki z. 5
  • 148, 1966 Prace z logiki z. 2
  • 150, 1967 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 9
  • 155, 1967 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 11 Franus E. Rozwój rozumienia
  • 157, 1967 Prace etnograficzne z. 3
  • 165, 1967 Prace geograficzne z. 15 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 37
  • 166, 1967 Prace geograficzne z. 16 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 38
  • 167, 1968 Prace matematyczne z. 12
  • 170, 1968 Prace z historii sztuki z. 6 Estreicher K. Collegium Maius
  • 171, 1968 Prace geograficzne z. 17 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 39
  • 174, 1968 Prace z logiki z. 3
  • 175, 1968 Prace z historii sztuki z. 7 Lepiarczyk J. Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego
  • 176, 1967 Prace fizyczne z. 5 Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Zakopane [...] 1965
  • 177, 1968 Prace fizyczne z. 6 Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Zakopane [...] 1966
  • 179, 1968 Prace geograficzne z. 18 Problemy klimatalogii gór i wyżyn
  • 181, 1968 Prace chemiczne z. 13
  • 190, 1968 Prace geograficzne z. 20 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 42
  • 191, 1968 Prace geograficzne z. 21 Z badań nad hydrologią Polski Południowej
  • 195, 1968 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 12
  • 207, 1969 Prace geograficzne z. 22 Bromek K. Waszyńska J. Regionalizacja
  • 210, 1969 Prace chemiczne z. 14
  • 214, 1969 Prace geograficzne z. 23 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 45 Obrębska-Starklowa B. Stosunki mikroklimatyczne na pograniczu pięter [...]
  • 219, 1969 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 14
  • 222, 1970 Prace z historii sztuki z. 8
  • 223, 1970 Prace matematyczne z. 14
  • 233, 1970 Prace z logiki z. 5
  • 236, 1970 Prace etnograficzne z. 4
  • 238, 1970 Prace chemiczne z. 15
  • 242, 1970 Prace zoologiczne z. 16
  • 244, 1971 Prace geograficzne z. 26 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 48
  • 248, 1970 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 15
  • 249, 1971 Prace geograficzne z. 27 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 49
  • 252, 1971 Prace matematyczne z. 15
  • 262, 1971 Prace z nauk politycznych z. 1
  • 264, 1971 Prace chemiczne z. 16
  • 265, 1971 Prace z logiki z. 6
  • 267, 1971 Prace zoologiczne z. 17
  • 268, 1972 Prace geograficzne z. 28 Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 50 Dynowska I. Typy reżimów rzecznych w Polsce
  • 273, 1971 Prace etnograficzne z. 5
  • 275, 1971 Prace z nauk politycznych z. 2
  • 284, 1972 Prace filozoficzne z. 1 Pawlica J. Konflikty moralne
  • 306, 1973 Prace z nauk politycznych z. 4
  • 310, 1973 Prace filozoficzne z. 3
  • 324, 1974 Prace z nauk politycznych z. 6
  • 325, 1973 Prace socjologiczne z. 1 Studia z socjologii młodzieży [...] T. 1.
  • 339, 1973 Prace z historii sztuki z. 11
  • 344, 1974 Prace geograficzne z. 35 Z problematyki geografii historycznej
  • 358, 1974 Prace filozoficzne z. 4
  • 366, 1974 Prace socjologiczne z. 2 Studia z socjologii [...] T. 2.
  • 373, 1974 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 22
  • 375, 1974 Prace etnograficzne z. 7
  • 378, 1974 Prace geograficzne z. 37 Problematyka hydrograficzna
  • 379, 1974 Prace geograficzne z. 38 Problematyka z geografii ekonomicznej [...]
  • 388, 1975 Prace z nauk politycznych z. 8
  • 391, 1975 Prace filozoficzne z. 5
  • 395, 1975 Prace botaniczne z. 3
  • 396, 1975 Prace geograficzne z. 39 Problemy geograficzno-ekonomiczne
  • 400, 1975 Prace geograficzne z. 40 Trafas K. Zmiany biegu koryta Wisły [...]
  • 412, 1976 Prace z historii sztuki z. 12
  • 413, 1975 Prace etnograficzne z. 8 Bujak J. Muzealnictwo etnograficzne w Polsce
  • 417, 1975 Prace polonijne z. 1 Employment-seeking emigrations of the Poles world-wide XIX and XX c.
  • 423, 1976 Prace z historii sztuki z. 13 Małkiewicz A. Teoria architektury
  • 431, 1976 Prace z nauk politycznych z. 9
  • 447, 1976 Prace socjologiczne z. 3 Huta im. Lenina i jej załoga
  • 455, 1976 Prace polonijne z. 2 Polacy w Austrii [...]
  • 466, 1977 Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej z. 13 Konwencje międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego [...]
  • 479, 1977 Prace z historii sztuki z. 14
  • 498, 1979 Prace socjologiczne z. 5 Studia z socjologii młodzieży [...] T. 3.
  • 500, 1979 Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej z. 16 Les contracts du droit d'auteur en tant [...]
 • Seria :
  • Filologia
  • Psychologia i pedagogika
  • Prace z geografii ekonomicznej
  • Prace geograficzne
  • Prace matematyczne
  • Prace psychologiczno-pedagogiczne
  • Prace fizyczne
  • Prace z historii sztuki
  • Prace zoologiczne
  • Prace z logiki
  • Prace etnograficzne
  • Prace chemiczne
  • Prace z nauk politycznych
  • Prace filozoficzne
  • Prace socjologiczne
  • Prace botaniczne
  • Prace polonijne
  • Prace pedagogiczne
  • Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej
  • Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  • Opuscula musealia
 • Uwagi :
  • Z ciągu zeszytów wycofano:
  • Prace historyczne, sygn.: Cz 23871
  • Prace językoznawcze, sygn.: Cz 23870
  • Prace historycznoliterackie, sygn.: Cz 23867
  • Studia religiologica, sygn.: Cz 23869
  • Prace prawnicze, sygn.: Cz 23868
  • Prace archeologiczne, sygn.: Cz 23865
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Grzybowski, Konstanty red.
  • Sierakowski, Sebastian

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ZESZYTY
 • 245 a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego p Filologia p Psychologia i pedagogika p Prace z geografii ekonomicznej p Prace geograficzne p Prace matematyczne p Prace psychologiczno-pedagogiczne p Prace fizyczne p Prace z historii sztuki p Prace zoologiczne p Prace z logiki p Prace etnograficzne p Prace chemiczne p Prace z nauk politycznych p Prace filozoficzne p Prace socjologiczne p Prace botaniczne p Prace polonijne p Prace pedagogiczne p Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej p Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej p Opuscula musealia
 • 245 c red. Konstanty Grzybowski
 • 260 a Kraków b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c [1955]- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a 5, 1955 Filologia z. 1
 • 362 a 9, 1956 Filologia z. 2
 • 362 a 13, 1957 Filologia z. 3
 • 362 a 29, 1960 Psychologia i pedagogika z. 2
 • 362 a 30, 1960 Prace z geografii ekonomicznej z. 1
 • 362 a 32, 1960 Prace geograficzne z. 1 b Klimaszewski M. c Studia geomorfologiczne
 • 362 a 53, 1963 Prace etnograficzne z. 1
 • 362 a 55, 1962 Prace matematyczne z. 7
 • 362 a 57, 1963 Prace geograficzne z. 6 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 28
 • 362 a 63, 1963 Prace geograficzne z. 7 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 29
 • 362 a 81, 1964 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 5
 • 362 a 84, 1964 Prace fizyczne z. 2 c Letnia szkoła fizyki teoretycznej - Kalatówki czerwiec 1962
 • 362 a 85, 1964 Prace geograficzne z. 9 b Bromek K. c Rozwój demograficzny regionu Krakowa
 • 362 a 86, 1965 Prace z historii sztuki z. 2
 • 362 a 88, 1964 prace geograficzne z. 10 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 32
 • 362 a 95, 1965 Prace z historii sztuki z. 3 b Chojecka E. c Dekoracja malarska ksiąg promotionum
 • 362 a 99, 1964 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 6 b Gepoertowa L. c Badania nad myślowym pojmowaniem [...]
 • 362 a 102, 1965 Prace matematyczne z. 10
 • 362 a 103, 1965 Prace zoologiczne z. 9
 • 362 a 104, 1965 Prace fizyczne z. 3 c Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Dolina Chochołowska
 • 362 a 105, 1965 Prace etnograficzne z. 2
 • 362 a 108, 1965 Prace z logiki z. 1
 • 362 a 113, 1965 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 7 c Ocena przygotowania przez Uniwersytet do zawodu nauczycielskiego
 • 362 a 117, 1965 Prace geograficzne z. 12 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 34
 • 362 a 122, 1966 Prace fizyczne z. 4 c Letnia szkoła fizyki teoretycznej Szczawnica, czerwiec 1964
 • 362 a 127, 1966 Prace geograficzne z. 13 b Czeppe Z. c Przebieg procesów morfogenetycznych
 • 362 a 128, 1966 Prace geograficzne z. 14 b Bromek K. c Użytkowanie ziemi w Krakowie
 • 362 a 131, 1966 Prace matematyczne z. 11
 • 362 a 132, 1966 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 8 b Baścik S. c Uaktywnienie metod nauczania
 • 362 a 143, 1967 Prace z historii sztuki z. 4 b Ameisenowa Z. c Cztery polskie rękopisy
 • 362 a 147, 1967 Prace z historii sztuki z. 5
 • 362 a 148, 1966 Prace z logiki z. 2
 • 362 a 150, 1967 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 9
 • 362 a 155, 1967 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 11 b Franus E. c Rozwój rozumienia
 • 362 a 157, 1967 Prace etnograficzne z. 3
 • 362 a 165, 1967 Prace geograficzne z. 15 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 37
 • 362 a 166, 1967 Prace geograficzne z. 16 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 38
 • 362 a 167, 1968 Prace matematyczne z. 12
 • 362 a 170, 1968 Prace z historii sztuki z. 6 b Estreicher K. c Collegium Maius
 • 362 a 171, 1968 Prace geograficzne z. 17 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 39
 • 362 a 174, 1968 Prace z logiki z. 3
 • 362 a 175, 1968 Prace z historii sztuki z. 7 b Lepiarczyk J. c Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego
 • 362 a 176, 1967 Prace fizyczne z. 5 c Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Zakopane [...] 1965
 • 362 a 177, 1968 Prace fizyczne z. 6 c Letnia szkoła fizyki teoretycznej. Zakopane [...] 1966
 • 362 a 179, 1968 Prace geograficzne z. 18 c Problemy klimatalogii gór i wyżyn
 • 362 a 181, 1968 Prace chemiczne z. 13
 • 362 a 190, 1968 Prace geograficzne z. 20 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 42
 • 362 a 191, 1968 Prace geograficzne z. 21 c Z badań nad hydrologią Polski Południowej
 • 362 a 195, 1968 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 12
 • 362 a 207, 1969 Prace geograficzne z. 22 b Bromek K. b Waszyńska J. c Regionalizacja
 • 362 a 210, 1969 Prace chemiczne z. 14
 • 362 a 214, 1969 Prace geograficzne z. 23 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 45 |Obrębska-Starklowa B. |Stosunki mikroklimatyczne na pograniczu pięter [...]
 • 362 a 219, 1969 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 14
 • 362 a 222, 1970 Prace z historii sztuki z. 8
 • 362 a 223, 1970 Prace matematyczne z. 14
 • 362 a 233, 1970 Prace z logiki z. 5
 • 362 a 236, 1970 Prace etnograficzne z. 4
 • 362 a 238, 1970 Prace chemiczne z. 15
 • 362 a 242, 1970 Prace zoologiczne z. 16
 • 362 a 244, 1971 Prace geograficzne z. 26 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 48
 • 362 a 248, 1970 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 15
 • 362 a 249, 1971 Prace geograficzne z. 27 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 49
 • 362 a 252, 1971 Prace matematyczne z. 15
 • 362 a 262, 1971 Prace z nauk politycznych z. 1
 • 362 a 264, 1971 Prace chemiczne z. 16
 • 362 a 265, 1971 Prace z logiki z. 6
 • 362 a 267, 1971 Prace zoologiczne z. 17
 • 362 a 268, 1972 Prace geograficzne z. 28 c Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 50 |Dynowska I. |Typy reżimów rzecznych w Polsce
 • 362 a 273, 1971 Prace etnograficzne z. 5
 • 362 a 275, 1971 Prace z nauk politycznych z. 2
 • 362 a 284, 1972 Prace filozoficzne z. 1 b Pawlica J. c Konflikty moralne
 • 362 a 306, 1973 Prace z nauk politycznych z. 4
 • 362 a 310, 1973 Prace filozoficzne z. 3
 • 362 a 324, 1974 Prace z nauk politycznych z. 6
 • 362 a 325, 1973 Prace socjologiczne z. 1 c Studia z socjologii młodzieży [...] T. 1.
 • 362 a 339, 1973 Prace z historii sztuki z. 11
 • 362 a 344, 1974 Prace geograficzne z. 35 c Z problematyki geografii historycznej
 • 362 a 358, 1974 Prace filozoficzne z. 4
 • 362 a 366, 1974 Prace socjologiczne z. 2 c Studia z socjologii [...] T. 2.
 • 362 a 373, 1974 Prace psychologiczno-pedagogiczne z. 22
 • 362 a 375, 1974 Prace etnograficzne z. 7
 • 362 a 378, 1974 Prace geograficzne z. 37 c Problematyka hydrograficzna
 • 362 a 379, 1974 Prace geograficzne z. 38 c Problematyka z geografii ekonomicznej [...]
 • 362 a 388, 1975 Prace z nauk politycznych z. 8
 • 362 a 391, 1975 Prace filozoficzne z. 5
 • 362 a 395, 1975 Prace botaniczne z. 3
 • 362 a 396, 1975 Prace geograficzne z. 39 c Problemy geograficzno-ekonomiczne
 • 362 a 400, 1975 Prace geograficzne z. 40 b Trafas K. c Zmiany biegu koryta Wisły [...]
 • 362 a 412, 1976 Prace z historii sztuki z. 12
 • 362 a 413, 1975 Prace etnograficzne z. 8 b Bujak J. c Muzealnictwo etnograficzne w Polsce
 • 362 a 417, 1975 Prace polonijne z. 1 c Employment-seeking emigrations of the Poles world-wide XIX and XX c.
 • 362 a 423, 1976 Prace z historii sztuki z. 13 b Małkiewicz A. c Teoria architektury
 • 362 a 431, 1976 Prace z nauk politycznych z. 9
 • 362 a 447, 1976 Prace socjologiczne z. 3 c Huta im. Lenina i jej załoga
 • 362 a 455, 1976 Prace polonijne z. 2 c Polacy w Austrii [...]
 • 362 a 466, 1977 Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej z. 13 c Konwencje międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego [...]
 • 362 a 479, 1977 Prace z historii sztuki z. 14
 • 362 a 498, 1979 Prace socjologiczne z. 5 c Studia z socjologii młodzieży [...] T. 3.
 • 362 a 500, 1979 Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej z. 16 c Les |contracts du droit d'auteur en tant [...]
 • 440 a Filologia
 • 440 a Psychologia i pedagogika
 • 440 a Prace z geografii ekonomicznej
 • 440 a Prace geograficzne
 • 440 a Prace matematyczne
 • 440 a Prace psychologiczno-pedagogiczne
 • 440 a Prace fizyczne
 • 440 a Prace z historii sztuki
 • 440 a Prace zoologiczne
 • 440 a Prace z logiki
 • 440 a Prace etnograficzne
 • 440 a Prace chemiczne
 • 440 a Prace z nauk politycznych
 • 440 a Prace filozoficzne
 • 440 a Prace socjologiczne
 • 440 a Prace botaniczne
 • 440 a Prace polonijne
 • 440 a Prace pedagogiczne
 • 440 a Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej
 • 440 a Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • 440 a Opuscula musealia
 • 500 a Z ciągu zeszytów wycofano:
 • 500 a Prace historyczne, sygn.: Cz 23871
 • 500 a Prace językoznawcze, sygn.: Cz 23870
 • 500 a Prace historycznoliterackie, sygn.: Cz 23867
 • 500 a Studia religiologica, sygn.: Cz 23869
 • 500 a Prace prawnicze, sygn.: Cz 23868
 • 500 a Prace archeologiczne, sygn.: Cz 23865
 • 546 a pol.
 • 700 a Grzybowski, Konstanty e red.
 • 700 a Sierakowski, Sebastian
 • 852 j Cz 21035

Indeksy