Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23565
 • Tytuł : Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica
 • Redaktor : red. Bohdan Baranowski
 • Wydawca : Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1980-1997
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg
 • Numeracja :
  • R. 1, 1980 Prawo konstytucyjne
  • R. 2, 1981 Kosikowski C. Problemy prawne planowania i zarządzania gospodarką narodową
  • R. 3, 1981 Prawo finansowe i administracyjne
  • R. 4, 1981 Historia państwa i prawa
  • R. 5, 1981 Międzynarodowe prawo pracy
  • R. 6, 1981 Teoria państwa i prawa
  • R. 7, 1982 Prawo międzynarodowe
  • R. 8, 1982 Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce
  • R. 9, 1982 Prawo i postępowanie cywilne
  • R. 10, 1982 Prawo penalne
  • R. 11, 1982 Matuszewski Józef Geneza polskiego chama. (Studium semazjologiczne)
  • R. 12, 1983 Procedure civile
  • R. 13, 1983 Górecki D. Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce
  • R. 14, 1983 Prawo administracyjne
  • R. 15, 1983 Jakubowski I. Prawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia
  • R. 16, 1984 Prawo zarządzania gospodarką narodową
  • R. 17, 1984 Olszowy W. Pozycja obywatela w prawie finansowym PRL
  • R. 18, 1985 Rymaszewski Z. Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce
  • R. 19, 1985 Droit du travail dans l'entreprise
  • R. 20, 1985 Problemes et perspectives des finances locales
  • R. 21, 1986
  • R. 22, 1985 Prawo karne i procedura karna
  • R. 23, 1986 Tarno J.P. Przepływ informacji o organach administracji a przepisy
  • R. 24, 1986 Teoria prawa
  • R. 25, 1986 Wyka T. Sytuacja prawna osób wykonujących pracę nakładczą
  • R. 26, 1986 Marciniak A. Ograniczenia egzekucji sądowej
  • R. 27, 1986 Prawo i postępowanie cywilne
  • R. 28, 1987 Nykiel W. Ustawa budżetowa
  • R. 29, 1987 Góral Z. Pracownicza odpowiedzialność porządkowa
  • R. 30, 1987 Górski M. Ochrona prawna
  • R. 31, 1987 Wyrozumska A. Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne
  • R. 32, 1987 Teoria państwa i prawa
  • R. 33, 1987 Śniegucki M. Statut przedsiębiorstwa państwowego
  • R. 37, 1988 Augustyniak-Górna T. Rezerwy budżetowe
  • R. 38, 1988 Studia historiae et iuris
  • R. 39, 1988 Probleme des Strafrechts und der Kriminologie
  • R. 40, 1989 Dyskusyjne probelmy prawa finansowego
  • R. 41, 1988 Miejsce traktatów w porządku prawnym PRL
  • R. 42, 1990 Postępowanie i prawo cywilne
  • R. 43, 1988 Prawo państwowe
  • R. 44, 1990 Prawo cywilne i proawo obrotu uspołecznionego
  • R. 45, 1991 Prawo państwowe
  • R. 47, 1991 Zagadnienia prawa karnego
  • R. 48, 1991 Szulc T. Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr
  • R. 49, 1992 Financial problems of local economy
  • R. 50, 1992 Nauki penalne
  • R. 51, 1992 Prawo państwowe
  • R. 52, 1992 Aktualne problemy prawa administracyjnego
  • R. 53, 1993 Code Napoleon et son heritage
  • R. 54, 1992 System podatkowy
  • R. 55, 1992 Prawo państwowe
  • R. 56, 1993 Z dziejów państwa i prawa polskiego 1.
  • R. 57, 1993 Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe
  • R. 58, 1993 Problemy prawa pracy
  • R. 59, 1994 Prawo państwowe
  • R. 60, 1994 Prace z zakresu prawa karnego
  • R. 61, 1994 Studia i historii prawa
  • R. 62, 1994 Prawno finansowe zagadnienia przekształceń własnościowych
  • R. 63, 1995 Nauki penalne
  • R. 64, 1997 Prawo polskie w II połowie XX wieku
  • R. 65, 1997 Nauki penalne
 • Seria : Folia Iuridica
 • Uwagi : ang., fr., niem. pol.
 • Hasła przedmiotowe : Baranowski Bohdan red.

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ACTA
 • 245 a Acta Universitatis Lodziensis p Folia Iuridica
 • 245 c red. Bohdan Baranowski
 • 260 a Łódź b Uniwersytet Łódzki c 1980-1997 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg
 • 362 a R. 1, 1980 c Prawo konstytucyjne
 • 362 a R. 2, 1981 b Kosikowski C. c Problemy prawne planowania i zarządzania gospodarką narodową
 • 362 a R. 3, 1981 c Prawo finansowe i administracyjne
 • 362 a R. 4, 1981 c Historia państwa i prawa
 • 362 a R. 5, 1981 c Międzynarodowe prawo pracy
 • 362 a R. 6, 1981 c Teoria państwa i prawa
 • 362 a R. 7, 1982 c Prawo międzynarodowe
 • 362 a R. 8, 1982 c Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • 362 a R. 9, 1982 c Prawo i postępowanie cywilne
 • 362 a R. 10, 1982 c Prawo penalne
 • 362 a R. 11, 1982 b Matuszewski Józef c Geneza polskiego chama. (Studium semazjologiczne)
 • 362 a R. 12, 1983 c Procedure civile
 • 362 a R. 13, 1983 b Górecki D. c Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce
 • 362 a R. 14, 1983 c Prawo administracyjne
 • 362 a R. 15, 1983 b Jakubowski I. c Prawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia
 • 362 a R. 16, 1984 c Prawo zarządzania gospodarką narodową
 • 362 a R. 17, 1984 b Olszowy W. c Pozycja obywatela w prawie finansowym PRL
 • 362 a R. 18, 1985 b Rymaszewski Z. c Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce
 • 362 a R. 19, 1985 c Droit du travail dans l'entreprise
 • 362 a R. 20, 1985 c Problemes et perspectives des finances locales
 • 362 a R. 21, 1986
 • 362 a R. 22, 1985 c Prawo karne i procedura karna
 • 362 a R. 23, 1986 b Tarno J.P. c Przepływ informacji o organach administracji a przepisy
 • 362 a R. 24, 1986 c Teoria prawa
 • 362 a R. 25, 1986 b Wyka T. c Sytuacja prawna osób wykonujących pracę nakładczą
 • 362 a R. 26, 1986 b Marciniak A. c Ograniczenia egzekucji sądowej
 • 362 a R. 27, 1986 c Prawo i postępowanie cywilne
 • 362 a R. 28, 1987 b Nykiel W. c Ustawa budżetowa
 • 362 a R. 29, 1987 b Góral Z. c Pracownicza odpowiedzialność porządkowa
 • 362 a R. 30, 1987 b Górski M. c Ochrona prawna
 • 362 a R. 31, 1987 b Wyrozumska A. c Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne
 • 362 a R. 32, 1987 c Teoria państwa i prawa
 • 362 a R. 33, 1987 b Śniegucki M. c Statut przedsiębiorstwa państwowego
 • 362 a R. 37, 1988 b Augustyniak-Górna T. c Rezerwy budżetowe
 • 362 a R. 38, 1988 c Studia historiae et iuris
 • 362 a R. 39, 1988 c Probleme des Strafrechts und der Kriminologie
 • 362 a R. 40, 1989 c Dyskusyjne probelmy prawa finansowego
 • 362 a R. 41, 1988 c Miejsce traktatów w porządku prawnym PRL
 • 362 a R. 42, 1990 c Postępowanie i prawo cywilne
 • 362 a R. 43, 1988 c Prawo państwowe
 • 362 a R. 44, 1990 c Prawo cywilne i proawo obrotu uspołecznionego
 • 362 a R. 45, 1991 c Prawo państwowe
 • 362 a R. 47, 1991 c Zagadnienia prawa karnego
 • 362 a R. 48, 1991 b Szulc T. c Uchwały podatkowe ze szlacheckich dóbr
 • 362 a R. 49, 1992 c Financial problems of local economy
 • 362 a R. 50, 1992 c Nauki penalne
 • 362 a R. 51, 1992 c Prawo państwowe
 • 362 a R. 52, 1992 c Aktualne problemy prawa administracyjnego
 • 362 a R. 53, 1993 c Code Napoleon et son heritage
 • 362 a R. 54, 1992 c System podatkowy
 • 362 a R. 55, 1992 c Prawo państwowe
 • 362 a R. 56, 1993 c Z dziejów państwa i prawa polskiego 1.
 • 362 a R. 57, 1993 c Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe
 • 362 a R. 58, 1993 c Problemy prawa pracy
 • 362 a R. 59, 1994 c Prawo państwowe
 • 362 a R. 60, 1994 c Prace z zakresu prawa karnego
 • 362 a R. 61, 1994 c Studia i historii prawa
 • 362 a R. 62, 1994 c Prawno finansowe zagadnienia przekształceń własnościowych
 • 362 a R. 63, 1995 c Nauki penalne
 • 362 a R. 64, 1997 c Prawo polskie w II połowie XX wieku
 • 362 a R. 65, 1997 c Nauki penalne
 • 440 a Folia Iuridica
 • 546 a ang., fr., niem. pol.
 • 700 a Baranowski Bohdan e red.
 • 852 j Cz 23565

Indeksy