Studia Staropolskie Series Nova

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 24204
 • Tytuł : Studia Staropolskie Series Nova
 • Redaktor :
  • Instytut Badań Literackich PAN
  • red. nacz. Teresa Michałowska
 • Wydawca : Instytut Badań Literackich PAN
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 2000-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1(57), 2000 Mejor Mieczysław Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów
  • T. 2(58), 2001 Głębicka Ewa Jolanta Szymon Szymonowic. Poeta Latinus
  • T. 3(59), 2003 Litwornia Andrzej W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony [...]
  • T. 4(60), 2003 Wydra Wiesław Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach
  • T. 5(61), 2003 Mediewistyka literacka w Polsce
  • T. 6(62), 2003 Lasocińska Estera "Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem" [...]
  • T. 7(63), 2003 Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej
  • T. 8(64), 2003 Karpiński Adam Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze
  • T. 9(65), 2004 Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła
  • T. 10(66), 2005 Mrowcewicz Krzysztof Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok. Studia nad poezją XVII stulecia
  • T. 11(67), 2005 Litwornia Andrzej "Dantego któż się odważy tłumaczyć?". Studia o recepcji Dantego w Polsce.
  • T. 12(68), 2006 "Cantando cum citharista". W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa
  • T. 13(69), 2007 Wojtkowska-Maksymik Marta "Gentiluomo cortigiano" i "dworzanin polski". Dyskusja o doskonałości człowieka w Il Libro del Cortigiano Baldassarra Castiglionego i w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego
  • T. 14(70), 2007 Starnawski Jerzy Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice
  • T. 15(71), 2007 Urbański Robert Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich
  • T. 16(72), 2008 Czechowicz Agnieszka Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego
  • T. 17(73), 2008 Krzywy Roman Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego
  • T. 18(74), 2008 "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej
  • T. 19(75), 2008 Trębska Małgorzata Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła
  • T. 20(76), 2008 Głażewski Jacek W żywiole tekstu "Dworzanki" Jana Gawińskiego - próba lektury i interpretacji
  • T. 21(77), 2009 Lenart Mirosław Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
  • T. 23(79), 2009 Piskała Magdalena Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa
  • T. 24(80), 2009 Krauze-Karpińska Joanna "Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne
  • T. 25(81), 2009 Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego
  • T. 26(82), 2010 Cybulska-Bohuszewicz Ewa "On utwierdził na wieki niebo niestanowne". Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.)
  • T. 28(84), 2010 Borysowska Agnieszka Jezuicki vates Marianus. Konterfekt osobowy i literacki Alberta Inesa (1619-1658)
  • T. 29(85), 2010 Staropolskie Arkadie
  • T. 30(86), 2011 Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej
  • T. 31(87), 2011 Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka
  • T. 32(88), 2012 Niebelska-Rajca Barbara "Enargeia" i "energeia" w teoriach literackich renesansu i baroku
  • T. 33(89), 2013 Lenart Mirosław Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej
  • T. 34(90), 2013 Leńczuk Mariusz Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna
  • T. 46(102), 2017 Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem
 • Uwagi :
  • T. 33(89), 2013 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
  • Tyt. poprzedni wyd. w latach 1953-1992: Studia Staropolskie, sygn. Cz 3425
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński, Tomasz.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Castiglione, Baldassare (1478-1529)
  • Dante, Alighieri (1265-1321)
  • Gallus Anonymus
  • Gawiński, Jan (ca 1622-1684)
  • Górnicki, Łukasz (1527-1603)
  • Ines, Albert (1620-1658)
  • Kochanowski, Jan (1530-1584)
  • Lubomirski, Stanisław Herakliusz
  • Potocki, Wacław (1621-1696)
  • Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640)
  • Trembecki, Jakub Teodor (1643-1720)
  • Wincenty, Kadłubek (bł. 1150-1223)
  • Władysław z Gielniowa (bł. ca 1440-1505)
  • Michałowska, Teresa red.
  • Studia Staropolskie

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2008
 • 130 a STUDIA
 • 245 a Studia Staropolskie c Instytut Badań Literackich PAN p Series Nova
 • 245 c red. nacz. Teresa Michałowska
 • 260 a Wrocław b Instytut Badań Literackich PAN c 2000- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1(57), 2000 b Mejor Mieczysław c Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów
 • 362 a T. 2(58), 2001 b Głębicka Ewa Jolanta c Szymon Szymonowic. Poeta Latinus
 • 362 a T. 3(59), 2003 b Litwornia Andrzej c W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony [...]
 • 362 a T. 4(60), 2003 b Wydra Wiesław c Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach
 • 362 a T. 5(61), 2003 c Mediewistyka literacka w Polsce
 • 362 a T. 6(62), 2003 b Lasocińska Estera c "Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem" [...]
 • 362 a T. 7(63), 2003 c Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej
 • 362 a T. 8(64), 2003 b Karpiński Adam c Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze
 • 362 a T. 9(65), 2004 c Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła
 • 362 a T. 10(66), 2005 b Mrowcewicz Krzysztof c Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok. Studia nad poezją XVII stulecia
 • 362 a T. 11(67), 2005 b Litwornia Andrzej c "Dantego któż się odważy tłumaczyć?". Studia o recepcji Dantego w Polsce.
 • 362 a T. 12(68), 2006 c "Cantando cum citharista". W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa
 • 362 a T. 13(69), 2007 b Wojtkowska-Maksymik Marta c "Gentiluomo cortigiano" i "dworzanin polski". Dyskusja o doskonałości człowieka w Il Libro del Cortigiano Baldassarra Castiglionego i w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego
 • 362 a T. 14(70), 2007 b Starnawski Jerzy c Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice
 • 362 a T. 15(71), 2007 b Urbański Robert c Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich
 • 362 a T. 16(72), 2008 b Czechowicz Agnieszka c Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego
 • 362 a T. 17(73), 2008 b Krzywy Roman c Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego
 • 362 a T. 18(74), 2008 c "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej
 • 362 a T. 19(75), 2008 b Trębska Małgorzata c Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła
 • 362 a T. 20(76), 2008 b Głażewski Jacek c W żywiole tekstu "Dworzanki" Jana Gawińskiego - próba lektury i interpretacji
 • 362 a T. 21(77), 2009 b Lenart Mirosław c Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
 • 362 a T. 23(79), 2009 b Piskała Magdalena c Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa
 • 362 a T. 24(80), 2009 b Krauze-Karpińska Joanna c "Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne
 • 362 a T. 25(81), 2009 c Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego
 • 362 a T. 26(82), 2010 b Cybulska-Bohuszewicz Ewa c "On utwierdził na wieki niebo niestanowne". Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.)
 • 362 a T. 28(84), 2010 b Borysowska Agnieszka c Jezuicki vates Marianus. Konterfekt osobowy i literacki Alberta Inesa (1619-1658)
 • 362 a T. 29(85), 2010 c Staropolskie Arkadie
 • 362 a T. 30(86), 2011 c Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej
 • 362 a T. 31(87), 2011 c Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka
 • 362 a T. 32(88), 2012 b Niebelska-Rajca Barbara c "Enargeia" i "energeia" w teoriach literackich renesansu i baroku
 • 362 a T. 33(89), 2013 b Lenart Mirosław c Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej
 • 362 a T. 34(90), 2013 b Leńczuk Mariusz c Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna
 • 362 a T. 46(102), 2017 c Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem
 • 500 a T. 33(89), 2013 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
 • 500 a Tyt. poprzedni wyd. w latach 1953-1992: Studia Staropolskie, sygn. Cz 3425
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński, Tomasz.
 • 600 a Castiglione, Baldassare d (1478-1529)
 • 600 a Dante, Alighieri d (1265-1321)
 • 600 a Gallus Anonymus
 • 600 a Gawiński, Jan d (ca 1622-1684)
 • 600 a Górnicki, Łukasz d (1527-1603)
 • 600 a Ines, Albert d (1620-1658)
 • 600 a Kochanowski, Jan d (1530-1584)
 • 600 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz
 • 600 a Potocki, Wacław d (1621-1696)
 • 600 a Sarbiewski, Maciej Kazimierz d (1595-1640)
 • 600 a Trembecki, Jakub Teodor d (1643-1720)
 • 600 a Wincenty, Kadłubek c (bł. d 1150-1223)
 • 600 a Władysław z Gielniowa c (bł. d ca 1440-1505)
 • 651 a Padwa (Włochy)
 • 700 a Michałowska, Teresa e red.
 • 780 t Studia Staropolskie
 • 852 j Cz 24204

Indeksy