Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23868
 • Tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze
 • Redaktor : red. Konstanty Grzybowski
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1955-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1955
  • Z. 2, 1955
  • Z. 3, 1956
  • Z. 4, 1957
  • Z. 6, 1959
  • Z. 7, 1960
  • Z. 8, 1961
  • Z. 10, 1963
  • Z. 11, 1963 Iwanejko M. Stanowisko portów [...]
  • Z. 13, 1964 Patkaniowski M. Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Z. 14, 1963 Lang W. Struktura kontroli prawnej
  • Z. 15, 1964 Łysiak L. Własność sołtysia [...]
  • Z. 16, 1964 Pawlik J. Wydatki rad narodowych na usługi socjalnobytowe [...]
  • Z. 19, 1964 Skąpski J. Autonomia woli w prawie międzynarodowym [...]
  • Z. 20, 1965 Włodyka S. Funkcje Sądu Najwyższego
  • Z. 21, 1965 Wójcik S. Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym
  • Z. 22, 1965 Studnicki F. Przepływ wiadomości o normach prawa
  • Z. 23, 1965 Bartel W. M. Ochrona wolności osobistej [...]
  • Z. 24, 1965 Hanausek J. Przemoc jako forma działania przestępczego
  • Z. 25, 1965
  • Z. 26, 1966 Peczenik A. Wartość naukowa dogmatyki prawa [...]
  • Z. 27, 1966 Borkacki S. Problemy kooperacji w przemyśle
  • Z. 28, 1967 Kostecki A. Rola norm prawa finansowego [...]
  • Z. 29, 1967 Pazdan M. Zdolność do czynności prawnych [...]
  • Z. 30, 1967 Sondel J. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim
  • Z. 31, 1967
  • Z. 32, 1967 Litewski W. Wybrane zagadnienia [...]
  • Z. 33, 1967 Grzegorczyk M. Międzynarodowe porty lotnicze
  • Z. 34, 1968 Filipek J. Stosunek administracyjno-prawny
  • Z. 35, 1968 Macior W. Problem przestępstw nieumyślnych [...]
  • Z. 36, 1968 Faryś S. Zastosowanie analizy probitów do badań ekonomicznych [...]
  • Z. 37, 1968
  • Z. 38, 1968 Pawlik J. Gałęziowy i terytorialny system zarządzania przemysłem [...]
  • Z. 39, 1968 Zieliński J. Nieważne rozwiązanie stosunku pracy
  • Z. 40, 1968 Pauli L. Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 1.
  • Z. 41, 1969 Rysiak G. Funkcje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [...]
  • Z. 42, 1969 Płaza S. Próby reform ustrojowych
  • Z. 43, 1970 Waldenberg M. Myśl polityczna Karola Kautsky'ego
  • Z. 44, 1970 Górbiel A. Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym
  • Z. 45, 1969 Iwanejko M. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
  • Z. 46, 1970 Pauli L. Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 2
  • Z. 47, 1970 Homplewicz J. Zarządzenia administracyjne
  • Z. 48, 1970 Rudnik M. Warunki reedukacji młodocianych [...]
  • Z. 49, 1971 Pauli L. Jan Kirsten Cerasinus [...]
  • Z. 50, 1971 Sondel J. Precarium w prawie rzymskim
  • Z. 51, 1971
  • Z. 52, 1971 Lichorowicz A. Sytuacja prawna gospodarstw zaniedbanych [...]
  • Z. 53, 1971 Litewski W. Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
  • Z. 59, 1973 Grzegorczyk M. Prawo kosmiczne
  • Z. 60, 1973
  • Z. 63, 1974
  • Z. 64, 1977
  • Z. 66, 1974 Płaza Stanisław Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze
  • Z. 67, 1974 Miączyński A. Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym
  • Z. 68, 1975 Pauli L. Infirmitas sexus [...]
  • Z. 69, 1975 Litewski W. Pignus in causa indicati captum
  • Z. 70, 1976
  • Z. 71, 1975
  • Z. 72, 1975 Gaberle A. Postępowanie przyśpieszone w polskim prawie karnym
  • Z. 73, 1976 Etudes d'histoire du droit penal
  • Z. 74, 1977
  • Z. 75, 1976 Mączyński A. Dziedziczenie testamentowe [...]
  • Z. 76, 1976 Ludwikowski R. R. Konserwatyzm Królewska Polskiego [...]
  • Z. 77, 1976 Świątkowski A. Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy [...]
  • Z. 78, 1976 Kubas A. Umowa na rzecz osoby trzeciej
  • Z. 79, 1977 Ostrowski K. Hitlerowska polityka podatkowa [...]
  • Z. 80, 1978 Litewski W. Studien zur Verwahrung im römischen Recht
  • Z. 81, 1978
  • Z. 82, 1978 Sondel J. Ze studiów nad prawem rzymskim [...]
  • Z. 83, 1979
  • Z. 84, 1980 Niziołek M. Legal effects of concubinage [...]
  • Z. 85, 1979
  • Z. 86, 1980
  • Z. 87, 1979 Świątkowski A. Balance of power in municipal labor relations
  • Z. 88, 1979 Majchrowski J. M. Stronnictwo pracy [...]
  • Z. 89, 1979 Powrót do przestępstwa [...]
  • Z. 90, 1980 Chmielek E. Źródła prawa pracy [...]
  • Z. 91, 1982
  • Z. 92, 1980 Woleński J. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa [...]
  • Z. 93, 1981 Skąpski A. Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym
  • Z. 94, 1981 Grodziski S. Gerhardt A. S. Projekt konstytucji dla Galicji z 1790 roku
  • Z. 95, 1982 Pauli L. Poenae propriae [...]
  • Z. 96, 1982 Baran K. High treason in England [...]
  • Z. 97, 1982 Studia z historii praw obcych w Polsce. T. 1.
  • Z. 98, 1981
  • Z. 99, 1982 Filipek J. Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego
  • Z. 100, 1982
  • Z. 101, 1983 Studia ekonomiczne
  • Z. 102, 1983 Humanitarian traditions of polish criminal procedure
  • Z. 103, 1981 Świątkowski A. Urlopy opiekuńcze
  • Z. 104, 1982 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 1.
  • Z. 105, 1984 Kwiatkowska J. Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku
  • Z. 106, 1984
  • Z. 107, 1983 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 2.
  • Z. 108, 1983
  • Z. 109, 1984 Sondel J. Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense [...]
  • Z. 110, 1984 Płaza S. Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
  • Z. 115, 1985
  • Z. 117, 1985 Wójcikiewicz J. Okazanie. Studium porównawcze [...]
  • Z. 118, 1986 Lichorowicz A. Dzierżawa gruntów rolnych. Studium prawno-porównawcze
  • Z. 119, 1986 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 4
  • Z. 120, 1988 Zieliński T. Podstawy rozwoju prawa pracy
  • Z. 121, 1987 Litewski W. Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 5
  • Z. 122, 1987 Płaza S. Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
  • Z. 123, 1988 Litewski W. Rzymski proces cywilny
  • Z. 125, 1989
  • Z. 126, 1988 Weiss J. Cywilnoprawna odpowiedzialność [...]
  • Z. 127, 1989 Freiheitsstrafe [...]
  • Z. 128, 1988 Nowak M. Państwowy Bank Rolny [...]
  • Z. 131, 1989 Litewski W. Historia źródeł prawa rzymskiego
  • Z. 134, 1989 Woś T. Związki postępowania administracyjnego [...]
  • Z. 136, 1990 Odesłania w tekstach prawnych [...]
  • Z. 137, 1991 Uruszczak W. Korektura praw z 1532 roku [...]
  • Z. 138, 1991 Polskie prawo pracy [...]
  • Z. 139, 1991 Więckowski R. Dopuszczalność drogi sądowej [...]
  • Z. 140, 1991 Szumański A. Pojecie i charakter [...]
  • Z. 141, 1992 Studia z historii prawa [...]
  • Z. 142, 1992 Zawada K. Ochrona dłużnika [...]
  • Z. 143, 1992 Geneza i dynamika procesu zadłużenia [...]
  • Z. 144, 1992 Lichorowicz A. Szczególne zasady dziedziczenia [...]
  • Z. 145, 1993 Kremer E. Problematyka prawna spłat
  • Z. 146, 1993 Inflacja [...]
  • Z. 147, 1993 Wybrane problemy z makroekonomii
  • Z. 148, 1993 Truszkiewicz Z. Zachowek ze spadku [...]
  • Z. 149, 1993 Malinowska-Kwiatkowska J. Pozwolenie na małżeństwo [...]
 • Seria : Prace prawnicze
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Grzybowski, Konstanty red.
  • Kautsky, Karol
  • Cerasinus, Jan Kirsten
  • Uniwersytet Jagielloński

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ZESZYTY
 • 245 a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego p Prace Prawnicze
 • 245 c red. Konstanty Grzybowski
 • 260 a Kraków b Państwowe Wydawnictwo Naukowe c 1955- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Z. 1, 1955
 • 362 a Z. 2, 1955
 • 362 a Z. 3, 1956
 • 362 a Z. 4, 1957
 • 362 a Z. 6, 1959
 • 362 a Z. 7, 1960
 • 362 a Z. 8, 1961
 • 362 a Z. 10, 1963
 • 362 a Z. 11, 1963 b Iwanejko M. c Stanowisko portów [...]
 • 362 a Z. 13, 1964 b Patkaniowski M. c Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 362 a Z. 14, 1963 b Lang W. c Struktura kontroli prawnej
 • 362 a Z. 15, 1964 b Łysiak L. c Własność sołtysia [...]
 • 362 a Z. 16, 1964 b Pawlik J. c Wydatki rad narodowych na usługi socjalnobytowe [...]
 • 362 a Z. 19, 1964 b Skąpski J. c Autonomia woli w prawie międzynarodowym [...]
 • 362 a Z. 20, 1965 b Włodyka S. c Funkcje Sądu Najwyższego
 • 362 a Z. 21, 1965 b Wójcik S. c Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym
 • 362 a Z. 22, 1965 b Studnicki F. c Przepływ wiadomości o normach prawa
 • 362 a Z. 23, 1965 b Bartel W. M. c Ochrona wolności osobistej [...]
 • 362 a Z. 24, 1965 b Hanausek J. c Przemoc jako forma działania przestępczego
 • 362 a Z. 25, 1965
 • 362 a Z. 26, 1966 b Peczenik A. c Wartość naukowa dogmatyki prawa [...]
 • 362 a Z. 27, 1966 b Borkacki S. c Problemy kooperacji w przemyśle
 • 362 a Z. 28, 1967 b Kostecki A. c Rola norm prawa finansowego [...]
 • 362 a Z. 29, 1967 b Pazdan M. c Zdolność do czynności prawnych [...]
 • 362 a Z. 30, 1967 b Sondel J. c Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim
 • 362 a Z. 31, 1967
 • 362 a Z. 32, 1967 b Litewski W. c Wybrane zagadnienia [...]
 • 362 a Z. 33, 1967 b Grzegorczyk M. c Międzynarodowe porty lotnicze
 • 362 a Z. 34, 1968 b Filipek J. c Stosunek administracyjno-prawny
 • 362 a Z. 35, 1968 b Macior W. c Problem przestępstw nieumyślnych [...]
 • 362 a Z. 36, 1968 b Faryś S. c Zastosowanie analizy probitów do badań ekonomicznych [...]
 • 362 a Z. 37, 1968
 • 362 a Z. 38, 1968 b Pawlik J. c Gałęziowy i terytorialny system zarządzania przemysłem [...]
 • 362 a Z. 39, 1968 b Zieliński J. c Nieważne rozwiązanie stosunku pracy
 • 362 a Z. 40, 1968 b Pauli L. c Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 1.
 • 362 a Z. 41, 1969 b Rysiak G. c Funkcje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [...]
 • 362 a Z. 42, 1969 b Płaza S. c Próby reform ustrojowych
 • 362 a Z. 43, 1970 b Waldenberg M. c Myśl polityczna Karola Kautsky'ego
 • 362 a Z. 44, 1970 b Górbiel A. c Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym
 • 362 a Z. 45, 1969 b Iwanejko M. c Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 • 362 a Z. 46, 1970 b Pauli L. c Austriacki kodeks karny z 1803 r. Część 2
 • 362 a Z. 47, 1970 b Homplewicz J. c Zarządzenia administracyjne
 • 362 a Z. 48, 1970 b Rudnik M. c Warunki reedukacji młodocianych [...]
 • 362 a Z. 49, 1971 b Pauli L. c Jan Kirsten Cerasinus [...]
 • 362 a Z. 50, 1971 b Sondel J. c Precarium w prawie rzymskim
 • 362 a Z. 51, 1971
 • 362 a Z. 52, 1971 b Lichorowicz A. c Sytuacja prawna gospodarstw zaniedbanych [...]
 • 362 a Z. 53, 1971 b Litewski W. c Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
 • 362 a Z. 59, 1973 b Grzegorczyk M. c Prawo kosmiczne
 • 362 a Z. 60, 1973
 • 362 a Z. 63, 1974
 • 362 a Z. 64, 1977
 • 362 a Z. 66, 1974 b Płaza Stanisław c Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze
 • 362 a Z. 67, 1974 b Miączyński A. c Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym
 • 362 a Z. 68, 1975 b Pauli L. c Infirmitas sexus [...]
 • 362 a Z. 69, 1975 b Litewski W. c Pignus in causa indicati captum
 • 362 a Z. 70, 1976
 • 362 a Z. 71, 1975
 • 362 a Z. 72, 1975 b Gaberle A. c Postępowanie przyśpieszone w polskim prawie karnym
 • 362 a Z. 73, 1976 c Etudes d'histoire du droit penal
 • 362 a Z. 74, 1977
 • 362 a Z. 75, 1976 b Mączyński A. c Dziedziczenie testamentowe [...]
 • 362 a Z. 76, 1976 b Ludwikowski R. R. c Konserwatyzm Królewska Polskiego [...]
 • 362 a Z. 77, 1976 b Świątkowski A. c Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy [...]
 • 362 a Z. 78, 1976 b Kubas A. c Umowa na rzecz osoby trzeciej
 • 362 a Z. 79, 1977 b Ostrowski K. c Hitlerowska polityka podatkowa [...]
 • 362 a Z. 80, 1978 b Litewski W. c Studien zur Verwahrung im römischen Recht
 • 362 a Z. 81, 1978
 • 362 a Z. 82, 1978 b Sondel J. c Ze studiów nad prawem rzymskim [...]
 • 362 a Z. 83, 1979
 • 362 a Z. 84, 1980 b Niziołek M. c Legal effects of concubinage [...]
 • 362 a Z. 85, 1979
 • 362 a Z. 86, 1980
 • 362 a Z. 87, 1979 b Świątkowski A. c Balance of power in municipal labor relations
 • 362 a Z. 88, 1979 b Majchrowski J. M. c Stronnictwo pracy [...]
 • 362 a Z. 89, 1979 c Powrót do przestępstwa [...]
 • 362 a Z. 90, 1980 b Chmielek E. c Źródła prawa pracy [...]
 • 362 a Z. 91, 1982
 • 362 a Z. 92, 1980 b Woleński J. c Z zagadnień analitycznej filozofii prawa [...]
 • 362 a Z. 93, 1981 b Skąpski A. c Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym
 • 362 a Z. 94, 1981 b Grodziski S. b Gerhardt A. S. c Projekt konstytucji dla Galicji z 1790 roku
 • 362 a Z. 95, 1982 b Pauli L. c Poenae propriae [...]
 • 362 a Z. 96, 1982 b Baran K. c High treason in England [...]
 • 362 a Z. 97, 1982 c Studia z historii praw obcych w Polsce. T. 1.
 • 362 a Z. 98, 1981
 • 362 a Z. 99, 1982 b Filipek J. c Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego
 • 362 a Z. 100, 1982
 • 362 a Z. 101, 1983 c Studia ekonomiczne
 • 362 a Z. 102, 1983 c Humanitarian traditions of polish criminal procedure
 • 362 a Z. 103, 1981 b Świątkowski A. c Urlopy opiekuńcze
 • 362 a Z. 104, 1982 b Litewski W. c Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 1.
 • 362 a Z. 105, 1984 b Kwiatkowska J. c Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku
 • 362 a Z. 106, 1984
 • 362 a Z. 107, 1983 b Litewski W. c Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. T. 2.
 • 362 a Z. 108, 1983
 • 362 a Z. 109, 1984 b Sondel J. c Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense [...]
 • 362 a Z. 110, 1984 b Płaza S. c Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
 • 362 a Z. 115, 1985
 • 362 a Z. 117, 1985 b Wójcikiewicz J. c Okazanie. Studium porównawcze [...]
 • 362 a Z. 118, 1986 b Lichorowicz A. c Dzierżawa gruntów rolnych. Studium prawno-porównawcze
 • 362 a Z. 119, 1986 b Litewski W. c Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 4
 • 362 a Z. 120, 1988 b Zieliński T. c Podstawy rozwoju prawa pracy
 • 362 a Z. 121, 1987 b Litewski W. c Landrecht des Herzogtums Preussen [...] T. 5
 • 362 a Z. 122, 1987 b Płaza S. c Sejmiki i zjazdy szlacheckie [...]
 • 362 a Z. 123, 1988 b Litewski W. c Rzymski proces cywilny
 • 362 a Z. 125, 1989
 • 362 a Z. 126, 1988 b Weiss J. c Cywilnoprawna odpowiedzialność [...]
 • 362 a Z. 127, 1989 c Die ||Freiheitsstrafe [...]
 • 362 a Z. 128, 1988 b Nowak M. c Państwowy Bank Rolny [...]
 • 362 a Z. 131, 1989 b Litewski W. c Historia źródeł prawa rzymskiego
 • 362 a Z. 134, 1989 b Woś T. c Związki postępowania administracyjnego [...]
 • 362 a Z. 136, 1990 c Odesłania w tekstach prawnych [...]
 • 362 a Z. 137, 1991 b Uruszczak W. c Korektura praw z 1532 roku [...]
 • 362 a Z. 138, 1991 c Polskie prawo pracy [...]
 • 362 a Z. 139, 1991 b Więckowski R. c Dopuszczalność drogi sądowej [...]
 • 362 a Z. 140, 1991 b Szumański A. c Pojecie i charakter [...]
 • 362 a Z. 141, 1992 c Studia z historii prawa [...]
 • 362 a Z. 142, 1992 b Zawada K. c Ochrona dłużnika [...]
 • 362 a Z. 143, 1992 c Geneza i dynamika procesu zadłużenia [...]
 • 362 a Z. 144, 1992 b Lichorowicz A. c Szczególne zasady dziedziczenia [...]
 • 362 a Z. 145, 1993 b Kremer E. c Problematyka prawna spłat
 • 362 a Z. 146, 1993 c Inflacja [...]
 • 362 a Z. 147, 1993 c Wybrane problemy z makroekonomii
 • 362 a Z. 148, 1993 b Truszkiewicz Z. c Zachowek ze spadku [...]
 • 362 a Z. 149, 1993 b Malinowska-Kwiatkowska J. c Pozwolenie na małżeństwo [...]
 • 440 a Prace prawnicze
 • 546 a pol.
 • 700 a Grzybowski, Konstanty e red.
 • 700 a Kautsky, Karol
 • 700 a Cerasinus, Jan Kirsten
 • 710 a Uniwersytet Jagielloński
 • 852 j Cz 23868

Indeksy