Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Językoznawcze

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23870
 • Tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Językoznawcze
 • Redaktor : red. Adam Heinz
 • Wydawca : Uniwersytet Jagielloński : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1958-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1958
  • Z. 3, 1960 [Filologia z. 6]
  • Z. 4, 1961 [Filologia z. 8]
  • Z. 5, 1963
  • Z. 6, 1964 Karaś M. Zaręba A. Orawskie teksty
  • Z. 7, 1964 Witkowski W. Fonetyka leksykonu Pamby Beryndy
  • Z. 8, 1965 Karaś M. Orawskie teksty gwarowe [...]
  • Z. 9, 1964 Taszycki W. Odmiana rzeczowników typu sędzia [...]
  • Z. 10, 1964 Schneider L. Słowotwórstwo przymiotników
  • Z. 11, 1964 Studia Orawskie nr 3 Gołębiowska T. Terenowe nazwy
  • Z. 12, 1966 Bubak J. Teksty gwarowe ze wsi Żąb [...]
  • Z. 13, 1965 Heinz Adam System przypadkowy języka polskiego
  • Z. 14, 1965 Dąmbska-Prokop W. expression syntaxique [...]
  • Z. 15, 1965
  • Z. 16, 1965 Studia Orawskie nr 4 Karaś M. Polskie dialekty [...]
  • Z. 17, 1966 Dunaj B. Wzdłużenie zastępcze [...]
  • Z. 18, 1967 Stachowski S. Studia nad chronologią turcyzmów [...]
  • Z. 19, 1967 Studia Orawskie nr 5 Zaręba A. Orawskie teksty
  • Z. 20, 1967 Ostrowska E. O artyzmie polskich średniowiecznych [...]
  • Z. 21, 1968
  • Z. 22, 1969 Bartula C. Składnik zdania pojedyńczego
  • Z. 23, 1968 Nagucka R. syntactic component of Chaucer's
  • Z. 24, 1969 Mańczak W. developpement phonetique [...]
  • Z. 25, 1969 Witkowski W. Język utworów Joannicjusza Galatowa
  • Z. 26, 1970 Widłak S. Moyens euphemistiques en Italien
  • Z. 27, 1970 Strzetelski J. english sonnet
  • Z. 28, 1971 Czapkiewicz A. Ancient Egyption and Captic [...]
  • Z. 29, 1970
  • Z. 30, 1970 Statuty kapituły norbertańskiej z roku 1340
  • Z. 31, 1970 Zajda Aleksander Nazwy urzędników staropolskich (do roku 1600)
  • Z. 32, 1971 Dunaj B. Iteratiwo typu bierać [...]
  • Z. 33, 1971 Stachowski S. Studia nad chronologią turcyzmów
  • Z. 34, 1971 Studia Orawskie nr 6 Gołębiowska T. Antroponimia
  • Z. 35, 1971
  • Z. 36, 1972 Bubak J. Spiskie teksty gwarowe
  • Z. 37, 1972 Jovanovič G. Studia nad językiem [...]
  • Z. 38, 1972 Kurzowa Z. Studia nad językiem filomatów
  • Z. 39, 1972 Orłoś T. Z. Zapożyczenia słowiańskie
  • Z. 40, 1973 Z zagadnień słowiańskiej fonetyki [...]
  • Z. 41, 1974
  • Z. 42, 1974
  • Z. 43, 1974 Miodunka W. Funkcje zaimków
  • Z. 44, 1975 Karaś M. Studia nad dialektologią
  • Z. 45, 1975 Kałuża J. English fecture-grammer [...]
  • Z. 46, 1975 Dunaj B. Język polski najstarszej doby [...]
  • Z. 47, 1975
  • Z. 48, 1975 Zaborski A. Studies in hamitio-semitic [...]
  • Z. 49, 1976 Gawełko M. Sufiksy przymiotnikowe
  • Z. 50, 1976 Wilkoń A. O języku i stylu "Ogniem i mieczem"
  • Z. 51, 1977 Michalewska M. T. Język polskich protokółów
  • Z. 52, 1977
  • Z. 53, 1977 Studia polsko-bułgarskie
  • Z. 54, 1977 Z zagadnień języka artystycznego
  • Z. 55, 1977 Mańczak W. Słowiańska fonetyka [...]
  • Z. 56, 1977
  • Z. 57, 1978 Karaś M. Łysiak L. Księga sądowa państwa
  • Z. 58, 1978 Nagucka R. Negatively phrased
  • Z. 59, 1978
  • Z. 60, 1979 Zajda A. Nazwy staropolskich powinności [...]
  • Z. 62, 1979 Cygal-Krupowa Z. Szesnastowieczne edycje
  • Z. 64, 1981 Balbus S. Texte litteraire [...]
  • Z. 65, 1979 Brzezina M. Jezyki mniejszości
  • Z. 69, 1982 [sygn.: 257435] Akta trzynastego Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego. T. 2.
  • Z. 70, 1981 Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa
  • Z. 72, 1982 Papierz M. Nominalizacje we współczesnym języku
  • Z. 73, 1983
  • Z. 80, 1985 Studien zum polnisch-deutschen [...] 2
  • Z. 81, 1985 Actes de la IV conference des linguistes [...]
  • Z. 82, 1986
  • Z. 83, 1985 Dunaj B. Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny
  • Z. 84, 1986 Badania języka mówionego
  • Z. 85, 1987 In memorian Mieczysław Małecki
  • Z. 86, 1987 Ligara B. Galicyzmy leksykalne
  • Z. 87, 1988
  • Z. 88, 1989 Dunaj B. Język mieszkańców Krakowa. Część 1
  • Z. 89, 1987 Orłoś T. Z. Polonizmy w czeskim języku [...]
  • Z. 90, 1988 Kaś J. Wariantywność fonetyczna
  • Z. 91, 1988 Cockiewicz W. Komentarz transmisji sportowej
  • Z. 92, 1988 Łuszczyk S. Satzstruktur [...]
  • Z. 93, 1990 Załęcki J. Communicative [...]
  • Z. 94, 1989 Studien zum polnisch-deutschen
  • Z. 95, 1991 Słownictwo słowiańskie
  • Z. 96, 1988 Czapkiewicz A. views of the medieval [...]
  • Z. 97, 1989
  • Z. 98, 1990 Ozóg K. Zwroty grzecznościowe
  • Z. 99, 1990 Baranek E. Struktury semantyczne
  • Z. 100, 1989 Willim E. On word order [...]
  • Z. 101, 1990
  • Z. 102, 1990 Ibriszimow D. Towards a cammon chadic lexicon [...]
  • Z. 103, 1990 Kałuża J. language of deception in "Macbeth"
  • Z. 104, 1990 Krzyszpień J. Adiachronic analysis [...]
  • Z. 105, 1991 Kowalikowa J. Słownictwo młodych [...]
  • Z. 106, 1991 Badania nad językiem telewizji polskiej [...]
  • Z. 107, 1991 Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 3
  • Z. 108, 1991 Górska E. Multiattributive nominal [...]
  • Z. 109, 1992 Sławomirski J. Origins of the doubled [...]
  • Z. 110, 1992 Mańczak W. prehistoire [...]
  • Z. 111, 1992 Stachowski S. Türkische Lehnwörter [...]
  • Z. 112, 1992 Truszkowski W. Studia socjolingwistyczne [...]
  • Z. 113, 1993
  • Z. 114, 1993 Stachowski M. Dolganischer Wortschatz [...]
  • Z. 115, 1993 Lubecka A. Forms of address [...]
  • Z. 116, 1993
  • Z. 117, 1995
  • Z. 118, 1997
  • Z. 119, 1999
  • Z. 120, 2000
  • Z. 121, 2003
  • Z. 122, 2005
 • Seria : Prace Językoznawcze
 • Uwagi :
  • Tyt. następny wyd. od 2006 r.: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, sygn.: Cz 24291
  • Tyt. również pod sygn.: Cz 22926
  • b 2006 305 30,- zł
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Heinz, Adam red.
  • Małecki, Mieczysław

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ZESZYTY
 • 245 a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego p Prace Językoznawcze
 • 245 c red. Adam Heinz
 • 260 a Kraków b Uniwersytet Jagielloński : b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c 1958- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Z. 1, 1958
 • 362 a Z. 3, 1960 [Filologia z. 6]
 • 362 a Z. 4, 1961 [Filologia z. 8]
 • 362 a Z. 5, 1963
 • 362 a Z. 6, 1964 b Karaś M. b Zaręba A. c Orawskie teksty
 • 362 a Z. 7, 1964 b Witkowski W. c Fonetyka leksykonu Pamby Beryndy
 • 362 a Z. 8, 1965 b Karaś M. c Orawskie teksty gwarowe [...]
 • 362 a Z. 9, 1964 b Taszycki W. c Odmiana rzeczowników typu sędzia [...]
 • 362 a Z. 10, 1964 b Schneider L. c Słowotwórstwo przymiotników
 • 362 a Z. 11, 1964 Studia Orawskie nr 3 b Gołębiowska T. c Terenowe nazwy
 • 362 a Z. 12, 1966 b Bubak J. c Teksty gwarowe ze wsi Żąb [...]
 • 362 a Z. 13, 1965 b Heinz Adam c System przypadkowy języka polskiego
 • 362 a Z. 14, 1965 b Dąmbska-Prokop W. c L' ||expression syntaxique [...]
 • 362 a Z. 15, 1965
 • 362 a Z. 16, 1965 Studia Orawskie nr 4 b Karaś M. c Polskie dialekty [...]
 • 362 a Z. 17, 1966 b Dunaj B. c Wzdłużenie zastępcze [...]
 • 362 a Z. 18, 1967 b Stachowski S. c Studia nad chronologią turcyzmów [...]
 • 362 a Z. 19, 1967 Studia Orawskie nr 5 b Zaręba A. c Orawskie teksty
 • 362 a Z. 20, 1967 b Ostrowska E. c O artyzmie polskich średniowiecznych [...]
 • 362 a Z. 21, 1968
 • 362 a Z. 22, 1969 b Bartula C. c Składnik zdania pojedyńczego
 • 362 a Z. 23, 1968 b Nagucka R. c The ||syntactic component of Chaucer's
 • 362 a Z. 24, 1969 b Mańczak W. c Le ||developpement phonetique [...]
 • 362 a Z. 25, 1969 b Witkowski W. c Język utworów Joannicjusza Galatowa
 • 362 a Z. 26, 1970 b Widłak S. c Moyens euphemistiques en Italien
 • 362 a Z. 27, 1970 b Strzetelski J. c The ||english sonnet
 • 362 a Z. 28, 1971 b Czapkiewicz A. c Ancient Egyption and Captic [...]
 • 362 a Z. 29, 1970
 • 362 a Z. 30, 1970 c Statuty kapituły norbertańskiej z roku 1340
 • 362 a Z. 31, 1970 b Zajda Aleksander c Nazwy urzędników staropolskich (do roku 1600)
 • 362 a Z. 32, 1971 b Dunaj B. c Iteratiwo typu bierać [...]
 • 362 a Z. 33, 1971 b Stachowski S. c Studia nad chronologią turcyzmów
 • 362 a Z. 34, 1971 Studia Orawskie nr 6 b Gołębiowska T. c Antroponimia
 • 362 a Z. 35, 1971
 • 362 a Z. 36, 1972 b Bubak J. c Spiskie teksty gwarowe
 • 362 a Z. 37, 1972 b Jovanovič G. c Studia nad językiem [...]
 • 362 a Z. 38, 1972 b Kurzowa Z. c Studia nad językiem filomatów
 • 362 a Z. 39, 1972 b Orłoś T. Z. c Zapożyczenia słowiańskie
 • 362 a Z. 40, 1973 c Z zagadnień słowiańskiej fonetyki [...]
 • 362 a Z. 41, 1974
 • 362 a Z. 42, 1974
 • 362 a Z. 43, 1974 b Miodunka W. c Funkcje zaimków
 • 362 a Z. 44, 1975 b Karaś M. c Studia nad dialektologią
 • 362 a Z. 45, 1975 b Kałuża J. c English fecture-grammer [...]
 • 362 a Z. 46, 1975 b Dunaj B. c Język polski najstarszej doby [...]
 • 362 a Z. 47, 1975
 • 362 a Z. 48, 1975 b Zaborski A. c Studies in hamitio-semitic [...]
 • 362 a Z. 49, 1976 b Gawełko M. c Sufiksy przymiotnikowe
 • 362 a Z. 50, 1976 b Wilkoń A. c O języku i stylu "Ogniem i mieczem"
 • 362 a Z. 51, 1977 b Michalewska M. T. c Język polskich protokółów
 • 362 a Z. 52, 1977
 • 362 a Z. 53, 1977 c Studia polsko-bułgarskie
 • 362 a Z. 54, 1977 c Z zagadnień języka artystycznego
 • 362 a Z. 55, 1977 b Mańczak W. c Słowiańska fonetyka [...]
 • 362 a Z. 56, 1977
 • 362 a Z. 57, 1978 b Karaś M. b Łysiak L. c Księga sądowa państwa
 • 362 a Z. 58, 1978 b Nagucka R. c Negatively phrased
 • 362 a Z. 59, 1978
 • 362 a Z. 60, 1979 b Zajda A. c Nazwy staropolskich powinności [...]
 • 362 a Z. 62, 1979 b Cygal-Krupowa Z. c Szesnastowieczne edycje
 • 362 a Z. 64, 1981 b Balbus S. c Texte litteraire [...]
 • 362 a Z. 65, 1979 b Brzezina M. c Jezyki mniejszości
 • 362 a Z. 69, 1982 [sygn.: 257435] c Akta trzynastego Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego. T. 2.
 • 362 a Z. 70, 1981 c Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa
 • 362 a Z. 72, 1982 b Papierz M. c Nominalizacje we współczesnym języku
 • 362 a Z. 73, 1983
 • 362 a Z. 80, 1985 c Studien zum polnisch-deutschen [...] 2
 • 362 a Z. 81, 1985 c Actes de la IV conference des linguistes [...]
 • 362 a Z. 82, 1986
 • 362 a Z. 83, 1985 b Dunaj B. c Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny
 • 362 a Z. 84, 1986 c Badania języka mówionego
 • 362 a Z. 85, 1987 c In memorian Mieczysław Małecki
 • 362 a Z. 86, 1987 b Ligara B. c Galicyzmy leksykalne
 • 362 a Z. 87, 1988
 • 362 a Z. 88, 1989 b Dunaj B. c Język mieszkańców Krakowa. Część 1
 • 362 a Z. 89, 1987 b Orłoś T. Z. c Polonizmy w czeskim języku [...]
 • 362 a Z. 90, 1988 b Kaś J. c Wariantywność fonetyczna
 • 362 a Z. 91, 1988 b Cockiewicz W. c Komentarz transmisji sportowej
 • 362 a Z. 92, 1988 b Łuszczyk S. c Die ||Satzstruktur [...]
 • 362 a Z. 93, 1990 b Załęcki J. c Communicative [...]
 • 362 a Z. 94, 1989 c Studien zum polnisch-deutschen
 • 362 a Z. 95, 1991 c Słownictwo słowiańskie
 • 362 a Z. 96, 1988 b Czapkiewicz A. c The ||views of the medieval [...]
 • 362 a Z. 97, 1989
 • 362 a Z. 98, 1990 b Ozóg K. c Zwroty grzecznościowe
 • 362 a Z. 99, 1990 b Baranek E. c Struktury semantyczne
 • 362 a Z. 100, 1989 b Willim E. c On word order [...]
 • 362 a Z. 101, 1990
 • 362 a Z. 102, 1990 b Ibriszimow D. c Towards a cammon chadic lexicon [...]
 • 362 a Z. 103, 1990 b Kałuża J. c The ||language of deception in "Macbeth"
 • 362 a Z. 104, 1990 b Krzyszpień J. c Adiachronic analysis [...]
 • 362 a Z. 105, 1991 b Kowalikowa J. c Słownictwo młodych [...]
 • 362 a Z. 106, 1991 c Badania nad językiem telewizji polskiej [...]
 • 362 a Z. 107, 1991 c Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 3
 • 362 a Z. 108, 1991 b Górska E. c Multiattributive nominal [...]
 • 362 a Z. 109, 1992 b Sławomirski J. c Origins of the doubled [...]
 • 362 a Z. 110, 1992 b Mańczak W. c De la ||prehistoire [...]
 • 362 a Z. 111, 1992 b Stachowski S. c Türkische Lehnwörter [...]
 • 362 a Z. 112, 1992 b Truszkowski W. c Studia socjolingwistyczne [...]
 • 362 a Z. 113, 1993
 • 362 a Z. 114, 1993 b Stachowski M. c Dolganischer Wortschatz [...]
 • 362 a Z. 115, 1993 b Lubecka A. c Forms of address [...]
 • 362 a Z. 116, 1993
 • 362 a Z. 117, 1995
 • 362 a Z. 118, 1997
 • 362 a Z. 119, 1999
 • 362 a Z. 120, 2000
 • 362 a Z. 121, 2003
 • 362 a Z. 122, 2005
 • 440 a Prace Językoznawcze
 • 500 a Tyt. następny wyd. od 2006 r.: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, sygn.: Cz 24291
 • 500 a Tyt. również pod sygn.: Cz 22926
 • 541 c b d 2006 e 305 h 30,- zł
 • 546 a pol.
 • 700 a Heinz, Adam e red.
 • 700 a Małecki, Mieczysław
 • 852 j Cz 23870

Indeksy