Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23868
 • Tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze
 • Redaktor : red. Konstanty Grzybowski
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1955-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1955
  • Z. 2, 1955
  • Z. 3, 1956
  • Z. 4, 1957
  • Z. 6, 1959
  • Z. 7, 1960
  • Z. 8, 1961
  • Z. 10, 1963
  • Z. 11, 1963 Iwanejko M. Stanowisko portów [...]
  • Z. 13, 1964 Patkaniowski M. Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Z. 14, 1963 Lang W. Struktura kontroli prawnej
  • Z. 15, 1964 Łysiak L. Własność sołtysia [...]
  • Z. 16, 1964 Pawlik J. Wydatki rad narodowych na usługi socjalnobytowe [...]
  • Z. 19, 1964 Skąpski J. Autonomia woli w prawie międzynarodowym [...]
  • Z. 20, 1965 Włodyka S. Funkcje Sądu Najwyższego
  • Z. 21, 1965 Wójcik S. Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym
  • Z. 22, 1965 Studnicki F. Przepływ wiadomości o normach prawa
  • Z. 23, 1965 Bartel W. M. Ochrona wolności osobistej [...]
  • Z. 24, 1965 Hanausek J. Przemoc jako forma działania przestępczego
  • Z. 25, 1965
  • Z. 26, 1966 Peczenik A. Wartość naukowa dogmatyki prawa [...]
  • Z. 27, 1966 Borkacki S. Problemy kooperacji w przemyśle
  • Z. 28, 1967 Kostecki A. Rola norm prawa finansowego [...]
  • Z. 29, 1967 Pazdan M. Zdolność do czynności prawnych [...]
  • Z. 30, 1967 Sondel J. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim
  • Z. 31, 1967
  • Z. 32, 1967 Litewski W. Wybrane zagadnienia [...]
  • Z. 33, 1967 Grzegorczyk M. Międzynarodowe porty lotnicze
  • Z. 34, 1968 Filipek J. Stosunek administracyjno-prawny
  • Z. 35, 1968 Macior W. Problem przestępstw nieumyślnych [...]
  • Z. 36, 1968 Faryś S. Zastosowanie analizy probitów do badań ekonomicznych [...]
  • Z. 37, 1968
  • Z. 38, 1968 Pawlik J. Gałęziowy i terytorialny system zarządzania przemysłem [...]
  • Z. 39, 1968 Zieliński J. Nieważne rozwiązanie stosunku pracy
  • Z. 40, 1968 Pauli L. Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 1.
  • Z. 41, 1969 Rysiak G. Funkcje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [...]
  • Z. 42, 1969 Płaza S. Próby reform ustrojowych
  • Z. 43, 1970 Waldenberg M. Myśl polityczna Karola Kautsky'ego
  • Z. 44, 1970 Górbiel A. Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym
  • Z. 45, 1969 Iwanejko M. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
  • Z. 46, 1970 Pauli L. Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 2
  • Z. 47, 1970 Homplewicz J. Zarządzenia administracyjne
  • Z. 48, 1970 Rudnik M. Warunki reedukacji młodocianych [...]
  • Z. 49, 1971 Pauli L. Jan Kirsten Cerasinus [...]
  • Z. 50, 1971 Sondel J. Precarium w prawie rzymskim
  • Z. 51, 1971
  • Z. 52, 1971 Lichorowicz A. Sytuacja prawna gospodarstw zaniedbanych [...]
  • Z. 53, 1971 Litewski W. Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
  • Z. 59, 1973 Grzegorczyk M. Prawo kosmiczne
  • Z. 60, 1973
  • Z. 63, 1974
  • Z. 64, 1977
  • Z. 66, 1974 Płaza Stanisław Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze
  • Z. 67, 1974 Miączyński A. Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym
  • Z. 68, 1975 Pauli L. Infirmitas sexus [...]
  • Z. 69, 1975 Litewski W. Pignus in causa indicati captum
  • Z. 70, 1976
  • Z. 71, 1975
  • Z. 72, 1975 Gaberle A. Postępowanie przyśpieszone w polskim prawie karnym
  • Z. 73, 1976 Etudes d'histoire du droit penal
  • Z. 74, 1977
  • Z. 75, 1976 Mączyński A. Dziedziczenie testamentowe [...]
  • Z. 76, 1976 Ludwikowski R. R. Konserwatyzm Królewska Polskiego [...]
  • Z. 77, 1976 Świątkowski A. Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy [...]
  • Z. 78, 1976 Kubas A. Umowa na rzecz osoby trzeciej
  • Z. 79, 1977 Ostrowski K. Hitlerowska polityka podatkowa [...]
  • Z. 80, 1978 Litewski W. Studien zur Verwahrung im römischen Recht
  • Z. 81, 1978
  • Z. 82, 1978 Sondel J. Ze studiów nad prawem rzymskim [...]
  • Z. 83, 1979
  • Z. 84, 1980 Niziołek M. Legal effects of concubinage [...]
  • Z. 85, 1979
  • Z. 86, 1980
  • Z. 87, 1979 Świątkowski A. Balance of power in municipal labor relations
  • Z. 88, 1979 Majchrowski J. M. Stronnictwo pracy [...]
  • Z. 89, 1979 Powrót do przestępstwa [...]
  • Z. 90, 1980 Chmielek E. Źródła prawa pracy [...]
  • Z. 91, 1982
  • Z. 92, 1980 Woleński J. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa [...]
  • Z. 93, 1981 Skąpski A. Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym
  • Z. 94, 1981 Grodziski S. Gerhardt A. S. Projekt konstytucji dla Galicji z 1790 roku
  • Z. 95, 1982 Pauli L. Poenae propriae [...]
  • Z. 96, 1982 Baran K. High treason in England [...]
  • Z. 97, 1982 Studia z historii praw obcych w Polsce. T. 1.
  • Z. 98, 1981
  • Z. 99, 1982 Filipek J. Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego
  • Z. 100, 1982
  • Z. 101, 1983 Studia ekonomiczne
  • Z. 102, 1983 Humanitarian traditions of polish criminal procedure
  • Z. 103, 1981 Świątkowski A. Urlopy opiekuńcze
  • Z. 104, 1982 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 1.
  • Z. 105, 1984 Kwiatkowska J. Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku
  • Z. 106, 1984
  • Z. 107, 1983 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 2.
  • Z. 108, 1983
  • Z. 109, 1984 Sondel J. Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense [...]
  • Z. 110, 1984 Płaza S. Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
  • Z. 115, 1985
  • Z. 117, 1985 Wójcikiewicz J. Okazanie. Studium porównawcze [...]
  • Z. 118, 1986 Lichorowicz A. Dzierżawa gruntów rolnych. Studium prawno-porównawcze
  • Z. 119, 1986 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 4
  • Z. 120, 1988 Zieliński T. Podstawy rozwoju prawa pracy
  • Z. 121, 1987 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 5
  • Z. 122, 1987 Płaza S. Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
  • Z. 123, 1988 Litewski W. Rzymski proces cywilny
  • Z. 125, 1989
  • Z. 126, 1988 Weiss J. Cywilnoprawna odpowiedzialność [...]
  • Z. 127, 1989 Freiheitsstrafe [...]
  • Z. 128, 1988 Nowak M. Państwowy Bank Rolny [...]
  • Z. 131, 1989 Litewski W. Historia źródeł prawa rzymskiego
  • Z. 134, 1989 Woś T. Związki postępowania administracyjnego [...]
  • Z. 136, 1990 Odesłania w tekstach prawnych [...]
  • Z. 137, 1991 Uruszczak W. Korektura praw z 1532 roku [...]
  • Z. 138, 1991 Polskie prawo pracy [...]
  • Z. 139, 1991 Więckowski R. Dopuszczalność drogi sądowej [...]
  • Z. 140, 1991 Szumański A. Pojecie i charakter [...]
  • Z. 141, 1992 Studia z historii prawa [...]
  • Z. 142, 1992 Zawada K. Ochrona dłużnika [...]
  • Z. 143, 1992 Geneza i dynamika procesu zadłużenia [...]
  • Z. 144, 1992 Lichorowicz A. Szczególne zasady dziedziczenia [...]
  • Z. 145, 1993 Kremer E. Problematyka prawna spłat
  • Z. 146, 1993 Inflacja [...]
  • Z. 147, 1993 Wybrane problemy z makroekonomii
  • Z. 148, 1993 Truszkiewicz Z. Zachowek ze spadku [...]
  • Z. 149, 1993 Malinowska-Kwiatkowska J. Pozwolenie na małżeństwo [...]
 • Seria : Prace prawnicze
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Grzybowski, Konstanty red.
  • Kautsky, Karol
  • Cerasinus, Jan Kirsten
  • Uniwersytet Jagielloński

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ZESZYTY
 • 245 %a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego %p Prace Prawnicze
 • 245 %c red. Konstanty Grzybowski
 • 260 %a Kraków %b Państwowe Wydawnictwo Naukowe %c 1955- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Z. 1, 1955
 • 362 %a Z. 2, 1955
 • 362 %a Z. 3, 1956
 • 362 %a Z. 4, 1957
 • 362 %a Z. 6, 1959
 • 362 %a Z. 7, 1960
 • 362 %a Z. 8, 1961
 • 362 %a Z. 10, 1963
 • 362 %a Z. 11, 1963 %b Iwanejko M. %c Stanowisko portów [...]
 • 362 %a Z. 13, 1964 %b Patkaniowski M. %c Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 362 %a Z. 14, 1963 %b Lang W. %c Struktura kontroli prawnej
 • 362 %a Z. 15, 1964 %b Łysiak L. %c Własność sołtysia [...]
 • 362 %a Z. 16, 1964 %b Pawlik J. %c Wydatki rad narodowych na usługi socjalnobytowe [...]
 • 362 %a Z. 19, 1964 %b Skąpski J. %c Autonomia woli w prawie międzynarodowym [...]
 • 362 %a Z. 20, 1965 %b Włodyka S. %c Funkcje Sądu Najwyższego
 • 362 %a Z. 21, 1965 %b Wójcik S. %c Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym
 • 362 %a Z. 22, 1965 %b Studnicki F. %c Przepływ wiadomości o normach prawa
 • 362 %a Z. 23, 1965 %b Bartel W. M. %c Ochrona wolności osobistej [...]
 • 362 %a Z. 24, 1965 %b Hanausek J. %c Przemoc jako forma działania przestępczego
 • 362 %a Z. 25, 1965
 • 362 %a Z. 26, 1966 %b Peczenik A. %c Wartość naukowa dogmatyki prawa [...]
 • 362 %a Z. 27, 1966 %b Borkacki S. %c Problemy kooperacji w przemyśle
 • 362 %a Z. 28, 1967 %b Kostecki A. %c Rola norm prawa finansowego [...]
 • 362 %a Z. 29, 1967 %b Pazdan M. %c Zdolność do czynności prawnych [...]
 • 362 %a Z. 30, 1967 %b Sondel J. %c Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim
 • 362 %a Z. 31, 1967
 • 362 %a Z. 32, 1967 %b Litewski W. %c Wybrane zagadnienia [...]
 • 362 %a Z. 33, 1967 %b Grzegorczyk M. %c Międzynarodowe porty lotnicze
 • 362 %a Z. 34, 1968 %b Filipek J. %c Stosunek administracyjno-prawny
 • 362 %a Z. 35, 1968 %b Macior W. %c Problem przestępstw nieumyślnych [...]
 • 362 %a Z. 36, 1968 %b Faryś S. %c Zastosowanie analizy probitów do badań ekonomicznych [...]
 • 362 %a Z. 37, 1968
 • 362 %a Z. 38, 1968 %b Pawlik J. %c Gałęziowy i terytorialny system zarządzania przemysłem [...]
 • 362 %a Z. 39, 1968 %b Zieliński J. %c Nieważne rozwiązanie stosunku pracy
 • 362 %a Z. 40, 1968 %b Pauli L. %c Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 1.
 • 362 %a Z. 41, 1969 %b Rysiak G. %c Funkcje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [...]
 • 362 %a Z. 42, 1969 %b Płaza S. %c Próby reform ustrojowych
 • 362 %a Z. 43, 1970 %b Waldenberg M. %c Myśl polityczna Karola Kautsky'ego
 • 362 %a Z. 44, 1970 %b Górbiel A. %c Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym
 • 362 %a Z. 45, 1969 %b Iwanejko M. %c Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 • 362 %a Z. 46, 1970 %b Pauli L. %c Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 2
 • 362 %a Z. 47, 1970 %b Homplewicz J. %c Zarządzenia administracyjne
 • 362 %a Z. 48, 1970 %b Rudnik M. %c Warunki reedukacji młodocianych [...]
 • 362 %a Z. 49, 1971 %b Pauli L. %c Jan Kirsten Cerasinus [...]
 • 362 %a Z. 50, 1971 %b Sondel J. %c Precarium w prawie rzymskim
 • 362 %a Z. 51, 1971
 • 362 %a Z. 52, 1971 %b Lichorowicz A. %c Sytuacja prawna gospodarstw zaniedbanych [...]
 • 362 %a Z. 53, 1971 %b Litewski W. %c Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
 • 362 %a Z. 59, 1973 %b Grzegorczyk M. %c Prawo kosmiczne
 • 362 %a Z. 60, 1973
 • 362 %a Z. 63, 1974
 • 362 %a Z. 64, 1977
 • 362 %a Z. 66, 1974 %b Płaza Stanisław %c Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze
 • 362 %a Z. 67, 1974 %b Miączyński A. %c Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym
 • 362 %a Z. 68, 1975 %b Pauli L. %c Infirmitas sexus [...]
 • 362 %a Z. 69, 1975 %b Litewski W. %c Pignus in causa indicati captum
 • 362 %a Z. 70, 1976
 • 362 %a Z. 71, 1975
 • 362 %a Z. 72, 1975 %b Gaberle A. %c Postępowanie przyśpieszone w polskim prawie karnym
 • 362 %a Z. 73, 1976 %c Etudes d'histoire du droit penal
 • 362 %a Z. 74, 1977
 • 362 %a Z. 75, 1976 %b Mączyński A. %c Dziedziczenie testamentowe [...]
 • 362 %a Z. 76, 1976 %b Ludwikowski R. R. %c Konserwatyzm Królewska Polskiego [...]
 • 362 %a Z. 77, 1976 %b Świątkowski A. %c Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy [...]
 • 362 %a Z. 78, 1976 %b Kubas A. %c Umowa na rzecz osoby trzeciej
 • 362 %a Z. 79, 1977 %b Ostrowski K. %c Hitlerowska polityka podatkowa [...]
 • 362 %a Z. 80, 1978 %b Litewski W. %c Studien zur Verwahrung im römischen Recht
 • 362 %a Z. 81, 1978
 • 362 %a Z. 82, 1978 %b Sondel J. %c Ze studiów nad prawem rzymskim [...]
 • 362 %a Z. 83, 1979
 • 362 %a Z. 84, 1980 %b Niziołek M. %c Legal effects of concubinage [...]
 • 362 %a Z. 85, 1979
 • 362 %a Z. 86, 1980
 • 362 %a Z. 87, 1979 %b Świątkowski A. %c Balance of power in municipal labor relations
 • 362 %a Z. 88, 1979 %b Majchrowski J. M. %c Stronnictwo pracy [...]
 • 362 %a Z. 89, 1979 %c Powrót do przestępstwa [...]
 • 362 %a Z. 90, 1980 %b Chmielek E. %c Źródła prawa pracy [...]
 • 362 %a Z. 91, 1982
 • 362 %a Z. 92, 1980 %b Woleński J. %c Z zagadnień analitycznej filozofii prawa [...]
 • 362 %a Z. 93, 1981 %b Skąpski A. %c Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym
 • 362 %a Z. 94, 1981 %b Grodziski S. %b Gerhardt A. S. %c Projekt konstytucji dla Galicji z 1790 roku
 • 362 %a Z. 95, 1982 %b Pauli L. %c Poenae propriae [...]
 • 362 %a Z. 96, 1982 %b Baran K. %c High treason in England [...]
 • 362 %a Z. 97, 1982 %c Studia z historii praw obcych w Polsce. T. 1.
 • 362 %a Z. 98, 1981
 • 362 %a Z. 99, 1982 %b Filipek J. %c Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego
 • 362 %a Z. 100, 1982
 • 362 %a Z. 101, 1983 %c Studia ekonomiczne
 • 362 %a Z. 102, 1983 %c Humanitarian traditions of polish criminal procedure
 • 362 %a Z. 103, 1981 %b Świątkowski A. %c Urlopy opiekuńcze
 • 362 %a Z. 104, 1982 %b Litewski W. %c Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 1.
 • 362 %a Z. 105, 1984 %b Kwiatkowska J. %c Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku
 • 362 %a Z. 106, 1984
 • 362 %a Z. 107, 1983 %b Litewski W. %c Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 2.
 • 362 %a Z. 108, 1983
 • 362 %a Z. 109, 1984 %b Sondel J. %c Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense [...]
 • 362 %a Z. 110, 1984 %b Płaza S. %c Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
 • 362 %a Z. 115, 1985
 • 362 %a Z. 117, 1985 %b Wójcikiewicz J. %c Okazanie. Studium porównawcze [...]
 • 362 %a Z. 118, 1986 %b Lichorowicz A. %c Dzierżawa gruntów rolnych. Studium prawno-porównawcze
 • 362 %a Z. 119, 1986 %b Litewski W. %c Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 4
 • 362 %a Z. 120, 1988 %b Zieliński T. %c Podstawy rozwoju prawa pracy
 • 362 %a Z. 121, 1987 %b Litewski W. %c Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 5
 • 362 %a Z. 122, 1987 %b Płaza S. %c Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
 • 362 %a Z. 123, 1988 %b Litewski W. %c Rzymski proces cywilny
 • 362 %a Z. 125, 1989
 • 362 %a Z. 126, 1988 %b Weiss J. %c Cywilnoprawna odpowiedzialność [...]
 • 362 %a Z. 127, 1989 %c Die ||Freiheitsstrafe [...]
 • 362 %a Z. 128, 1988 %b Nowak M. %c Państwowy Bank Rolny [...]
 • 362 %a Z. 131, 1989 %b Litewski W. %c Historia źródeł prawa rzymskiego
 • 362 %a Z. 134, 1989 %b Woś T. %c Związki postępowania administracyjnego [...]
 • 362 %a Z. 136, 1990 %c Odesłania w tekstach prawnych [...]
 • 362 %a Z. 137, 1991 %b Uruszczak W. %c Korektura praw z 1532 roku [...]
 • 362 %a Z. 138, 1991 %c Polskie prawo pracy [...]
 • 362 %a Z. 139, 1991 %b Więckowski R. %c Dopuszczalność drogi sądowej [...]
 • 362 %a Z. 140, 1991 %b Szumański A. %c Pojecie i charakter [...]
 • 362 %a Z. 141, 1992 %c Studia z historii prawa [...]
 • 362 %a Z. 142, 1992 %b Zawada K. %c Ochrona dłużnika [...]
 • 362 %a Z. 143, 1992 %c Geneza i dynamika procesu zadłużenia [...]
 • 362 %a Z. 144, 1992 %b Lichorowicz A. %c Szczególne zasady dziedziczenia [...]
 • 362 %a Z. 145, 1993 %b Kremer E. %c Problematyka prawna spłat
 • 362 %a Z. 146, 1993 %c Inflacja [...]
 • 362 %a Z. 147, 1993 %c Wybrane problemy z makroekonomii
 • 362 %a Z. 148, 1993 %b Truszkiewicz Z. %c Zachowek ze spadku [...]
 • 362 %a Z. 149, 1993 %b Malinowska-Kwiatkowska J. %c Pozwolenie na małżeństwo [...]
 • 440 %a Prace prawnicze
 • 546 %a pol.
 • 700 %a Grzybowski, Konstanty %e red.
 • 700 %a Kautsky, Karol
 • 700 %a Cerasinus, Jan Kirsten
 • 710 %a Uniwersytet Jagielloński
 • 852 %j Cz 23868

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 23868/1955

  • Sygnatura: Cz 23868/1956

  • Sygnatura: Cz 23868/1957

  • Sygnatura: Cz 23868/1959

  • Sygnatura: Cz 23868/1960

  • Sygnatura: Cz 23868/1961

  • Sygnatura: Cz 23868/1963

  • Sygnatura: Cz 23868/1964

  • Sygnatura: Cz 23868/1965

  • Sygnatura: Cz 23868/1966

  • Sygnatura: Cz 23868/1967

  • Sygnatura: Cz 23868/1968

  • Sygnatura: Cz 23868/1969

  • Sygnatura: Cz 23868/1970

  • Sygnatura: Cz 23868/1971

  • Sygnatura: Cz 23868/1973

  • Sygnatura: Cz 23868/1974

  • Sygnatura: Cz 23868/1975

  • Sygnatura: Cz 23868/1976

  • Sygnatura: Cz 23868/1977

  • Sygnatura: Cz 23868/1978

  • Sygnatura: Cz 23868/1979

  • Sygnatura: Cz 23868/1980

  • Sygnatura: Cz 23868/1981

  • Sygnatura: Cz 23868/1982

  • Sygnatura: Cz 23868/1983

  • Sygnatura: Cz 23868/1984

  • Sygnatura: Cz 23868/1985

  • Sygnatura: Cz 23868/1986

  • Sygnatura: Cz 23868/1987

  • Sygnatura: Cz 23868/1988

  • Sygnatura: Cz 23868/1989

  • Sygnatura: Cz 23868/1990

  • Sygnatura: Cz 23868/1991

  • Sygnatura: Cz 23868/1992

  • Sygnatura: Cz 23868/1993